aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Foldvikveien 57! Flott landlig beliggenhet med stor tomt.

Stavern Foldvikveien 57

Foldvik - Enebolig med flott landlig beliggenhet på stor tomt (4241 kvm) - Boligen er et renoveringsobjekt

 • BRA 149 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER78 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 528 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 951
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 92 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 241 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  78 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 528 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje inneholder:
Entre, bod, hall, kjøkken og stue/spisestue.

2. etasje inneholder:
Gang, 2 soverom og flere kott med lagringsplass.

Kjelleren inneholder:
Gang og boder med lagringsplass.

Dobbel garasje.
Fasade inngangsparti

Foldvikveien 57, Vestfold og telemark

 • Bygningsmassen har generelt behov for renovering/oppussing.
  Bygninger anses som renoveringsobjekter. Se tilstandsrapport for mer informasjon.
  Hvitevarer som står på kjøkken medfølger i handelen.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Det er blitt utført lite oppussing/renovering de senere år. Det som er utført er bl.a:
  2010-tallet - Noen nye vinduer
  2000-tallet - Noen nye vinduer

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig - Taktekking
  Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Utvendig - Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendige beslag har utettheter.

  Utvendig - Dører
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

  Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

  Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr.

  Innvendig - Pipe og ildsted
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Skader på pipe utvendig.

  Innvendig - Rom Under Terreng
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

  Innvendig - Innvendige trapper - 2
  Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen har store skader.

  Våtrom - Generell - Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader.

  Våtrom - Generell - Bad/vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader.

  Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Det er registrert avvik med avtrekk - den er defekt.

  Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold
  Brannslukningsutstyr og røykvarslere. Brannslukningsutstyr: 1 stk. 6 kg av eldre dato
  Røykvarslere: Nei Utstyr og varslere er ikke funksjonstestet. Røykvarsler er ikke tilkoblet strømnettet.

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

  Utvendig - Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

  Utvendig - Takkonstruksjon/Loft
  Elde, slitasje, fuktskjolder i undertak og tegn til skadedyr i kott/bod.

  Utvendig - Vinduer
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

  Tekniske installasjoner - Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner - Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er påvist unormale luktforhold rundt avløpsanlegg.

  Tekniske installasjoner - Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er påvist andre avvik: VV-tanker bærer preg av elde og slitasje og bør påregnes skiftes.

  Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg
  Det ble observert/informert følgende:
  El-opplegg: Er av forskjellig alder, for det meste av eldre dato. En del mangler, løse ledninger og enkle utførelser.

  Tomteforhold - Drenering
  Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

  For oversikt over avvik som ikke krever umiddelbare tiltak - men som har fått TG 2 henvises det til komplett tilstandsrapport.
 • Eiendommen har en fin landlig beliggenhet rett ved Foldvik familiepark. Det er kort vei til flotte strender - og med de nye sykkelstiene er Stavern en kort sykkeltur eller en kort kjøretur med bil unna. Fra eiendommen er det hyggelig utsyn over åkre og eiendommen har en flott usjenert tomt.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Direkte fra Foldvikveien. Eiendommen ligger ved innkjøringen til Foldvik familiepark.
 • Oppført i vanlige trekonstruksjoner. Se forøvrig tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • BRA 1.etg: 62 kvm
  BRA 2. etg: 35 kvm
  BRA kjeller: 52 kvm
  BRA totalt: 149 kvm
  P-rom: 92 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Medregnet i P-rom er: 1. etg: entre, gang, bad/vaskerom, kjøkken og stue/spisestue. 2. etg: Gang og 2 soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er vedovn i stuen. Forøvrig oppvarming ved hjelp av elektrisitet.
  Dersom beboelsesrom ikke har vegg eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med
 • Tomten er opparbeidet med beplantning og plen. Tomten er stor og her er det mange muligheter.


  Eiendommen er etablert med skylddelingsforretning den 25.07.1951. Viser til skylddelingsforretningen for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene i matrikkelen.
 • Dobbel garasje. Forøvrg god plass til parkering på tomten.
 • Offentlig vei og vann. Det er septiktank på eiendommen.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 522 456 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 880 842 per 31.12.20
 • Kr. 9 068 pr. år
  Oppgitt beløp er årsprognose for 2022. De kommunale avgiftene betales kvartalsvis, med forfall i februar, mai, august og november.
 • I tillegg til kommunale avgifter vil det tilkomme løpende utgifter til strøm, forsikring, kabel-tv osv.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
  Bygningstegninger er mottatt fra Larvik kommune, men disse viser kun deler av bygget. Tegningene viser tilbygg/fasadeendring fra 1978 og 1982. Det foreligger også tegninger for garasje datert 1983.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Det er p.t. ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.
 • Det gjøres oppmerksom på at boligen selges som den står og at det ikke vil bli utført ytterligerer vask eller rydding av eiendommen før overlevering.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Tinglyst erklæring datert 09.08.1951. Best. om adkomstrett
  rettighetshaver:Knr:0709 Gnr:4028 Bnr:5
  rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:4025 Bnr:4
  gjelder rett til å føre tømmer og ved over denne eiendom.

  Det går en vei på tomten som fører til naboeiendommen 4026/1. (se vedlagt tomtekart). Det må antas at det er hevd på rettigheten til denne adkomsten.
 • Eiendommen ligger under Kommuneplanens arealdel 2021-2033
  Ikrafttredelse 06.10.2021
  Delarealer Delareal 1 879 m BestemmelseOmrådenavn LNF-B
  KPBestemmelse Hjemmel spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse
  Delareal 4 m Arealbruk Veg,Nåværende
  Delareal 4 112 m KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø KPHensynsonenavn H570_1
  Delareal 4 237 m Arealbruk -LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

  Eiendommen ligger under reguleringsplan
  Foldvik gård, familiepark - Endring
  Plantype Eldre reguleringsplan
  Status Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse 17.10.2007
  Delarealer Delareal 4 m
  Formål Privat vei
  Feltnavn S9

  Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
  Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.
 • Gnr. 4028 Bnr. 6 i Larvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger er et firma og har ikke bebodd boligen og har derfor begrenset kunnskap om boligens stand.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon på kr. 49 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr. 3 730,-, markedsføringspakke kr. 12 500,- og visninger kr. 1 800, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Johansen
  Arild Øyen
  Arve Ståle Olsen As
  ASO Eiendomsutvikling AS Aso Eiendomsutvikling AS
  Gine Marie Olsen
  Sondre Ståle Olsen
Ruth Iren Jacobsen

Megler

Ruth Iren Jacobsen

99 25 77 56

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev