aktiv-eiendomsmegling
Pent opparbeidet tomt, romslig terrasse, biloppstilling på gårdsplass

STEINKJER Grjotgars veg 46

Bogen. Romslig, lys og praktisk enebolig med nydelig utsikt og stor hage. Vannbåren varme. To stuer og to bad.

 • kr 3 290 000
 • BRA 200 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 290 000
 • Omkostningerkr 99 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 389 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 970
 • Soverom3
 • ArealP-rom 168 m²
 • Tomt888 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,00))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Inflyttingsklar enebolig i enden av blindgate. Skjermet beliggenhet Flott utsikt utover byen og Bogakaia Stor terrasse Dukkestue og sandkasse Hage med planter, trær, frukttrær og bærbusker Stor isolert utebod/snekkerbod samt to romslige boder inne Nyoverhalt jordvarmesystem gir lave strømutgifter Ny strømtilførsel lagt inn mot huset

Grjotgars veg 46, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 104 kvm
  1. etasje: 96 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 72 kvm
  1. etasje: 96 kvm  Tomt
  888m²

  Beskrivelse av tomt
  888 kvm selveiertomt. Hage med planter, trær, frukttrær og bærbusker.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger høyt og fint til i et etablert boligområde i Bogen i ende av blindgate. Skjermet beliggenhet. Flott utsikt utover byen og Bogakaia. Gangavstand til sentrum og friarealer/turområder.

  Adkomst
  Der vil bli skiltet frem til boligen ved visning.

  Bebyggelse
  Bolig

  Barnehage/skole/fritid
  Nær skolekretsene Egge og Montessori.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 25.05.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Service og bytte av deler på jordvarmeanlegg - Nytt tak, takrenner og nedløp. Lagt Møre Royal på terrasse og utvendig trapper. - Det er lagt ny/større strømforsyning inn mot huset. Utført av NTE.

  Innhold
  Underetasje: Entre, gang, soverom, vaskerom, bad og kjellerstue. Boder. 1. etg: 2 soverom, bad, kjøkken og stue.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Manglende fuktsikring av grunnmurens utside i form av grunnmursplast kan gi økt fuktbelastning på grunnmur/drenering. Flatt terreng rundt boligen fører til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering. Anbefalte tiltak: Boder i sokkel bør holdes under observasjon for å se etter eventuell utvikling. God utlufting er viktig. - Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Det er noe løs membranduk på vegg. Anbefalte tiltak: Utbedring av løsnet membranduk på vegg må gjøres. Jevnlig kontroll av bod under terrasse for å se etter fukt i himling anbefales på grunn av tekkingens alder. - Vinduer og dører: Fra byggeår Totalvurdering: Det ble stedvis registrert treghet i åpne/lukkemekanisme. På grunn av alder er enkelte pakninger harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon. Enkelte vinduer tar i karm og har behov for justering. Anbefalte tiltak: Justeringer/smøring anbefales. Overflatebehandlinger må påregnes. Eier informerte om at maling av karmer vil bli gjort før salg. - Yttervegger Totalvurdering: Fasadene er værslitte. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Vedlikehold av fasader må påregnes. - Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 20 mm i kjellerstue. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell framtidig utskifting av laminat. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Pipa er innkledd med brennbart materiale på kjøkken. Se forøvrig rapport fra Brannvesenet Midt IKS. Anbefalte tiltak: Det anbefales å rehabilitere pipen i hele lengden. - Trapp Totalvurdering: Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Totalvurdering: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang, så utskiftinger anbefales i sammenheng med eventuelle oppgraderinger der vannrør blir berørt. - Elektrisk Totalvurdering: Store deler av El-anlegget er fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Ventilasjon Totalvurdering: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. - Våtrom: Bad sokkel Totalvurdering overflater: Det er svellinger i plater pga fuktinntrekk. Det registreres noe manglende/svinnende fugemasse mellom sokkellist og våtromsplater. Det registreres stedvis manglende bruk av sokkellister. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygget sisterne til klosettet, og det er ikke forevist noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering overflater: Det er en betongkant rundt rommet som vil sørge for at vann ikke renner ut av rommet, men denne mangler membran/tettsjikt og tilfredstiller derfor ikke kravet. Anbefalte tiltak overflater: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på påviste forhold anbefales utbedret. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et eldre støpejernsluk uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Bruk av membran kan ikke fastslås. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Eldre støpejernsluk bør skiftes ved oppgradering av våtrommet. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Totalvurdering fukt: Det er utført søk med fuktindikator på gulv og yttervegg under bakkenivå og søket viser tegn til fukt. Fukt på gulv kan skyldes kappilærsug fra grunnen pga manglende bruk av fuktsperre under betongplaten under oppføring av boligen. Anbefalte tiltak fukt: Det anbefales å holde jevnlig kontroll med rommet for å se etter eventuell utvikling. - Våtrom: Bad 1. etasje Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og avvik på utførelse ved sluk. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Fortsatt bruk av badekar til å dusje i forbi redusere mengden av fritt vann på overflater anbefales. Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke etablert stige for feier på taket. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2021 Ny strømforsyning lagt inn mot huset, men er ikke koblet opp. Utført av NTE, opplyst av eier. 2019 Ny taktekking og nye takrenner med nedløp. Utført av Byggmester Fagerholt, opplyst av eier. Lagt møre royal terrassebord på terrasse og på utvendige trapper. Utført av Byggmester Fagerholt, opplyst av eier. 2023 Service og delebytter på jordvarmeanlegg. Utført av Kjøleteknikk AS og Rørleggern Verdal AS. Dokumentasjon foreligger. Nye downlights i gang underetasje. Utført av Elman AS. Dokumentasjon foreligger. QR kode i sikringsskap.

  Parkering
  Garasje i fellesanlegg samt parkering på egen tomtegrunn.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Følgende avvik ble rapporter av eltilsyn 17.06.2010: - Vaskerom ved varmepumpe Jordleder var ikke betryggende festet. Jf. fel § 16 - Vaskerom Utjevningsforbindelse til hovedvannledning manglet. Jf. fel § 19

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,00))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedfyring og vannbåren varme. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: Avvik 1: Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt Avvik fra: Forskrift om brannforebygging av 17 desember 2015 §6 Kommentar: Skorsteinen er innkledd med brannbart materiale på 1 side i 1 etasje, kjøkken siden. Mangelfull avstand til brennbart materiale kan gi brannspredning til bygning/bygningsdel. Anmerkning 1: Skorstein. Kommentar: Skorsteinen er rehabilitert med stålrør fra toppen og ned til ca kvist (2-2,5 m) her blir det en overgang til tegl. Det var i en periode lov å rehabilitere med denne løsningen såfremt at det ble påsatt ei inspeksjonsluke i overgangen. Inspeksjonsluken er nødvendig for å inspisere skorsteinen i overgangen tegl-stål og få feiet der på en god måte. Anbefaler å rehabilitere hele skorsteinens lenge pga. at den er innkledd på kjøkken. Anmerkning 2: Takstige med bøyle Kommentar: Takstigen skal være forankret i bærende konstruksjon, skorsteinen skal ikke brukes som forankrings punkt. Dette pkt. blir strammet inn fra og med 01.01.2024.

  Energiklasse
  D

 • Kommunale avgifter
  17767

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  786007

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2829625

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for enebolig datert 09.03.1971 og Garasjeanlegg datert 21.10.1974

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Reguleringsplan for Høvdingvegen 78-104.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,00))   99 292,- (Omkostninger totalt)   3 389 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  99292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev