aktiv-eiendomsmegling
Fasade 2.jpg
Fasade 2.jpg

STEINKJER Tranavegen 14B H0201

Skjefte - Attraktiv 4-roms selveierleilighet på sentrale Skjefte. Lave felleskostnader.

 • kr 1 890 000
 • BRA 66 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 890 000
 • Omkostningerkr 60 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 950 292
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår1955
 • Soverom3
 • ArealP-rom 63 m²
 • Felleskostnaderkr 1 100
 • Tomt875 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,00))   60 292,- (Omkostninger totalt)   1 950 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Attraktiv selveierleilighet i 2 etg Romslig terrasse med gode solforhold Lave felleskostnader Kort veg til barnehage, sentrum, skoler, idrettsanlegg og flotte friarealer Velkommen på visning!
Soverom

Tranavegen 14B H0201, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  2. etasje: 66 kvm
  Primærrom
  2. etasje: 63 kvm
  Sekundærrom
  2. etasje: 3 kvm  Tomt
  875m²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt for sameiet på Ca.875 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Utomhus og fellesareal vil eies og driftes av Sameiet. Utomhus og fellesareal overtas samtidig med at den enkelte leilighet overtas. Gjennom sameiets fellesareal er man pliktig til å vedstå seg og respektere sameiets rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli belastet via Sameiets felleskostnader. Foranliggende tomt Gnr.189 Bnr.538 er utskilt til boligformål og må forventes utbygd, noe som kan medføre redusert utsikt. Kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  Sentral og attraktiv beliggenhet på Skjefte med gangavstand til friareraler, skoler og sentrum.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Leilighet oppført i en etasje. Grunnmuren er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon i tre, og er utvendig kledd med fasadeplater. Taket har saltakkonstruksjon og er tekket med decra metallplater, Etasjeskille er av trebjelkelag. Vindu med kobla glass og 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 05.12.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenoppgave er ikke utfylt da selger ikke har bebodd eiendommen og kan ikke tegne boligselgerforsikring. Det henvises til tilstandsrapport for informasjon rundt eiendommens tilstand og beskaffenhet.

  Innhold
  Gang, bad, 3 soverom, kjøkken og stue. Tillhørende boder i underetasjen.

  Standard
  Gang: Belegg på gulv og strietapet på vegger. Malt overflate i himling. Soverom 1: Belegg på gulv, og strietapet og malt overflate på vegger. Takess i himling. Panelovn. Soverom 2: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Bod: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Bad: Flis på gulv og våtromstapet på vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Utstyrt med mekanisk avtrekk, servant, servantskap, wc, innfellbare dusjdører og dusjhjørne. Kjøkken: Belegg på gulv, og malt overflate og flis på vegg over benkeplate på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Stue: Belegg på gulv, og strietapet, pusset overflate og malt overflate på vegger. Malte plater i himling. Vedovn. Utgang til balkong. Soverom 3: Belegg på gulv, og strietapet og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Balkong, terrasse, platting: Balkong mot nord - Vinduer og dører - Yttervegger - Takkonstruksjon - Taktekking - Etasjeskille og gulv på grunn - Ildsted/skorstein - Kjøkken - Trapp - Avløpsrør - Vannledninger - Elektrisk - Ventilasjon - Våtrom: Bad/Wc Forhold som har fått TG3: - Våtrom: Bad/Wc

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på sameiets egen eiendom.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Selger har selv ikke bebodd eiendommen og har med dette begrennset kjennskap til eiendommens tilstand utover det som er beskrevet i tilstandsrapport. Leiligheten er pt. utleid. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Handelen er betinget av panthavers salgsamtykke. Foranliggende tomt - Gnr.189 Bnr. 538 er utskilt til boligformål og må forventes utbygd, noe som kan medføre redusert utsikt m.m ved fortetting. Eiendommen er ikke ferdig regulert. Kjøper anses herved kjent med at eiendommen skal bebygges og kan ikke motsette seg utbygging eller ha innsigelser til denne ved endelig regulering.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,00))   60 292,- (Omkostninger totalt)   1 950 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring.

  Energiklasse
  G

 • Info kommunale avgifter
  Eiendommen er nylig seksjonert og det foreligger ikke pr i dag fastsatte kommunale avgifter for eiendommen. Ut fra gjeldende satser kan man estimere en avgift rundt kr. 15-18.000,- pr år. Dette inkludert vann og avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Eventuell feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg med kr. 700,- pr år.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter eierskifte for denne seksjonen.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Felleskostnader», påløper kostnader til for eksempel strøm, innboforsikring, kommunale avgifter, renovasjon, feie- og tilsynsavgift, innvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett m.m.

  Velforening
  Det forutsettes pliktig medlemskap i Sameiet.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  1/4

  Felleskostnader pr. mnd
  1100

  Felleskostnader inkluderer
  Dette er et nystiftet sameie hvor det kun foreligger et estimat på budsjett. Endelig budsjett samens med vedtekter må fastsettes av det nye styret i sameiet. Utkast til budsjett følger som vedlegg til salgsoppgaven. Det tas forbehold om endringer i budsjettet ut fra eventuelle økte kostnader eller tjenester sameiet ønsker ut over hva som er budsjettert. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, (felleskostnader), fordeles på sameierne etter sameiebrøken. Felleskostnadene omfatter også kostnader knyttet til eiendommen. Selger har ikke innhentet tilbud, eller engasjert forretningsfører for sameiene/sameiet. Dette blir opp til sameierne selv etter overtagelse. Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. Eiendommen skal til enhver tid holdes forsikret. Dette via enten fellesforsikring for sameiet eller via den enkelte seksjonseiers forsikring. Den enkelte seksjonseier har selv ansvaret for egen innbo forsikring. For det tilfelle at en seksjonseier utløser sameiets forsikring, og det påløper sameiet egenandel, vil den seksjonseier som har utløst forsikringen være ansvarlig for egenandelen.

  Forkjøpsrett
  Nei

  Styregodkjennelse
  Nei

  Regnskap/budsjett/kostnadsøkninger
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i utkast til budsjett. Det gjøres oppmerksom på at felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt av styret/årsmøtet/generalforsamling. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er et utkast til budsjett og endringer kan forekomme ut fra ønsker i Sameiet og økte kostnader.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i utkast til vedtekter. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

  Dyrehold
  Dyrehold er tillatt iht. sameiet vedtekter.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  1983/9519-1/68 17.11.1983 BEST. OM ADKOMSTRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 72 RETTIGHETSHAVER: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 122 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 304 1991/48-1/68 04.01.1991 ERKLÆRING/AVTALE Rett for NTE til oppføring av transformatorkiosk GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE Overført fra: KNR: 5006 GNR: 189 BNR: 304 2023/1323039-1/200 27.11.2023 21:00 SEKSJONERING Opprettet seksjoner: SNR: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 1/4 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke fremlagt noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Boligen er byggemeldt og søkt før 1 .januar 1998. Det vil ikke bli mulig å få utstedt ferdigattest. Er bygget i henhold til opprinnelig godkjenning, er bygget lovlig i bruk.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Private stikkledninger/veg fra kommunalt nettverk frem til eiendommen som må driftes av eier/sameiet.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Eiendommen ligger regulert under kommunedelplan. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler. Foranliggende tomt - Gnr.189 Bnr. 538 er utskilt til boligformål og må forventes utbygd, noe som kan medføre redusert utsikt m.m ved fortetting. Eiendommen er ikke ferdig regulert. Kjøper anses herved kjent med at eiendommen skal bebygges og kan ikke motsette seg utbygging eller ha innsigelser til denne ved endelig regulering.

  Adgang til utleie
  Leiligheten er for tiden utleid. Kjøper forutsettes å overta løpende leieforhold. Det følger av eierseksjonsloven § 24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet om korttidsleie.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 890 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,00))   60 292,- (Omkostninger totalt)   1 950 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  60292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 29.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke kommunal informasjon kr 6.500,- oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 1.875, -, markedsføring kr. 6.500,- og søk eiendomsregister og elektronisk signering kr. 1.750. Sikringsobligasjon kr. 540,- dekkes av selger. Tilstandsrapport og foto dekkes av selger. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 10.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev