aktiv-eiendomsmegling
Fasade

STEINKJER Skomakervegen 3

Sentral og attraktiv 1/2-part med gjennomgående god standard. Garasje. 4 soverom. Kort veg til alle funksjoner.

 • kr 3 190 000
 • BRA 157 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 190 000
 • Omkostningerkr 96 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 286 792
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 941
 • Soverom4
 • ArealP-rom 121 m²
 • Tomt421.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,00))   96 792,- (Omkostninger totalt)   3 286 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
1/2 part av tomannsbolig med garasje. Meget sentral beliggenhet med gangavstand til alle funksjoner. Påkostet de senere år. Boligen innholder bl.a. 4 soverom, 2 bad, stue og kjøkken. Solrik beliggenhet Velkommen på visning!

Skomakervegen 3, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 36 kvm
  1. etasje: 80 kvm
  2. etasje: 41 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 80 kvm
  2. etasje: 41 kvm  Tomt
  421.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.421 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Meget sentral beliggenhet med kort veg til skoler, idrettsanlegg, friarealer og alle sentrumsfunkjoner. God solforhold.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong, tilbyggets grunnmur er leca. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med skiferstein, tilbygg er tekket med shingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 11.05.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Totaloppussing av bad i 1.etg. Flyttet sluk, nytt veggehengt klosett, flislagt, nytt elektrisk. Gulv meislet opp og ny sluk montert. Ny membran. - Service på varmepumpe April 2023. - Lekkasje av vann trengt inn under arbeid med takrenne. Takstmann fra Gjensidige på befaring og forbedret. - Pålegg om å fjerne brystpanel og åpne opp for inspeksjon bak kjøkkeninnredning. Gjernet brystpanel og renovert kjøkken uten tilknytning til pipe. - Har vært en del skjeve gulv, men har rettet opp med nytt sidestilt bjelkelag fastmontert i opprinnelig bjelkelag. - Elektrisk arbeid av Semi elektro på et soverom, stue og kjøkken. TigerElektro ved arbeid på bad i 1.etg. Dugnad ved arbeid i gang og et soverom, men med samsvarserklæring på arbeidet av Caverion. - Etterisolering, skifte av vindu og veranda dører, ny kledning på side mot hage. Skiftet terrassebord på begge terrassene.

  Innhold
  U.Etasje: 3 boder og en vaskekjeller. 1.Etasje: Entre, bad, gang, soverom, trapperom, stue og kjøkken. 2.Etasje: 3 soverom, gang og et bad.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Deler av drenering antas å være fra byggeåret, ellers er det opplyst at drenering er oppgradert ifm tilbygg i 1988 og 1992. Med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Det registreres fukt i grunnmur på grunnmurens innside. Dette er en indikasjon på at drenering ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. - Rom under terreng Totalvurdering: Det registreres fuktighet i muroverflater. Kjelleren egner seg ikke for innredning med organiske materialer, og bør kun benyttes med fritt eksponerte murflater, for å ivareta best mulig vilkår for uttørking. Påvist fukt kan ha en årsakssammenheng med dårlig drenering/fuktsikring av boligen. Innredning/bruksendring av kjellere er ikke å anbefale uten isolering av grunnmuren på utsiden. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Balkong, terrasse, platting: Mot sør Totalvurdering: Rekkverk er for lavt. Anbefalte tiltak: For å lukke avviket må høyden på rekkverket heves til dagens krav på 100 cm. Overflatebehandling må påregnes. - Balkong, terrasse, platting: Mot nord Totalvurdering: Rekkverk er for lavt. Anbefalte tiltak: Rekkverk må monteres iht. krav. Overflatebehandling må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering: Fasadene er stedvis værslitte. Det registreres stedvis manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Det er stedvis manglende tetting mot mus (lusing/musebånd) i nedre kant av konstruksjon. Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det anbefales å etablere musetetting bak kledning. Vedlikehold av fasader må påregnes. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktet uten lufteåpninger ved raft (takfoten) for ventilering av konstruksjonen. Det registreres misfarging i undertak, noe som er et symptom på utilstrekkelig lufting. Det registreres fuktmerker i undertaket, men dette vurderes å skyldes eldre forhold da det ikke ble registrert fukt ved fuktsøk/målinger på befaringsdagen. For full visshet så må tilstanden overvåkes over tid. Jevnlig tilsyn anbefales. Det registreres fukt opp mot 17,7 vektprosent ved piggmåling. Anbefalte tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand. - Takkonstruksjon Totalvurdering Svai/nedbøy i takflaten som i dette tilfellet er påregnelig, og ikke uvanlig på slike eldre konstruksjoner. Det er ikke påkrevd å gjøre tiltak. Anbefalte tiltak: Lufting av takkonstruksjonen bør forbedres for å redusere risikoen for fuktskader pga kondensering på loft og isdannelse på taket. - Taktekking Totalvurdering Det registreres stedvis mosegroing på taket. Dette reduserer levetiden på tekkingen. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. Beslag rundt pipe og takluke er oversteget forventet levealder. Anbefalte tiltak: Jevnlig kontroll av tekkingen anbefales pga trekkingens alder. Kontroll av beslag og gjennomføringer anbefales utført når det er mulig, og utskifting må påregnes. - Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Det ble stedvis registrert knirk og retningsavvik. Dette er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt noe underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 20 mm. Anbefalte tiltak: Ytterligere observasjon over tid anbefales utført. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Det er ikke oppsatt forskriftsmessig stige slik at pipa ikke er kontrollert utvendig over tak. Det registreres ikke noen sprekker eller tegn til skader ved en visuell inspeksjon av innvendige overflater på pipa. Ildsted er montert for nært Brannmur/pipe. Henviser forøvrig til rapport fra Brannvesenet Midt IKS. Anbefalte tiltak: Det anbefales å kontrollere pipe over tak når det er mulig. Det anbefales på generelt grunnlag å montere helbeslag over eldre teglsteinspiper pga fuktinntrekk og forvitring over tid. - Avløpsrør Totalvurdering: Deler av avløpsanlegget er fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak ut over utbedring av delvis fortettet avløp fra vask på bad i 1. etasje, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Totalvurdering: Vannrør i kjeller er uisolerte og potensielt utsatt for frost i kuldeperioder. Det ble ikke registrert behov for tiltak utover isolering av vannrør i kjelleren, men med tanke på alder på deler av anlegget kan skader plutselig oppstå. Anbefalte tiltak: Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens. Gamle vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom. - Varmesentral Totalvurdering: Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting. Anbefalte tiltak: For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen er plassert i rom med sluk, men gulvet har ikke tilfredsstillende tettesjikt eller fall til sluk. Anbefalte tiltak: Rør fra trykkventil til avløp anbefales etablert. - Ventilasjon Totalvurdering: Flere rom mangler klaffventiler på yttervegg og har ikke tilfredsstillende ventilering. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Anbefalte tiltak: Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. - Våtrom: Bad 1. etasje Totalvurdering overflater: Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Anbefalte tiltak overflater: Utbedring av nevnte forhold anbefales. - Våtrom: Bad 2. etasje Totalvurdering overflater: Vindu er fuktutsatt fordi det står i våtsonen. Anbefalte tiltak overflater: Vindu og karmlister bør overflatebehandles med en oljemaling og beskyttes for direkte vannsprut ved dusjing. Riss fuge på utvendig hjørne av hjørnekasse anbefales utbedret. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Forhold som har fått TG3: - Vinduer og dører: Kjellervinduer Totalvurdering: Karmer er råtne. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Utskifting av vinduer med skade må påregnes. - Renner og nedløp Totalvurdering: Det registreres sprekker og skader i takrenner. Det registreres rust i takrenner og kroker. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Utskifting av enkelte takrenner/takrennekroker må påregnes. - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er etablert en takstige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Det er et skifersteinstak, og det er vanskelig å si noe konkret om kostnad, og det vil være avhengig av om man tar for seg bare takstige, eller både takstige og snøfangere. Det anbefales å ta kontakt med et firma for å få et tilbud på arbeidet for å få riktig kostnad. Anbefalte tiltak: Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Det anbefales å montere snøfangere. - Trapp: Kjellertrapp Totalvurdering: Det mangler rekkverk i trappen. Det mangler håndløper på veggen. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Totalvurdering: Kursfortegnelse er ikke oppdatert og ikke i samsvar med antall sikringer. Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Løse kabler og utstyr er registrert i kjelleren. Utbedringskostnader: Under 10 000 Kostnadsestimatet gjelder for en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Kostnader for eventuelle utbedringer må vurderes deretter. Anbefalte tiltak: Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Løse kabler og utstyr i kjelleren må festes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2010 Varmepumpe installert - montert av Rør og varme AS (faktura framvist). Maling, nytt gulv, ny tapet og nytt vindu på soverom mot nord i 2. etg. 2013 Monterte IKEA kjøkkenskap for nytt vaskerom/bryggeri. Egeninnsats. Renoverte bad i 1. etg. Rørleggerarbeid utført av Rør og varme AS (faktura framvist). Elektroarbeid utført av Tiger elektro AS (faktura framvist). Ny sluk, membran og flis utført av Murmestrene Tisløv (faktura framvist). 2018 Nye terrassebord (bygd som løs platt) på terrasser på øst og vest side 2. etg. Egeninnsats. 2019 Soverom sør 2. etg: Avretting nytt bjelkelag, ny isolering mellom etasjene, nytt undergulv og laminat. Oppretting av vegger og tak med 5 cm etterisolering på yttervegg. Gips i tak og Wales 2 paint på vegger. Nytt vindu. - Egeninnsats. Montert rør i rør fra bad 2. etg - utført av Rør og varme AS (faktura framvist). En del nytt elektrisk - montert av Semi elektro (tilbudsskriv framvist). Etterisolering, ny kledning, nye vinduer. (bortsett fra 2 stk mot bakside av boligen på stue), samt nye verandadør både i 1. og 2. etg mot hage. Nytt rekkverk på veranda mot hage. 2020 Kjøkken: avretting av nytt bjelkelag, ny isolasjon mellom etasjene, nytt undergulv, gulvvarme og laminat. Oppretting av vegger og tak, etterisolerte yttervegg 5cm, åpnet opp mot gang. Spon og gipsplater på vegger og i himling. Ny kjøkkeninnredning fra Kvik. Elektroarbeid utført av Semi elektro (faktura framvist). Rørleggerarbeid utført av Rør og varme AS (faktura framvist). Gang, trapp og gang 2. etg: Avretting nytt bjelkelag, ny isolering mellom etasjene, nytt undergulv og laminat på gulv og i trapp. Gips på vegger, bygget om skap for sikringsskap som ble flyttet av Semi Elektro. Nytt rekkeverk/spilevegg fra Namdalstrappa. Nye dører til alle soverom. Noe nytt elektrisk montert selv - godkjent av Caverion i april 2023, dokumentasjon på kontroll framvist. 2021 Soverom sørøst m/verranda: Avretting av nytt bjelkelag, ny isolering mellom etasjene, nytt undergulv og laminat. Oppretting av yttervegger og tak, samt etterisolering 5 cm av yttervegg. Montert ny loftsluke og kottdør. Elektrisk gjort på dugnad - godkjent av Caverion april 2023, dokumentasjon på kontroll framvist. Diverse malerarbeid. 2022 Stue: Avretting nytt bjelkelag, ny isolasjon mellom etasjene, nytt undergulv på det opprinnelige huset. Laminatgulv på stuedel over garasje - egeninnsats. Gulvvarme (faktura fra Semi elektro er framvist). Gang inngangsparti: Veggfornyer-tapet på veggene, og lagt ny flis over gammel flis på gulv. Tatt bort dør mot stue. Ny utekran mot hage - montert av Rør og varme AS (faktura framvist).

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,00))   96 792,- (Omkostninger totalt)   3 286 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfrying. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Det er i dag ikke montert røykrørsinnføring mellom skorstein og røykrør fra ildsted. I overgangen mellom innmurt røykrør og skorstein så kan det sprekke opp og bli åpning. Hvis det blir åpning/sprekker opp mer, så kan det komme sot inn i stuen ved feiing. Ny montering av ildsted krever røykrørsinnføring i alle typer skorsteiner. - Avstand mellom brannmur/skorstein og ildsted skal være på minimum 10 cm etter monteringsveiledning for gamle ildsteder. I dag er avstanden mellom brannmur/skorstein og ildsted ca. 7 cm. Se monteringsveiledningen for Jøtul 3 (gammel type). Ved bytte av ildsted følg monteringsveiledning.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  17117

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tilegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  613517

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2208662

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/192/95: 14.02.1953 - Dokumentnr: 902622 - Elektriske kraftlinjer 18.12.1940 - Dokumentnr: 901105 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:192 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 277804 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:192 Bnr:95
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1658963 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:192 Bnr:95


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for utskifting av vinduer. Det foreligger ikke ferdigattest for selve oppføringen av boligen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilknytning som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Kommunedelplan sentrum.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,00))   96 792,- (Omkostninger totalt)   3 286 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  96792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15 000,- oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  39 900,-.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev