aktiv-eiendomsmegling
Tilbygget rekkehus i ende
Tilbygget rekkehus i ende

STEINKJER Øvre Sørliveg 11A

Sørlia - Stilfull familiebolig med sjøutsikt. 2 bad. 5 soverom. 2 stuer. Sjøutsikt. Sen kveldssol. Klar for overtagelse

 • kr 3 590 000
 • BRA 186 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 590 000
 • Omkostningerkr 90 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 680 990
 • ObjektstypeRekkehus
 • EierformSelveier
 • Byggeår1971
 • Soverom5
 • ArealP-rom 177 m²
 • Tomt437.5 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 3 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,00))   90 990,- (Omkostninger totalt)   3 680 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))     

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Øvre Sørliveg 11 A! Et tiltalende rekkehus i ende som i den senere tid har blitt vesentlig renovert. Overflater i gang, stue, kjøkken og soverom er nye. Det er også laget er helt nytt bad i hovedplan. Tidligere hobbyrom er gjort om til en splitter ny kjellerstue. Bad og vaskerom i sokkelplan. Det er også egen inngang i sokkel. Utstrakt bruk av stilfulle spotlights i himling, samt mange nye kontaktpunkt. Innhold: U.Etasje: Entre, 3 soverom, bad, vaskerom, gang og kjellerstue 1.Etasje: Entre, bad, 2 soverom, kjøkken og stue. Det er kort veg opp til Lø, der finner man barnehage, barneskole og idrettsanlegg. Gang og sykkelstiforbindelse inn til Steinkjer sentrum. Velkommen på visning!
Stilfullt oppusset. Utstrakt bruk av kontaktpunkter og spoter

Øvre Sørliveg 11A, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 92 kvm
  1. etasje: 94 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 83 kvm
  1. etasje: 94 kvm  Tomt
  437.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på ca. 437 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Tomta er skrånende. Flatt ved inngangsparti på oversiden. Plenlagte arealer på nersiden av huset.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Sørlia, ca. 5 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum. Fin sjøutsikt utover Beitstadfjorden. Kort veg opp til Lø som har barnehage, barneskole og idrettsanlegg. Gang/sykkelstiforbindelse inn til sentrum.

  Adkomst
  Ta av fra E-6 i Sørlia, passer forbi Tesla, og ta 1 veg til høyre. Eiendommen er det siste rekkehuset på venstre side. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger. Denne eiendommen har også adkomst fra oversiden og ned til inngangspartiet.

  Bebyggelse
  Boligfeltet består av småhus, rekkehus og leiligheter.

  Barnehage/skole/fritid
  Skole, barnehage og idrettsanlegg oppe på Lø. Ungdom og videregående skoler på Guldbergaunet.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket er flatt og tekket med asfaltpapp. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 31.05.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  U.Etasje: Entre, 3 soverom, bad, vaskerom, gang og kjellerstue 1.Etasje: Entre, bad, 2 soverom, kjøkken og stue.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke ble benyttet fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn trekker fukt og får forhøyede fuktverdier. Anbefalte tiltak: Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. For videre omtale se "rom under terreng" - Støttemur Totalvurdering: Det registreres sprekker/skader i støttemur. Skader kan ha flere årsaker som for eksempel belastninger og setninger. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om skaden er under utvikling må observasjon over tid foretas. - Rom under terreng Totalvurdering: Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. Tilbygg er av nyere dato og har etablert grunnmursplast. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak. Anbefalte tiltak: Det anbefales å holde terrassen under oppsikt for å avdekke om det skulle bli behov for tiltak. - Balkong, terrasse, platting: Inngangsparti. Totalvurdering: Rekkverk er for lavt. Anbefalte tiltak: For å lukke avviket må høyden på rekkverket heves til dagens krav på 100 cm. - Vinduer og dører: Fra 1980 til og med 2002: Totalvurdering: TG 2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering Det registreres stedvis værslitt/oppsprukket trekledning. Fasaden mangler overflatebehandling på kuttflater der det tidligere var en balkong. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Utbedring av sprekker og skader i fasadene må utføres. Stedvis overflatebehandling må påregnes. - Takkonstruksjon Totalvurdering: Det registreres noe svikt i takflaten når man går på den. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av takkonstruksjonen anbefales. - Taktekking Totalvurdering: Det registreres mosegroing på taket. Dette reduserer levetiden på tekkingen, men kan lett fjernes med en kost. Det er skader ved beslagsløsninger. Anbefalte tiltak: Påviste punkter anbefales utbedret. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Pipebeslag er skadet. Anbefalte tiltak: Utbedring av pipebeslag over tak anbefales. - Trapp Totalvurdering: Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Anbefalte tiltak: Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Utbedring av sen avrenning fra vask på kjøkken anbefales utbedret. Det ble ut over det ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Totalvurdering: Det mangler kontrollert avrenning av eventuelt lekkasjevann fra åpen rørfordeling til sluk/avløp. Ut over det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder på deler av anlegget kan skader plutselig oppstå. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere et Wathergard-system som stenger vannet ved en eventuell lekkasje fra åpen rørfordeling. - Ventilasjon Totalvurdering: Flere rom mangler klaffventiler på yttervegg og har ikke tilfredsstillende ventilering. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. - Våtrom: Bad 1. etasje Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Totalvurdering fukt: Det er utført søk med fuktindikator i overflater med synlig tettesjikt i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser svake indikasjoner på fukt. Anbefalte tiltak fukt: Det anbefales å holde rommet under observasjon for å tidligst mulig oppdage eventuelle endringer. - Våtrom: Bad sokkel Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Sluket er et eldre støpejernsluk uten klemring for god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Eldre støpejernsluk bør skiftes ved oppgradering av våtrommet. Det anbefales å fortsatt bruke et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygget sisterne til klosettet, og det er ikke forevist noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Nye vannledninger til vaskerom og bad 2. etasje. Utført av Caverion. - Alt av elektrisk er nytt, bortsett fra noen punkter på kjøkkenet. Utført av Elman. - Varmefolie på gulv i kjellerstue. Utført av Elman. - Stort sett alle overflater, med noen unntak, er renoverte/byttet ut. - Byttet innredning på bad nede. - Etablering av nytt bad i 2. etasje. - Gulvbelegg lagt av Malermester Bjørås, tømrerarbeid som egeninnsats. - Flere av vinduene i 2. etasje er nye, samt ny balkongdør. Det er også byttet et vindu på soverom nede. - Etablering av takoverbygd terrasse/inngangsparti 1. etasje.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,00))   90 990,- (Omkostninger totalt)   3 680 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))     

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  22190

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg på Ca kr 700,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  613517

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2208662

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/96/304: 26.10.1971 - Dokumentnr: 5177 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste Festetid: 99 år FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 208 BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN MED FLERE BESTEMMELSER BEST. OM OVERDRAGELSE PRIORITETSBEST. PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT 15.09.1969 - Dokumentnr: 4194 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 10,914 BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN MED FLERE BESTEMMELSER PRIORITETSBEST. 22.02.1983 - Dokumentnr: 1338 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Vegvesenets betingelser vedtatt 15.09.1969 - Dokumentnr: 4194 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 10,914 BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN MED FLERE BESTEMMELSER PRIORITETSBEST. 26.10.1971 - Dokumentnr: 5177 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år FRAMFESTEKONTRAKT ÅRLIG AVGIFT NOK 208 BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN MED FLERE BESTEMMELSER BEST. OM OVERDRAGELSE PRIORITETSBEST. PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT 26.10.1971 - Dokumentnr: 5162 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5006 Gnr:96 Bnr:303 01.01.2018 - Dokumentnr: 219948 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:96 Bnr:304 01.01.2020 - Dokumentnr: 1820149 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:96 Bnr:304 12.04.1983 - Dokumentnr: 2521 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:95 Bnr:73 Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:95 Bnr:74 Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:95 Bnr:75 Gjelder denne registerenheten med flere 11.07.2022 - Dokumentnr: 767170 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:96 Bnr:271 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for rekkehus 15.07.1971 og tilbygg datert 28.03.1984.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er kommunedelplan sentrum.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,00))   90 990,- (Omkostninger totalt)   3 680 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))     

  Omk. kjøper beløp
  90990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 37 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3 000,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 1 875, -, søk eiendomsregister kr. 1 250,- og markedspakke kr. 12 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dette gjelder fotograf kr. 7 621,14,-. Tilstandsrapport, eierskifteforsikring og sikring kommer i tillegg. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr   1 800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr    10 000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.Alle beløp er inkl. mva.

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev