aktiv-eiendomsmegling
Hus 53 A bakerst til høyre, 53 B i midten og hybelhus 53 C til venstre (flatt tak)
Hus 53 A bakerst til høyre, 53 B i midten og hybelhus 53 C til venstre (flatt tak)

STEINKJER Gamle Kongeveg 53A

Finnmarka - Utleieobjekt med 2 eneboliger og hybelhus. Leieinntekter pt. kr 58.500,- pr mnd Ny pris

 • kr 6 990 000
 • BRA 602 m²
 • 13 soverom
 • Prisantydningkr 6 990 000
 • Omkostningerkr 176 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 166 092
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1932
 • Soverom13
 • ArealP-rom 465 m²
 • Tomt1 252 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 6 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 174 750(Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 990 000)) 176 092 (Omkostninger totalt) 7 166 092 (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

Meld deg på visning!

Påmelding
Planskisser for nr 53 A
Sentral beliggenhet på nordsia med kort veg til alle funksjoner Gode leieinntekter 2 eneboliger hvorav en med sokkel samt eget hybelhus
Kjøkken sokkelleilighet 53 A

Gamle Kongeveg 53A, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Gamle Kongeveg 53A
  Bruksareal
  Kjeller: 58 kvm Utleiedel
  Kjeller: 32 kvm
  1. etasje: 90 kvm
  2. etasje: 36 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 49 kvm Utleiedel
  Kjeller: 27 kvm
  1. etasje: 90 kvm
  2. etasje: 36 kvm

  Gamle Kongeveg 53B
  Bruksareal
  Kjeller: 67 kvm
  1. etasje: 69 kvm
  2. etasje: 64 kvm
  2. etasje: 38 kvm Loft
  Primærrom
  1. etasje: 62 kvm
  2. etasje: 64 kvm

  Gamle Kongeveg 53C
  Bruksareal
  1. etasje: 148 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 137 kvm  Tomt
  1252m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca. 1 252 kvm iht. matrikkelen. Dette er det totale tomteaeraelt for de tre parsellene. Det tas forbehold om avvik i tomtestørrelse da det kun foreligger skylddelingsforretninger, og eiendommen er ikke oppmålt i nyere tid.

  Beliggenhet
  Sentral og sentrumsnær beliggenhet med gangavstand til alle funksjoner. Beliggende i blindgate.

  Adkomst
  Lett, bakkefri adkomst. Det vil bli skiltet frem til eiendommen ved visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  På eiendommen står og en eldre enebolig med et større tilbygg som tidligere var et butikklokale. Eldre enebolig har 2 etasjer pluss kjeller og loft. Butikklokalet er senere ombygd til et hybelhus med felles oppholdsrom, bad og kjøkken. Arealene blir i rapporten omtalt som tidligere butikklokale. På eiendommen ligger et bolighus i 1,5 etasje pluss sokkel, utleie i deler av sokkeletasjen. Gnr 196 bnr 17 og gnr 196 bnr 468 tilhører også samme eiendom

  Innhold
  Gamle Kongeveg 53 A: Utleiedel: Entre, gang, kjøkken, bad, stue og soverom. Leieinntekt kr 9500,- pr mnd eks strøm Hoveddel: Leieinntekt kr 15.500,- pr mnd eks strøm U.Etasje: Vindfang, gang, vaskerom og bad. 1.Etasje: 2 soverom, stue, kjøkken og bad 2.Etasje: 2 soverom og loftstue. Gamle Kongeveg 53 B: Leieinntekt kr 8500,- pr mnd eks strøm Kjeller: Tidligere fyrrom og 7 boder. 1.Etasje: Vindfang, trapperom, kontor, stue, kjøkken. 2.Etasje: Trapperom, gang, bad, wc, 3 soverom. Loft: Uinnredet loftsrom. Gamle Kongeveg 53 C: Leieinntek kr 25.000,- pr mnd inkl strøm. 1.Etasje: 5 hybler, 2 bad, kjøkken, stue.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport for alle tre enhetene. Disse er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3 i hver av rapportene. Gamle Kongeveg 53A  Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering er fra byggeåret, bortsett fra på vegg mot nord. M;ed bakgrunn i alder på storparten av dreneringen kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Anbefalte tiltak: Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Underetasje bør holdes under observasjon. - Balkong, terrasse, platting: 1.etg Totalvurdering: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Balkong, terrasse, platting: 2.etg Totalvurdering: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Vinduer og dører Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Det registreres feil utførelse på utvendige vindusbeslag. På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering: Fasadene er værslitte. Det er stedvis for dårlig tetting mot mus (lusing/musebånd) i nedre kant av konstruksjon. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Det anbefales å utbedre musetetting bak kledning. - Taktekking Totalvurdering: Det registreres mosegroing på taket. Dette reduserer levetiden på tekkingen. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. Anbefalte tiltak: Påviste skader må utbedres. - Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Videre overvåking for å følge en eventuell utvikling anbefales. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Det er for kort avstand mellom ildsted/sotluke og brennbart materiale. Anbefalte tiltak: Tiltak for å øke avstanden til brennbart materiale må utføres. - Kjøkken: Hoveddel Totalvurdering: Det registreres fukt i gulv pga lekkasje - antatt eldre lekkasje da fukt ikke registreres på befaringsdagen. Laminatgulv har en del fuktskader. Kjøkkeninnredningen har skader og høy slitesjegrad. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovenfornevnte skader må påregnes. - Trapp Totalvurdering: Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Ut over nevnte forhold ble det ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Totalvurdering: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Elektrisk Totalvurdering: Elanlegget er fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. Ny automatisk måler er installert i 2018. Samsvarserklæring på det foreligger. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert ifm renovering av våtrom og kjøkken. Det observeres løs, ukoblet kabel ved varmtvannsbereder på vaskerom. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. - Elektrisk: Utleiedel Totalvurdering: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Elanlegget er fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes. - Varmesentral Totalvurdering: Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmtvannsbereder: Vaskekjeller Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Varmtvannsbereder: Bod i sokkel Totalvurdering: Berederen er ikke plassert i rom med sluk og mangler lekkasjesikring. Anbefalte tiltak: Lekkasjesikring anbefales tilordnet eventuelt montering av Waterguard lekkasjestopper. - Ventilasjon Totalvurdering: Flere rom mangler klaffventiler på yttervegg og har kun ventilering fra luftespalter på vindu. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. - Våtrom: Vaskerom/vaskekjeller Totalvurdering overflater: Golvet er et malt betongdekke, tettheten på overflaten er usikker. Anbefalte tiltak overflater: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et gulvbelegg på gulvet. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Lokal utbedring rundt rørføringer anbefales for bedre sikkerhet. Det anbefales å etablere et vanntett sjikt på betongdekke. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Totalvurdering fukt: Det er utført søk med fuktindikator på betongdekke i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt. Anbefalte tiltak fukt: Fuktindikasjoner kan skyldes kappilærsug fra grunnen. Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med rommet for å se om det utvikles fuktskader. - Våtrom: Bad 1. etasje Totalvurdering overflater: Det registreres riss / sprekker i overflater. Det registreres gamle hull i golvet. Våtromsplater er uten sokkellist, og flere er utilstrekkelig festet. Gjennomføringer i vegg er ikke tettet. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Våtromsplater bør monteres på nytt og etter monteringsanvisning. Det anbefales å fjerne underliggende gamle våtromsplater. Gjennomføringer i vegg og gamle hull i gulv må tettes. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Fallforhold helt fram til sluk under dusjkabinett er ikke kontrollert pga manglende adkomst for måling. Det er gamle hull/gjennomføringer i gulvet dom ikke er ikke tilfredsstillende tettet og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det er en fuktskade på speilhylle. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Fuktskade på speilhylle bør utbedres. - Våtrom: Bad utleiedel Totalvurdering overflater: Det registreres riss / sprekker i overflater. Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Det bemerkes at nye plater er lagt utenpå eksisterende plater. Det bemerkes at platene er utilstrekkelig festet. Det bemerkes at platene ikke er montert på sokkellist. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Våtromsplater bør monteres på nytt og etter monteringsanvisning. Det anbefales å fjerne underliggende gamle våtromsplater. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Nøyaktig fallforhold er ikke kontrollert under dusjkabinett,pga manglende adkomst for måling. Det registreres utett overgang mellom tettesjikt / membran / mansjett og sluk og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer og monteringen av baderomsplatene gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Utbedring må vurderes. Totalvurdering fukt: Det er utført søk med fuktindikator i overflater med synlig tettesjikt (flisgulv og baderomsplater) i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt. Anbefalte tiltak fukt: Videre overvåking for å følge med på eventuell utvikling anbefales. Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke montert snøfangere. Det er etablert en takstige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. - Våtrom: Bad underetasje hoveddel Totalvurdering overflater: Det antas at høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Dette med bakgrunn i at det registreres kun 6 mm fall fra dør til dusjkabinett, og at sluken ikke er langt unna målepunktet utenfor dusjkabinettet. Utbedringskostnader overflater: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger Gamle Kongeveg 53B Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Anbefalte tiltak: Taknedløp bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. For videre omtale se "rom under terreng" - Rom under terreng Totalvurdering: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutslag) i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer som en grovkjeller. Lagring av fuktømfintlige varer anbefales ikke. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Anbefalte tiltak: Fuktsikringstiltak må påregnes. - Balkong, terrasse, platting: Balkong mot vest 1. etasje Totalvurdering: Det er skjevheter i konstruksjonen som kommer av mangelfull fundament på søyler. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Yttervegger: Påbygg Totalvurdering: Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktet uten lufteåpninger ved raft (takfoten) for ventilering av konstruksjonen. Ut fra bruken loftet har pr i dag er det ikke behov for noen tiltak. - Renner og nedløp Totalvurdering: Det er ikke registrert noen skader på takrenner og nedløp. Bemerker at taknedløp mot sør er kun ført ut til terreng. Anbefalte tiltak: Det anbefales og kontrollere takrenner nærmere når det regner for å kontrollere om det er lekkasjer. - Takkonstruksjon Totalvurdering: Eldre takkonstruksjon med plassbygget taksperrer. Tilstandsgrad er gitt ut fra alder. Anbefalte tiltak: Lufting av takkonstruksjonen bør forbedres for å redusere risikoen for fuktskader pga kondensering på loft og isdannelse på taket. - Taktekking Totalvurdering: Det registreres betydelig mosegroing på taket. Dette reduserer levetiden på tekkingen. Anbefalte tiltak: Påviste mose må utbedres. - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke krav til snøfangere, men pga takets helning, er det å anbefale å montere snøfangere på begge sider pga parkeringsplass for biler samt balkong. Anbefalte tiltak: Snøfanger anbefales å montere for god personsikkerhet. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Betydelig bekksotavrenning langs pipestokk på loft ut fra tidligere ildsted. Dette skal nå være utbedret. Anbefalte tiltak: Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. - Kjøkken Totalvurdering: Eldre Kjøkkeninnredningen har noen skader og noe slitesjegrad. Anbefalte tiltak: Innredning og kjøkkenet anbefales oppgradert. - Toalettrom Totalvurdering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og ute og når det er vindstilt. Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering - Trapp Totalvurdering: Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Anbefalte tiltak: Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering: Deler av avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. - Vannledninger Totalvurdering: Vannrør har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. - Elektrisk Totalvurdering: Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999 Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Våtrom: Bad Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Sluk er plassert under vaskemaskin. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert. Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant. Tettheten er derfor usikker. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk samt anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Forhold som har fått TG3: - Grunnmur og fundament Totalvurdering: Det registreres sprekkdannelser og noe deformasjoner etter jordpress i grunnmur. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Utbedring av påviste skader er nødvendig. For å hindre fuktinntrekk/frostspreng, anbefales en gjenpussing. - Vinduer og dører Totalvurdering: Vindusglass på stue 1. etasje er punktert (tettingen mellom glasslagene er utette, slik at gassen mellom vindusglassene siver ut og luftlommer inn) Vindusglasset isolerer pga dette dårlig og det vil oppstå dugg inne mellom glassene. Det registreres antydning til råteskader og værslitt vinduskarmer. Kjellerdør er slitt, vanskelig og låse opp. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Punkterte glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energiøkonomisk synspunkt. Utskifting av vindu pga skade/slitasje må påregnes. Kjellerdør må påregnes skiftet. - Yttervegger Totalvurdering: Det registreres store råteskader i kledningen og bunnsvill. Yttervegg mot sør med skjevheter. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Våtrom: Bad Totalvurdering overflater: Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring av gulvet. Utbedringskostnader overflater: Under 10 000 Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste manglende fall på gulv, anbefales badet å brukes med forsiktighet samt fortsatt bruk av dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til servant, vaskemaskin og dusj. Gamle Kongeveg 53C Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Det registreres fukt i grunnmur og det observeres salt/kalkutslag på grunnmurens innside. Dette er en indikasjon på at drenering ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Drenering har oversteget forventet levealder, utskifting må påregnes. - Grunnmur og fundament Totalvurdering: Grunnmur har stedvis noe malingsavskalling innvendig mot nord/øst. Det registreres mindre utvendig riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. Grunnmur og fundament er solid bygget. Anbefalte tiltak: Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling med fuktpåkjente murer. - Rom under terreng Totalvurdering: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutslag) i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Murer er solid bygget og tåler mye. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Vinduer og dører Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder og slitasje. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. - Yttervegger Totalvurdering: Fasadene er værslitte. Anbefalte tiltak: Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. - Kjøkken Totalvurdering Svelling på benkeplate over oppvaskmaskin. Synlig fuktmerker på bunnplate i servantskap. Måler ikke forhøyet fuktverdier på kjøkkenet. Anbefalte tiltak: Det må påregnes lokal utbedring benkplate. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. - Vannledninger Totalvurdering: Innvendig vannrør er delvis fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Hovedvannledning fra offentlig vannledninger og inn til bygget er oppgradert 2020. Anbefalte tiltak: Innvendige vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. - Elektrisk Totalvurdering: Det er ikke framlagt noen dokumentasjon for utførelsen på anlegget (samsvarserklæring). Det er et krav at huseier skal oppbevare dokumentasjon på alle arbeider utført på anlegget etter 01.01.1999 Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Våtrom: til venstre Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Utførelsen av membran lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. - Våtrom: til høyre Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Det registreres utett overgang mellom tettesjikt og rørgjennomføringer i vegger og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til servant. Forhold som har fått TG3: - Vinduer og dører: Vindu hybel 3 Totalvurdering: Glass er sprukket Utbedringskostnader: Under 10 000 Forsikring egenandel 2000 kr. Anbefalte tiltak: Utskifting av vinduer med skade må påregnes. - Takkonstruksjon Totalvurdering: Det er ikke etablert overløp på taket. Det vil være risiko for lekkasjer/skader ved tett taksluk. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Overløp på taket bør etableres for bedre vannsikkerhet. - Taktekking Totalvurdering: Det er skader ved beslagsløsninger mot vegg på bolig. Ut fra registrerte forhold er beslagsløsning fra byggeår. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefaler nærmere undersøkelser for å fastslå kostnader og løsning rundt beslagløsning. Anbefalte tiltak: Utbedring/utskifting av beslagsløsninger anbefales for å unngå lekkasjer og skader. Mose må jevnlig fjernes fra området med taksluk og der taknedløp fra bolighus er ført ut på tak. - Våtrom: til høyre Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm, ved lekkasje på dusjkabinett og servant vil vann renner ut gjennom døråpning. Utbedringskostnader overflater: Under 10 000 Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste feil plassering av sluk, anbefales det fortsatt bruk av dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til servant.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Kjøper har all risko for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc. Vi gjør oppmerksom på at bygningsmassene overtas i den stand de befinner seg ved visning. Bygningen kan ha bygningsmessige feil og mangler som følge av slitasje og bruk som er naturlig i forhold til driftsform som har vært. Selger gir ingen garantier i forhold av arkeologisk interesse eller miljø/forurensingsforhold. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering. KJøpers risiko og ansvar. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 174 750(Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 990 000)) 176 092 (Omkostninger totalt) 7 166 092 (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

 • Oppvarming
  Gamle Kongeveg 53A: Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Gamle Kongeveg 53B: Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Gamle Kongeveg 53C: Oppvarming med strøm.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  39788

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er for alle tre eiendommene. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg . Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  872049

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3139376

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for Gnr.196 Bnr.470: Primær: 872 049 Sekundær: 3 139 376 Formuesverdi for Gnr.196 Bnr.17: Primær: 664 120 Sekundær: 2 390 833

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/196/470: 13.11.1985 - Dokumentnr: 8464 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:470 13.11.1985 - Dokumentnr: 8464 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:470 01.01.2018 - Dokumentnr: 172870 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:470 01.01.2020 - Dokumentnr: 1240893 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:470 23.01.1933 - Dokumentnr: 900143 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om kloakkledning 10.12.1962 - Dokumentnr: 904380 - Elektriske kraftlinjer 28.06.1965 - Dokumentnr: 2063 - Bestemmelse om bebyggelse BYGNINGSRÅDETS VILKÅR VEDTATT. 26.02.1975 - Dokumentnr: 1413 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:11 Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven 09.04.1985 - Dokumentnr: 2084 - Bestemmelse om bebyggelse BYGNINGSRÅDETS VILKÅR VEDTATT. 24.10.1921 - Dokumentnr: 900090 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:1 30.03.1944 - Dokumentnr: 901816 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 196 Bnr: 53 01.01.2018 - Dokumentnr: 113778 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 1271486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:17 04.10.1985 - Dokumentnr: 7301 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 200150 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:468 01.01.2020 - Dokumentnr: 1225112 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:468 5006/196/17: 13.11.1985 - Dokumentnr: 8464 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:470 13.11.1985 - Dokumentnr: 8464 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:470 01.01.2018 - Dokumentnr: 172870 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:470 01.01.2020 - Dokumentnr: 1240893 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:470 23.01.1933 - Dokumentnr: 900143 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om kloakkledning 10.12.1962 - Dokumentnr: 904380 - Elektriske kraftlinjer 28.06.1965 - Dokumentnr: 2063 - Bestemmelse om bebyggelse BYGNINGSRÅDETS VILKÅR VEDTATT. 26.02.1975 - Dokumentnr: 1413 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:11 Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven 09.04.1985 - Dokumentnr: 2084 - Bestemmelse om bebyggelse BYGNINGSRÅDETS VILKÅR VEDTATT. 24.10.1921 - Dokumentnr: 900090 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:1 30.03.1944 - Dokumentnr: 901816 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 196 Bnr: 53 01.01.2018 - Dokumentnr: 113778 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 1271486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:17 04.10.1985 - Dokumentnr: 7301 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 200150 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:468 01.01.2020 - Dokumentnr: 1225112 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:468 5006/196/468: 13.11.1985 - Dokumentnr: 8464 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:470 13.11.1985 - Dokumentnr: 8464 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:470 01.01.2018 - Dokumentnr: 172870 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:470 01.01.2020 - Dokumentnr: 1240893 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:470 23.01.1933 - Dokumentnr: 900143 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om kloakkledning 10.12.1962 - Dokumentnr: 904380 - Elektriske kraftlinjer 28.06.1965 - Dokumentnr: 2063 - Bestemmelse om bebyggelse BYGNINGSRÅDETS VILKÅR VEDTATT. 26.02.1975 - Dokumentnr: 1413 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:11 Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven 09.04.1985 - Dokumentnr: 2084 - Bestemmelse om bebyggelse BYGNINGSRÅDETS VILKÅR VEDTATT. 24.10.1921 - Dokumentnr: 900090 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:1 30.03.1944 - Dokumentnr: 901816 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr: 196 Bnr: 53 01.01.2018 - Dokumentnr: 113778 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:17 01.01.2020 - Dokumentnr: 1271486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:17 04.10.1985 - Dokumentnr: 7301 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 200150 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:196 Bnr:468 01.01.2020 - Dokumentnr: 1225112 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:196 Bnr:468 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for enebolig på Gamle kongeveg 53 og Enebolig m/sokkelleilighet. Det foreligger midlertidig brukstillatelse for 5 hybler med fellesrom på Gamle Kongeveg 53, Gnr.196 Bnr.17.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Reguleringsplan for Norsileiret, området Gamle Kongeveg.

  Adgang til utleie
  Eiendommene leies per d.d. ut for tilsammen kr.58.500,- per mnd. Regnskap og leiekontrakter kan sees hos megler. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering. KJøpers risiko og ansvar. Leiekontrakt for hybelhus opphører 30.06.2023 Alle utleieforhold foruten hybelhus er eks strøm.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 174 750(Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 990 000)) 176 092 (Omkostninger totalt) 7 166 092 (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))

  Omk. kjøper beløp
  176092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  7 500,- oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev