aktiv-eiendomsmegling
Utsikt

Steinkjer Infanterivegen 59

Tranabakkan - Romslig enebolig med 2 garasjer. Flott, vid utsikt og sen kveldssol

 • 3 650 000
 • BRA 237 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 650 000
 • OMKOSTNINGER107 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 757 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 939
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 135 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT750 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 3 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  107 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 757 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Innhold

P-Rom:
1.Etasje: Vindfang, trappegang, entre m/trapp, bad/wc, kjøkken og stue.
2.Etasje: Loftsgang m/trapp, wc og 3 soverom.

S-Rom:
Kjeller: Garasje, trapperomsgang, gang, vaskekjeller, snekkerbod og 3 boder.
Loft: 3 boder og 4 kott.

I tillegg har eiendommen halvpart av garasje på Ca.26kvm BRA med biloppstillingsplass og loftstue.

Infanterivegen 59, Trøndelag

 • Kjøkken med TG1:
  Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. Det mangler dampsperre under benkeplate over oppvaskmaskin.

  Bad/vaskerom med TG2:
  Rommet er oppgradert i 2006 i følge tidligere takstrapport. Flislagt gulv og vegger. Malte himlingsplater.


  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3:

  - Rom under terreng
  Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for for boligen fra
  denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Kjelleren egner seg ikke for
  innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Det
  registreres fukt/ råteskader i påforede konstruksjoner.
  Anbefalte tiltak:
  Alt av organiske materialer mot murflater bør fjernes. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring.

  - Vinduer i kjellergaraste og 3. etasje mot nord
  Det registreres sprekker og knuste glass.
  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes.

  - Trapp til kjeller
  Bratt repotrapp i ubehandlet trevirke. Det bemerkes stor avstand mellom trinn i henhold til referansenivå 10cm. Store åpninger i rekkverk i
  henhold til referansenivå 10cm. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  - Avløpsrør
  Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Gren fra kjøkkenavløp under himling i kjellerbod er
  tettet med en plastflaske. Skadeutsatt løsning.
  Anbefalte tiltak:
  Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av kjeller. Plastflaske i grenrør fra kjøkken må utbedres.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:

  - Drenering
  Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på forhøyede
  fuktverdier i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder.
  Anbefalte tiltak:
  Drenering anbefales skiftet på sikt.

  - Grunn/fundament
  Det registreres riss i grunnmur og utvendig puss. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik
  dette fremstår i dag. Grunnmur mangler stedvis overflatebehandling og puss mot vest.
  Anbefalte tiltak:
  Grunnmur anbefales å pusses samt overflatebehandles for å unngå frostspreng.

  - Radonsikring
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  - Balkong
  Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling. Rekkverk er for
  lavt.
  Anbefalte tiltak:
  Takterrasen over garasje er en lukket risikokonstruksjon. For å kontrollere tilstand må det foretas ytterligere undersøkelser/ åpninger av
  konstruksjonen.

  - Vinduer
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. Utvendig overflater har høy slitasjegrad, og må påregnes vedlikehold. Enkelte vinduer har treg åpne/
  lukkemekanisme.
  Anbefalte tiltak:
  Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Utskiftinger må påregnes. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes.

  - Loft
  Det er ikke etablert spalter eller lekting for lufting av takkonstruksjonen på begge kaldloft.
  Anbefalte tiltak:
  Åpning av luftespalter ved raft på tilbygg og hovedbolig anbefales utført for å bedre lufting av rommene. Ytterligere undersøkelser anbefales
  med tanke på museaktivitet.

  - Takkonstruksjon
  Plassbygget takstoler på hovedbolig fra byggeåret 1939. Det er ikke registrert symptom på svekkelser. Plassbygget takstoler på tilbygg fra
  byggeåret 1975. Det er ikke registrert symptom på svekkelser. Eier opplyser at det ble etterisolert med 150 mm isolasjon mellom
  undergurter i 2014 på tilbygg. Mangler spalter ved raft for luftet konstruksjon.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres.

  - Taktekking og beslag
  Det er mosegrodd tak.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes for å få TG 1.

  - Etasjeskille 2.etasje
  Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Knirk i
  gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.
  Anbefalte tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  - Ildsted hovedbolig
  Ildsted som er registrert på skorsteinen: Jøtul 606 på stua og Trolla 105 i kjelleren. Rapport fra brann/feiervesen beskriver 2 avvik som
  omfatter løse teglsteiner i pipemur på kald-loft og pipe er innkledd mer en tillat på stue 1. etasje. Det er foretatt en visuell kontroll av synlige
  deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Det registreres høy slitasjegrad i pipemur utvendig over tak. Erfaringsmessig ser vi at
  teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler og få lukket avvik fra rapport til brann/feiervesen. Anbefaler å montere heldekkende pipebeslag på pipe over tak. Anbefaler å montere nytt luftebeslag fra kloakk.

  - Ildsted tilbygg
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Det registreres slitasjegrad i pipemur utvendig
  over tak.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler å montere heldekkende pipebeslag.

  - Toalettrom
  Toalettrom manglert tilluft og mekanisk avtrekk, foruten kommenterte forhold fungerer toalettrom som tiltenkt.
  Anbefalte tiltak:
  Oppgradering av ventilasjon anbefales for å få TG 1.

  - Trapp til 2.etasje
  Repotrapp med malte vanger og rekkverk, vinylbelegg i inntrinn. Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  - Elektrisk
  Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert på loftsgang. Gamle ledninger i kjeller. Sikringsskap er antatt fra byggeåret, det
  er ikke mulig med den plassen skapet har pr i dag å få montert godkjent deksel.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler og få oppdatert kursfortegnelser. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig
  vurdert. Det anbefales på generelt grunnlag å rekvirere en el-takstmann/elektriker dersom korrekt tilstand for det elektriske anlegget
  ønskes.

  - Vannledninger
  Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Det registreres trykkfall ved åpning av 2 tappesteder
  samtidig i 2. etasje.
  Anbefalte tiltak:
  Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  - Ventilasjon
  Totalvurdering:
  Naturlig ventilasjon med ventiler i vegger samt åpningsvinduer.

  - Bad/vaskerom
  Totalvurdering overflater:
  Vannlekkasje i servantskap medførte utstrømming av lekkasjevann september 2022, vann rant ned i kjelleretasje ved døråpning. Skader
  utbedret av skadesaneringsfirma. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut
  gjennom døråpning. Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Det registreres misfarging i fugemasse
  som kan skyldes feil type silikon (uten soppdreper).
  Anbefalte tiltak overflater:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Det registreres utett overgang mellom membran / mansjett og klemring til sluk og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Membran / tettesjikt
  bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Det er fuktsvelling på sidevegger i servantskap, samt riss i emalje på servant. Ventilasjon fungerer som tiltenkt.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Baderomsinnredning anbefales å oppgradere på sikt.

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger på toppen av Tranabakkan med kort veg til Steinkjer sentrum, skoler, barnehage og flotte turområder m.m.
 • Enebolig, boligfelt.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • På eiendommen ligger en enebolig i 2 etasjer pluss kjeller og uinnredet rom på loft. Hovedinngang i 1.etasje. Grunnmur oppført av betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med decra takplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • Primærrom: 135 kvm, Bruksareal: 237 kvm

  Kjeller: BRA: Ca.81kvm, S-Rom: Ca.81kvm
  1.Etasje: BRA: Ca.83kvm, P-Rom: Ca.83kvm
  2.Etasje: BRA: Ca.52kvm, P-Rom: Ca.52kvm
  Loft: BRA: Ca.21kvm, S-Rom: Ca.21kvm

  Deler av areal i 3. etasje og loft på garasje er ikke måleverdig iht. retningslinjer satt i NS 3940.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vedfyring.
  Varmepumpe antatt montert i 2013.

  Følgende avvik/anmerkninger er registert av Brannvesenet Midt IKS:
  - Skorstein på kvist har noen dårlige steiner.
  - Skorsteinen er innkledd med brennbart materiale på stue i 1.etg.
  - Skorsteinen er innkledd på to sider i 2.etg på soverom.
  - Pulverapparat er fra 2006 og mangler 10års service.
  Blir ikke utbedret av selger. Kjøpers risiko og ansvar.

  For utfyllende informasjon om hvert enkelt avvik se vedlagte skriv fra Brannvesenet Midt IKS.
 • Eiet tomt på Ca.750 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.
  Det tas forbehold om avvik i tomtestørrelse da det kun foreligger skylddelingsforretning og eiendommen ikke er oppmålt i den senere tid
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje. Garasjen er sammenbygd med naboens garasje. Foreligger ingen skriftlig tinglyst avtale vedrørende krav om enhetlig farge, felles vedlikeholdsansvar i eiendomsgrense m.m. Kjøpers risiko og ansvar.

  Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 616 690 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 220 082 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør Kr. 16 426 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann og avløpsavgift, eiendomsskatt og renovasjonsavgift. Feiing og tilsyn av pipe kommer i tilegg på Ca. kr 700,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån,
  forsikringer, strøm, tv/internett,
  kommunale avgifter, løpende
  vedlikehold m.m.
 • Det er utstedt ferdigattest for ominnredning, vindusutskifting og carport/bod på eiendommen. Det er ikke utstedt ferdigattest/midlertidlig brukstillatelse for selve oppføringen av boligen. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Ingen utleieforhold.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.


  Selger opplyser om følgende oppgraderinger:
  - Oppgradert bad 1.etasje (2006)
  - Etterisolet, vindsperre med utlekting og ny vindsperre inkl ny kledning og vinduer på gavlvegg mot sør og langvegg mot vest (2008)
  - Montert ny kjøkkeninnredning (2008)
  - Ferdigstilt frittstående garasje som er sammenbygget med nabo. Isolert gulv, vegger og tak på 2.etasje samt ferdigstilt brannskille mellom garasjedelene samt innlagt el- anlegg (2012)
  - Oppgradert nytt gulv på stue 1.etasje. Montert støttemur mot terreng øst på tomten (2014)
  - Oppgradert overflater gang 1.etasje (2016)
  - Oppgradert stue 1.etasje med nye himingsplater, revet innebygget peis, delvis veggplater og listverk (2018)
  - Ny balkong mot vest (2019)
  - Oppgradert overflater på kjøkken. Montert ny benkeplate på kjøkkeninnredning. Montert balkong dør. Ny bordkledning på tilbygg mot nord. Malt overflater på hovedbygg mot nord.

  Selger opplyser om bla:
  - Tett avløp fra kjøkken i 2019. Selger måtte bruke stake luke på rør for og åpne avløpet.
  - Har tidligere observert mus, men ikke i de senere år.

  Selgers egenoppgave følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  På eiendommen er det tinglyst:

  - Ingen
 • Gjeldende plan med bestemmelser er: Reguleringsplan Tranabakken. Reguleringsplan med bestemmelser kan ses hos megler.
 • Gnr. 190 Bnr. 76 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Fotografering/video (utlegg) UNI
  230117 (Kr.4 060)
  Kommunale opplysninger (Kr.6 010)
  Utleggsgebyr (Kr.4 000)
  Visninger (Kr.1 500)
  Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 3 650 000,-) (Kr.39 900)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Markedspakke (Kr.12 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk
  (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok
  (Kr.250)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Selger dekker alle dokumenterte
  utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Snorre Haugseth
Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev