aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sersjantvegen 19
Velkommen til Sersjantvegen 19

STEINKJER Sersjantvegen 19

Sannan - Ny 4-roms endedeleilighet. 141/110 kvm. Oppgradert standard. Vannb. varme inkl. i felleskost. 75 kvm terrasse

 • kr 3 490 000
 • BRA 141 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 7 510 000
 • EierformAndel
 • Byggeår2022
 • Soverom3
 • ArealP-rom 110 m²
 • Andel fellesgjeldkr 4 020 000
 • Felleskostnaderkr 23 407
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Sersjantvegen 19! Flott 4-roms endeleilighet med hele 75 kvm terrasse, hvorav 31 kvm er innglasset. Store vindusflater masse lys og luft. Fantastisk flott beliggenhet, fremst i bygget med veranda med panorama utover byen og sjøen. Parkering i p-kjeller med heis. Blokka ligger ifølge mange på en av Steinkjers beste beliggenheter. I nærområdet på Sannan vil du finne dagligvarebutikken Kiwi, legekontor, treningsstudio, Jula, Rusta, Obs bygg, Poppellunden barnehage m.m. Det er gangavstand til bysentrum, skoler og Sørsileiret med kjøpesenter. Flotte turområder i umiddelbar nærhet. - Heis - P-kjeller - 75 kvm terrasse hvorav 31 kvm innglasset - Meget god solforhold - Panorama over Steinkjer by - Vannb. varme, kom. avgifter, tv/internett mm. inkl. i fellesutg. Husk påmelding!
Meget gode solforhold

Sersjantvegen 19, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt for borettslaget. Opparbeidet med gjesteparkering, plen og prydebusker.

  Beliggenhet
  Fantastisk flott beliggenhet på Sannan, fremst i bygget med veranda med panorama utover byen og sjøen. Blokka ligger ifølge mange på en av Steinkjers beste beliggenheter. I nærområdet på Sannan vil du finne dagligvarebutikken Kiwi, legekontor, treningsstudio, Jula, Rusta, Obs bygg, Poppellunden barnehage m.m. Det er gangavstand til bysentrum, skoler og Sørsileiret med kjøpesenter. Flotte turområder i umiddelbar nærhet.

  Adkomst
  Det vil bli skiltet frem til leiligheten ved fellesvisninger. Se forøvrig kartskisse

  Bebyggelse
  Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området. Blandet bolig og næring.

  Barnehage/skole/fritid
  Poppelunden/Steinkjer

  Skolekrets
  Steinkjer

  Byggemåte
  Boligblokk med totalt 30 leiligheter. 4 etasjer og underetasje på bakkenivå med parkeringsplasser under tak og sportsboder til hver leilighet.

  Innhold
  Gang, toalettrom, 2 soverom, bad, kontor, stue og kjøkken. Bod og innglasset balkong. Utover ovennevnte areal er det en tilhørende garasjeplass i felles garasje. Garasjeplassen har etablert elbil-lader. Det er også en bod på ca 5 m2

  Standard
  Leiligheten innehar en gjennomgående god standard med malte slette flater på vegg og tak, flislagte gulv og vegger på bad/vaskerom. Oppgadert standard med bla. påkostet kjøkken og bad, innglasset veranda, downlights, måltilpasset skyvedørsgarderober ++

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Tv/internett er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Det følger egen p.plass i parkeingskjeller. Felles parkering forøvrig på fellesarealer. Ladeboks for el-bil. Parkeringsplassen er vedtektsbestemt og ikke tinglyst. Kjøpers risiko og ansvar.

  Diverse
  Innglasset terrasse er kontrollmålt av takstmann. Totale kvm på terrassen er oppgitt av utbygger og ikke kontrollmålt av megler eller selger. Kan være avvik.

 • Oppvarming
  Varmeanlegget er basert på felles luft/vann varmepumpe. Det er vannbåren gulvarme i kjøkken, stue og gang. Fellesvarmeanlegg fordeles via fellesutgifter fordelt etter areal. Panelovn på stue også.

  Energiklasse
  B

 • Info formuesverdi
  Ingen info tilgjengelig pr dags dato.

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, innboforsikring, strøm, felleskostnader og løpende innvendig vedlikehold m.m.

  Tilbud på finansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Andelsnummer
  1

  Part.obl.nr.
  930067296

  Felleskostnader pr. mnd.
  23407

  Andel fellesgjeld
  4020000

  Andel fellesgjeld år
  2023

  Andel fellesgjeld per dato
  2023-09-27T22:00:00Z

  Kommentar kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

  Borettslaget
  Privaten Sannan Borettslag 1

  Borettslagets org.nr
  930067296

  Forkjøpsrett
  Ifølge borettslagets vedtekter, er det ikke forkjøpsrett på lagets andeler.

  Styregodkjennelse
  Andelseier(e) kan kun eie en andel i borettslaget. Kun fysiske personer kan eie andelen. Kjøper skal godkjennes av borettslagets styre for at ervervet skal bli gyldig. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Kjøper kan gå til søksmål mot borettslaget dersom kjøper mener manglende godkjennelse ikke er saklig begrunnet.   Dersom borettslaget er tilknyttet et boligbyggelag, er det ofte et krav fra boligbyggelagets side at kjøper må melde seg inn i boligbyggelaget før kjøper kan bli godkjent som ny andelseier i det aktuelle borettslaget. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne påløpe et innmeldingsgebyr til boligbyggelaget, og de fleste boligbyggelagene krever at innmeldingsavgiften skal være innbetalt før godkjenningen blir gitt. Innmeldingsgebyret faktureres kjøper direkte.

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling.

  Avdragsfrie år
  10

  Lånebetingelser fellesgjeld
  Långiver: OBOS V/OBOS EIENDOMSFORVALTNING Annuitetslån, 12 terminer per år. Rentesats per 28.09.2023: 5.2% pa. Antall terminer til innfrielse: 471 Saldo per 28.09.2023: 82 170 000 Andel av saldo: 4 020 000 Første termin: 30.12.2022Neste avdrag: 30.12.2032 ( siste termin 30.11.2062 ) Pt. 4,45 % Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.12.2032 utgjøre ca kr 4 654,00 per måned for denne boligen

  Sikringsordning fellesgjeld
  Borettslaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. 

  Borettslagets forsikringsselskap
  Tryg Forsikring

  Polisenummer felles forsikring
  8663767

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Eierskiftegebyr
  5500

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse for boliggbygg innen planområde BBB1 datert 12.10.2022.

  Vei, vann og avløp
  Borettslaget er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av borettslaget. Den enkelte andelseier er ansvarlig for innvendig røropplegg.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev