aktiv-eiendomsmegling
Fasade 2.jpg
Fasade 2.jpg

STEINKJER Iduns veg 23

Søndre Egge - Romslig og innholdsrik bolig i blindgate. 4 soverom. 3 garasjer

 • kr 2 840 000
 • BRA 190 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 840 000
 • Omkostningerkr 95 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 935 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1985
 • Soverom4
 • ArealP-rom 156 m²
 • Tomt498.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 840 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 71 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 840 000)) 87 142 (Omkostninger totalt) 2 927 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
1_2Dplan_1.jpg
Stor og innholdsrik bolig i attraktive Søndre Egge. Dobbelgarasje og garasje i rekke Innredet rom over garasje Kort veg til friarealer og badeplass Gang/sykkelveg til skole Velkommen på visning
Stue

Iduns veg 23, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 112 kvm
  1. etasje: 78 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 78 kvm
  1. etasje: 78 kvm  Tomt
  498.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtens grunnareal: 498 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Enebolig beliggende på søndre Egge. Sentral beliggenhet med kort veg til sentrum. Gangavstand til Paradisbukta.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Enebolig i en etasje pluss sokkel. Hovedinngang i sokkel mot vest. Utgang til veranda fra stue i 1.etasje. Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. vindu med 2-lags isolerglass. Frittstående dobbelgarasje og 1/5 andel i felles garasjeanlegg. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innhold
  Sokkeletasje: Vindfang, gang, toalett, kjellerstue, 3 soverom og bad 1.Etasje: Stue, kjøkken, soverom, bad og vaskerom Garasje med innredet loft.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: - Loft: (konstruksjonsoppbygging): Vedbod mot nord. Totalvurdering Taksperrer holder på å glr ut fra vegg grunnet svak innfesting. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak Skaden må utbedres. - Våtrom: Bad sokkeletasje Totalvurdering overflater Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det er svellinger i veggplater bak badekar pga fuktinntrekk. Våtromsbelegg er stedvis avsluttet under våtromsplater og mangler fuktsikring. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak overflater Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. - Våtrom: Bad 1. etasje Totalvurdering overflater Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Bom i en gulvflis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Det registreres misfarging i fugemasse som kan skyldes feil type silikon (uten soppdreper). Hull i flis etter tidligere baderomsinnredning som er tettet med silikon. Utbedringskostnader overflater: Under 10 000 Anbefalte tiltak overflater Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. - Våtrom: Vaskerom 1. etasje. Totalvurdering overflater Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring av gulvet. Det registreres løs og noe sundrevet våtromstapet på veggoverflater. Sluk står høyere plassert enn døråpning som medfører motfall på gulv til sluk. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak overflater Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales rommet å brukes med forsiktighet, å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk Det registreres utett overgang mellom tettesjikt og bakenforliggende veggplater. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Det må foretas utbedring for å unngå fuktskader i konstruksjonen. Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Anbefalte tiltak Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. - Grunnmur og fundament Totalvurdering Grunnmur mangler stedvis overflatebehandling og stedvis avskalling på utvendig puss. Hull i mur for inntak av rør fra varmepumpe og utekrane er kun fuget med ekspansjonsskum. Skum har forvitrert. Anbefalte tiltak Det anbefales å foreta en gjenpussing av riss og avskaling samt overflatebehandling på grunnmur. Tiltak med å sikre hull der rør fra varmepume er ført inn i boligen samt utvendig utekrane må utføres. - Rom under terreng Totalvurdering Fuktmålinger viser et fuktinnhold opp i mot faren for en skadeutvikling i form av sopp-/råteskader. Påforede vegger mot terreng har feil byggemåte med bruk av plastfolie som dampsperre. Dette øker risikoen for magasinering av fukt inne i konstruksjonen med påfølgende fare for en utvikling av skader. Med henvisning til påviste forhold/ utførte fuktmålinger kan det ikke utelukkes at det finnes skjulte skader bak innredet konstruksjon. Anbefalte tiltak Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Bedre ventilering bør etableres. - Balkong, terrasse, platting: Balkong 2. etasje mot vest. Totalvurdering En del malingsavskaling på søyler, terrassebord og bjelkelag. Anbefalte tiltak Overflatebehandling må påregnes. - Balkong, terrasse, platting: Balkong 1. etasje mot nord/øst Totalvurdering Åpninger i rekkverk er for store. Algevekst og missfarging på rekkverk. Anbefalte tiltak Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Vinduer og dører Totalvurdering TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Det ble stedvis registrert treghet i åpne/lukkemekanisme. Det registreres feil utførelse på utvendige vindusbeslag. Utvendig vinduskarmer har stedvis malingsavskaling. Anbefalte tiltak Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. Anbefaler å montere beslag på vinduer i mur. - Yttervegger Totalvurdering Fasadene er værslitte. Anbefalte tiltak Eldre kledning der jevnlig vedlikehold av fasader med vask/skraping og beis/maling må påregnes. - Loft (konstruksjonsoppbygging): Resterende 1. etasje Totalvurdering Det registreres misfarging i undertak, noe som er et symptom på utilstrekkelig lufting. Anbefalte tiltak Lufting/ventilering bør forbedres. - Renner og nedløp Totalvurdering Det registreres stedvis malingsavflassing i takrenner og kroker. Avløpsanlegget i bakken for taknedløp er ikke vurdert. Anbefalte tiltak En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. - Etasjeskille og gulv på grunn: Gulv på grunn. Totalvurdering Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. - Kjøkken Totalvurdering Kjøkkeninnredningen har noe bruksslitasje. Noe svelling under benkeplate over oppvaskmaskin, mangler dampsperre. Noen skapdører har behov for justering. Tidligere avtreksrør fra ventilator er ikke fjernet etter ombygging av lufterør. Anbefalte tiltak Tiltak må påregnes. - Trapp Totalvurdering Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Anbefalte tiltak Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering Det registreres sen avrenning fra tappesteder som skyldes en delvis fortetning i rør. Anbefalte tiltak Pga sen avrenning fra tappested anbefales en kontroll / utbedring av rørlegger. - Vannledninger Totalvurdering Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Anbefalte tiltak Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. - Elektrisk Totalvurdering Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. En takspott på soverom 1. etasje mangler lyspære. Anbefalte tiltak Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Varmesentral: Varmepumpe luft til luft Totalvurdering Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting. Anbefalte tiltak For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmesentral: Varmepumpe luft til vann Totalvurdering Med bakgrunn i alder (garantitiden oversteget) vil tilstanden i tiden som kommer være usikker. Anbefalte tiltak For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Våtrom: Bad sokkeletasje Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Sluk er plassert under badekar. Dette er vanskelig å få flyttet på og sluket er ikke inspisert. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer for avløpsrør fra servant gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Tilgang til sluk for inspeskjon og rengjøring anbefales. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon Det er riss i overflater og bruskslitasje på badekar. - Våtrom: Vaskerom 1. etasje. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon Blandebatteri har oversteget forventet levealder. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Blandebatteri må påregnes oppgradert på sikt pga alder.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, dobbelgarasje samt garasje i felles garasjeanlegg.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 840 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 71 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 840 000)) 87 142 (Omkostninger totalt) 2 927 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe luft til luft. Varmepumpe luft til vann. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Monteringsveiledningen til skorsteinen krever røykrørsinnføring. - Pulverapparatet er fra 1990, og mangler 10års service. Se vedlagte skriv fra Brannvesenet Midt IKS for mer utfyllende informasjon.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  20265

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg på Ca. kr 700,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  678139

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2441301

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikring, strøm, tv/internett, kommunale avgifter, løpende vedlikehold m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/197/1217: 14.12.1984 - Dokumentnr: 9525 - Erklæring/avtale FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET
  MED FLERE BESTEMMELSER
  14.12.1984 - Dokumentnr: 9525 - Erklæring/avtale DIVERSE RETTIGHETER/PÅBUD I HENHOLD TIL SKJØTE/FESTEKONTRAKT
  FRA KOMMUNEN.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.06.1984 - Dokumentnr: 4242 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:197 Bnr:325
  01.01.2018 - Dokumentnr: 227169 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:1217
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1451120 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:1217
  14.12.1984 - Dokumentnr: 9525 - Erklæring/avtale FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET
  MED FLERE BESTEMMELSER
  14.12.1984 - Dokumentnr: 9525 - Erklæring/avtale DIVERSE RETTIGHETER/PÅBUD I HENHOLD TIL SKJØTE/FESTEKONTRAKT
  FRA KOMMUNEN.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.06.1984 - Dokumentnr: 4242 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:197 Bnr:325
  01.01.2018 - Dokumentnr: 227169 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:197 Bnr:1217
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1451120 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:197 Bnr:1217


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for enebolig på eiendommen datert 15.04.1985.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldene plan med bestemmelser er: Kommunedelplan sentrum.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 840 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 71 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 840 000)) 87 142 (Omkostninger totalt) 2 927 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  95892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 39 900,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3 500,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 1 500, -. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev