aktiv-eiendomsmegling
Fasade 3.jpg

STEINKJER Kvamstrøa 4

Egge - Romslig og innholdsrik bolig med hoveddelen på en flate. Garasje. 4 soverom. Romslig og flat selveiertomt.

 • kr 3 100 000
 • BRA 276 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 100 000
 • Omkostningerkr 94 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 194 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 973
 • Soverom4
 • ArealP-rom 196 m²
 • Tomt990 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  77 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000))

  94 542 (Omkostninger totalt)

  3 194 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Innholdsrik bolig med attraktiv beliggenhet på egge. Kort veg til skoler, barnehage, idrettsnalegg samt flotte turområder på Byafjellet sommer som vinter.

Kvamstrøa 4, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 111 kvm
  1. etasje: 165 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 37 kvm
  1. etasje: 159 kvm  Tomt
  990m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat tomt opparbeidet med plen og beplantning. Garasje til nabo står litt over på denne eiendommen, det foreligger skriftlig avtale.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til med enkel og grei adkomst på en flat tomt. Utsikt utover deler av boligfeltet samt "glenne" til fjord.. Gode lys og solforhold. Kort veg til barnehage , barne og ungdomskole samt idrettsanlegg. Kort veg også til Byafjellet med flotte turområder sommer som vinter

  Adkomst
  Fra Steinkjer sentrum kjør til Egge, passer Egge Ungdomsskole og ta første vegen til høyre. Følg denne til toppen av bakken og du får kvamstrøa på høyre side, man se da boligen på venstre side av vegen. . Se etter tilsalgsskilt fra Aktiv. Det skiltes ved fellesvisninger

  Bebyggelse
  Bolig

  Skolekrets
  Egge

  Byggemåte
  Enebolig i en etasje pluss kjeller. Grunnmuren er oppført i betong og leca. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Frittstående garasje med biloppstillingsplass. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 16.03.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Kjellergang m/trapp og kjellerstue. S-rom: 5 boder Vindfang, toalettrom, hall, stue m/trapp, kjøkken, 4 soverom, vaskerom, gang og bad. S-rom: Bod

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering mot sør er antatt fra byggeår. Deler av drenering ble opgradert inkl montert grunnmursplast i 2003. Tomten er snødekt og terrengforhold er derfor ikke kontrollert. Anbefalte tiltak: Drenering fra byggeår har oversteget forventet levealder, utbedringer må påregnes på sikt - Krypkjeller Totalvurdering: Krypkjelleren har for liten lufting som gjør at fuktig luft ikke blir ventilert ut av krypkjelleren, med påfølgende risiko for en skadeutvikling i konstruksjoner og materialer. Anbefalte tiltak: Anbefaler og etablere bedre ventilering. Som et forebyggende tiltak mot kondensering og påfølgende vekst av mugg og råtesopp, anbefales det å legge vintermatter på bakken i krypkjeller som tiltak mot kondensering vinter og sommerstid. - Etasjeskille og gulv på grunn: 1.etasje. Totalvurdering: Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik på stue og kjøkken. Største avvik er på kjøkken i overgang gammel del og påbygget det. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. - Toalettrom Totalvurdering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og ute og når det er vindstilt. Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering - Trapp: Til kjeller Totalvurdering: Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Det mangler håndløper på veggen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Vannledninger Totalvurdering: Deler av vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av boligen. - Elektrisk Totalvurdering: Elanlegget er delvis fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Varmesentral: Oljetank Totalvurdering: Det er etablert oljetank på eiendommen. Det er ikke dokumentert at denne er tilfredsstillende sanert. Anbefalte tiltak: Sanering /fjerning av oljetank må foretas. - Ventilasjon Totalvurdering: Naturlig ventilasjon fra byggeåret, anbefales og oppgradere iht økt isolasjon og tetthet på yttervegger. Anbefalte tiltak: Anbefaler og oppgradere ventilasjon - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering overflater: Det er svellinger i plater pga fuktbelastninger. Anbefalte tiltak overflater: Vaskerom antatt fra byggeår, overflater er slitt og oversteget forventet levetid, og en oppgradering må påregnes. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes.   Forhold som har fått TG3: Loft (konstruksjonsoppbygging): Totalvurdering: Det registreres lekkasjer på loftet som krever strakstiltak med lokal utbedring. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Beregnet lokal utbedring i området som er fuktpåkjent. Anbefalte tiltak: Anbefaler nærmere kontroll på takkonstruksjonen når snøen er smeltet. Lekkasjen må utbedres. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Det registreres en lekkasje fra berederen. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Varmtvannsbereder må skiftes ut. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Blandebatteri har lekkasje og det er ikke mulig å bruke kaldtvann. Utbedringskostnader sanitær og ventilasjon: Under 10 000 Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Anbefaler å oppgradere blandebatteri. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluftspalte under dør

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Oppvaskmaskin på kjøkken og fryseboks på bod medfølger i handelen.

  Parkering
  På tomten og i garasje

  Diverse
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at (beskriv rom) i (beskriv hvor rommet ligger) som er innredet og brukt som (beskriv hva rommet er innredet og brukt som) ikke tilfredsstiller kravene til ( beskriv hva som gjør at rommet ikke tilfredsstiller kravene til varig opphold). Rommet er forøvrig angitt som (beskriv hva rommet er angitt som på byggetegningene) på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  77 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000))

  94 542 (Omkostninger totalt)

  3 194 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Elektrisk. Følgende avvik/anmerkninger er registert av Brannvesenet Midt IKS: - Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt. Hindring i skorstein. Røykrøret fra fyrkjelen i kjeller stikker inn i skorsteinen. Denne kan være til hinder for feiing. Samt at pussen rundt røykrøret er sprukket opp, det gjør at det kan komme sot inn her ved feiing. Kald luft kan trenge inn i skorsteinen og avkjøle røyken og det dannes mer sot/bek i skorsteinen. - Mangler røykvarsler. Det mangler røykvarsler i kjeller. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever minimum en røykvarsler i hver etasje. - Fyringsanlegget har ikke tilfredsstillende adkomst. Takstige. Det må monteres godkjent takstige til neste feiing. Den må monteres i bærende konstruksjon. Se vedlagte skriv fra Brannvesenet Midt IKS.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  20108

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 9 090,- Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  865810

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3116915

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikring, strøm, tv/internett, kommunale avgifter, løpende vedlikehold m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/205/238: 04.10.1976 - Dokumentnr: 7868 - Bestemmelse om bebyggelse Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
  til Bygningsloven
  RETTIGHETSHAVER: Kvamstrøa 2.
  06.11.1972 - Dokumentnr: 5708 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1702 Gnr:205 Bnr:41
  01.01.2018 - Dokumentnr: 25584 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:205 Bnr:238
  01.01.2020 - Dokumentnr: 793495 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:205 Bnr:238


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldene plan med bestemmelser er: Kommunedelplan Sentrum.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 100 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  77 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 100 000))

  94 542 (Omkostninger totalt)

  3 194 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  94542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 37 500,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 1 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 37 500,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev