aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon av innvendig standard

Steinkjer Skippergata 8

Skippergata 8 - Andel 1 - Pen leilighet med egen balkong. Mulighet for 2 soverom.

 • 1 652 000
 • BRA 83 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 652 000
 • OMKOSTNINGER143 044
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 823 044
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD2 028 000
 • FELLESKOST./MND12 938
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 652 000,- (Prisantydning)
  2 028 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 680 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  123 412,- (Andel omkostninger til Borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til Sameiet)
  5 000,- (Andelskapital til Borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til Borettslaget)
  3 500,- (Tilknytningsavgift NTEBB)
  --------------------------------------------------------
  143 044,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 823 044,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
 • Steinkjer brannstasjon - et urbant og unikt boligprosjekt, på historisk grunn!

  En sjelden mulighet! Lekre og moderne leiligheter med mye historie i veggene og dets omgivelser, er nå til salgs!

  14 nyoppførte, topp moderne leiligheter i et viktig bygg i Steinkjer - som tidligere brannstasjon, vaktsentral, teknisk etat og legevakt, men også som visuelt kjennemerke i byen med et 27 meter høyt tårn som er synlig fra mange steder i bykjernen og de nærmeste omgivelsene. Brannstasjonstårnet har også en rolle i gjenreisningsreguleringsplanen fra 1940-tallet, som en synsmessig bakgrunn i forlengelsen av Kongens gates akse på Sørsia.

  Allerede er 11 av de 14 leilighetene solgt og innflyttet. Du kan fortsatt sikre deg en leilighet i dette historiske bygget.

  Skippergata 8 ligger i første etasje. Har et bruksareal på ca. 83 kvm. Her kan du velge å 1 eller 2 soverom. Leiligheten har en praktisk innvendig bod. Egen balkong rett utenfor stuen. I tillegg har man egen bod i kjeller på ca. 5 kvm. Alle leilighetene har tilgang til den felles takterrassen som kan nås via heisen eller trappegangen.

  I tillegg til de14 leilighetene, er det 8 stk. hybler/hybelleiligheter med størrelser fra 14 til 32 m2. Soverom fra 1 til 3 stk. Kjøpere av leiligheter, gis fortrinnsrett til å kjøpe hybler, så langt antallet hybler rekker.

  Velkommen til en enklere hverdag i Brannmesteren Borettslag!
 • Nye leiligheter i nyetablert borettslag.
 • Se leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til prospektet.
 • BRA: Ca. 83 kvm

  Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vannbåren varme fra luft til vann system. Det er vannbåren varme i stue, kjøkken og gang. Det er ikke lagt gulvvarme på soverom og under kjøkkeninnredninger. Men ved eventuelt behov/ønske om varme på soverom, leveres det med i leiligheten montert stikkontakt for tilkobling av panelovn etter individuelt behov.

  På bad og vaskerom er det lagt gulvvarme med termostatstyrt elektriske varmekabler. Kostnader til drift og forbruk av varmtvann og vannbåren varme, fordeles over felleskostnader og er nærmere regulert i vedtektene. Strøm til varmekabler på bad og vaskerom er for de 14 leilighetene knyttet opp mot strømmåleren i leiligheten som betales av leilighetseier.

  Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med individuell styring i alle de 14 leilighetene av type Flexit Nordic. Anlegget gir balansert ventilasjon og tilfører boligen temperert, filtrert og ren frisk luft.
 • Ca. 1.093 kvm felles eiet areal for Sameiet hvorav borettslaget er en del av. Arealet disponeres av sameiet i felleskap iht. gjeldende vedtekter.

  Skippergata 6-18, 7715 Steinkjer - Gnr. 197 Bnr. 1566 i Steinkjer kommune. Eiendommen er seksjonert hvor sameiet består av totalt 23 seksjoner hvorav 22 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Seksjonene 9-22 er organisert som ett borettslag med totalt 14 andeler og hver leilighet har seksjonsnummer med eget andelsnummer og egen adresse.
 • Fellesareal for Sameiet som borettslaget disponerer er ilagt vedtektsfestet bruksrett for borettslaget. Bruksretten er gitt mot pliktig ansvar for drift og vedlikehold. Fellesareal overtas samtidig med at den enkelte leilighet overtas. Det vil gjennomføres en befaring av fellesarealer med styret for borettslaget og sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt
  manglende ferdigstillelse.

  Gjennom Sameiets fellesareal er man pliktig til å vedstå seg og respektere sameiets og borettslagets rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være tilgjengelig for alle seksjonseiere. Areal for øvrig, gjennom tinglyst erklæring skal være åpne for allmenn ferdsel til fots sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli belastet via Sameiets felleskostnader som inngår i de månedlige felleskostnadene til Borettslaget.
 • Hver boenhet har en rett, men ikke plikt til å leie 1 stk. P-plass på gnr 197 bnr 1557. Det er tinglyst leierett til parkering for alle seksjoner i naboeiendommen gnr 197 bnr 1557 i Steinkjer kommune til 1 stk P-plass pr. boenhet , betingelser iht tinglyst erklæring. Pris for leie av P-plass, vil i 2022 være kr. 575,- pr. måned som faktureres kvartalsvis. Leien reguleres for senere år i henhold til KPI indeks november-november foregående år, leien kan dog ikke reguleres ned.

  Det blir etablert HC parkeringsplasser som fordeles etter behov.

  Ved ønske om el-billader, kan dette etableres etter behov fra den som leier P-plass. Kostnader til etablering av el-lader og strømforbruk betales av den som leier P-plass. Den leilighetseier som etablerer og bekoster el-lade punkt, opparbeider en rettighet til dette som følger leiligheten i fremtiden.
 • Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private Stikkledninger som vil være eid av Sameiet/Borettslaget. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Bomidt
 • Selger har på vegne av Borettslaget, inngått bindende forretningsføreravtale med 6 måneders oppsigelsestid vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med Boligbyggelaget Midt (Bomidt).

  IN-ordning (individuell nedbetaling av andel fellesgjeld)

  Det er planlagt forsøkt tilrettelagt for IN ordning, men borettslaget står fritt til å vedta individuell nedbetaling av fellesgjeld. I så fall kan kjøper selv bestemme størrelsen på andel fellesgjeld man ønsker å ha, ved å foreta en ekstra innbetaling av egenkapital i tillegg til innskuddet. Disse midlene vil bli sikret med sideordnet 1. prioritets pant i hovedlångivers pantedokument. Dette får virkning på de månedlige felleskostnader som da blir redusert ved at lavere andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader og således lavere månedlige felleskostnader. Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå av driftskostnader dersom man velger å betale hele totalprisen som innskudd og egenkapital, og dermed ikke ha andel fellesgjeld.

  Nedbetaling av andel fellesgjeld kan normalt gjøres et bestemt antall ganger i året med et avtalt minimumsbeløp pr. innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det vil ikke være mulighet for innfrielse av felleslån før alle avtaler er signert mellom forretningsfører, boligselskap og långiver. Første mulighet for nedbetaling av fellesgjeld vil være ved første forfall på felleslån etter signert avtale.
 • Må søkes styret
 • Bygningsforsikring via Borettslaget. Kjøper må selv tegne innboforsikring.
 • Foreligger ikke pr i dag iflg Skatt Midt
 • 12 938 pr. mnd.
  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.

  Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader.

  Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 5.000,- som er andelskapitalen til borettslaget og kr. 5.000,- som settes av til startkapital til borettslaget og kr. 5.000,- som settes til startkapital til Sameiet.

  Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på eventuelle usolgte enheter.

  Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men det er utarbeidet budsjett for fellesutgifter som stipulerer felleskostnader av Brauten Eiendom AS som følger vedlagt.

  Fremtidige felleskostnader vil avhenge av hvilke ytelser borettslaget velger.

  Felleskostnadene dekker i.h.t. fremlagt budsjett: Revisjonshonorar, forretningsførsel, kommunale avgifter, renovasjon, forsikring (ikke innbo), energikostnader i fellesareal, snøbrøyting, strøing, avsetning på drift og vedlikehold, samt renter på fellesgjeld. Deler av kostnadene nevnt gjelder drifts- og strømutgiftene for Sameiet som borettslaget er en del av.
 • Andel fellesgjeld kr 2 028 000,- pr. 01.11.2022.
 • Total fellesgjeld: 35.688.000,-
  Långiver: DNB Bank ASA
  Total løpetid: 45 år
  Avdragsfrihet: 10 år
  Annuitetslån. Rentesats pr 01.10..2022 på 4,26 %, flytende rente.

  Ut i fra dagens lånebetingelser vil første avdrag om forfaller til betaling i år 11 utgjøre i snitt fra ca. kr. 2.250,- til kr. 6.451,- pr mnd.
 • Borettslaget er tilknyttet sikringsordning via forretningsfører.
 • Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgiftene varierer ut ifra personlig forbruk og ønsker.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse.
 • En andelseier som selv bebor boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i burettslagslova.
 • Nei
 • Ingen panteheftelser følger andelene. På borettslagets eiendom vil det bli tinglyst pantobligasjon for fellesgjeld og innskudd. Det er lovbestemt panterett til borettslaget.

  Det er pr. d.d. tinglyst følgende servitutter på borettslagets eiendom (seksjon 9-22:
  1912/900124-1/68 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  05.05.1912
  Rettighetshaver: Norges Fyrvesen
  Bestemmelser om fyrlampehus, fyrmast, vedlikehold og
  adkomst m.v.
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1920/900134-1/68 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  23.02.1920
  Ekswpropriasjon til Egge komm. e.verk
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1949/23-1/68 UTSKIFTING TINGLYST
  05.01.1949
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1953/902640-1/68 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
  14.02.1953
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1953/902641-1/68 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
  14.02.1953
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Overført fra gnr 197 bnr 909
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1953/902647-1/68 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
  14.02.1953
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1958/2630-1/68 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  29.09.1958
  Besteelse om leie av lokaler til Sivilforsvaret i parsellen
  Ølvegt. 2.
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1961/881-1/68 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  15.03.1961
  Bestemmelse om fjerning av kiosk.
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1962/904384-1/68 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
  10.12.1962
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  OVERFØRT FRA: 5006-197/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen. Tinglyste servitutter følger eiendommen.

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Regulering Nordsia bydel, datert 09.11.07 med revisjoner 14.08.08 og 03.02.11. Det er gitt dispensasjon fra formål; brannstasjon og offentlig kontor, regulert byggegrense (som overstiges av balkonger), energikrav etter TEK 17 (grunnet bestående bygning) og fasadeendring av bygg til bevaring. Det gjøres oppmerksom på at areal ned mot elven p.t er privat parkeringsareal. Kan påregnes fortetting.
 • Andelsnr. 1 Orgnr. 929126475 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. IAlle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Brannmesteren Eiendom AS
Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev