aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Øvre Ringveg 14 C!
Velkommen til Øvre Ringveg 14 C!

STEINKJER Øvre Ringveg 14C

Skjefte - Flott beliggende enebolig med utleie i anneks. Meget romslig eiendomstomt med utviklingspotensiale.

 • kr 6 900 000
 • BRA-i 134 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 6 900 000
 • Omkostningerkr 180 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 080 990
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1930
 • Soverom3
 • Tomt3 325 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 6 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,00))   173 740,- (Omkostninger totalt)   7 073 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Øvre Ringveg 14 C. Her har man en unik mulighet til å skaffe seg en flott eiendom med romslig selveiertomt på over 3 mål, på et av Steinkjers mest attraktive beliggenheter. Eiendommen ligger skjermet, uten nevneverdig innsyn. Like utenfor har man tilgang til flotte tur/friområder, og det er kort veg til både Rauåsen, Oftenåsen og Kittilmyra. Gangavstand til sentrum, samt skole og idrettsanlegg på Guldbergaunet. Bygningsmassen består av 1 stk enebolig, 1 anneks med utleiedel samt en garasje. Det kan være muligheter for utvikling av deler eller hele tomta om ønskelig. Velkommen på visning, husk påmelding:)
Gang

Øvre Ringveg 14C, Trøndelag

 • Tomt
  3325m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 3.325 kvm. Selger har kjøpt tilleggstomt gnr. 189, bnr. 534 av Steinkjer kommune på ca. 601 kvm, denne er inkludert i totalarealet og følger eiendommen. Relativt stor tomt i øvre del av Øvre Skjefte. Lett skrånet naturtomt, forholdsvis sentralt beliggende med gode lys og solforhold. Tomten anses å ha gode utviklingsmuligheter. Gangavstand til både sentrum, skole og idrettsanlegg på Guldbergaunet.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger skjermet til i bakre del av Skjefte. Ingen gjennomgangstrafikk. Romslig tomt i forkant av bygningsmassen, og friområder i bakre del. Det er gangavstand til sentrum og Guldbergaunet. På Guldbergaunet finner man bla. ungdom og videregående skole, idrettsanlegg og nærbutikker. Supert utgangspunkt for de som er glad i tur/friområder med kort veg til både Kittilmyra og Oftenåsen.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  I nærområdet har man 2-mannsboliger, eneboliger, rekkehus og landbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehager: Skjefte barnehage (1-5 år) 2 min å gå Guldbergaunet førskole (1-5 år) 10 min å gå Poppellunden barnehage Stiftelse (1-5 år) 21 min å gå Skoler: Steinkjer skole (1-7 kl.) 19 min å gå Steinkjer ungdomsskole (8-10 kl.) 14 min å gå Steinkjer vgs 14 min å gå Sport: Steinkjer videregående 13 min å gå Guldbergaunet friidrettsanlegg 14 min å gå 3T-Steinkjer 22 min å gå Motus Treningssenter 24 min å gå

  Skolekrets
  Steinkjer

  Offentlig kommunikasjon
  Offentlig transport: Buss: Guldbergaunet 10 min å gå Tog: Steinkjer stasjon 19 min å gå Fly: Namsos lufthavn 1 t 12 min med bil Fly: Trondheim Værnes 1 t 22 min med bil

  Byggemåte
  Den opprinnelige kassen på huset er bygd av laftet plank, utvendig utlektet med 50 mm. isolasjon, kledd med stående trekledning. Bjelkelag i etasjeskillere. Saltak-konstruksjon av A-takstoler.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Nytt bad 1999- hovedhus. Nytt bad anneks 2008, husker ikke hvem som utførte rørarbeidet i annekset, men rørleggerfirma. Arbeid utført av: S-rør Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja Beskrivelse 3 lag membran bad hovedhus, nytt røropplegg Er arbeidet byggemeldt? Svar: Ja Beskrivelse: Se vedlegg Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Nytt vann/ avløp 1996 Arbeid utført av: S-rør Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse: Fyringsforbud peis, peisestue, feier mangler godkjent repo for å gjennomføre feiing, ingen feil ellers Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja Beskrivelse Har fanget mus på mørkloft, i kjøkkenskap. I vegg anneks , er gjort tiltak utvendig de Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: NTE ved renovering hovedhus 1999, anneks 2008- husker ikke hvem, elbillader 2022, 2. etg 2008 - Elmann Arbeid utført av: NTE , Elman Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Svar: Nei Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Svar: Ja Beskrivelse Easee- lader i garasje, 2022 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av faglært Beskrivelse: Renovasjon av 2. etg. 2014/15. Nytt undertak, lekter og skifer/ taktekking. Arbeid utført av: Sparbygg, Hoist, Murer Ketil Hansen Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Svar: Ja Beskrivelse: Hybelleilighet i 1. etg - anneks Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Svar: Ja Beskrivelse: Bygget er godkjent Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja Beskrivelse: Eierskifterapport fra Lierne Takst- og Eiendomsservice Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Nei

  Innhold
  Enebolig: 1. etg. VF, Vaskerom, Gang, Bad/WC, Kjøkken, Peisestue, Stue 2. etg. Kontor/oppholdsrom, 2 soverom Anneks: VF, Kjøkken/opphold, Soverom, Bad/WC, Kott Anneks: 1. etg. Vedbod 2. etg. Gang, Lager, Kott, WC, Oppholdsrom Garasje

  Standard
  GULV: 1. Etasje: Fliser i gang/entre vaskerom og bad/WC. Vinylbelegg på kjøkken. Parkett på stuer. 2. Etasje: Det er lagt parkett av ask i 2. etg. og trapp. VEGGER: 1. Etasje: Forskjellige overflater med malte/tapetserte vegger, enkelte vegger med malt trepanel. 2. Etasje: Ubehandlet trepaneler med slett utførelse TAK/HIMLING: 1. Etasje: I hovedsak slette flater malt i lys farge. I peisestue er det malte trepaneler 2. Etasje: Ubehandlet trepaneler med slett utførelse INNERDØRER: 1. Etasje: Hvitmalte tredører i slett utførelse. 2. Etasje: Sorte slette tredører. INNVENDIGE TRAPPER: Trapp mellom etasjer utført med trinn og vanger i treverk. Lukket løsning med rekkverk i stål. ANNEKS Oppført i 1983 i isolert bindingsverk og saltak-konstruksjon. Oppholdsrom og lager i 2. etg. Utleiedel/hybel i 1. etasje oppgradert i 2007 Ny taktekking og utskifting av vinduer utført i 2017. Det er ikke utført en fullstendig tilstandsanalyse av annekset, men noen enkle observasjoner er utført: - VV-bereder i kjøkkenbenk mangler ekstra understøttelse. Lekkasjesikring ikke montert synlig, men direkte i avløp - Bad ikke utført med vanntett sjikt i våtsoner (trepaneler på vegger) - Løse strømledninger på bad. GARASJE Oppført i 2003 på støpt plate på mark, uisolert bindingsverk utvendig kledd med stående trepanel, saltak-konstruksjon Leddport i trepaneler uten motorstyring. EASEE EL-billadder montert i 2022 Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: 1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet: Klemlist på knotteplast mangler 1.2 Krypekjeller: Dårlig lufting. For dårlig fall fra konstruksjonen. 2.1 Yttervegger: Det registreres noe begynnende råte og oppsprekking utsatte steder. Noe avflassing av maling. Mindre reparasjoner/vedlikehold må påregnes. Detaljer rundt vinduer er mangelfullt utført. 3.1 Vinduer og ytterdører: Det er registrert punktvise skader på karmer/overflater som vil medføre mindre reparasjoner og vedlikehold. Noe treg åpningsfunksjon på altandør i 2. etg. 5.1 Loft: (konstruksjonsoppbygging) Det er registrert svertesopp på underside av undertak (bordtro) og fuktmerker på sperrer. 6.1 Balkonger, verandaer og lignende: Det registreres for lavt rekkverk iht. dagens forskrift. 7.1.1 Bad/WC Overflate vegger og himling: Svertesopp registrert. Misfargede fuger.Det er vindu i våtsone som ikke er egnet. Overstrømming / luftmengde under/over dør vurderes å være for liten. 7.1.2 Bad/WC Overflate gulv: Det registreres oppsprekking og riss i fuger i dusjsone. Svertesopp registrert i fuge mellom gulv og vegg. 7.1.3 Bad/WC Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 settes på grunn av lav gjenstående levetid på membran. 7.2.1 Vaskerom Overflate vegger og himling: I våtsoner er ikke trepaneler egnede materialer 7.2.3 Vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk: TG2 settes på grunn av lav gjenstående levetid på membran. 8.1 Kjøkken Kjøkken: Det registreres en del bruksmerker på innredning. Hjørneskap under benkeplate fungerer ikke. 10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør: Ingen inspeksjonsmulighet eller dokumentasjon ved innebygget sisterne. 10.2 Varmtvannsbereder: Bereder er eldre enn 20 år. 11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring: Samsvarserklæringen er ikke fremlagt. Forhold som har fått TG3: 1.3 Terrengforhold: Det registreres fall inn mot grunnmur enkelte steder. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.- 4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen): Taket skal ha snøfangere der det er fare for at snøras og isras kan medføre skade. Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.-

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Hjemmelshaver opplyser om følgende endringer etter byggeår: 1994 - Drenering 1997 - Utvendig kledning, Vinduer og etterisolering 5+5 cm. 1999 - Dører, bad, kjøkken, vann og avløp, elektrisk anlegg 2015 - Taktekking 2021 - Nytt ildsted, innleggspipe 2022 - Elbillader montert i garasje

  TV/Internett/bredbånd
  Tv/Internettsignal: Altibox/NTEBB

  Parkering
  Enkel garasje. Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  8564564

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Takstmann opplyser om følgende forutsetninger for rapporten: Boligen ble kontrollert i dagslys. På grunn av snø på tak, er ikke taktekking med tilhørende beslag og detaljer besiktiget. Det er ikke utført oppmåling av treplattinger utvendig grunnet snø. Krypkjeller ikke inspisert grunnet manglende tilgang. Det er kun utført teknisk tilstandskontroll av boligen. Anneks er kun besiktiget rent overfladisk, se kommentarer på side 6 under GARASJE / UTHUS .

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,00))   173 740,- (Omkostninger totalt)   7 073 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

 • Oppvarming
  Lukket vedovn i stue med brannplate på gulv. Peis i peisestue har fyringsforbud, varmekabler på bad/WC. Og det er Elektriske panelovner. Siste feiing: 04.05.22. Siste tilsyn: 13.02.24. Neste tilsyn: 2028 Årsgebyr for feiing og tilsyn 428.- eks. mva. Avvik eller anmerkninger som er registrert: 1. Nordre skorsteinen er pr i dag ikke i bruk, og er plombert. Skal skorsteinen brukes, må det monteres enten feierplattform eller feierluke utvendig før feiing. Ildsted - åpen peis, Stue 1. etasje. Brannvesenet må kontaktes for skorsteinen tas i bruk. 2. Åpen peis er ikke i bruk av dagens eier. Skal den brukes må følgende utbedres: to ildfast steiner inni peisen er delt, disse må byttes ut. Se over fugene inne i peis og fyll de helt ut. Det kan mures nye ildfast steiner utenpå de gamle. Generelt 3. Røykvarslerne i 2. etg. må monteres i tak. Brannvesenet Midt IKS tar forbehold om skjulte feil og mangler, og endringer ved fyringsanlegget som er skjedd etter siste besøk av oss. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  14649

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  988590

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  3756641

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/189/23: 28.09.1956 - Dokumentnr: 2078 - Erklæring/avtale Bestemmelse om vann/kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.1923 - Dokumentnr: 900149 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:189 Bnr:2 09.01.1952 - Dokumentnr: 42 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5006 Gnr:189 Bnr:91 14.12.1990 - Dokumentnr: 8954 - Grensejustering Et areal på 32,72 m2 overføres fra bnr.2 til bnr.23 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.1990 - Dokumentnr: 8954 - Målebrev 01.01.2018 - Dokumentnr: 25442 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:189 Bnr:23 01.01.2020 - Dokumentnr: 1672352 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:189 Bnr:23 5006/1897534: 1983/9519-1/68 17.11.1983 BEST. OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 72 RETTIGHETSHAVER: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 122 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 313 1991/48-1/68 04.01.1991 ERKLÆRING/AVTALE Rett for NTE til oppføring av transformatorkiosk GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 313 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på selve oppføringen av eiendommen. Kjøpers risiko og ansvar. Det foreligger ferdigattest for garasje fra 1970 og noen øvrige tiltak på 1980 tallet. Disse følger vedlagt salgsoppgaven. Videre foreligger det godkjenninger på tiltak m.m som ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Igangsettingstillatelse på påbygg fra 2014 er angitt i matrikkelen. Foreligger ingen ferdigattest/midlertidlig brukstillatelse på tiltaket. Kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Eiendommen har adkomst via privat vei. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommunedelplan for sentrum. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det foreligger p.t utleie på deler av annekset.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 900 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 172 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 900 000,00))   173 740,- (Omkostninger totalt)   7 073 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

  Omk. kjøper beløp
  180990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 500/5 100/5 700 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr. 65.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6.000,- oppgjørshonorar kr  5.900,-, kommunale opplysninger kr. 6.500,-, søk eiendomsregister/e-signering kr. 1.750,-, markedsføring kr. 13.900,- og visninger kr  1.875, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  6.740,-. Utleggene omfatter foto, servitutter og sikring. I tillegg kommer tilstandsrapport og eventuell boligselgerforsikring. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev