aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

STEINKJER Kongens gate 36

Sentrum - Lys og trivelig 3-roms leilighet med gangavstand til alle funksjoner.

 • kr 490 000
 • BRA-i 65 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 11 240
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 338 791
 • EierformAndel
 • Byggeår2008
 • Soverom2
 • Andel fellesgjeldkr 837 551
 • Felleskostnaderkr 11 728
 • Tomt513 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 490 000 (Prisantydning) 837 551 (Andel av fellesgjeld)   1 327 551 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   1 338 791 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Romslig leilighet med 2 soverom Kort veg til alle funksjoner Heis i bygget Velkommen på visning
Soverom

Kongens gate 36, Trøndelag

 • Tomt
  513m²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt for borettslaget på Ca.513kvm. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Beliggende i Steinkjer sentrum med gangavstand til alle funksjoner

  Adkomst
  Det vil bli skiltet frem til leiligheten ved visning

  Bebyggelse
  Blokk- bolig/næring

  Byggemåte
  Leilighet oppført i en etasje. Grunnmuren er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon i betong, utvendig kledd med fasadeplater og puss. Taket er flatt på deler og det flate partiet er antatt tekket med papp. Resterende tak er et saltak tekket med skiferstein. Etasjeskille er et betongdekke. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.04.2024 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Entre, sovealkove, gang, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering Det registreres målt totalavvik på mellom 15 mm og 30 mm på stue/gang. Avviket er målt til 20 mm. Anbefalte tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men for å få tilstandsgrad 1 må gulvet rettes opp. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Kjøkken Oppsummering av overflater og innredning: Det registreres fukt/skader på gulv foran kjøleskap. Ved fuktsøk gir det forhøyede fuktverdier på et meget begrenset område. Eier opplyste om at det tidligere hadde kommet fukt fra kjøleskapet, men at det er ordnet nå. Det registreres fukt/skader på gulv foran oppvaskmaskin. Ved fuktsøk gir det ingen utslag. Enkelte av frontene anbefales justert da det henger litt skjevt. Anbefalte tiltak overflater og innredning: Fuktskader på gulv anbefales utbedret. - Avløpsrør Oppsummering: Det er flere boenheter i bygget og kontroll om kloakk er luftet over tak er ikke foretatt. Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Overløp fra vask på badet er ikke påkoblet avløpet, og vann fra overløper vil derfor renne ut i skapet. Anbefalte tiltak: Overløp fra servant på badet må tilkobles avløpet. - Vannledninger Oppsummering: Fordelerskap er plassert på bad. Stoppekran er felles for flere boenheter. Det er ikke registrert egen stoppekran for boenheten. Det registreres at det drypper fra dusjhodet når dusjen ikke er i bruk. Anbefalte tiltak: Det må etableres tilgang til stoppekran. Utbedring av drypplekkasje fra dusjhodet bør utbedres. - Elektrisk Oppsummering: Eier opplyser om at det forekommer at sikringer løses ut ved bruk av flere varmeovner samtidig. Anbefalte tiltak: Belastning på enkeltkurser må begrenses til det hver enkelt kurs tåler, eventuelt bør det foretas en kontroll av elektriker for å se om det er noe galt med anlegget. - Våtrom Oppsummering av overflater: Det er en svakt nedsenket dusjsone, men det er ikke tilfredsstillende fall til sluket. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Det ble registrert et sølv/skjeggkre på badet. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Tiltak for å sørge for at eventuelt lekkasjevann når sluk før det kan komme ut ved dør anbefales utført. Tiltak mot sølv/skjeggkre bør tas. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. For å få tilstandsgrad 1 må tettesjikt skiftes, men når det eventuelt må gjøres er usikkert. Oppsummering av sanitærutstyr: Det er små fuktskader pga vannsøl, på baderoms innredningen. Det er et hakk på siden av servanten. Anbefalte tiltak sanitærutstyr: Fuktskade i servantskap bør utbedres. Hakk i servant bør utbedres. Forhold som har fått TG3: - Vinduer og dører Oppsummering: Det registreres råteskader i karmer/omramming på vinduer og terrassedører. Karmer er værslitte. Det registreres at innramming av glass har løsnet på flere vinduer. Enkelte vindu/dører tar i karm og har behov for justering. Anbefalte tiltak: Utskifting av vinduer med skade må påregnes. Utskifting av balkongdør pga skade/slitasje må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. Det opplyses om at vinduer og balkongdører kommer inn under borettslagets ansvar. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det følger ingen parkering med leiligheten

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000 (Prisantydning) 837 551 (Andel av fellesgjeld)   1 327 551 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   1 338 791 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm.

  Energiklasse
  D

 • Formuesverdi primær
  559414

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  2125772

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett (eventuelt oppgradering av kanalpakker og linjehastighet der hvor grunnpakke er inkludert).

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Andelsnummer
  12

  Part.obl.nr.
  990368783

  Felleskostnader pr. mnd.
  11728

  Andel fellesgjeld
  837551

  Andel fellesgjeld år
  2024

  Andel fellesgjeld per dato
  2024-04-07T22:00:00Z

  Andel fellesformue
  42528

  Andel fellesformue per dato
  2024-04-07T22:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Borettslaget
  Kaffestova Borettslag

  Borettslagets org.nr
  990368783

  Forkjøpsrett
  Ifølge borettslagets vedtekter, er det ikke forkjøpsrett på lagets andeler.

  Styregodkjennelse
  Andelseier(e) kan kun eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan eie andelen. Kjøper skal godkjennes av borettslagets styre for at ervervet skal bli gyldig. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.   Dersom borettslaget er tilknyttet et boligbyggelag, er det ofte et krav fra boligbyggelagets side at kjøper må melde seg inn i boligbyggelaget før kjøper kan bli godkjent som ny andelseier i det aktuelle borettslaget. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne påløpe et innmeldingsgebyr til boligbyggelaget, og de fleste boligbyggelagene krever at innmeldingsavgiften skal være innbetalt før godkjenningen blir gitt. Innmeldingsgebyret faktureres kjøper direkte.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Långiver: DNB Bank ASA Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 08.04.2024: 5.6% pa. Antall terminer til innfrielse: 93 Saldo per 08.04.2024: 11 503 868 Andel av saldo: 837 551 Første termin/første avdrag: 01.03.2023 ( siste termin 01.06.2047 )

  Sikringsordning fellesgjeld
  Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader. For å sikre seg mot eventuelle tap har borettslaget tegnet avtale om sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.

  Borettslagets forsikringsselskap
  IF skadeforsikring Nuf

  Polisenummer felles forsikring
  SP0004862995

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Må søkes styret.

  Eierskiftegebyr
  5500

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av borettslaget. Innvendig røropplegg driftes av andelseier. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Reguleringsplan for Sørsia bydel.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000 (Prisantydning) 837 551 (Andel av fellesgjeld)   1 327 551 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 7 200 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 240 (Panteattest kjøper) 500 (Tinglysingsgebyr pantedokument) 500 (Tinglysingsgebyr skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   11 240 (Omkostninger totalt)   1 338 791 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  11240

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 36 500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 5 900,- og visninger kr 1 875, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1 800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev