aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Steinkjer Ogndalsvegen 57A

Guldbergaunet - Leilighet i 3.etg. på ca. 100 m2. 3 soverom. Heis. Carport. Sentral beliggenhet. Vannbåren varme. 2 wc.

 • 2 450 000
 • BRA 100 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 450 000
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 407 740
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 015
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 97 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 948 808
 • FELLESKOST./MND14 114
 • TOMT1 576 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 2 450 000,- (Prisantydning)
  1 948 808,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  4 398 808,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 407 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
Entre/gang, wc, 3 soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.

S-Rom:
Bod

Leiligheten disponerer i tillegg biloppstillingsplass i carport samt en bod i 1. etasje.

Ogndalsvegen 57A, Trøndelag

 • Kjøkken med TG1:
  Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder, meget pent brukt.

  Våtrom med TG2:
  Flislagt gulv og vegger, nedforet himling med sparklede og malte plater. Elektriske varmekabler i gulv.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:
  - Våtrom
  Totalvurdering overflater:
  Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales.

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere infromasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.
 • Leilighet sentralt beliggende på Guldbergaunet i gangavstand fra Steinkjer sentrum, leiligheten ligger i 3.Etasje og er en endeleilighet mot øst.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Grunnmur oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon i tre, og er utvendig kledd med liggende behandlet trekledning. Taket er flatt tekket med papp, etasjeskille er et betongdekke. Vindu med 3-lags glass.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • Primærrom: 97 kvm, Bruksareal: 100 kvm

  3.Etasje: BRA: Ca.100kvm, P-Rom: Ca.97kvm, S-Rom: Ca.3kvm

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vannbåren gulvvarme i gang, stue og
  kjøkken. Balansert ventilasjonsanlegg
  med varmegjenvinner. Elektriske
  varmekabler på bad
 • Fellestomt på Ca.1576 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.
 • Oppstillingsplass i felles carportanlegg følger leiligheten. Rett til parkering i felles carportanlegg er ikke tinglyst, men vedtektsfestet.
 • Borettslaget er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger frem til offentlig tilkobling som driftes av borettslaget. Den enkelte andelseier har selv ansvaret for innvendig røropplegg.
 • Forretningsfører: Bomidt
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Må søkes styret.
 • If skadeforsikring Nuf
 • Formuesverdi som primærbolig kr 902 044 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 247 357 per 31.12.20.
 • 9 722 pr. mnd.
  Spesifisert på følgende vis:
  Fellesutgifter: Fjernvarme 1 180
  Renter på fellesgjeld 3 573
  Fellesutgifter 4 306
  Vedlikeholdsfond 89
  Tilleggsytelser: Filter
  ventilasjonsanlegg 75
  TV/ Internett 499

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 1 948 808,- pr. 16.09.02.
  Andel fellesformue kr 62 530,- pr. 16.09.02.
 • Långiver: DNB Bank ASA
  Serielån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 16.09.2022: 2,68% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 95
  Saldo per 16.09.2022: 22 886 000,-
  Andel av saldo: 1 948 808,-
  Første termin: 04.07.2016 Neste avdrag: 04.07.2026 (siste termin 04.04.2046)

  Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 04.07.2026 utgjøre Ca. kr 8 120,- per måned for denne boligen.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån,
  innboforsikring, strøm,
  felleskostnader, løpende innvendig
  vedlikehold m.m.
 • Det er utstedt ferdigattest for boligbygg på eiendommen.
 • En andelseier som selv bebor boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i burettslagslova.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
  - Integrerte hvitevarer medfølger i handelen.
 • På borettslagets eiendom er det tinglyst:
  022/226508-1/200 OPPRETTELSE AV REALSAMEIE TINGLYST
  28.02.2022 21:00
  DENNE MATRIKKELENHET HAR ANDEL I:
  KNR:5006 GNR:192 BNR:720 1/4

  2016/18608-1/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
  08.01.2016
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:721 F
  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser

  OVERFØRT FRA: 5006-192/732
  2021/888229-1/200 BESTEMMELSE OM VEG Tinglyst
  19.07.2021 21:00
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:732
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/18608-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Tinglyst
  08.01.2016
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:732 F
  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Med flere bestemmelser.

  2016/18608-3/200 BEST. OM ADKOMSTRETT Tinglyst
  08.01.2016
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:732 F
  Med flere bestemmelser

  2016/18608-4/200 ERKLÆRING/AVTALE Tinglyst
  08.01.2016
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:718 Snr:2
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:721 F
  :Knr:5006 Gnr:192 Bnr:732 F
  Rett til felles bruk av lekeareal, gjesteparkering og adkomst
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  På andelen er det tinglsyt:
  - Ingen

  Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste rettigheter/servitutter.
  Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.
 • Gjeldende plan med bestemmelser er: Reguleringsplan Guldbergaunet - eiendommen Ogndalsvegen 61.
 • Gnr. 192 bnr. 732, andelsnr. 10 i Guldbergaunet 2 Borettslag med orgnr. 816716292 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger, men tidligst etter at styregodkjennelse foreligger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Leiligheten er energimerket og har
  fått energimerke Grønn C .
  Energiattesten ligger som vedlegg til
  salgsoppgaven.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
  Vi anbefaler våre kunder å kontakte
  megler som kan formidle gode
  finansieringstilbud via Grong
  Sparebank.
 • Fotografering/video (utlegg) (Kr.4
  100)
  Kommunale opplysninger (Kr.2500)
  Visninger (Kr.1 500)
  Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret
  SELGER (Kr.5 500)
  Meglerprovisjon (forutsatt salgssum
  inkl f.gjeld: 4 398 808,-) (Kr.39 900)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.5 000)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Tilstandsrapport (Kr.9 385)
  Opplysninger fra forretningsfører
  (Kr.3 500)
  Markedspakke (Kr.17 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk
  (Kr.480)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok
  (Kr.250)
  Selger dekker alle dokumenterte
  utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørn Kinderås
  Kjersti Kinderås
Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev