aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

STEINKJER Retlovegen 707

Stod - Enebolig med landlig beliggenhet. Gode solforhold. Kort veg til Snåsavatnet og Binde sentrum med skole, butikk

 • kr 990 000
 • BRA 142 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 40 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 030 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 961
 • Soverom3
 • ArealP-rom 98 m²
 • Tomt1 044.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))

  40 892 (Omkostninger totalt)

  1 030 892 (Totalpris inkl. omkostninger)
Enebolig med landlig beliggenhet Kort veg til skole, nærbutikk og idrettsanlegg på Binde Kort veg til Snåsavatnet Gode solforhold

Retlovegen 707, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 42 kvm
  1. etasje: 58 kvm
  2. etasje: 42 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 57 kvm
  2. etasje: 41 kvm  Tomt
  1044.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.1 044kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Eiendom beliggende i landlige omgivelser i Stod, ca 19 km til Steinkjer sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc. Kort veg til barnehage, barneskole, og nærbutikk i Binde. Eiendommen er solrik.Utsikt til omkringliggende landbruksområder og bebyggelse.

  Adkomst
  Passer forbi Stod sentrum og skole/idrettshall. Kjør over bakketopp på Gustahaugen. Ta av til venstre skiltet Friskgården. Like før jernbanebro tar du av til venstre igjen, og du får boligen som den første på venstre side. Der vil bli skiltet frem til boligen ved visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med stålplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.

  Innhold
  P-Rom: 1.Etasje: Vindfang, gang, wc, bad/vaskerom, kjøkken og stue. 2.Etasje: Trapperom og 3 soverom. S-Rom: Kjeller: Trapperom og 3 boder. 1.Etasje: Trapperom til kjeller. 2.Etasje: Kott i knevegger.

  Standard
  Kjøkken med TG2: Eldre plassbygd kjøkkeninnredning fra byggeåret, malte overflater, avsatt plass og opplegg for kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad. Våtrom med TG3: våtromsbelegg på gulv med oppbrett på vegger, malte plater på vegger, folierte himlingsplater. Innredet med dusjkabinett, servant, skyllekar i stål og opplegg for vaskemaskin. I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3: - Vinduer/dører - Trapp - Våtrom I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2: - Drenering - Grunn/fundament - Radonsikring - Rom under terreng - Yttervegger - Loft - Renner og nedløp - Takkonstruksjon - Etasjeskille - Ildsted - Kjøkken - Toalettrom - Avløpsrør - Ventilasjon - Våtrom Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Diverse
  Hvitevarer på kjøkken samt vaskemaskin på bad medfølger i handelen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))

  40 892 (Omkostninger totalt)

  1 030 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Det er bestilt men ikke mottatt info fra brannvesenet vedr tilsyn pipe og feiing, kjøpers risiko og ansvar

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11436

  Kommunale avgifter år
  2020

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 11 436 pr. mnd Kommunale avgifter inkluderer vann og avløpsavgift, eiendomsskatt og renovasjonsavgift. Feiing og tilsyn av pipe kommer i tillegg på Ca. kr 700,- og faktureres direkte fra Brannvesenet midt IKS.

  Formuesverdi primær
  328409

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1182272

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikring, strøm, tv/internett, kommunale avgifter, løpende vedlikehold m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/316/17: 14.11.1961 - Dokumentnr: 3911 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:316 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 202717 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:316 Bnr:17
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1431186 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:316 Bnr:17


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger iflg. Steinkjer kommune regulert under kommuneplanens arealdel. Formål LNF-A. Det anbefales på generelt grunnlag å ta kontakt med Steinkjer kommune for eventuelle planer for eiendommen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  24 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000))

  40 892 (Omkostninger totalt)

  1 030 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 35 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 500, -. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev