aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

STEINKJER Bogavegen 123 H0502

Steinvika - Unik ende- og toppleilighet med 2 terrasser. 2 p.plasser i p.kjeller. 3 soverom og 2 stuer. Heis. Utsikt

 • kr 6 840 000
 • BRA 153 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 6 840 000
 • Omkostningerkr 193 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 033 042
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2002
 • Soverom3
 • ArealP-rom 147 m²
 • Felleskostnaderkr 5 608
 • Tomt3 801.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 840 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 171 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 840 000)) 184 042 (Omkostninger totalt) 7 024 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Vid, flott utsikt til fjorden 3 soverom 2 romslige stuer 2 terrasser samt utgang direkte til friarealer på baksiden 2 parkeringsplasser i p.kjeller Eget vaskerom og ekstra wc Heis Gjennomgående god standard
Ute

Bogavegen 123 H0502, Trøndelag

 • Tomt
  3801.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt for sameiet på Ca. 3 801kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.

  Byggemåte
  Leilighet oppført i en etasje. Grunnmuren er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon i tre, og er utvendig forblendet med teglefasade. Pulltakkonstruksjon antar at tak er tekket med papp, Etasjeskille er et betongdekke. Vindu med 2-lags isolerglass. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 22.03.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Entré, toalettrom, gang, vaskerom, bad, 2 soverom, kontor/soverom, kjøkken, TV stue og finstue.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Toalettrom Totalvurdering: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygd sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Anbefalte tiltak: Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. - Elektrisk Totalvurdering: Det foreligger samsvarserklæringer på oppraderinger utført etter byggeår. Det er ikke foretatt el-tilsyn de siste 5 år. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. - Våtrom: Bad Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygget sisterne til klosettet, og det er ikke forevist noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å få kontrollert mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Anbefalte tiltak overflater: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste liten høydeforskjell mellom sluk og topp membran ved dør, anbefales det å bruke vaskerom med forsiktighet. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Det registreres ikke sug i ventilasjon. Sanitærutstyr fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å få kontrollert mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette. Forhold som har fått TG3: - Våtrom: Bad Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Det registreres utett overgang mellom tettesjikt / membran og sluk og fare for lekkasjer. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 10 000 - 50 000 Ut fra innhentet muntlig pristilbud er det gitt en ca pris på 30 000,- fra Hellvikhus AS Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Det anbefales å montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2017/18 Nytt dekke og sluker inkl royal terrassegulv på begge balkonger grunnet lekkasjer samt noe byggefeil fra byggeår. Nye utebelysning oppgradert. Nytt aggregat til kjølehjørne. 2019 Ny skyvedør på kjøkken. Montert motorisert skreen på vindu til stue. Faktura kopi. 2022 Ny oppvaskmaskin på kjøkken. Montert el-billader på parkeringsplass i parkeringskjeller. 2021 Ny varmepumpe luft til luft. 2020 Vindusbeslag hjørne stue noe oppgradert etter registrert fuktinntregning. Utført av borettslag/sameie. 2008 Bekostet oppgradert og vedlikeholdt uteområde som tilhører fellesområdet

  TV/Internett/bredbånd
  Inkludert i felleskostnader.

  Parkering
  Plass i felles garasjeanlegg følger seksjonen. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 840 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 171 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 840 000)) 184 042 (Omkostninger totalt) 7 024 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm. Varmepumpe

  Energiklasse
  D

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  18708

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Forbruket av vann og avløp går over felles vannmåler for boligsameiet.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 12 333,- Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere.  Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  1174964

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4229871

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikring, strøm, tv/internett, kommunale avgifter, løpende vedlikehold m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  154/1703

  Felleskostnader pr. mnd
  5608

  Felleskostnader inkluderer
  Fellesutgifter fordelt på sameiebrøk, felleskostnad per enhet, tv/internett.

  Andel fellesformue
  53260

  Om sameiet
  Sameiet består av totalt 18 leiligheter med felles parkeringskjeller. Leilighetene har porttelefon og felles trapprom med heis.

  Forkjøpsrett
  Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

  Styregodkjennelse
  Det foreligger krav om styregodkjennelse av ny erverver i sameiets vedtekter.   Risikoen for å bli godkjent som ny erverver påhviler kjøper og kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om slik godkjennelse foreligger på overtakelsestidspunktet.   Kjøper kan gå til søksmål mot sameiet dersom kjøper mener manglende styregodkjennelse ikke er saklig begrunnet, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Sameiets forsikringsselskap
  If skadeforsikring nuf

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Må søkes styret.

  Eierskiftegebyr
  5500

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/1396/17: 11.07.2002 - Dokumentnr: 3079 - Bestemmelse iflg. skjøte Pliktig medlemskap i Boligsameiet Steinvika Terrasse 1
  20.06.2002 - Dokumentnr: 2695 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 17
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 154/1703


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for terrassehus.

  Vei, vann og avløp
  Sameiet er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av sameiet. Den enkelte sekjsonseier har ansvaret for innvendig røropplegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldene plan med bestemmelser er: Reguleringsplan for Steinvika terrassehus

  Adgang til utleie
  Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 840 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 171 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 840 000)) 184 042 (Omkostninger totalt) 7 024 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  193042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7 500,- oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39 900,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev