aktiv-eiendomsmegling
Fasade 2

STEINKJER Heggevegen 30

Heggesåsen - Unik villaeiendom. Usikt og nærhet til byen og fjorden!

 • kr 8 500 000
 • BRA 293 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 8 500 000
 • Omkostningerkr 228 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 8 728 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 925
 • Soverom4
 • ArealP-rom 282 m²
 • Tomt3 047.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 8 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  212 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000))

  228 642 (Omkostninger totalt)

  8 728 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Unik Villaeienedom på Heggesåsen med utsikt til byen, fjorden og skjækerfjella. Kort veg til Byafjellet med flott tureterreng sommer som vinter. Romslig enebolig som bærer preg av kontinuelig og godt vedlikehold. Vannbåren varme. Staslige og romslige stuer med god takhøyde. Parkmessig opparbeidet tomt med steinlegging, forstøttningsmurer, beplantning og belysning. Dobbelgarasje ca 48 kvm med innredet hems over deler av arealet. Velkommen på visning!

Heggevegen 30, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 60 kvm
  1. etasje: 130 kvm
  2. etasje: 103 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 52 kvm
  1. etasje: 130 kvm
  2. etasje: 100 kvm  Tomt
  3047.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.3047 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Etter fradeling av tomt for bebyggelse vil resterende tomteareal som følger eiendommen være på ca. 2.100 kvm. Det tas forbehold om at endelig tomteareal kan avvike fra oppgitte estimat. Det gjøres oppmerksom på at øvre grense av tomten grenser til et kulturminne - Gravhaug. Dette kan ha betydning for den totale muligheten for utnytting av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar. Dagens eiere har søkt fradeling av tomt fra denne eiendommens nedre del for for oppføring av ny enebolig og er derfor ikke en del av denne handelen. Estimert tomteareal for tomten som skal fradeles er på ca. 900 kvm. Endelig areal kan avvike fra estimat og kan ikke påklages av nye eiere. Tegninger, situasjonsplan, terrengsnitt m.m følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter bes sette seg godt i disse vedleggene slik at de er inneforstått med hva som blir realiteten for eiendommen.

  Beliggenhet
  Villaeiendom beliggende på Heggesåsen med utsikt til byen, fjorden og skjækrefjella. Kort veg til Byafjellet med flott turterreng sommer som vinter.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Enebolig i to etasjer pluss kjeller. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  P-Rom: Kjeller: Gang m/trapp, vaskerom, toalettrom, gang og soverom. 1.Etasje: Hall, toalettrom, peisestue m/trapp, kjøkken, spisestue, dagligstue og salong. 2.Etasje: Loftsgang m/trapp, 3 soverom, toalettrom, walk in closet og 2 bad. S-Rom: Kjeller: 1 stk bod og 1 stk garderobe 2.Etasje: 6stk mindre kott. Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det er etablert oppholdsrom i kjeller som ikke er påtegnet på siste plantegninger og godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøpers risiko og ansvar.

  Standard
  Kjøkken med TG1: Lakkert overflater av firma og skiftet benkeplate. Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner. Bad 2.Etasje mot sør med TG2: Rommet er oppgradert i 2013. Flislagt gulv og vegger. Sparklet og malt himling. Vaskerom/teknisk rom i kjeller med TG2: Overflater på rommet er oppgradert i 2008 iht. tidligere takst. Flislagt gulv. Malte murvegger, plater og trepanel på vegger. Malt trepanel i himling. Bad kjeller med TG2: Overflater på rommet er oppgradert i 2008 iht. tidligere takst. Flislagt gulv og vegger. Ubehandlet trepanel i himling. Bad 2.Etasje mot nord med TG2: Overflater på rommet er oppgradert i 2004. Flislagt gulv og vegger. Malte plater i himling. Badstue med TG1: Badstue med flislagt gulv, ubehandlet trepanel på vegger og himling. Innredet med Tylø badstuovn og sittebenker i tre. Tett badstudør i tre. Lufting via vaskerom og bad. I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2: - Radonsikring - Loft - Takkonstruksjon - Taktekking og beslag - Ildsted - Toalettrom 1.Etasje - Toalettrom kjeller - Trapp til kjeller - Trapp til 2.Etasje - Trapp til kaldloft - Elektrisk - Ventilasjon - Bad 2.Etasje mot sør - Vaskerom teknisk rom i kjeller - Bad kjeller - Bad 2.Etasje mot nord - Garasje Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt i egen garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  8 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  212 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000))

  228 642 (Omkostninger totalt)

  8 728 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Vannbåren gulvvarme. Varmepumpe luft til vann pluss elektrisk for å ta kuldetopper. Det er foretatt årlig service på varmepumpe. Selger opplyser at det er ubalanse i varmestyring for luft til vann golvvarmeanlegg. Kjøpers risiko og ansvar.

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  33077

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 33 077 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann og avløpsavgift, eiendomsskatt og renovasjonsavgift. Feiing og tilsyn av pipe kommer i tillegg på Ca. kr 700,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS.

  Formuesverdi primær
  990319

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  3565147

  Formuesverdi sekundær år
  2020

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/354: 07.02.1983 - Dokumentnr: 918 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:197 Bnr:2
  02.10.2013 - Dokumentnr: 837497 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5006 Gnr:197 Bnr:1513
  01.01.2018 - Dokumentnr: 267235 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:354
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1627206 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:354


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger for selve oppføringen av eiendommen. Foreligger godkjennelse på tilbygg og garasje, men ikke utstedt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Ingen innsendte planer. Gjeldende plan med bestemmelser er: Kommuneplanens arealdel / Kommunedelplan Sentrum. Godkjent utnyttet til boligformål. Det gjøres oppmerksom på at øvre grense av tomten grenser til et kulturminne - Gravhaug. Dette kan ha betydning for den totale muligheten for utnytting av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  8 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  212 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000))

  228 642 (Omkostninger totalt)

  8 728 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  228642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev