aktiv-eiendomsmegling
Henningvolvegen 411

Steinkjer Henningvolvegen 411

Henningvola - Fritidsbolig oppført i 2002 med innlagt strøm. Utsiktstomt! 5 min gange fra parkering. Skiløype like ved.

 • 1 590 000
 • BRA 48 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 590 000
 • OMKOSTNINGER55 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 645 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 003
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 48 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTPunktfestetomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 1 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
  --------------------------------------------------------
  55 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 645 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
Gang, 2 soverom, stue og kjøkken.

I tillegg er det en bod og utedo på Ca.9 kvm BRA

Henningvolvegen 411, Trøndelag

 • Kjøkken med TG2:
  Enkel kjøkkeninnredning med plassbygd benk, avsatt plass og opplegg for komfyr og kjøleskap. Oppvask tas i plastbaljer. Hytten har ikke innlagt vann, eier opplyser at drikkevann tas med hjemmefra.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:
  - Balkong/terrasse
  Noe slitte overflater i spaltegolv, for lavt rekkverk, noe svikt ved gangbelastning.

  - Vinduer/dører
  Vinduer vurderes å være i normal stand med hensyn til alder. Dører i yttervegg med behov for utvendig overflatebehandling. Balkongdør tar
  litt i terskel og har behov for justering.
  Anbefalte tiltak:
  Enkelt vinduer og dører har behov for justering.

  - Renner og nedløp
  Drypplekkasjer i skjøter/ endelokk.

  - Taktekking og beslag
  Registrert noe lakk avskallinger i nedre kant av takplater samt i kappflate, antydning til rust i kappede flater. Noe sol falmet mønepanner.

  - Kjøkken
  Enkel kjøkkeninnredning med plassbygd benk, avsatt plass og opplegg for komfyr og kjøleskap. Oppvask tas i plastbaljer. Hytta har ikke innlagt vann, eier opplyse at drikkevann tas med hjemmefra.

  Informasjon er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Meget attraktiv beliggenhet på Henningvola. Flott utfartsterreng både sommer og vinter. Henningvola er kjent for sitt flotte og velpreparerte løypenett for langrenn. Lysløype og skitrekk for barn ved skihytta. Flotte fiskevann, gode jaktmuligheter, rikt på bær og multer.
 • Fritidseiendom.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning. Kun ca. 5 minutters gange langs sti fra vegen.
 • Fritidsbolig på henningvola Ca.13kvm fra Steinkjer sentrum. Fritidsboligen er oppført i perioden 2002 til 2003, adkomst via avgiftsbelagt privat veg. Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Kobla vinduer med sprosser i ytterste ramme.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS
 • Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 48 kvm

  1.Etasje: BRA: Ca.48kvm, P-Rom: Ca.48kvm

  Anneks har et pulttak og hele golvarealet er ikke måleverdig på grunn av lav høyde. Over hyttas inngangsparti og et soverom er det etablert en hems, heller ikke hems er måleverdig.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med vedfyring. Innlagt strøm.
 • Punktfestet tomt.

  Det gjøres oppmerksom på at festekontrakten ikke er tinglyst pr i dag. Det er en forutsetning for handelen at festekontrakt på nye eiere tinglyses ved eierskiftet. Punktfestet er tinglyst, så kun tinglysningsgebyr på festekontrakt som tilkommer.

  Grunneier: Einar Borgan Aurstad og Siri Johanne Nordahl
  Festeavgift: Kr 2 468,-
  Regulering av festeavgift: Reguleres iht. konsumprisindeks.
  Festeavgiften kan reguleres: Neste regulering av festeavgiften kan forekomme i 2030.
  Festetid: 80 år. Festekontrakten utløper den 01.04.2074. Se tomtefestelovens regler for eventuell innløsning, forlengelse og regulering av festeavgift etter utløp.Dette er kjøpers risiko og ansvar.

  Se vedlagt skriv fra bortfester.
 • Parkering


  Avgiftsbelagt veg. Kan betale pr tur eller årskort. Parkering på anviste plasser. Uspesifisert parkering langs vegen
 • Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Avgiftsbelagt adkomst til Henningvola. Enkeltur kan kjøpes eller årskort.
 • Formuesverdi kr 133 055 per
  Formuesverdi kr 133 055 per
 • Kr. 1 842 pr. år
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 1 842 pr. år Kommunale avgifter inkluderer renovasjonsavgift og eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift fra Brannvesenet midt kommer i tillegg.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikringer, vegavgift, eventuelle feie- og tilsynsavgift, kommunale
  avgifter, festeavgift og løpende vedlikehold.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse over hytta eller uthus foreligger. Foreligger kun byggegodkjenning på uthus i kommunen arkiv. Kjøpers risiko og ansvar
 • Hytte kan kun leies ut fire uker pr kalenderår ifølge festekontrakten.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig
  fremkommer i salgsoppgaven.
  Selger opplyser om følgende:
  - Brannslukkingsapparat er skiftet.
  - Dører er justert
  - Takrenne/nedfallsrør er renset
  - Svikten i terrassen er utbedret
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  På eiendommen er det tinglyst:
  - Ingen

  Når eierskiftet tinglyses vil festekontrakten bli tinglyst og vil da ha foranstående prioritet forut eventuelle pant til kjøper
 • Ingen innsendte planer. Gjeldende plan med bestemmelser er: Reguleringsplan Henningvola. Fossan og Bilstad.
 • Gnr. 120 Bnr. 1 Fnr. 20 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Fotografering/video (utlegg) (Kr.5
  521)
  Kommunale opplysninger (Kr.3 900)
  Visninger (Kr.1 500)
  Meglerprovisjon (forutsatt salgssum:
  1 690 000,-) (Kr.33 800)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.7 900)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Esignering inkl. mva (Kr.250)
  Markedspakke (Kr.14 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk
  (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok
  (Kr.250)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Selger dekker alle dokumenterte
  utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Per Odd Haugseth
Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev