aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bindesvegen 18!
Velkommen til Bindesvegen 18!

STEINKJER Bindesvegen 18

Binde - Innholdsrik enebolig med over 3 mål tomt. 9 sov. Nytt El-anlegg i 2021. Kort veg til skole, b.hage og butikk.

 • kr 890 000
 • BRA 395 m²
 • 9 soverom
 • Prisantydningkr 890 000
 • Omkostningerkr 23 490
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 913 490
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1885
 • Soverom9
 • ArealP-rom 334 m²
 • Tomt3 054.4 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte)) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,00))   23 490,- (Omkostninger totalt)   913 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Stor enebolig med bla 9 soverom, 3 bad, 3 kjøkken og 3 stuer. Det elektriske anlegget har fått TG1 i tilstandsrapporten. Boligen fikk innstallert nytt elektrisk anlegg i 2021. Må påregnes noe påkostninger i renovering/modernisering for øvrig. Stor eiendomstomt på over 3 mål. Sentralt beliggende i grendesenteret Binde i Steinkjer. Kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg og nærbutikk, Flotte tur- og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Utsikt ut over Dyin. Velkommen på visning :)
Stue

Bindesvegen 18, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 166 kvm
  2. etasje: 168 kvm
  3. etasje: 61 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 166 kvm 2 stuer, 4 ganger, 1 wc rom, 2 kjøkken, 1 bad, 2 soverom og 1 avlåst rom av ukjent type.
  2. etasje: 168 kvm 5 ganger, 1 stue, 1 kjøkken, 2 toalettrom, 2 bad og 7 soverom.
  3. etasje: 0 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 0 kvm
  2. etasje: 0 kvm
  3. etasje: 61 kvm Uinnredet rom  Tomt
  3054.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 3.054 kvm.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Sentralt beliggende i grendesenteret Binde i Steinkjer. Kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg og nærbutikk, Flotte tur- og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Utsikt ut over Dyin.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Marisletta Barnehage (1-5 år)

  Skolekrets
  Binde skole (1-7 kl.) Steinkjer Ungdomsskole (8-10 kl.) Steinkjer VGS

  Offentlig kommunikasjon
  Skolebuss

  Byggemåte
  Grunnmuren er en gråsteinsmur. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass, kobla glass og enkelt glass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 09.10.2023 av Norconsult for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etasje: 2 stuer, 4 ganger, 1 wc rom, 2 kjøkken, 1 bad, 2 soverom og 1 avlåst rom av ukjent type. 2. etasje: 5 ganger, 1 stue, 1 kjøkken, 2 toalettrom, 2 bad og 7 soverom. Loft (kun sekundærareal): Uinnredet loftsrom Utover ovennevnte areal er det en liten potetkjeller uten målbart areal. Utover ovennevnte areal er det et uthus på ca 90 m2. Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2:  - Drenering Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Et taknedløp er avsluttet over bakken uten utkast. Eneste rom under terreng er en liten potetkjeller med lav takhøyde. Det registreres fukt i trevirke i etasjeskilleren der, og søk med kapasitiv fuktmåler gir utslag på fukt i overflater. Det er usikkert om dette kan knyttes til dreneringen. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Ufullstendige taknedløp må utbedres - Grunnmur og fundament Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det er ukjent om sprekken er gjennomgående. Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. - Loft Det registreres stedvise fuktmerker. Med bruk av fuktmåler, måles høyt fuktinnhold i konstruksjonen. Det registreres stedvis fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det registreres spor etter mus. Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet. Råteskadede materialer gis TG-3 og må skiftes ut. Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må etableres. Bytte/utbedring av undertak må ses i sammenheng med skifte av taktekking - Renner og nedløp Det registreres lekkasje ved nedløp. Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. Det registreres stedvis korrosjon/rust, i takrenner/kroker. Nedløpsrør er skjøtet på med plastrør, og er stedvis løse mot nedløpsrør i grunnen. En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. - Takkonstruksjon Det registreres svai/nedbøy i takflaten. Ytterligere undersøkelser/overvåking av takkonstruksjonen anbefales med bakgrunn i alder og påviste skjevheter. - Taktekking Det registreres betydelig lakkavskalling på de fleste platene. Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. Taktekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Jevnlig kontroll at taktekking og underliggende konstruksjon anbefales. - Ildsted/Skorstein Pipa er innkledd på stuen der ovnen ikke er tilkoblet. Det registreres manglende ildfast plate på gulvet under 1 ildsted. Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun inspisert fra bakken. Stige til taket er ikke forskriftsmessig oppsatt. Pipa er derfor ikke kontrollert utvendig over tak. Pga manglende stige er det ikke mulig å kontrollere høyden på pipa over tak. Det bør monteres ildfast plate under ildsted. Denne skal være minimum 30 cm utenfor ilegget (døren) til ovnen. Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. - KJøkken 2 etasje Det er en eldre, slitt kjøkkeninnredning. Det registreres drypplekkasje fra avløpsrør når det tappes vann. Justeringer på skuffer og dører må foretas. Oppretting av innredning må foretas. Drypplekkasje må repareres. - KJøkken Gammel kjøkkeninnredning med høy grad av slitasje. Det registreres at det er satt 2 skruer gjennom vannlås, noe som gir fare for vannlekkasje. Det registreres spor etter mus. Tiltak ifm nevnte forhold anbefales. Skifte av innredning kan vurderes. Avtrekk har begrenset funksjon. Tiltak for å bedre funksjon må gjøres. - KJøkken Det registreres lekkasje fra kran når den er i bruk. Det er en eldre kjøkkeninnredning med stedvis stor slitasje. Det registreres spor etter mus. Lekkasje fra kran må utbedres. Tiltak mot mus anbefales etablert. Utbedring/justeringer på kjøkkeninnredningen må påregnes. Bytte av innredning kan vurderes - Toalettrom Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. - Toalettrom Det registreres en liten våt flekk på gulvet i bakkant av toalettet. Denne antas å skyldes en liten drypplekkasje fra vannrør. Søk med kapasitiv fuktmåler ved toalettgulvet gir ingen utslag. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. Drypplekkasje fra vannrør må ordnes. - Trapp til loft (generelt for alle trappene) Rekkverk måles til en høyde under 90cm. Åpninger i rekkverket er over 10 cm. Dette utgjør en risiko for små barn og dyr. Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Høyde på rekkverk må økes til 90 cm - Avløpsrør Det er lufting av kloakk over tak, men det registreres også at det er lufterør som er avsluttet på kaldloft. Det er etablert stakeluke. Det registreres drypplekkasje på avløpsrør under vask på kjøkken i 2. etasje. Avløpsrør har nådd en alder som gir økt risiko for skader. Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. Drypplekkasje må utbedres. - Vannledninger Vannrør har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Det registreres drypplekkasje på vannrør på det ene toalettrommet, samt ifm vannkran på det ene kjøkkenet i første etasje. Stoppekran er plassert i potetkjeller. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. Utbedring av drypplekkasjer må utføres. - Varmepumpe Det finnes ingen dokumentasjon på service av varmepumpene. For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmtvannsbereder vegghengt Bereder er plassert i rom uten sluk. Eventuelt lekkasjevann må treffe i badekar for at vann skal nå avløp. Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert. En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig - Varmtvannsbereder på bad Det er sluk i rommet, men pga fallforhold vil evt. vann fra en lekkasje renne ut gjennom dør. Vannstoppeventil på bereder anbefales etablert. - Våtrom Sluk er under dusjkabinett og kontroll av sluk er ikke foretatt. Rørføringer gjennom gulv har ikke synlig membran / mansjetter over gulvet. Det er benyttet uegnede materialer i våtsonen som ikke vil tåle belastningen av fritt vann. Fortsatt bruk av dusjkabinett er derfor nødvendig. Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater er restlevetiden på rommet usikker. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting Forhold som har fått TG3: - Balkong, terrasse, platting, veranda Fundament og søyler har konstruksjonssvikt. Konstruksjonen har råteskader og behov for umiddelbare tiltak. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Høyde og lysåpning i rekkverk er ikke i henhold til forskrift. Verandaen anbefales revet og bygd på nytt. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 - Takoverbygd veranda/inngangsparti Det er store skjevheter i stolper til takoverbygg. Selve verandaen er noenlunde rett. Det registreres råteskader. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverkshøyden er målt til 94 cm. Dette er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm, men tilfredsstiller krav på oppføringstidspunktet. Ingen tiltak med tanke på høyde er påkrevd. Skjevheter må rettes opp, og råteskadet trevirke må byttes ut. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 - Vinduer og dører Det blir påvist knust glass i loftsvindu. Det registreres at karm på loftsvindu har løsnet i hjørnene. Med tanke på oppnådd alder er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. Karmer er værslitte. Kittfalser (utvendig tetting mellom vindusramme og glass) er uttørket og stedvis løsnet. Det registreres råteskader i karmer. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Utskifting av dører og vindu pga skade/slitasje må påregnes. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 - Yttervegger Vegger har synlig skjevhet/ helling. Det registreres sprekker i fasadene. Det registreres betydelig malingsavskalling. Det registreres stedvis store råteskader i kledningen og utstikkende bunnsvill. Store deler av kledningen er ikke luftet da kledningen ligger helt nedpå svill. Det er kun foretatt stikkprøvekontroller av musetetting der dette er mulig. Der dette er undersøkt ble det ikke registrert tegn til avvik. Bordkledningen er avsluttet for nærme bakken med påfølgende fare for nedfukting og skader over tid. For å avdekke tilstand må ytterligere undersøkelser foretas med åpning av veggkonstruksjon. Skifte av store deler av kledningen må påregnes. Lufting av kledningen bør etableres. Kostnadsoverslag knyttes til skifte av bordkledning. Eventuelle arbeider med bakenforliggende konstruksjon er ikke medregnet. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Utstyr på tak Det er etablert en taktekking med glatt overflate og det er krav til snøfangere. Det er stedvis ikke etablert noen snøfanger på taket. Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige forbi pipa. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. Takstigene er stiger med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstiger må være innfestet i konstruksjonen. Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 00 - Etasjeskille og gulv på grunn Etasjeskillene har store skjevheter. Det registreres stedvis knirk. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt årsak og omfanget på eventuelle skader. Kostnadsoverslag knyttes til nærmere undersøkelser for å avdekke årsak og utbedringsmåte, ikke til selve utbedringen da det er vanskelig å si noe om kostnaden før man vet omfanget av arbeidet. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Ventilasjon Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Utbedringskostnader: Under 10 000 - Våtrom - Bad med badekar Rommet har store feil/mangler. Rommet mangler sluk. Gulvbelegg dekker bare deler av gulvet. Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende gang. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. Det er ukjent når badet sist var i bruk. Badet må totalrenoveres. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Våtrom - Bad med panelplater på vegg Det informeres om at det er ukjent når badet sist var i bruk, og at det er etablert et dusjkabinett, så overflater har ikke blitt utsatt for fritt vann. Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende kjøkken/gang. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. Rommet har uegnede materialer på overflater. Sluk i gulv er høyere enn resterende overflate av gulvet, samt vanntett sjikt ved dør. Badet må totalrenoveres. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Helt nytt el- anlegg ble innstallert i boligen i 2021.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Selger har ikke fylt ut selgers egenoppgave i forbindelse med handelen, da kjøper ikke har beodd eiendommen og har ingen kunnskap rundt eiendommens histore, tilstand eller beskaffenhet. Eiendommen har pr i dag flere bruksenheter. I matrikkelen for eiendommen fremgår kun at eiendommen er godkjent med en bruksenhet. Det foreligger ingen tegninger fra kommunen som angir hvordan eiendommen opprinnelig ble oppført. Kjøpers risiko og ansvar. Megler har ikke mottatt feie- og tilsynsrapport fra Brannvesenet Midt IKS og vet derfor ikke status på ildsted/pipe. Det tas forbehold om eventuelle avvik/pålegg/fyringsforbud. Kjøpers risiko og ansvar. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte)) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,00))   23 490,- (Omkostninger totalt)   913 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming og vedfyring. Ildsted/skorstein har mangler som trolig må utbedres før den kan benyttes. Kontakt Brannvesenet Midt IKS for mer informasjon. Kjøpers risiko og ansvar.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  42387

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg med ca. kr. 750,- pr år. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Eiendommen har 2 vannmålere, men pga gjentagende avlesninger, så har beregningsmåten blitt endret til etter areal i stedet. Målerstanden på begge vannmålerne må avleses ved eierskiftet.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 7.383,-. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  376049

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Det er skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller apparat er eldre enn 10 år. Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år. Kjøpers risiko og ansvar. Det foreligger en mangelsrapport fra EL-tilsynet fra 2015. Denne anses ikke å være gjeldende lengre da det elektriske anlegget ble utskiftet i 2021.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/322/9: 17.02.1962 - Dokumentnr: 524 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5006 Gnr:322 Bnr:33 Bestemmelse om vann/kloakkledning BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V. 29.06.1971 - Dokumentnr: 2854 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5006 Gnr:322 Bnr:33 Bestemmelse om kloakkledning Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 13.08.1975 - Dokumentnr: 5599 - Bestemmelse om vannledn. BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V. RETTIGHETSHAVER: Stod vannverk 01.12.1908 - Dokumentnr: 900144 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:322 Bnr:1 03.11.1958 - Dokumentnr: 2935 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:322 Bnr:30 01.01.2018 - Dokumentnr: 68120 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:322 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 856656 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:322 Bnr:9 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk. Kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Private stikkledninger/stikkveg frem til offentlig tilknytning som må driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommunedelplan for Binde og er godkjent utnyttet til boligformål. Reguleringskart følger som vedlegg til salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser kan ses hos megler.

  Adgang til utleie
  Eiendommen er ikke utleid og står ledig for kjøper. Det gjøres spesielt oppmerksom på at leiligheter ikke er godkjent som egen bruksenhet. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.   

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at eneboligen er SEFRAK-registrert med kode gul - Annen sefrak bygning. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte)) 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,00))   23 490,- (Omkostninger totalt)   913 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

  Omk. kjøper beløp
  23490

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har ikke fylt ut selgers egenoppgave i forbindelse med handelen, da kjøper ikke har beodd eiendommen og har ingen kunnskap rundt eiendommens histore, tilstand eller beskaffenhet.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 39.900,-,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  4.000,- oppgjørshonorar kr  4.750,- og visninger kr  1.875, -, søk eiendomsregister/e-signering kr. 1.250,-, kommunale opplysninger kr. 6.500,- og markedspakke kr. 12.900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  23 517,-. Utleggene omfatter foto, tilstandsrapport, tinglyste erklæringer og sikringsobligasjon Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr    25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev