aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Brynjevegen 17

STEINKJER Brynjevegen 17

Eggelia - Sentralt beliggende enebolig med panorama. 4 soverom. 2 stuer. Godt vedlikeholdt. Garasje.

 • kr 3 465 000
 • BRA 180 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 465 000
 • Omkostningerkr 102 762
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 567 762
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 967
 • Soverom4
 • ArealP-rom 158 m²
 • Tomt624.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 465 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  86 620 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 465 000))

  102 762 (Omkostninger totalt)

  3 567 762 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Brynjevegen 17! Innholdsrik og tiltalende eiendom i Eggelia, med flott utsikt utover byen og fjorden. Kort vei til sentrum og flotte turområder med Eggehalla i bakkant. 4 soverom, kjellerstue, garasje. Eiendomstomt. Boligen har en familievennlig planløsning og er godt vedlikeholdt over de senere år.

Brynjevegen 17, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Sokkeletasje
  Bruksareal
  Kjeller: 85 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 66 kvm
  1. etasje: 92 kvm  Tomt
  624.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtens grunnareal: 624 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Enebolig beliggend i Eggelia med flott utsikt utover byen og fjorden. Kort vei til sentrum og flotte turområder med Eggehalla i bakkant.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Enebolig i 1.etasje pluss sokkel. Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med panel. Taket har saltaksform tekket med decra takplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Frittliggende dobbel garasje. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innhold
  Sokkeletasje: Vindfang, gang m/trapp, soverom, kjellerstue, mellomgang, toalettrom og vaskerom. 1.Etasje: Gang m/trapp, 3 soverom, bad, kjøkken og stue.

  Standard
  Noen av oppgraderingene de senere år: 2022 Ny trapp fra baksiden ned mot garasje. Maling og gulvdekke vaskerom sokkeletasje. Malt overflater ett soverom 1. etasje. 2021 Satt inn nytt dusjkabinett bad 1. etasje. Ny platting bygget på uteområde bakside. Oppgradering nytt sikringsskap og ny inntakskabel. Montert ny Varmepumpe. 2019 Overflatebehandlet fasader av bolig og garasje. Støpt nytt gulv og pusset vegger i utebod. Støpt nytt gulv i garasje og montert bred leddport av metall med motor. Skiftet 7 vinduer i sokkeletasje. Utvendig pusset grunnmur på tre sider. 2018 Oppgradering på deler av el-anlegget. Oppgradering av innvendige overflater som nye laminatgulv. Nytt toalett på toalettrom. Takstmannens vurderinger: Kjøkken med TG1: Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner. Vaskerom sokkeletasje med TG2: Overflater på rommet er malt samt pålagt plastfliser over flislagt gulv 2021. Flis på gulv, vegger er kledd med flis og malte plater i brystningshøyde. Pusset og malt murvegger og malt himling. Bad 1.Etasje med TG2: Rommet er oppgradert. Flislagte overflater og malte himlingsplater. I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2: - Drenering Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd på drenering mot øst, vest og sør. TG2 settes på grunn av alder. - Radonsikring Det er ikke utført radonmålinger i boligen. - Rom under terreng Det registreres litt mineralutslag i fritt eksponerte muroverflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for boliger fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. - Balkong mot sør/øst Det er registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen. Registrerer noe sprekker i lekter på rekkvert samt oppsprekking i maling, det må påregnes vedlikehold og overflatebehandling. - Balkong mot nord/vest Bygningsdelen er ikke godt kontrollert pga snø. Det mangler rekkverk. - Yttervegger Manglende og dårlig luftin av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørkinf av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. - Loft Det er ikke etablert spalter for lufting av takkonstruksjonen ved rafter. Det er påvist ising i takrenner/nedbøy i takrenner som tyder på dårlig isolering/lufting. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Undertaket er et eldre bølgeeternitt tak, bølgeeternitt av denne alder inneholder asbest. Så lenger dette ligger uberørt frigjøres ikke sabestfiber, bearbeiding/riving er underlagt strenge forskriftskrav. - Takkonstruksjon Det er symptomer på redusert lufting av konstruksjonen. - Trapp Svingtrapp med malte vanger og rekkverk. Teppebelagt inntrinn og opptrinn. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Lavt rekkverk i forhold til referansenivå 90cm. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider. - Avløpsrør Deler av avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. - Elektrisk Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Nytt sikringsskap fra 2021 er plasser på vaskerom. - Vannledninger Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. - Varmtvannsbereder Bereder er over 20år gammel. En utskiting av bereder som føge av oppnådd alder/ over 20år, er påregnelig i tiden som kommer. - Ventilasjon Naturlig ventilasjon med klaffventiler og åpningsvinduer Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 465 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  86 620 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 465 000))

  102 762 (Omkostninger totalt)

  3 567 762 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Montert ny varmepumpe 2021. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Det må monteres typegodkjent takstige, forskriftsmessig festet i konstruksjonen. Se vedlagte skriv fra Brannvesenet Midt IKS.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  15343

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg på Ca. kr 500,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/567: 04.06.1966 - Dokumentnr: 1541 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:197 Bnr:2
  01.01.2018 - Dokumentnr: 106630 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:567
  01.01.2020 - Dokumentnr: 822616 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:567


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for enebolig og tak over altan på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldene plan er: Kommuneplanens arealdel.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 465 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  86 620 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 465 000))

  102 762 (Omkostninger totalt)

  3 567 762 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  102762

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev