aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Stavsjø Stavsjøvegen 770

Innbydende og flott enebolig med garasje - Usjenert beliggenhet -

 • 2 300 000
 • BRA 164 m²
 • PRISANTYDNING2 300 000
 • OMKOSTNINGER73 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 373 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 969
 • AREALP-rom 83 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 387 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGE
 • 2 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  73 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 373 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder: Entrè, gang, kjøkken, stue/spisestue, bad, soverom, walk-in closet, og et innredet rom*.
Stue

Stavsjøvegen 770, Innlandet

 • VELKOMMEN:
  Innbydende entrè med dør fra entrè og gang. Både her og i gangen er det muligheter for å henge av seg jakken. Inngang til kjøkkenet er første til venstre rett innenfor døren i gangen.

  STUE/SPISESTUE:
  Stuen er lys med store vindusflater som gir godt med lys inn i rommet. Plass til både sofagruppe og spisestue. Vedovn midt i rommet som gir godt med varme på kalde dager.

  KJØKKEN:
  Kjøkkenet er lyst og har god benkeplass.
  Kjøkkeninnredning har laminerte skrog, profilerte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum. Plass til frittstående hvitevarer inkludert oppvaskmaskin.

  BAD:
  Baderomsinnredning med slette fronter og heldekkende servant. Det er belegg på gulv og baderomsplater på veggene. Vegghengt toalett og dusjkabinett.

  SOVEROM:
  Boligen har 1 soverom og et innredet rom som har blitt brukt som soverom. Dette rommet er på byggetegningene garasje og det er ikke søkt om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Rommet er derfor ikke lovlig for varig opphold.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Materialvalg:
  Gulv: Parkett, laminat, heltregulv.
  Vegger: Trepanel, malt strietapet, malt puss og panelplater.
  Himlinger: Himlingsplater, trepanel.
 • Boligen ligger fint til med landlig beliggenhet med nærhet til Stavsjø sentrum. Fra eiendommen har du både barnehage, barneskole, idrettsanlegg, bensinstasjon, frisør og dagligvarebutikk innenfor ca. 3 km. Det er også kort vei til Stavsjøvannet og Øvern, en populær slalåmbakke med 2 nedfartsbaner. Til Brumunddal er det ca.

  Fra eiendommen er det kort vei til sentrum av Stavsjø der du finner bensinstasjon, dagligvare, barnehage, barneskole og idrettsanlegg. I enden av Stavsjøvannet ligger Øvern, en populær slalåmbakke med 2 nedfartsbaner. Til Brumunddal og Moelv er det ca. 16 minutters kjøretur og til Hamar er det ca. 30 minutter.
 • Enebolig fra 1969 og garasje fra 1980.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Grunnmur: I murte lettklinkerblokker
  Yttervegger: Oppført i trekonstruksjoner kledd med stående panel utvendig.
  Tak: Saltakkonstruksjon tekket med rue metallplater.

  Modernisering
  1990: Oppgradert kjøkkeninnredningen.
  2010: Ca. 2010. oppgradert takrenner, nedløp og beslag.
  2015: Nytt utvendig avløpssystem. Utført av firma.
  2018: Fornying av felles vannkilde. Spyling, pumpe og trykktank. Egeninnsats.
  2020: Behandlet boligen utvendig. Egeninnsats. Ny inngangstrapp. Egeninnsats.
  2022: Skiftet sikringsskap. Lagt opp strøm på nytt soverom. Utført av firma. Pusset opp soverom. Egeninnsats.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Vegar Lundhaug, Takstcon AS.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Utvendig:
  Taktekking:
  Det registreres mose på taktekking. Anbefales fjernet da mose kan redusere tekkingens levetid.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Fuktmerker på undertak. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrengning. Merker var tørre på
  befaringen, men det anbefales å følge med evt. videre utvikling på dette. Isolasjon dekker delvis lufting mot raft i delen mot
  nordvest. Det registreres noen vepsebol. Det registreres en god del avføring fra mus på loftet. Eiers opplysning: Etter at rosetreet som sto inntil
  huset ble fjernet har det ikke vært mus på loftet.
  Tiltak
  • Trekke isolasjonen tilbake slik at luftesplate blir åpen.

  Vinduer:
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Lav høyde mellom terreng og kjellervinduer. Vinduer fra byggeår har passert halvparten av
  brukstiden.
  Tiltak
  • Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  • Andre tiltak:
  Øke avstanden mellom kjellervinduer og terrenget.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Viktig å merke seg at opptil 0,75 m over gulvet kan horisontale spalter i rekkverket maks være 20 mm. Dette er for å hindre at barn enkelt får fotfeste i rekkverket. Anbefalt høyde på rekkverk er 100 cm, rekkverket er lavere. Verandaer/terrasser som er værutsatt og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov. Det registreres skjevheter i søyler. Konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele. Konstruksjoner over 0,5m over bakken regnes i de
  fleste tilfeller med i bebygd areal på eiendommen, ukjent om dette er søkt om.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.
  • Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  • Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendige trapper:
  Betongtrapp har mindre sprekker/skader
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Innvendig:
  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  • For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Rom Under Terreng:
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Innvendig utforede vegger og oppforede gulv under terreng er å betrakte som risikokonstruksjoner, det vil si konstruksjoner som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Fuktindikasjoner er registrert i vegg mot grunnen, dette øker risikoen for skjulte skader. Misfarginger i nedre del av grunnmur. Overflate på gulv har skade/brennmerker e.l. på det ene rommet. Småskader på grunn av fuktbelastning over tid. Fuktmåling ble foretatt, jeg målte grenseverdier for skadelig fukt og dette er en indikasjon på at veggen er utsatt for fuktpåkjenning. Sprekker/riss ble registrert på grunnmur. Sprekker/riss av en slik karakter i bygninger fra denne perioden er ikke uvanlig. Anbefaler å følge med videre utvikling. Om registrerte avvik skyldes defekt drenering/fuktsikring, kapilærsug gjennom fundament/gulv eller innvendig kondens er ved visuell besiktigelse ikke mulig å vurdere med sikkerhet. Det kan også være en kombinasjon av disse.
  Tiltak
  • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  • Andre tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales.

  Bad: Overflater vegger og himling:
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Baderomplater er ikke riktig montert, startlist og silikon i nedre del er ikke brukt. Risiko for opptrekk av fukt i endeved. Det dusjes i dusjkabinett/badekar og det er derfor liten belastning på konstruksjonene da bruk av dusjkabinett/badekar hindrer i stor grad direkte vannsprut på veggene/gulv. Det gjøres likevel oppmerksom på at krav til membran likevel er tilstede i områdene som defineres som "våtsone", og skal tåle påkjenning av vann/fukt.
  Tiltak
  • Det må foretas lokal utbedring.

  Bad: Sluk, membran og tettesjikt:
  Gulvbelegget (tettesjikt) er tildekket av vinylfliser og ikke synlig for kontroll. Tilstandsgrad er satt ut i fra alder.
  Tiltak
  • Ytterligere undersøkelser anbefales.

  Bad: Sanitærutstyr og innredning:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Tiltak
  • Ved etablering av løsningen var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.

  Tekniske installasjoner:
  Vannledninger:
  Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt eldre kobberrør.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.
  • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

  Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  • Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Varmtvannstank:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompensende løsning fra varmtvannstank. det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
  varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak
  • Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  • Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Tomteforhold:
  Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak
  • Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert løs puss på muroverflater. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Det er registrert skråriss som er symptom på
  setninger.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.

  Terrengforhold:
  Stedvis fall på terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krav. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra fundamentene. (Det vil si jevnt fall på minimum 60 mm, 3 m fra fundamentene). Regnvann og smeltevann må ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort. Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann.
  Tiltak
  • Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  Tiltak
  • Foreta kontroll av brønnvann.
  • Innhent dokumentasjon, om mulig.
  • Vannkvalitet må dokumenteres. Om mulig innhent dokumentasjon om alder på utvendige VAledninger.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:

  Innvendig:
  Innvendige trapper:
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  • Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Tekniske installasjoner:
  Elektrisk anlegg:
  El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Sikringsskapet er plassert i trapperom.
  Anbefaler på generelt grunnlag at det elektriske anlegget alltid kontrolleres av en aut. el-installatør ved eierskifte. Tilstandsgrad 3 settes automatisk da ikke alle arbeidene på det elektriske anlegget er utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet

  Branntekniske forhold:
  Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav. Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av
  boligen. Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av bygningsdelen.

  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Ja. Det er montert røykvarsler i boligen. Røykvarsler er ikke funksjonstestet. Røykvarsler skal være tilkoblet strøm, og ikke batterier alene. Tilstandsgrad er satt ut fra forskriftens (Forskrift til avhendingslova - tryggere bolighandel) krav angående brannforhold. Det er ikke krav til utbedring av punktet.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.Etasje: BRA/P-rom: 88/83 m²
  Kjeller: BRA/P-rom: 76/0 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Vindfang, kjøkken, stue, 1 soverom, 1 innredet rom, trapperom og bad.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  5 boder og vaskekjeller.

  Garasje: BRA/P-rom: 41/0.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming består av vedfyring og strøm i hovedsak ved hjelp av varmepumpe.
 • Eiertomt. Tomten er flat/skrående med plen og beplantning. Gårdsplassen er gruset.

  I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1470 m² og et oppgitt areal på 1387 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • I garasje eller på biloppstillingsplasser på gårdsplassen.
 • Eiendommen har privat vann og avløpt.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 425 268 per inntektsåret 2020.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 530 964 per inntektsåret 2020.
 • Tilsyns fyringsanlegg, kr: 292,50,-.
  Feiing hver 4. år, kr: 150,-.
  80 ltr. restfallsdunk, kr: 3 596,25,-.
  Slamtømming, kr: 1 827,50,-.
  Eiendomsskatt, kr: 3 956,-.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det ble utstedt ferdigattest for avløpsanlegg i 2015.

  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for huset i 1971. Det er i denne anmerket mangler i forhold til trapp til terrasse, inngangstrapp og garasjeport.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er soverommet helt mot nord definert som ev. garasjerom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommet er ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Bruksendring fra tilleggsdel (eks bod, disp. rom) til hoveddel (eks bad, soverom, stue etc.) var meldepliktig jmf Plan og bygningsloven før 2008. Etter 2008 ble meldeplikten endret til søknadspliktig. Bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel gjennomført etter 2008 er derfor søknadspliktig.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1. bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2009, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2029.

  Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2021. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved enhet. Det er krav om min. en røykvarsler pr. etasje. Gjelder også kjeller. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen:
  Dagboknr. 1970/3655-2/11, tinglyst den 02.07.1970. Gjelder rettigheter iflg. skjøte.
  Rettighetshaver: Knr: 3411, gnr: 629, bnr: 17. Bestemmelse om veg.

  Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker, 2014-2025, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse mv. Nåværende.

  Eiendommen omfattes også av planforslaget til kommuneplanenes arealdel 2022-2026.

  Eiendommen grenser til stavsjøvegen, annen bolig og LNFR-området. Området rundt boligen består i hovedsak av noen andre boliger og LNFR- områder.

  Eiendommen ligger delvis i gul støysone (lavt støynivå) til Stavsjøvegen.
 • Gnr. 629 Bnr. 17 i Ringsaker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:

  4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
  Svar: Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: Nye kummer og spredegrøfter i 2015 (tidligere eier)
  Arbeid utført av: Asbjørn Nordsveen A/S

  5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Det finnes merker etter fukt i kjeller.

  6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Synlige merker etter fukt i taket på loftet. Ble utbedret i forbindelse med ny taktekking. Helt uforandret fra da jeg kjøpte huset.

  7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Ved regnvær og riktig trekk kan det komme litt vann fra feieluke i kjeller.

  8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Sprekk i utvendig kjellernedgang.

  9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Har vært mus på loftet. Tatt med feller. Problemet ble borte da jeg fjernet rosebusker som strakk seg fra bakken og
  helt opp under taket.

  11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: Skarpsno Elektro skiftet sikringsskap og la opp strøm til nytt soverom. 2022 Nye utelamper har jeg koblet selv. 2020
  Arbeid utført av: Skarpsno Elektro AS

  11.1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
  Svar: Ja

  12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Elvia var på kontroll etter skiftning av sikringsskap.

  14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
  murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Skiftet panel på sørveggen. Gjort selv 2019. Bygget ny inngangstrapp. Gjort selv 2020. Pusset opp soverom. Gjort selv (utenom strøm) 2022.

  16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
  Beskrivelse: Ny ytterdør 2017. Nye terrassedører 2014 og 2015. Ny terrasse, unntatt delen med takoverbygg 2015. Taktekking, beslag og renner ble skiftet ca. 2010.
  Arbeid utført av: Informasjon fra tidligere eier.

  18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Garasje i tilknytning til bolig er omgjort til oppholdsrom.

  20. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Sikkerhet til boliglån, fjernes ved salg.

  24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
  avtaler)?
  Svar: Ja
  Beskrivelse: Betaler ca.700kr en gang i året til nabo for å dekke strøm til vannforsyning.

  Tilleggskommentar:
  Varmtvannsbereder er fra 2005. Varmepumpe er fra 2020.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fast provisjon på 43 000,- av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stian Ragnvaldsen Jevne
Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev