aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

STEINKJER Skotvoldvegen 1

Tranaskogen - Nyere enbolig med romslig tomt. Carport! God standard! Sen kveldssol! Mulighet for snarlig overtakelse.

 • kr 4 150 000
 • BRA 120 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 150 000
 • Omkostningerkr 119 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 269 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 018
 • Soverom3
 • ArealP-rom 116 m²
 • Tomt1 007.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  103 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 150 000))

  119 892 (Omkostninger totalt)

  4 269 892 (Totalpris inkl. omkostninger)
Nyere flott enebolig enebolig i et nyere boligfelt i Tranaskogen. Boligen innehar en gjennomgående god standard. Romslig og lettstelt hjørnetomt. Sen kveldssol. Flotte turområder i umiddelbar nærhet. Mulighet for snarlig overtakelse

Skotvoldvegen 1, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 60 kvm
  2. etasje: 60 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 60 kvm
  2. etasje: 56 kvm  Tomt
  1007.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.1007 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Meget attraktivt bolig i nyere byggefelt på Tranaskogen. Utsikt mot fjorden og sentrum. Sen kveldssol kan nytes på tomten og terrassen. Kort veg til flott turterreng sommer som vinter.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Enebolig med carport og utebod. Støpt plate på mark. Veggkonstruksjon er oppført i tre og kledd med stående og liggende panel. Taket har pulltaksfrom tekket med asfaltpapp. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu og dører med 2-lags isolerglass. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.

  Innhold
  P-Rom: 1.Etasje: Gang m/trapp, 3 soverom, bad/wc og vaskerom. 2.Etasje: Gang m/trapp, stue, toalettrom og kjøkken. S-Rom: 2.Etasje: Bod

  Standard
  Kjøkken med TG1: Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skade ble påvist i utsatte soner. Liten skallsårskade på en front. Toalettrom med TG1: Rommet har etablert mekanisk avtrekk. Monolith vegghengt toalett. Vaskerom med TG2: Vaskerom bygget nytt 2018. Flislagt gulv med sokkelflis på vegger, våtromsplater på vegg og folierte himlingsplater. Bad med TG1: Flislagte overflater og folierte himlingsplater. I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2: - Radonsikring Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Det er lagt radonsperre mot grunn. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. - Vaskerom Totalvurdering overflater: Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann kan renne ut gjennom døråpning. Anbefalte tiltak overflater: Vaskerommet har fall fra døråpning til sluk, lekkasjevann vil nå sluk før vannet kommer til dør. Tilstøtende rom er også våtrom, så det er liten sjanse for skader. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bær være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Informasjon er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt carport. Lading av El-bil/Hybrid bil: Montert el-billader i 2022

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  103 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 150 000))

  119 892 (Omkostninger totalt)

  4 269 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS: - Manglende dokumentasjon på stålskorstein - Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt - Takstige For nærmere informasjon om hvert enkelt avvik se vedlagte tilsynsrapport fra Brannvesenet midt IKS

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  22789

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 22 789 pr. år Kommunale avgifter inkluderer vann og avløpsavgift, eiendomsskatt og renovasjonsavgift. Feiing og tilsyn av pipe kommer i tillegg på Ca. kr 500,- og faktureres direkte fra Brannvesenet Mit IKS.

  Formuesverdi primær
  866293

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  3118653

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikringer, kommunale avgifter, strøm, tv/internett og løpende vedlikehold.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/190/235: 17.01.2018 - Dokumentnr: 331617 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:190 Bnr:217
  01.01.2020 - Dokumentnr: 427038 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:190 Bnr:235


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen. Denne ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Ingen innsendte planer. Gjeldende plan med bestemmelser er: Reguleringsplan Tranaskogvegen boligområde. Det er til orientering nylig vedtatt en mindre endring i reguleringsplanen i område vist som B2 i "20130001_plankart". Området har fått ny benevnelse "B10" og bestemmelsene for området er oppdatert etter endringen. Plankart for mindre endring er vedlagt. Det gjøres oppmerksom på at det foregår utbygging i naboområdet og det må påregnes byggeaktivitet i området.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  103 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 150 000))

  119 892 (Omkostninger totalt)

  4 269 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  119892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 500, -.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev