aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gamle Kongeveg 23. Vesentlig oppusset. Meget sentrumsnært!
Velkommen til Gamle Kongeveg 23. Vesentlig oppusset. Meget sentrumsnært!

STEINKJER Gamle Kongeveg 23

Finnmarka/Sentrum - Lun og trivelig enebolig. Fint oppusset og godt vedlikeholdt. 3 soverom. Fint uteareal.

 • kr 2 850 000
 • BRA-i 109 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 850 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 850 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1900
 • Soverom3
 • Tomt356.4 m²
 • Eierform tomtEiet

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Gamle kongeveg 23. En trivelig og godt vedlikehold enebolig med sjel beliggende på Finnmarka i Steinkjer sentrum. Den er i senere tid vesentlig oppusset og oppgradert, det nevnes bla: - Div. vinduer i 2009 - Utvendig kledning/etterisolering i 2008/2017 - Ny ytterdør i 2015 - Terrasser/altaner i 2018/2020 - Nytt bad i 2018 - Nye sikringer i sikringsskap i 2021 - Nytt kjøkken og nytt laminatgulv på stue/kjøkken i 2021 Boligen inneholder: 1.Etasje: VF/Gang, Teknisk rom/Bod, Bad/WC, Stue, Kjøkken 2.Etasje: Gang, 3 soverom Pent opparbeidet uteområde med plattinger og opparbeidelse av tomt. Lagringsplass i uteboder. Velkommen på visning!
Plantegning

Gamle Kongeveg 23, Trøndelag

 • Tomt
  356.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 356,4kvm fordelt på to parseller.   Dagens eiere har vært i dialog med Steinkjer kommune vedrørende oppkjøp av tilleggstomt på nordre side av huset. Kjøpet er godkjent, men det vil bli opp til nye eiere å ta tak i oppmåling og evt. utkjøp. Konferer megler vedrørende dette. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendom beliggende på Nordsia i Steinkjer sentrum. Gang/sykkelsti inn til torget. Umiddelbar nærhet til matbutikker. Kort veg til tur/friområder.

  Adkomst
  Passer forbi Biltema, ta deretter 1 veg opp til høyre, og deretter 1 til høyre igjen. Boligen ligger etter noen meter på din venstre side. Se etter tilsalgsskilt fra Aktiv. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består av spredt småhusbebyggelse, 2-mannsboliger og næringsareal.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehage og barneskole i Steinkjer sentrum.

  Byggemåte
  Den eldste delen av boligen er oppført i laftet tømmer på grunnmur i naturstein og støp. Utvendig kledd med stående tømmermannspanel. Tilbygget er oppført i isolert bindingsverk på støpt plate på mark. Saltak-konstruksjon tekket med takstein. Etasjeskillere i trebjelkelag. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 18.04.2024 av Lierne Takst & Eiendom for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Vært tilfelle av sprukken takstein. - Sprekker i mur, hvor det er påbegynt tiltak. Skjevt gulv på soverom i 2etg. - Easy billader montert i Januar 2023. - Vannlekkasje på kjøkken grunnet tilkobling vaskemaskin. Skade er utbedret av Reko i 2024.

  Innhold
  1.Etasje: VF/Gang, Teknisk rom/Bod, Bad/WC, Stue, Kjøkken 2.Etasje: Gang, 3 soverom

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Lav gjenstående levetid på drenering. - Krypekjeller Det er avdekket lagring av organisk materialer i krypkjeller. Det er provisoriske understøttelser av bjelker/dragere. Dårlig lufting. - Terrengforhold Det er enkelte steder registrert flatt terreng eller for dårlig fall rundt boligen. - Vinduer og ytterdører TG2 settes på grunn av usikkerhet på alder på takvindu. Ytre deler av karm er fuktpåvirket. - Balkonger, verandaer og lignende Rekkverkets høyde og utforming ikke i henhold til gjeldende forskriftskrav. - Bad Overflate gulv Manglende fall på gulv. Manglende dokumentasjon på utførelse, - WC og innvendige vann- og avløpsrør Usikkerhet rundt gjenstående levetid på soilrør. Manglende dokumentasjon på utførelse og inspeksjonsmulighet av vegghengt sisterne. Forhold som har fått TG3: - Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen) Manglende snøfangere der det er et krav. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 10.000. - og 25.000.-

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Ny taktekking, tilbygg 1984 - Utvendig kledning, etterisolering 2008/2017 - Vinduer 2009 - Ildsted, deler av vann- og avløpsnettet 2010/2018 - Ny ytterdør 2015 - Terrasser/altaner 2018/2020 - Nytt bad 2018 - Nye sikringer i sikringsskapet 2021 - Byttet kjøkkeninnredning og lagt nytt laminatgulv på stue/kjøkken 2021

  TV/Internett/bredbånd
  Boligen har montert fiberbredbånd fra NTEBB/Altibox

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  92955818

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: 1. Under tilsynet ble det observert at sotluken har enkel dør. Kravet til sotluker i dag sier at sotluken skal ha dobbel dør. Den dagen sotluken byttes til en luke med dobbel dør. Vær påpasselig at det ikke settes noe brennbart i nærheten av sotluken da den er mindre motstandsdyktig mot strålevarme ved en eventuell sotbrann/ulmebrann. 2. Under tilsynet ble det observert at adkomst til skorstein på tak er via bøylestige. Fra 01.01.2024 vil ikke bøylestige være en godkjent løsning uansett festeanordning. Det må monteres typegodkjent takstige som er festet i bærende konstruksjon før neste feiing som er i løpet av 2024

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  22192

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  570784

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2168979

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1384

  Vannavgift år
  2024

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/682: 15.10.1970 - Dokumentnr: 4676 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5006 Gnr:197 Bnr:680
  Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
  til Bygningsloven
  Dokumentnr: 903990 - Opprettelse av matrikkelenheten 01.01.2018 - Dokumentnr: 273913 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:682
  01.01.2020 - Dokumentnr: 462420 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:682


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg og fasadeendring datert 15.11.1984. Det er ikke ustedt ferdigattest for selve oppføringen av boligen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende planer med bestemmelser er reguleringsplan for Nordsileiret, området Gamle Kongeveg og reguleringsplan for Del av Finnmarka.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev