aktiv-eiendomsmegling
Fasade 1.jpg

STEINKJER Flathaugvegen 6

Nordsihaugen - Betydelig påkostet enebolig. Sentrumsnær beliggenhet. 4 sov. 2 bad og eget vaskerom. Utsikt !

 • kr 4 500 000
 • BRA 251 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 129 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 629 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Soverom4
 • ArealP-rom 172 m²
 • Tomt717.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  129 542 (Omkostninger totalt)

  4 629 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Meget attraktiv bolig som er betydelig påkostet med 2 renoverte bad, nytt vaskerom, kjøkken samt generell overflatebehandling m.m. Kort veg til alle sentrumsfunksjoner, skoler, friarealer og idrettsanlegg m.m.

Flathaugvegen 6, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 63 kvm Kjeller
  1. etasje: 91 kvm
  2. etasje: 71 kvm
  3. etasje: 26 kvm Kald-loft
  Primærrom
  Kjeller: 10 kvm Kjeller
  1. etasje: 91 kvm
  2. etasje: 71 kvm  Tomt
  717.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.717kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Enebolig med meget attraktiv beliggenhet på Nordsihaugen. Gangavstand til alle sentrumsfunksjoner, friarealer, skoler og idrettsanlegg. Solrik beliggenhet med utsikt til byen og fjorden

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 31.03.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Full oppgradering 2 bad og vaskerom utført av fagarbeidere - Ny isolert pipehatt - Full oppgradering av el-anlegget 1 og 2. etasje - Full oppgradering av alle overflater i 1. og 2. etasje - Full oppgradering av innvendig rør og avløp - Ny vedovn og varmepumpe - Nytt kjøkken - Overflatebehandling av utvendige overflater

  Innhold
  Kjeller: Gang m/trapp, 4 boder og mellomgang 1.Etasje: Entre, gang m/trapp, bad, trappnedgang, stue/kjøkken og vaskerom. 2.Etasje: Gang m/trapp, 4 soverom og bad. Kald-loft: 3 boder og boder innenfor knevegger.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2.   Forhold som har fått TG2: - DRENERING Totalvurdering: Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på forhøyede fuktverdier i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Anbefalte tiltak: Symptomer på sviktende/mangelfull funksjon på drenering, oppgradering av drenering på påregnes. - GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det registreres mindre riss i grunnmur og utvendig puss. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. Tilstandsgrad ut fra alder og bemerkede forhold. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg i bod og trapperom viser verdier mellom 17- 21%. Dette betraktes som fuktig trevirke og skjulte skader kan ikke utelukkes. Anbefalte tiltak: Påviste fuktskader i trevirket anbefales utbedret. - RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. - ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Stedvis grove golvoverflater. Noe oppmalt muroverflater. Det ble registrert svakt fukt i kjellergolv og nedre kant av yttervegger mot nord/vest og sør/vest. Påforet yttervegger er isolert med isoporplater uten godkjent forsegling. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Anbefalte tiltak: Alt av organiske materialer mot murflater anbefales fjernes. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring. - BALKONG 2. ETASJE Totalvurdering: Generelt værslitte tremmegolv. Vannrenne på midten av stålplatene og med avløp gjennom yttervegg mot øst. Balkong er tekket med sinkplater. Sinktekking er å betrakte som en risikokonstruksjon som erfaringsmessig har kort funksjonstid. Årsaken til svikt i sinktekking er ofte utett lodding/ skjøter mellom platene, noe som er svært vanskelig å avdekke ved visuell kontroll. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. Drenering av balkonggolv i 2. etasje bør holdes under oppsikt vedrørende rengjøring og aldersslittasje, dette på grunn av mulig tetting av drenering fra golvet gjennom yttervegg samt eventuell lekkasje fra tekkingen. - VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Generelt aldersslitasje og malingsavskallinger på kjellervinduer, koblavinduer i 2. etasje og enkeltglassvindu på kaldloft. Stedvis utvendige malingsavskallinger og oppsprekkinger på grunn av manglende vedlikehold. Enkelte vinduer har treg åpne/lukkemekanisme. Anbefalte tiltak: Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Utskiftinger må påregnes. - LOFT Totalvurdering: Eldre plassbygget takkonstruksjon. Det er ikke registrert vesentlig avvik. Anbefalte tiltak: Anbefaler og kontrollere takkonstruksjoner som har lukket kosntruksjon for eventuell kondensering og istapper. - RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Anbefalte tiltak: Det anbefales utbedring av ovennevnte forhold. - TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Det er manglende mulighet for inspeksjon, er takkonstruksjonen over inngangsparti for hovedinngang og over tilbygg mot nord/øst ved inngangsparti. Overgangsbeslag vegg/ tak på tilbygg mot nord er anlagt på underbord, fare for fukinntrenging i veggkonstruksjon. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand. - ETASJESKILLE Totalvurdering: Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Anbefalte tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. - ILDSTED Totalvurdering: Montert vedovn Mustad 118 teknisk rom i kjeller. Montert vedovn Varde Samsø på stue i 1. etasje. Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Det registreres sprekker/ riss i pipemur på kald-loft samt beksotavrenning i sprekkene samt beksotavrenning fra sotluka. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Anbefalte tiltak: Anbefaler og lukke avvik og 2 anmerkninger. Pipemur må gjøres tilgjengelig for kontroll på 2/4 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere tilstand. - TRAPP TIL KJELLER Totalvurdering: Bratt svingtrapp med malte vanger og vinylbelegg i inntrinn. Malte opptrinn. Trapp mangler rekkverk. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. - TRAPP TIL 2. ETASJE. Totalvurdering: Svingtrapp med malte vanger og rekkverk. Inntrinn belagt med vinylbelegg. Malte opptrinn. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. - TRAPP Totalvurdering: Noe bratt rettløpstrapp til kald-loft. Malte vanger, rekkverk, inntrinn og opptrinn. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. - VENTILASJON Totalvurdering: Naturlig ventilasjon med ventiler i vinduer og vegger.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Full oppgradering 2 bad og vaskerom utført av fagarbeidere - Ny isolert pipehatt - Full oppgradering av el-anlegget 1 og 2. etasje - Full oppgradering av alle overflater i 1. og 2. etasje - Full oppgradering av innvendig rør og avløp - Ny vedovn og varmepumpe - Nytt kjøkken - Overflatebehandling av utvendige overflater

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  129 542 (Omkostninger totalt)

  4 629 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Skorsteinen er innkledd med brannbart materiale på 1 side i 2 etasje, på gang. Mangelfull avstand til brennbart materiale kan gi brannspredning til bygning/bygningsdel. - Feieluke på kvist anbefales å mures igjen pga at den er utett. Her kan kald luft trenge i kantene på luken og avkjøle røyken slik at det over tid dannes mer sot/bek i skorsteinen. - Rensk sotluke for stein og murpuss, samt ta ut gammelt røykrør. - Mangler slokkemateriell Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever ett godkjent slokkemiddel i hver boenhet. - Mangler røykvarsler Pga oppussing så mangler det røykvarslere. Til informasjon så skal det være montert en røykvarsler i hver etasje, i forbindelse med stue/kjøkken, utenfor soverom, og i kjeller/tekniskrom. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever minimum en røykvarsler i hver etasje. Se vedlagte skriv fra Brannvesenet Midt IKS.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  12920

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkta fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  709217

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2553179

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  953

  Vannavgift år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/632: Dokumentnr: 903589 - Opprettelse av matrikkelenheten 30.07.1991 - Dokumentnr: 4476 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1702 Gnr:197 Bnr:1340
  01.08.1991 - Dokumentnr: 4512 - Målebrev Areal: 717,9 m2
  01.01.2018 - Dokumentnr: 79119 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:632
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1194642 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:632


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg datert 20.02.84

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldene plan med bestemmelser er: Reguleringsbestemmelser for Nordsihaugen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000))

  129 542 (Omkostninger totalt)

  4 629 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  129542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 39 900,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr 1 500, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev