aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon Fasade

Steinkjer Tranaskogvegen 59 & 61

6 prosjekterte leiligheter i Tranaskogen med 2-3 soverom, vannbåren varme, carport m.m. Heis mellom etasjene.

 • 1 400 000
 • BRA 71 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 400 000
 • OMKOSTNINGER34 700
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 534 700
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD2 100 000
 • FELLESKOST./MND8 430
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)
  2 100 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 500 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  20 068,- (Andel stifting og transaksjon borettslaget)
  5 000,- (Andelskapital til Borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til borettslaget)
  3 500,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  34 700,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 534 700,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Tranaskogvegen 59 & 61, Trøndelag

 • Tranaskogvegen 59 & 61 er et utbyggingsområde som skal utbygges ut i ett trinn.
  Består av 6 leiligheter.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Tranaskogvegen 59 & 61 borettslag.
 • Tranaskogen består av et populært boområde med en miks av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Tranaskogvegen 59 & 61 vil bestå av totalt 6 andelsleiligheter fordelt på to etasjer. Heis mellom etasjene. Parkering i felles carportanlegg med tilstøtende boder.

  Tranaskogen ligger ca. 2 km fra Steinkjer sentrum. Perfekt område for aktiv livsstil og barnefamilier med kun ca. 2 km til skole og idrettsanlegg. Barnehager i nærmiljøet. Flotte turområder i umiddelbar nærhet rundt Oftenåsen med godt tilrettelagte turstier både sommer som vinter. Gode solforhold med kveldssol og utsikt ut over Steinkjer og omkringliggende områder.

  Leilighetenes størrelse er fra 71-90 kvm. Lyse og moderne leiligheter med 2-3 soverom. Flotte terrasser. Bod på ca. 5 kvm i tilknytning til carport. Moderne kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Vannbåren varme i alle rom med unntak av soverom og boder. Balansert ventilasjon. Opplegg for el-bil lader i carport. Leilighetene leveres nøkkelferdig.

  Velkommen til Tranaskogvegen 59 & 61 - En enklere hverdag
 • Lyse og moderne leiligheter med 2-3 soverom. Flotte terrasser. Bod på ca. 5 kvm i tilknytning til carport. Moderne kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Vannbåren varme i alle rom med unntak av soverom og boder. Balansert ventilasjon. Opplegg for el-bil lader i carport. Leilighetene leveres nøkkelferdig.
 • Se leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Bruksareal: 71 kvm - 90 kvm

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Tranaskogvegen 59 & 61, 7716 Steinkjer - Gnr. 190 Bnr. 215 og 216 i Steinkjer kommune. Eiendommene vil bli organisert som ett borettslag med totalt 6 andeler og hver leilighet blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget andelsnummer og endelig adresse. Eiendommene blir trolig sammenføyd før ferdigstillelse og Borettslaget får da kun en matrikkel for eiendommen.

  Ca. 1.558 kvm felles eiet tomt for Borettslaget ifølge matrikkelen.

  Tomtene vil disponeres av borettslaget i felleskap. Tomten disponeres av andelshaverne i henhold til borettslagets vedtekter.

  Gjennom borettslagets fellesareal er man pliktig til å vedstå seg og respektere borettslagets rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli belastet via borettslagets felleskostnader felleskostnader.
 • Parkering i felles carportanlegg. En parkeringsplass pr leilighet med tilhørende bod i bakkant. Det legges til rette for elbil lader i hver carport. Lader monteres ikke. Parkeringsplassene fastsettes i borettslagets vedtekter. Selger forbeholder seg retten til tildeling av parkeringsplasser og boder.
 • Vannbåren varme i alle rom med unntak av soverom og boder. Felles luft-vann varmepumpe, samt varmtvannsbereder plasseres i felles teknisk rom. Forvarming av tappevann. Panelovn på soverom. Eget balansert ventilasjonsanlegg i hver leilighet, med minimum 80 % varmegjenvinning. Aggregat plasseres i bod.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Innskudd fra 1 400 000,- til 1 760 000,-
  Andel fellesgjeld fra 2 100 000,- til 2 640 000,-

  Omkostninger
  480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
  480,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
  172,- (Panteattest kjøper)
  5 000,- (Andelskapital til Borettslaget)
  5 000,- (Startkapital til borettslaget)
  20 068,- (Andel stifting og transaksjon borettslaget)
  3 500,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  --------------------------------------------------------
  34 700,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 534 700,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Estimert månedlig felleskostnad fra kr. 8.430,- - kr. 9.799,-.

  Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader.
  Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 5.000,- som settes av til startkapital til borettslaget.

  Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

  Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men det er utarbeidet budsjett for fellesutgifter som stipulerer felleskostnader av Bomidt som følger vedlagt.

  Budsjettforutsetninger:
  Vedlagte driftsbudsjett er et forslag. Endringer i driftsbudsjettet medfører endringer i felleskostnadene. Budsjettet justeres årlig etter gjeldende satser.

  Felleskostnader:
  Felleskostnadene er fordelt flatt, dvs. pr enhet, med unntak av forsikring, eiendomsskatt og avsetning til vedlikehold som fordeles etter areal. Lånekostnadene (rentene på fellesgjeld) er fordelt ihht. andel fellesgjeld. Inntektene til borettslaget er sikret ved legalpant. Borettslaget søker om tilknytning til Borettslagenes Sikringsordning. Årlig premie for tilknyttet lag er tatt med i budsjettet.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Selger har på vegne av Borettslaget, inngått bindende forretningsføreravtale med 6 måneders oppsigelsestid vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med Boligbyggelaget Midt (Bomidt).

  Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av borettslagets budsjett, vedtekter og evt husordensregler.
  Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres Borettslaget ved overtakelse ev. via startkapital.

  Stipulering av budsjett samt stifting av borettslaget anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

  Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av Bomidt og følger som vedlegg til prospektet, og vil være vedlegg til kontrakt. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.

  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom andelseierne etter andelenes størrelse med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

  Normalordningen er at felleskostnaden fordeles etter bruksareal (BRA).
 • Forretningsfører: Bomidt
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som kan fås hos megler.
 • Må søkes styret
 • En andelseier som selv bebor boligen, kan overlate bruken av deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i burettslagslova.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Gnr. 190 bnr. 215 i Steinkjer kommune
 • Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private Stikkledninger frem til offentlig tilknytning vil være eid av Borettslaget. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen omfattes av detaljregulering - Tranaskogvegen Boligområde 18.11.2021. Området er benevnt som B10 godkjent til boligformål. Det kan være planlagt videre utbygging i området. Kopi av plan og bestemmelser kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om følgende:

  " At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

  " At byggestart forutsetter salg av et tilfredsstillende antall leiligheter for å oppnå byggefinansiering.

  Selgers forbehold skal være avklart innen 01.04.2023. Kjøper fristilles fra sine forpliktelser om ikke byggestart er besluttet innen 01.04.2023.

  Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget igangsettingstillatelse. Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.

  Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 "koronavirus" pandemien
  Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet til Covid-19 har medført at flere land, herunder Norge, har iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Generelt sett har dette allerede forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter kontaktskjedene. Selger vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av det pågående utbruddet med den konsekvens at byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og i hvilken grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent på kontraktinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres kontroll. "Forsinkelser" eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av koronavirus gir selger rett til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som forsinkelse av kjøper. Denne kontrakts bestemmelsen har forrang ved ev. motstrid med andre kontrakts bestemmelser.

  Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjektertes uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Innherred Boligutvikling AS
Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev