aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Steinkjer Peter Egges gate 10

Sentrum, Påssåby`n - Romslig enebolig med meget attraktiv beliggenhet i sentrum . Garasje.

 • 3 190 000
 • BRA 283 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING3 190 000
 • OMKOSTNINGER95 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 285 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 941
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 215 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT362 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 3 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,-))
  --------------------------------------------------------
  95 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 285 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
Kjeller: Bad/vaskerom.
1.Etasje: Vindfang, bad, gang m/trapp, trapperom, mellomgang, spisestue, kjøkken, stue og 1. soverom.
2.Etasje: Trappegang, gang, toalettrom, kjøkken, stue, mellomgang og antatt 4 hybler.

S-Rom:
Kjeller: Gang m/trapp, mellomgang, 3 boder, vedbod og garasje.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det er etablert oppholdsrom med mulighet for hybel i 2.etasje. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen

Peter Egges gate 10, Trøndelag

 • Kjøkken 1.Etasje med TG2:
  Kjøkkeninnredningen har noe høy slitasjegrad. Løst blandebatteri. Oppgradering av kjøkken må påregnes.

  Kjøkken 2.Etasje utleie med TG2:
  Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad og skade på fronter til servantskap. Slitasje og antydning til fuktsvelling i bunnplater på servantskap. Oppgradering av kjøkkeninnredning må påregnes.

  Bad/vaskerom kjeller med TG3:
  Rommet er antatt oppgradert i 1983. Flislagt gulv, våtromsplater og flis på vegger. Ubehandlet trepanel i himling.

  Bad 1.Etasje med TG3:
  Rommet er bygget nytt i 1983. Flislagt gulv og våtromsplater på vegger. Sparklet og malt himling.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3:

  - Krypkjeller mot nord
  Totalvurdering:
  Det er påvist svekkelser i konstruksjonen. Utbedring av skader er nødvendig. Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små
  marginer før skader oppstår.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av skader er nødvendig. Ytterligere undersøkelser må utføres for å avdekke omfanget av skader. Krypkjelleren anbefales ventilert
  bedre.

  - Kjellervinduer
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. Det registreres ett knust glass.
  Anbefalte tiltak:
  Utskiftinger må påregnes.

  - Bad/vaskerom kjeller
  Totalvurdering overflater:
  Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring. Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Det
  registreres sprekker i flis på gulv. Det er svellinger i plater pga. fuktinntrekk.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning
  med fritt vann.
  Fuktmåling:
  Undersøkelsen viser høy fuktighet i konstruksjonen og våtrommet er utett.
  Anbefalte tiltak fukt:
  Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning
  med fritt vann.

  - Bad 1.Etasje
  Totalvurdering overflater:
  Manglende flis under dusjkabinett. Noe bruksslitasje. Det registreres misfarging i fugemasse.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Rommet mangler flis på gulv og en oppgradering må påregnes.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 3 er satt pga. manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. Det er fuktskade
  på baderomsinnredning. Skallsår på servant. Misfarging og bruksslitasje på dusjkabinett.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales. Baderomsinnredning med fuktskader og skallsår anbefales skiftet.


  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:
  - Drenering
  Totalvurdering:
  Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på forhøyede
  fuktverdier i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring
  under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede
  fuktverdier. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Taknedløp som er avsluttet over terrengnivå
  med påfølgende fuktbelastning på bygning.
  Anbefalte tiltak:
  Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres
  kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren.

  - Kyrpkjeller mot sør
  Totalvurdering:
  Tiltak anbefales utføres for å redusere fuktighet i krypkjeller. Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader
  oppstår.
  Anbefalte tiltak:
  Fuktsperre på bakken i krypkjeller anbefales etablert for å redusere tilsig av jordfuktighet.

  - Radonsikring
  Totalvurdering:
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  - Rom under terreng
  Totalvurdering:
  Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for boligen fra
  denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Registrerte avvik vurderes ikke
  å være vesentlig og kjelleren fungerer godt som en grovkjeller. Lagring av fuktømfintlige varer anbefales ikke.
  Anbefalte tiltak:
  Alt av organiske materialer mot murflater bør fjernes. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring.

  - Balkong mot vest 1.etasje
  Totalvurdering:
  Balkong har lavt rekkverk. En del algevekst på rekkverk og værslitt terrassebord, det må påregnes vedlikehold og overflatebehandling.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes

  - Balkong mot vest 2.etasje
  Totalvurdering:
  Balkong var ikke tilgjengelig for befaring fra 2. etasje på befaringsdagen. Rekkverk visuelt besiktiget og ut fra observasjoner vurdert til og
  være for lavt. En del algevekst og malingsoppsprekking på utside rekkverk, det må påregnes vedlikehold og overflatebehandling. En del
  algevekst på underside av terrassebord og bærende bjelker.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes

  - Vinduer/dører/leddport
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. Det registreres punkterte glass i 1. og 2. etasje for vinduer og balkongdør. Ett vindu lar seg ikke åpne.
  Trolig malt fast. Enkelte vinduer har treg åpne og lukkemekanisme. Høy slitasjegrad i utvendig overflater/ sprosser/ glasslister.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å skifte punktert glass. Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer og dører har behov for justering.
  Anbefaler en utvidet kontroll av vinduer og balkongdør på låste hybler.

  - Yttervegger
  Totalvurdering:
  Det registreres noe misfarging som omfatter alger samt malingsoppsprekking i overflater på utvendig fasade. Registrert enkelte bord med
  antydning til råte i nedre kant. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i
  veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring og overflatebehandling må påregnes.

  - Loft
  Totalvurdering:
  Hull i taktro mot vest, fare for fuktinndriv. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det
  gjøres oppmerksom på forholdet. Det registrert stedvis fuktskjolder på undersiden av taktroen, men ingen tegn på skader.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler og tette hull i taktro. Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet.

  - Renner og nedløp
  Totalvurdering:
  Med hensyn til alder og slitasje vurderes for plasttakrenner over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Taknedløp mot sør/øst
  og sør/vest mangler utkast til terreng.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales utbedring av ovennevnte forhold.

  - Takkonstruksjon
  Totalvurdering:
  Plassbygget takstoler på hovedbyggning fra byggeåret. For tilbygg mot sør og nord er kontroll er begrenset da det er en lukke
  takkonstruksjon.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser av tilbygg mot sør og nord anbefales for å kartlegge tilstand.

  - Taktekking og beslag
  Totalvurdering:
  Skadet mønepanne bak pipe mot vest. Det er en del mosegrodd tak. Takstige er ikke festet iht nyeste forskrifter. Sålebeslag på teglpipe er
  noe rustet og aldringsslitt, fare for fuktinntrekk. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av ovennevnte forhold anbefales.

  - Ildsted
  Totalvurdering:
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Visuell kontroll viser ingen sprekker eller tegn til
  skader i pipemur. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år.
  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak.

  - Kjøkken 1.Etasje
  Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredningen har noe høy slitasjegrad. Løs blandebatteri.
  Anbefalte tiltak:
  Oppgradering av kjøkken må påregnes.

  - Kjøkken 2.Etasje utleie
  Totalvurdering:
  Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad og skade på fronter til servantskap. Slitasje og antydning til fuktsvelling i bunnplater på
  servantskap.
  Anbefalte tiltak:
  Oppgradering av kjøkkeninnredning må påregnes.

  - Toalettrom
  Totalvurdering:
  Toalettrom med en del bruksslitasje og grov utførelse. Dårlig ventilasjon.
  Anbefalte tiltak:
  Toalettrom anbefales oppgradert. Anbefaler en justering av dør til innredning.

  - Trapp til kjeller
  Totalvurdering:
  Noe bratt og smal svingtrapp med malte vanger og inntrinn. Tett opptrinn. Håndløper og rekkverk mangler. Dagens forskrift stiller krav til
  håndløper på begge sider.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  - Trapp til 2.etasje
  Totalvurdering:
  Bred svingtrapp med malte vanger og rekkverk. Vinylbelegg på inntrinn. Tette opptrinn. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift
  stiller krav til håndløper på begge sider.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  - Trapp til loft
  Totalvurdering:
  Bred svingtrapp med delvis malte vanger og rekkverk samt øvre del med lakkert vanger og inntrinn. Tette opptrinn. Noe lav takhøyde opp til
  loft. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  - Avløpsrør
  Totalvurdering:
  Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk som
  ligger under bakken og er ikke vurdert.
  Anbefalte tiltak:
  Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken.

  -Elektrisk
  Totalvurdering:
  Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i gang 1. etasje og trappegang 2. etasje. Hovedsikringer plassert i kjellerbod.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales en utvidet el-kontroll.

  - Vannledninger
  Totalvurdering:
  Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Hovedvannledning fra byggeåret, en del slag på utside av
  rør som har rustfarge. Det registreres trykkfall ved åpning av 2 tappesteder samtidig. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert.
  Anbefalte tiltak:
  Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  - Varmesentral
  Totalvurdering:
  Varmepumpe fungerer tilfredstillende.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler en utvidet service for og få TG 1.

  - Varmtvannsbereder
  Totalvurdering:
  Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil. Bereder er over 20 år gammel. Registrerer en del muselort rundt
  bereder.
  Anbefalte tiltak:
  En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer.

  - Ventilasjon
  Totalvurdering:
  Naturlig ventilasjon med klaffventiler i vegger og åpningsvinduer.

  - Bad/vaskerom kjeller
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Sluket er et støpejernsluk fra byggeår uten klemring for
  god tetting av membran i sluket. Gulvet kan derfor være utsatt for lekkasjer. Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over
  gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning
  med fritt vann.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering
  av rommet blir redusert. Sanitærutstyr fungerer som tiltenkt.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting.

  - Bad 1.Etasje
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt
  for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Påssåby´n er det folkelige navnet som er brukt på bydelen mellom Ogndalsvegen og Kristofer Uppdals gate - nedre del av Sørsibakken. Fra påssåby`n er det kort veg til alle sentrumsfunksjoner, skoler, idrettsanlegg
 • Bolig.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Enebolig i 2 etasjer pluss kjeller og loft. Utleie hybler i 2.etasje. Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongsteing. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags og 3-lags isolerglass.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • Primærrom: 215 kvm, Bruksareal: 283 kvm

  Kjeller: BRA: Ca.73kvm, P-Rom: Ca.5kvm, S-Rom: Ca.68kvm
  1.Etasje: BRA: Ca.105kvm, P-Rom: Ca.105kvm
  2.Etasje: BRA: Ca.105kvm, P-Rom: Ca.105kvm

  Areal i 2. etasje er hentet ut fra mål i 2. etasje grunnet låste hybler. Loftetasje har ikke målbart areal.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vedfyring.
  Varmepumpe
 • Eiet tomt på Ca.362 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Det tas forbehold om avvik i tomtestørrelse da det kun foreligger skylddelingsforretning og eiendommen ikke er oppmålt i den senere tid.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 817 752 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 943 905 per
  Formuesverdi som primærbolig kr 817 752 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 943 905 per 31.12.20
 • Kr. 19 712 pr. år
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 19 712 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann og avløpsavgift, eiendomsskatt og renovasjonsavgift. Feiing og tilsyn av pipe kommer i tillegg på Ca. kr 700,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån,
  forsikringer, strøm, tv/internett,
  kommunale avgifter, løpende
  vedlikehold m.m. Utgiftene varierer
  ut i fra personlig forbruk.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøpers risiko og ansvar.
 • 4 hybler i 2.etasje leies ut for kr. 13 800,-. Løpende leieforhold med 3 måneders gjensidig oppsigelse. Leieforholdene forutsettes overtatt av kjøper. Det vites ikke om utleieforholdet er godkjent i forhold til offentrettslige bestemmelser. Kjøpers risiko og ansvar.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers
  plikt til å radonmåle utleieenheter.
  Krav om at radon skal være målt trår i
  kraft fra og med 01.01.2014. Målt
  årsmiddelverdien skal være under
  200 Bq/m3 (becquerel per
  kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg
  skal tiltak for å redusere radonnivået
  alltid gjennomføres dersom det
  overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke
  foretatt radonmåling. Interessenter
  gjøres oppmerksom på at det som
  resultat av fremtidige målinger, vil
  kunne bli nødvendig å treffe
  radonreduserende tiltak. Slike
  eventuelle tiltak vil da måtte bekostes
  og utføres av kjøper.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Ikke relevant for eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  På eiendommen er det tinglyst:

  1978/2831-1/68 Bestemmelse om bebyggelse
  20.04.1978
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:192 Bnr:433
  Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
  til Bygningsloven

  2016/1026309-2/200 Borett
  07.11.2016
  Rettighetshaver:Killingberg Harald Paul


  Borett vil bli forsøkt slettet før overtagelse.

  Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste rettigheter/servitutter.
  Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter
 • Gjeldende plan: Reguleringsplan (områderegulering) Sørsia bydel.

  Eiendommen ligger innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570_6, Gjenreisingsbyen). Interessenter bes gå igjennom bestemmelsene.
 • Gnr. 192 Bnr. 432 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 3 190 000,-) (Kr.47 850)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Utleggsgebyr (Kr.4 000)
  Visninger (Kr.1 500)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.5 000)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Fotografering/video (utlegg) (Kr.6 000)
  Kommunale opplysninger (Kr.6 010)
  Markedspakke (Kr.12 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)

  Selger dekker alle dokumentert utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kristin Helen Besseberg
  Lars Erik Besseberg
Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev