aktiv-eiendomsmegling
Stue mot entre og spisestue

STEINKJER Heggelivegen 31G

Heggelia - Pen selveierleilighet med romslig terrasse. God, vid utsikt til byen og fjorden

 • kr 1 375 000
 • BRA 47 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 1 375 000
 • Omkostningerkr 49 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 424 292
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1 972
 • Soverom1
 • ArealP-rom 47 m²
 • Felleskostnaderkr -
 • Tomt212.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 375 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 34 375 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 375 000)) 47 417(Omkostninger totalt) 1 422 417 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Attraktiv selveierleilighet i Eggelia med kort veg til alle funksjoner

Heggelivegen 31G, Trøndelag

 • Tomt
  212.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er festet. Festeavgift for inneværende år: 1 318,- forfallsdato: 01.12.2023 Neste avtalte regulering: 01.12.2031 Avtalt vilkår for regulering: KPI Festeavgiften ble sist regulert: 01.12.2021 Avtalt utløp av festekontrakt: 2068 Det er ikke avtalt at bortfester skal godkjenne ny festehaver. Overdragelsesgebyr: Kr 1 250,-

  Beliggenhet
  Høy, fri beliggenhet i Heggelia. Utsikt utover sentrum og fjorden. Gangavstand til sentrum, skoler, friarealer og flotte friarealer i retning Eggevammen og Egge museun.

  Adkomst
  Kjør vegen forbi Tingvold hotell og hold til høyre. Leiligheten ligger da i leilighetsbygg på høyre side av vegen. Det vil bli skiltet frem til leiligheten ved visning.

  Bebyggelse
  Bolig og småhusbebyggelse

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 22.03.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger opplyser om følgene: - Observert 2 skjeggkre i 2020 - Ikke sett mus selv, men påvist mus i leiligheten. Kun vært maur inne vinter 2021 - Tidligere eier har byttet tak og takrenner, utført av faglært.

  Innhold
  Stue, kjøkken, bad, sovealkove, vindfang, gang og bod

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Vinduer og dører: Kjøkkenvindu Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Anbealte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. - Vinduer og dører Totalvurdering: Det registreres dårlig tilslutning mellom dørblad og karm på ytterdør. Noe lysinnlsipp i hjørner på vriderside. Anbefalte tiltak: Justeringer/smøring anbefales - Kjøkken Totalvurdering: Kjøkkeninnredning har skader og høy slitasjegrad. Det ble funnet en død mus under kjøkkeninnredningen. Eier informerte om at hun hverken har sett eller hørt mus i leiligheten før denne ble funnet. Anbefalte tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskifting. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Det ble registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Pga sen avrenning fra tappested anbefales en kontroll/utbedring av rørlegger. - Vannledninger Totalvurdering: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader/lekkasjer kan oppstå. - Ventilasjon Totalvurdering: Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu og klaffventiler. Anbefalte tiltak: Anbefaler å bruke ventilene for god lufting. - Våtrom: Bad/vaskerom Totalvurdering overflater: Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Det registreres riss/sprekker i fuger på vegg. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større tempraturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det presiseres at det bør avklares med sameiet/borettslaget om muligheten for dette.   Forhold som har fått TG3: - Vartmvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20år og har usikker restlevetid. Berederen er ikke plassert i rom med sluk og mangler lekkasjesikring. Det registreres fukt/fuktmerker under kjøkkenbenk ved bereder - antatt liten lekkasje fra bereder. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Varmtvannsbereder anbefales skiftet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Uspesifisert parkering nedenfor bygget. P-plass ligger på annenmanns grunn, men har i mange år vært benyttet til p-plass for seksjonene i dette bygget. Foreligger ingen skriftlig avtale vedrørende dette. Lading av El-bil/Hybrid bil: Det er ikke tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radinmåling på leiligheten

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 375 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 34 375 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 375 000)) 47 417(Omkostninger totalt) 1 422 417 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  14366

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 4 578,- Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. I borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap vil eiendomsskatten skrives ut til borettslaget, boligsameiet eller boligaksjeselskapet og deretter bli fordelt på de enkelte eiere.  Dette kan medføre økning i felleskostnadene.

  Formuesverdi primær
  436104

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1569973

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikring, strøm, kommunale avgifter, løpende innvendig vedlikehold m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Felleskostnader inkluderer
  Iflg. opplysning fra selger er det ikke fellesutgifter i sameiet. Hver enkelt seksjon betaler sin egen forsikring m.m. Det kan være vanskelig hos noen forsikringsselskap og få forsikret en enkelt seksjon om den/ de andre seksjonenen ikke har samme polise. Den enkelte seksjonseier må selv vedlikeholde sin seksjon både inn- og utvendig. Endringer må godkjennes av øvrige seksjonseiere. Foreligger ingen vedtekter som regulerer Sameiet

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/196/253/2: 27.01.1973 - Dokumentnr: 579 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 99 år
  Årlig festeavgift: NOK 172
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:253 Snr:2 F1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.01.1973 - Dokumentnr: 579 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år
  Årlig festeavgift: NOK 172
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.01.2012 - Dokumentnr: 54598 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 1/2
  27.01.1973 - Dokumentnr: 579 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 99 år
  Årlig festeavgift: NOK 172
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:5006 Gnr:196 Bnr:253 Snr:2 F1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.01.1973 - Dokumentnr: 579 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år
  Årlig festeavgift: NOK 172
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.01.2012 - Dokumentnr: 54598 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Sameiebrøk: 1/2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for 8 leiligheters rekkehus.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som må driftes av eiere. Seksjonene 1 og 2 kan ha felles stikkledninger som må driftes i fellesskap. Det gjøres oppmerksom på at det pt. foregår utskiftning av vann og avløpsledninger for boligenen i området samt separing av avløp/gråvann, dette må dekkes av ny eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldene plan med bestemmelser er: Kommunedelplan sentrum

  Adgang til utleie
  Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 375 000,- (Prisantydning) 0,- (Andel av fellesgjeld) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 34 375 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 375 000)) 47 417(Omkostninger totalt) 1 422 417 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 33 900,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 1 875, -. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev