aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

STEINKJER Henningvegen 1025

Henning - Enebolig med romslig tomt. Grillhytte. Renoveringsbehov.

 • kr 690 000
 • BRA 112 m²
 • Prisantydningkr 690 000
 • Omkostningerkr 32 667
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 722 667
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1946
 • Soverom -
 • ArealP-rom 72 m²
 • Tomt1 423 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,00))   34 292,- (Omkostninger totalt)   724 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig på 2 etasjer pluss kjeller. Asfaltert parkeringsplass. Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass og koblavindu. Det står ett frittstående grillhus på eiendommen
Bad

Henningvegen 1025, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 39 kvm
  1. etasje: 52 kvm
  2. etasje: 21 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 52 kvm
  2. etasje: 20 kvm  Tomt
  1423m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.1 423kvm fordelt på tre parseller iht. matrikkelbrev fra kommunen.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Landlig beliggenhet i Henning ca 15 min kjøring fra Steinkjer sentrum.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig på 2 etasjer pluss kjeller. Asfaltert parkeringsplass. Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass og koblavindu. Det står ett frittstående grillhus på eiendommen. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.06.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1.Etasje: Vindfang, trapperom til 2. etasje, gang, bad/vaskerom, trapperom til kjeller, kjøkken og stue. 2.Etasje: Trapperom, 2 stk oppholdsrom og gang.

  Standard
  - Kjeller Bod: Støpt og ubehandlet gulv delvis jordgulv, , og betong på vegger. Stubbloft. Bereder, trapp og stoppekran. - 1. etasje Vindfang: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Trapp. Gang: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Bad: Flis på gulv, og flis og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med naturlig avtrekk, opplegg for vaskemaskin, servant, servantskap, wc og åpen dusj. Kjøkken: Belegg på gulv, og malt overflate og panel på vegger brystpanel. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Stue: Belegg på gulv, og brystpanel og panelplater på vegger. Malte plater i himling. Vedovn. Utgang til balkong. Trapperom: Tregulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Trapp. - 2. etasje Trapperom: Teppe på gulv, og malt overflate og malt panel på vegger. Tapet. Trapp. Allrom 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Sikringsskap. Allrom 2: Tregulv, og panel og tapet på vegger. Tapet. Bod: Tregulv og ubehandlet vegger. Tapet. Gang: Tregulv, og ubehandlet og tapet på vegger. Tapet. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Grunnmur og fundament Oppsummering: Det registreres riss/ sprekker i grunnmuren. Det anbefales å foreta en gjenpussing av sprekker i grunnmur, slik at forholdet kan observeres over tid, med tanke på om dette er under utvikling eller er stabilt. Grunnmur mangler stedvis overflatebehandling / puss. - Vinduer og dører: 1. og 2. etasje Oppsummering: Vindu på bad fra 2006. Skiftet glass i opprinnelig vinduskarm og balkongdørkarm på stue mot vest. En del andre vinduer fra 1979. Det registreres punktert glass i vindu på stue mot sør/øst. Karmer er værslitte. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Det er ikke etablert beslag under bunnkarm på vindu montert i mur. Det er ufullstendig beslag under vindu stue 1. etasje mot øst. Punkterte glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energiøkonomisk synspunkt. Det registreres feil utførelse på utvendige vindusbeslag. Oppgradering og utskifting av vinduer må påregnes. - Takkonstruksjon Oppsummering: Det registreres svai/nedbøy i takflaten på påbygg. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at lufting av konstruksjonen mangler eller er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. For å undersøke dette nærmere må det foretas kontroll av takkonstruksjonen også ved kald årstid/ vinter, da dette vil gi et bedre grunnlag for å avdekke forhold som tyder på om det er utilstrekkelig ventilert. Ytterligere undersøkelser av takkonstruksjonen anbefales med bakgrunn i påviste skjevheter. - Etasjeskille og gulv på grunn: 1. og 2. etasje Oppsummering: Etasjeskille er et trebjelkelag. Det registreres skjevhet på stuegulv 1. etasje hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 30 mm. Det registreres skjevhet på allrom 2. etasje hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 40 mm. Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell parkett legges. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Anbefaler en oppgradering av bjelkelag samt isolasjon mot kjeller. Registrert noe forhøyet fuktverdier i bjelkelag mot kjeller. Gulv i 2. etasje anbefales oppgradert. - Ildsted/Skorstein Oppsummering: Vedovn på stue 1. etasje var demontert på befaringsdagen. Røykrør tettet med plast. Det er lagt teglstein rundt skorsteinen på tre sider i 1 etg. på stue. Åpent røykrør i kjeller. Røykrør stikker inn i rommet i 2 etg. Det er rust i beslag rundt pipa. Fundamentet er fuktig. Begynnende dårlige fuger i fundamentet. Fugene har dårlig tetting i kjeller. Pusses ned og etterfylles med sement/pusse hele muren. Det er revet mur-blending rundt pipa slik at selve pipa kom frem etter råd fra brannvensenet. Det er ikke gitt fyringsforbud. - Trapp: til 2. etasje Oppsummering: Det er montert håndløper på kun øvre del av trappen. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Bratt og smal loftstrapp. Det anbefales en ombygging av trappeløp for bedre tilkomst for 2. etasje. - Avløpsrør Oppsummering: Deler av innvendige avløpsrør er skiftet i forbindelse med oppgradering av bad. Kloakk er ikke luftet over tak. Lufting med vakumventil. Deler av innvendige avløpsrør har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør. - Vannledninger Oppsummering: Vannrør er delvis skiftet i forbindelse med oppgradering av bad. Vannrør i kjeller er dårlig klamret og er delvis løse. Vannrør har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. - Elektrisk Oppsummering: Det mangler deksel inne i sikringsskap. Det registreres løse ledninger og en del skjøtledninger i kjeller pga noe ombygging. En utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person og nødvendige tiltak vurderes deretter. Forhold som har fått TG3: - Drenering Oppsummering: Med bakgrunn i byggeåret er det ikke etablert grunnmursplast. Grunnmursplast ble først tatt i bruk på 70-tallet. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Terreng rundt boligen er flatt med svakt fall mot mur fra øst. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Taknedløp er avsluttet over bakken. Det er lite fall på terreng og grunnmuren får en stor fuktbelastning. Taknedløp bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. Dreneringen fungerer ikke som tiltenkt. Det er tydelige tegn på fukt og skader i kjelleren. For videre omtale se "rom under terreng" Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Rom under terreng Oppsummering: Kjellergulv er delvis av jord. Murvegger med delvis innvendig med pussede treullsementplater. Innforet pussede treullsementplater holder på å falle ned mot øst. Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Det registreres en typisk "kjellerlukt" som erfaringsmessig kan komme fra en fuktskade. Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Det må foretas tiltak for å utbedre årsak til fukt-/råteskadene samt utbedre råteskadene. Eier informerer om at bjelkelaget har i tillegg til ringmuren opplegg på midt-drager som står på trestolper ned til undergrunnen. Det var en del sig på midtpartiet. Det er støpt fundamenter og satt opp nye stolper. Hele gulvet ble jekket og justert opp. (Laser ble benyttet oppe). Mot øst er det støpt fundament og forberedt for oppsett av stolper. Mot vest er bjelkelaget justert opp og klosset opp mot grunnmuren. Sluk i nordvestre hjørne er det på satt sluk over utfallsrøret. Kjeller må oppgraderes. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Vinduer og dører: kjeller Oppsummering: Vindu i kjeller må monteres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Yttervegger Oppsummering: Det registreres store råteskader i kledningen. Vegg mot gårdsplass (med verandadør).Fra nordhjørnet og til baderomsutbygget. Her er det betydelig råteskader i selve veggen. Nordvegg på baderomsutbygget. Betydelige råteskader i veggen , spesielt nederst. Vegger mot nord/vest mangler kledning, stedvis synlig bindingsverk. Gavlvegg mot nord er delvis revet og kledd med metallplater. Eier opplyser at utbygget som sto der ble revet da taket var helt råttent pga vann inntrenging. Takplatene ble deretter slått på veggen som en midlertidig løsning. Eier informerer om at det ikke ble konstatert råteskader i denne veggen. Kledningen er ikke luftet på flere vegger. Det er registrert manglende bruk av musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon på utvendig hjørner og enkelte steder på langvegger. Påviste skader må utbedres. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Loft (konstruksjonsoppbygging) Oppsummering: Det registreres fuktmerker rundt takgjennomføring til pipe. Det registreres missfarging av innvendig himlingsplater på bad/vaskerom. Tiltenkt luftespalte ved raft er redusert. Det er ingen form for dampsperre (plastfolie) i himlinger mellom varmt rom og kaldtloftet. Dette var ikke vanlig på oppføringstidspunktet. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand. Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktet uten lufteåpninger ved raft (takfoten) for ventilering av konstruksjonen. Det er foretatt en visuell inspeksjon av innvendige himlinger, det er tegn til aktiv lekkasje eller kondensproblemer. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 - Renner og nedløp Oppsummering: Takrenner er skiftet i senere år. Det mangler stedvis nedløpsrør. Det anbefales etablering av taknedløp. Utbedringskostnader: Under 10 000 - Taktekking Oppsummering: Taktekking er skiftet etter byggeår, men alder på denne er ukjent. Det registreres rust og malingsavskaling i takplater. Det er observert rustdannelse på beslag. Det er påvist avvik ved beslagsløsninger i overgang påbygg og hovedtak. Taktekkingen nå oppgraderes. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 - Utstyr på tak Oppsummering: Takstigen er en stige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Anbefaler og etablere snøfangere for personsikkerhet. Utbedringskostnader: Under 10 000 - Kjøkken Oppsummering av overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Innredning og kjøkkenet anbefales oppgradert. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000 Oppsummering av avtrekk: Registrerer manglende filter og deksel samt frontpanel på ventilator. Det anbefales og montere ny ventilator. Utbedringskostnader ventilasjon: 10 000 - 50 000 - Trapp: Til kjeller Oppsummering: Det registreres råteskader i nedre del av kjellertrapp pga fuktopptrekk fra kjellergulv / grunnmur. Trapp må oppgraderes. Rekkverk må monteres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Våtrom: Bad/vaskerom Oppsummering: Det registreres fuktskader pga utett bad. Hulltaking i delingsvegg er noe missvisende da det er plankvegg i delingsvegg, målinger ble ikke utført godt inn i veggkonstruksjon, kun på ytre side av plank mot stue. Badet må totalrenoveres. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Boligen vil levert slik den fremstår på visningen uten videre utvasking og rydding. Eier har selv ikke bebodd boligen og har med dette begrenset kjennskap til boligens tilstand. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,00))   34 292,- (Omkostninger totalt)   724 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedfyring. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Fundamentet er fuktig. Begynnende dårlige fuger i fundamentet. Fugene har dårlig tetting i kjeller. Pusses ned og etterfylles med sement/pusse hele muren. - Åpent røykrør i kjeller. Røykrør stikker inn i rommet i 2 etg. - Det er lagt teglstein rundt skorsteinen på tre sider i 1 etg på stue. Anbefaler å fjerne utenpå liggende mur, pga at den ikke er limt/mur fast på tegl skorstein. En ser ikke om fugene eller tegl steinene på skorsteinen er intakt.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  13394

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vannavgift, septiktømming, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  106873

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  384744

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/123/12: 15.06.1946 - Dokumentnr: 820 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:123 Bnr:11 01.01.2018 - Dokumentnr: 256718 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:123 Bnr:12 01.01.2020 - Dokumentnr: 1827086 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:123 Bnr:12 02.07.1946 - Dokumentnr: 955 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:123 Bnr:11 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei og vann. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier. Privat avløp med septiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan med bestemmelser er Kommuneplanens arealdel revisjon 2018. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,00))   34 292,- (Omkostninger totalt)   724 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  32667

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev