aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

STEINKJER Øyingvegen 455

Øyingen - Velholdt hytte med naust. Beliggende på en høyde med flott utsikt. 3 soverom.

 • kr 850 000
 • BRA 58 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 850 000
 • Omkostningerkr 41 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 891 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1988
 • Soverom3
 • ArealP-rom 55 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomt -
 • 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 3 000,- Eierskiftegebyr bortfester tinglyse feste 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   41 292,- (Omkostninger totalt)   891 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegninger
Velkommen til Øyingen 455! Prisgunstig og tiltalende fritidseiendom beliggende på en utsiktstomt. Et godt innemiljø som skaper en varm og innbydende opplevelse. Med beliggenhet på en høyde er det en fantastisk utsikt over Øyingen og fjellformasjonene. I Øyingen er det gratis fiske for alle. Innholdsrik og god planløsning. 3 soverom. Medfølger halvparten av naust samt båt m/el-motor. Selges møblert, som forevist på visning/bilder. Vann fra bekk og solcelle anlegg. Fine oppholdsplasser rundt hytta. Ta kontakt i dag for mer informasjon og for å planlegge en visning. Husk påmelding til visning!
Stue

Øyingvegen 455, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt som ligger i overgangen mellom skog/fjell. Vegetasjon er furutrær, lyng og berg i dagen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ved Øyingen som er et fjellvann i Steinkjer kommune, området grenser mot Snåsa kommune. Hytta har en fin beliggenhet på en høyde og har flott utsikt over Øyingen og mot Brannheia og Brannheiklumpen. Området rundt hytta byr på mange gode friluftsaktiviteter, gratis fiske i Øyingen, bærplukking og gode jakt/turområder. Det medfølger halvparten av tomannsnaust samt båt m/motor. Grunneiere i området er Strinde/Bøle almenning, Steinkjer fjellstyre og Snåsa fjellstyre.

  Adkomst
  Fra Sørsivegen (RV763) er det skiltet mot Øyingen. Det er 5 km opp til parkeringsplass. Vegen er avgiftsbelagt, det kan kjøpes enkelttur eller årskort. Fra parkeringen følger man sti på høyre side av vatnet i 10 min. Hytta er på din venstre side, på en høyde. Se kart for nærmere beskrivelse. På vinters tid er det løyvehavere som tilbyr snøscootertransport. Se etter tilsalgsskilt fra Aktiv, det vil bli skiltet ved fellesvisning.

  Bebyggelse
  Det er spredt hyttebebyggelse rundt Øyingen. Hytta ligger for seg selv med minimalt innsyn fra andre hytter.

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående og liggende panel. Taket er et saltak tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med kobla glass og 2 lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 08.09.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Innhold: Vindfang, toalettrom, gang, 3 soverom, «vaskerom», stue og kjøkken. Bod.

  Standard
  Dette er en fjellhytte som er uten innlagt vann, avløp og strøm. Den er oppført av selger som selv er tømrer. Det er lagt opp til sommervann med kran på uthusvegg. Det er ingen rørføringer forøvrig. Det er et enkelt 12 volts el-anlegg med solcellepanel og 2 batterier. Det er bygd et eget lite «dusjkabinett» på «vaskerommet». Rommet er ikke å regne som våtrom, men det er en enkel mulighet til å ta en enkel dusj. Det er en utebod tilhørende eiendommen. Det er også et naust tilhørende eiendommen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Balkong, terrasse og platting - Vinduer og dører - Taktekking - Kjøkken Forhold som har fått TG3: - Utstyr på tak

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Tv signal via parabol eller Riks-tv. Internett via f.eks mobilt bredbånd.

  Parkering
  Romslig felles parkeringsplass.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 3 000,- Eierskiftegebyr bortfester tinglyse feste 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   41 292,- (Omkostninger totalt)   891 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og gassovn.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  3416

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/483/1/167: 22.02.1990 - Dokumentnr: 1513 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:483 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 20556 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:483 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 132821 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:483 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette er ikke uvanlig pga byggeår. Derimot foreligger det byggetillatelse på hytte(1987) og uthus(1995). Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Privat veg opp til felles parkering. Vann hentes fra bekk. Det er ikke avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under Kommunedelplanens arealdel revisjon 2018 og er godkjent utnyttet til fritidsformål. Reguleringsbestemmelsene kan i si helhet sees hos megler. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Hytta kan leies ut, men dog ikke uten bortfesters samtykke.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 3 000,- Eierskiftegebyr bortfester tinglyse feste 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   41 292,- (Omkostninger totalt)   891 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  12900,- oppgjørshonorar kr  4750,- markedspakke 12900 og visninger kr 1875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  29900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter rapport takstmann, fotograf og kommunal info. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr  25000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev