aktiv-eiendomsmegling
Fasade 2
Fasade 2

STEINKJER Lerkehaugvegen 55

Lerkehaug - Velholdt bolig med garasje og uthus. Romslig selveiertomt. Betydelig påkostet de senere år

 • kr 2 850 000
 • BRA-i 197 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 850 000
 • Omkostningerkr 72 490
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 922 490
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1947
 • Soverom3
 • Tomt1 031.4 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   72 490,- (Omkostninger totalt)   2 922 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfri omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Attraktib enebolig med romslig tomt Garasje/carport og uthus Landlig men samtidig sentral beliggenhet Påkostet de senere år Velkommen på visning
Stue

Lerkehaugvegen 55, Trøndelag

 • Tomt
  1031.4m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på Ca. 1031kvm.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Landlig men samtidig sentral beliggenhet på Lerkehaug. Flotte turområder i umiddelbar nærhet.

  Adkomst
  Lett, bakkefri adkomst. Det vil bli skiltet rem til boligen ved visning.

  Byggemåte
  Enebolig i 2 etasjer pluss kjeller. Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 10.05.2024 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Rehabilitert gammelt bad - kjeller blir i disse dager behandlet med elektroder av et firma i Trondheim som heter EMS fuktsikring, De garanterer at fukten forsvinner og betaler tilbake pengene om resultatet mot formodning ikke blir bra. - Totalrenovering av huset i 2011 medførte heøt nytt elektrisk anlegg. - ladeanlegg for elbil montert på vegg i carport. - Nye vegger på uthus og nytt tilbygg for tørking av tøy. dessuten ny og isolert vegg [mot sør) - Radonmåling foretatt i 2017.

  Innhold
  Kjeller: Trappegang, 3 boder og vaskekjeller. 1.Etasje: Gang, toalettrom, bad, trapperom, stue, spisestue, kjøkken og soverom/kontor. 2.Etasje: Trappegang og 2 soverom En stk bod/kott.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Oppsummering: Med bakgrunn i byggeåret er det ikke etablert grunnmursplast. Grunnmursplast ble først tatt i bruk på 70-tallet. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Kjeller blir i disse dager behandlet med elektroder av et firma i Trondheim som heter EMS fuktsikring, De garanterer at fukten forsvinner og betaler tilbake pengene om resultatet mot formodning ikke blir bra. Anbefalte tiltak: Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. - Grunnmur og fundament Oppsummering Det registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. Grunnmur og fundament får TG 2 pga alder. - Krypkjeller: Krypkjeller under tilbygg stue mot nord/øst Oppsummering: Det mangler fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken stiger opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere plast mot grunn, for å redusere luftfuktigheten i rommet. - Krypkjeller: Krypkjeller under soverom/kontor mot sør/vest. Oppsummering: Det mangler fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken stiger opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere plast mot grunn, for å redusere luftfuktigheten i rommet. - Rom under terreng Oppsummering: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Det er stor mulighet for at murer blir akseptabel tørr etter ferdig behandling ved hjelp av elektronisk elektroder - Balkong, terrasse, platting: 2. etasje Oppsummering: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverkshøyden er målt til 80 cm. Dette er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm, men tilfredsstiller krav på oppføringstidspunktet. Ingen tiltak er påkrevd. Balkongen er tekket med sinkplater. Rekkverk er skrud med treskruer gjennom sink, fare for utettheter. Det gjøres oppmerksom på at sinktekking utvider og trekker seg sammen etter påvirkning av temperatur og årstider. Det er spesielt lodding / skjøter i sinktekkingen som er utsatt for utettheter. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Om takterrassen er oppført med luftet takkonstruksjon eller er et kompakttak lot seg ikke påvise på befaringsdagen. Etter en visuell kontroll ble det ikke registrert tegn til lekkasjer i underliggende himling. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Vinduer og dører: Ytterdør, noen kjellervindu og 2 stk soveromsvindu 2. etasje Oppsummering: Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig. Karmer er værslitte. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Det er ikke etablert beslag under bunnkarm på vindu montert i mur. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. Utskifting av dører og vindu pga skade/slitasje må påregnes. - Yttervegger Oppsummering: Det er benyttet klosser som musesperre bak kledning. Dette har medført stedvis redusert lufting. Underbord står jevnt med mur mot vest. Det er ikke luftet kledning på kommenterte vegg. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Oppsummering: Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktet med noe redusert lufteåpninger ved raft (takfoten) for ventilering av konstruksjonen. Det er foretatt en visuell inspeksjon av innvendige himlinger og ingen tegn til aktiv lekkasje eller kondensproblemer blir registrert. Anbefalte tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand. - Renner og nedløp Oppsummering: Det registreres stedvis korrosjon/rust, i takrenner/kroker. Det er ikke registreres drypplekkasjer fra takrenner på befaringsdagen, dette må kontrolleres nærmere ved nedbør. Anbefalte tiltak: En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. - Takkonstruksjon Oppsummering: Plassbygget takkonstruksjon fra byggeår. TG 2 gis pga alder. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av takkonstruksjonen anbefales med bakgrunn i alder og manglende tilkomst for inspeksjon på tilbygg. - Taktekking Oppsummering: Det registreres stedvis noe mose på taket som anbefales fjernet som et vedlikeholdstiltak. Takstein med underlagspapp og lekter har passert 30 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. Metallplater med underlagspapp og lekter har passert 25 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. Anbefalte tiltak: Takstein og undertak må påregnes skiftes på sikt. - Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert totalt avvik på rommet mellom 15 og 30 mm, i tillegg til lokale skjevheter. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Anbefalte tiltak: Ikke behov for umiddelbare tiltak men ved evt. legging av nytt gulv som stiller krav til planhet av underlaget, må tiltak påregnes. - Ildsted/Skorstein Oppsummering: Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. Pipe er helt innkledd med beslag over tak. Anbefalte tiltak: Det anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. - Toalettrom Oppsummering: Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og ute og når det er vindstilt. Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering - Trapp: til 2. etasje Oppsummering: Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Anbefalte tiltak: Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Oppsummering: Stakeluke påvist i kjeller og på bad i 1. etasje. Staking kan også utføres via andre installasjoner med avløp. Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Oppsummering: Vannrør er fra antatt 1970 tallet, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Stoppekran er plassert i kjellergang. Anbefalte tiltak: Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken. - Varmtvannsbereder Oppsummering: Berederen er over 20 år har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Våtrom: Bad 1. etasje. Oppsummering av overflater: Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør. Ut fra måling registreres det et fall på 20 mm fra dør til sluk. Fall kan være litt bedre under dusjkabinett, men klarer ikke å dokumentere at fall på gulv er tilfredstillende. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av litt lite dokumentert fall på gulv anbefales fortsatt bruk dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning. Oppsummering av ventilasjon: Avtreksvifte er fuktstyrt og startet ikke for enkel test på befaringsdagen. Eier opplyser at avtreksvifte fungerer som tiltenkt ved bruk av f.eks dusj. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak Oppsummering: Takvinkelen er 27 grader eller mer og det vil være krav til montering av snøfangere over inngangsparti. Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Anbefalte tiltak: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Trapp: kjeller Oppsummering: Det er ikke etablert rekkverk i trappen. Det registreres råteskader i nedre del av kjellertrapp pga fuktopptrekk fra kjellergulv / grunnmur. Anbefalte tiltak: Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. Utbedring av råte i nedre del av vanger anbefales. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Oppgradert bad 2007 - Totalrenovering av huset i 2011 medførte helt nytt elektrisk anlegg. - Radonsikret bolig 2017 - Kjeller blir i disse dager behandlet med elektroder av et firma i Trondheim som heter EMS fuktsikring, De garantererat fukten forsvinner og betaler tilbake pengene om resultatet mot formodning ikke blir bra. 2024 selger opplyser: selger opplyser at yttervegger på tilbygg er isolert samt innvendig isolert mot øst. Vegg mot gårdsplass ikke isolert

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   72 490,- (Omkostninger totalt)   2 922 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfri omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: Avvik som er registrert: 1. Teglskorsteinen er kledd inn med panel på en side i kjeller. En teglskorstein skal være synlig for kontroll på alle sider og stå minst 10 cm. fra brennbart materiale. Anmerkninger som er registrert: 1. Dårlig igjenmurt hull i skorstein etter tidligere røykrør. Dette hullet må tettes forskriftsmessig 2. Teglskorsteinen er kledd inn på en side på kjøkkenet. Det er murt ut ca.40 cm fra skorsteinen og ut til kjøkkenskap. Dersom det er hulrom i denne utmuringen, må det tas på hull for lufting

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17329

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tilegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1384

  Vannavgift år
  2024

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/97/26: 27.11.1968 - Dokumentnr: 4741 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt
  29.09.1916 - Dokumentnr: 900084 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1702 Gnr:97 Bnr:12
  01.01.2018 - Dokumentnr: 28473 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:97 Bnr:26
  01.01.2020 - Dokumentnr: 717743 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:97 Bnr:26


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ustedt ferdigattest fortilbygg til enebolig datert 24.02.1971 og veranda datert 12.01.1984.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Kommunedelplan Sentrum.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,00))   72 490,- (Omkostninger totalt)   2 922 490,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfri omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

  Omk. kjøper beløp
  72490

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- oppgjørshonorar kr 4 900,- og visninger kr 1 875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49 900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1 800 ,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev