aktiv-eiendomsmegling
Utebilder

Steinkjer Vikstadvegen 21

Ogndal, Lustadvatnet - Hytte med enkel adkomst. Nærhet til vatn og tur/friområder. 4 soveplasser. Innlagt strøm.

 • 550 000
 • BRA 26 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING550 000
 • OMKOSTNINGER29 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER579 892
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 980
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 25 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT852 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  29 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  579 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
Stue/kjøkken, soverom

S-Rom:
Bod med utvendig adkomst.

I tillegg står det et stabburd på Ca.5kvm BRA med soverom og et uthus på Ca.10kvm BRA med soverom, 2 boder og utedo

Vikstadvegen 21, Trøndelag

 • Kjøkken med TG2:
  Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. Det er ikke avtrekk over stekesonen.


  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3:
  - Grunn/fundament
  - Balkong/terrasse
  - Renner og nedløp
  - Etasjeskille
  - Ildsted


  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:
  - Drenering
  - Krypkjeller
  - Radonsikring
  - Vinduer/dører
  - Yttervegger
  - Taktekking og beslag
  - Kjøkken

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i et lite hyttefelt ovenfor Lustadvatnet. Grei adkomst ned til vatnet, og mange flotte områder for tur, jakt, ski, bærplukking m.m. Like ovenfor hytta går vegen inn til Roktdalen, som også er en populær sykkelsti som går videre inn i Roktdalen og inn i Snåsa kommune. Vinters tid blir det ofte kjørt opp skispor her. Ellers kan man knytte seg på svillesti fra storparkeringa og ta turen inn til Skjækra og eventuelt Norges geografiske midtpunkt.

  Gode jaktområder fra hytta og inn mot Grønnlihøa, samt store områder fra Mokk som Semsklumpen og Stortjønnfjellet.
 • Kjør forbi Lustadvatnet og oppforbi innkjørsel til Bodomheimen. Ta til venster ned Vikstadvegen ved snuplass for brøytebil, og du får hytta på høyre side etter noen meter. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har fundamentering med natursteinsmur lagt rett på bakken. Veggkonstruksjon oppført i laftet tømmer, utvendig beiset. Taket er et saltak tekket med torv. Etasjeskille er et trebjelkelag. Kobla vinduer.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS
 • Primærrom: 25 kvm, Bruksareal: 26 kvm

  1.Etasje: BRA: Ca.26kvm, P-Rom: Ca.25kvm, S-Rom: Ca.1kvm

  Liten hems over kjøkken, lav høyde på 1,9 meter under hems. Soverom i uthus og stabbur har skrå himling og ikke hele rommet er måleverdig på grunn av lav høyde.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med vedfyring og strøm.
 • Eiet tomt på Ca.852 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.
 • Vinterparkering ovenfor start av Vikstadvegen, mulighet for sommerparkering nedenfor hytta.
 • Privat avgiftsbelagt vei. Utedo i uthus. Drikkvann medbringes, vaskevann kan hentes i bekk ved andre siden av veg for hytta.
 • Formuesverdi kr 134 750 per
 • Kr. 1 710 pr. år
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 1 710 pr. år Kommunale avgifter inkluderer renovasjonsavgift og eiendomsskatt.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Boligen kan leies ut i sin helhet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  På eiendommen er det tinglyst:

  - Ingen
 • Gjeldende plan: Reguleringsplan Skjelstad østre.

  Eiendommen ligger innenfor nedbørsfeltet for Ognavassdraget (hensynssone H740_1, verna vassdrag
 • Gnr. 153 Bnr. 15 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Tone Sormul
  Tor Arne Garnvik
Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev