aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Steinkjer Ogndalsvegen 51

Guldbergaunet - Romslig toppleilighet med 3 soverom og egen takterrasse! Heis. Butikk i 1. etasje. Parkeringskjeller

 • 3 190 000
 • BRA 115 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 190 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 283 932
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 014
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 113 m²
 • ANDEL FELLESGJELD2 085 000
 • FELLESKOST./MND13 402
 • TOMT3 494 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGD
 • 3 190 000,- (Prisantydning)
  2 085 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  5 275 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 283 932,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
3.Etasje: Soverom, kjøkken, stue, kontor og spisestue og bod.

Ogndalsvegen 51, Trøndelag

 • Kjøkken med TG1:
  Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner.

  Våtrom med TG2:
  Flislagte overflater. Det er dusjvegg og servantskap med heldekkende servant. Opplegg for vaskemaskin.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:
  - Toalettrom
  - Våtrom

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.
 • Meget sentral beliggenhet på med gangavstadn til skole, idrettsanlegg og barnehage. 6-7 minutters gange til sentrum. Umiddelbar nærhet til to dagligvarebutikker.
 • Borettslag, boligblokk.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Leilighet oppført i en etasje. Grunnmur oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon i tre, og er utvendig kledd med fasadeplater. Taket er flatt tekket med papp, etasjeskille er et betongdekke. Vindu med 2-lags isolerglass.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • 3.Etasje: BRA: Ca.115kvm, P-Rom: Ca.113kvm, S-Rom: Ca.2kvm
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vannbåren gulvvarme.
 • Tomtens grunnareal: 3494 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.
 • Plass i felles garasjeanlegg følger leiligheten.
 • Borettslaget er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av borettslaget. Den enkelte andelseier har ansvaret for innvendig røropplegg.
 • Forretningsfører: TOBB
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold skal godkjennes av borettslagets styre.
  Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer
  borettslagets regler for dyrehold.

  Det er tillatt med 1 hund pr. andelseier etter søknad til styret. Andelseier som søker
  om dyrehold må undertegne en "Erklæring om dyrehold". Dyrehold må ikke være til
  sjenanse for øvrige beboere, og hunder skal føres i bånd på borettslagets område.

  Kattehold tillates ikke.

  Dyr som kun oppholder seg inne i leiligheten er for øvrig tillatt

  Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen eller etterlater
  ekskrementer på borettslagets område.
 • Felles bygningsforsikring for borettslaget i If skadeforsikring Nuf. Den enkelte andelseier må tegne innboforsikring.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 172 829 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 4 225 785 per 31.12.20
 • 13 402 pr. mnd. Dette dekker: Fjernvarme, elektroniske fellesavtaler, felleskostnad renter, drift og vedlikehold.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 2 085 000,- pr. 23.11.22.
  Andel fellesformue kr 88 102,- pr. 23.11.22.
 • Långiver: DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år
  Rentesats per 23.11.2022: 4,21% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 88
  Saldo per 23.11.2022: 28 483 500,-
  Andel av saldo: 2 085 000,-
  Første termin: 03.02.2015 Neste avdrag 03.02.2025 (siste termin 03.11.2044)
  3mnd Nibor + margin
  Refinansiering vil skje i slutten av 2022.

  Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 03.02.2025 utgjøre Ca. Kr 5 580,- per måned for denne boligen.
 • Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån, innboforsikring, strøm, felleskostnader, løpende innvendig vedlikehold m.m.
 • Det er utstedt ferdigattest for bolig/forretningsbygg på eiendommen.
 • Andelseier kan ikke uten styrets godkjenning overlate bruken av boligen til andre, jfr.
  Borettslagslovens §§ 5-3 flg. og vedtektenes pkt. 4-2. Overlating av bruken
  reduserer ikke andelseiers plikter overfor borettslaget.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På borettslagets eiendom er det tinglyst:
  2016/18608-4/200 Erklæring/avtale
  08.01.2016
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:192 Bnr:718 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:192 Bnr:721 F
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:192 Bnr:732 F
  Rett til felles bruk av lekeareal, gjesteparkering og adkomst
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/18608-6/200 Best. om adkomstrett
  08.01.2016
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:192 Bnr:718 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:192 Bnr:718 Snr:2
  Med flere bestemmelser

  På andelen er det tinglyst:
  - Ingen
 • Gjeldene plan: Kommuneplanens arealdel.
 • Andelsnr. 20 Orgnr. 814317552 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger, men tidligst etter at styregodkjennelse foreligger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 8 00 -, oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 1 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 39 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eva Olava Røsandhaug
  Kjell Jøran Røsandhaug
Øyvind Krogstad

Megler

Øyvind Krogstad

93 23 11 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev