aktiv-eiendomsmegling
IMG_5072

Steinkjer Vintertjønna 14

Ogndal, Vintertjønna - Fjellhytte med anneks og uthus. Grillhytte. Fin beliggenhet over Vintertjønna

 • 890 000
 • BRA 56 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER38 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER928 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 983
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 54 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTPunktfestetomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  38 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  928 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
P-Rom:
Stue, kjøkken, vindfang, biinngang, 2 soverom og bad.

S-Rom:
Bod med utvendig inngang.

I tillegg står det et grillhus på Ca.4kvm og et uthus på Ca.26kvm på eiendommen.

Vintertjønna 14, Trøndelag

 • Kjøkken med TG2:

  Kjøkkeninnredningen har bruksslitasje, noe oppgradering må påregnes.

  Rom med vaskemulighet med TG2:

  Belegg på gulv og ubehandlet trepanel på vegger. Rommet er ikke bygget som våtrom, kun laget en enekel løsning med dusjnisje.


  Fittstående uthus:

  Frittstående utebod oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med koblaglass.

  Grillhus:

  Grillhus oppført med støpt gulv og vegger oppført i bindingsverk med utvendig stående panel. Taket har valmtaksform med 6 kanter, tekket med torv. Plassbygget 2 fløyetfør samt enkel vinduer. Innredet med plassbygget benker og stor grill midt i rommet.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3:

  - Rom under terreng
  Det registreres fuktighet i muroverflater. Det registreres fuktskader i stubbloft konstruksjon.
  Anbefalte tiltak:
  Alt av organiske materialer mot murflater bør fjernes. Eventuell ny oppbygging kan vurderes etter bedre utvendig fuktsikring samt god
  ventilering.

  - Etasjeskille
  Påviste forhold tyder på svekket/ underdimensjonert bjelkelag. Registrerer langt spenn på stubbloft med svikt i gulvbjelker.
  Anbefalte tiltak:
  Oppretting og forsterkning av bjelkelag må utføres.

  - Ildsted
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Pipe mangler sokkelbeslag mot yttertak.
  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av pipebeslag.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:

  - Grunn/fundament
  Det registreres skjevheter i søyler/ fundamenter.
  Anbefalte tiltak:
  Påviste skjevheter på pillarer må utbedres.

  - Krypkjeller
  Stubbloft av stubbloftsbord. Bæring antatt av impregnerte materialer. Kryprom er ikke fullverdi inspisert pga. lav takhøyde. Deler av kryprom er visuelt inspisert fra tilgjengelige høyder. Det er registrert noe oppfuktet jord på bakken i kryprom. Mangler utlagt plast mot grunnen. Det er lagret organiske materialer i kryprom. Materialrester, flis og lignende organiske materialer bør fjernes fra kryperommet for å unngå vekst av mikroorganismer. Generelt fuktig miljø. Krypkjellere er generelt å betrakte som en risikokonstruksjon. Ofte beheftet med fukt, sopp og råteproblemer. Dette skyldes i hovedsak for dårlig ventilering og jordfukt transport fra grunnen.
  Anbefalte tiltak:
  Anbefaler og rydde bort alt av organisk materialer som skaper ekstra fuktig miljø. Anbefaler at takvann og avløpsrør blir ført kontrollert bort
  fra kryprom. Kryprom har behov for jevnlig inspeksjon for å kunne stoppe skadeutvikling på et tidlig tidspunkt.

  - Vinduer/dører
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Enkelte vinduer/ dører har treg åpne/lukkemekanisme.
  Anbefalte tiltak:
  Vedlikehold/ overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer og dører har behov for justering. Sprukket glass på hemsvindu anbefales skiftet.

  - Yttervegger
  Utvendig fasader fremstår uten skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å etablere musetetting bak kledning.

  - Loft
  Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet. Det er ikke etablert spalter/ventiler eller lekting for lufting av takkonstruksjonen.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet. Anbefaler å etablere bedre lufting.

  - Renner og nedløp
  Drypplekkasjer i skjøter/ endelokk. Det mangler spillblikk ned i takrenne. Det mangler noen taknedløp.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales utbedring av ovennevnte forhold.

  - Takkonstruksjon
  Varmtakskonstruksjon har saltaksform og er oppført av takstoler. Isolert i overgurter. Luftet via luftespalter langs raft. Det presiseres at bærende konstruksjoner, samt oppbygging av isolering og lufting har begrenset tilgjengelig. Inspeksjonsluke på hems gir tilgjengelighet på ett begrenset område. Registrerer noe stengt lufting i rafter. Eventuell feil oppbygging av konstruksjonen kan medføre kondens og fuktproblemer, ingen synlige tegn til dette for denne fritidsboligen.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres.

  - Taktekking og beslag
  Taktekkingen har en del slitasjegrad med noe antydning til rustdannelse. Registrerer en del bulker i taktekkingen.
  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å etablere nytt beslag rundt pipe. Tiltak for å stoppe rustdannelse anbefales.

  - Kjøkken
  Kjøkkeninnredningen har bruksslitasje.
  Anbefalte tiltak:
  Noe oppgradering må påregnes.

  - Stige til hems
  Håndløper er ikke etabler. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  - Ventilasjon
  Ventilasjon via klaffventiler i vegger og åpningsvinduer. Naturlig ventilasjon gis TG 2 pga alder.

  - Rom med vaskemulighet
  Dusjnisje er bygget opp for enkel vask, ut fra registrerte forhold, vil membran, tettesjikt og sluk fungere som tiltenkt bruk.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Rommet med dusjnisje fungerer med dagens tilstand, men på grunn av at resterende rom ikke er bygget som våtrom, bør det brukes med
  forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Rommet mangler ventilering. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet om dusjmulighet blir ofte brukt.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.
 • Hytta ligger pent til på en høyde ovenfor Vintertjønna. Utsikt i retning Bekkavola og Skjækerfjella. Fiskemuligheter i Vintertjønna. Flott tur, jakt og bærterreng like utenfor hyttedøra
 • Spredt hyttebebyggelse i området.
 • Parker ved felles p-plass i Litjfjordhalla. Fortsett opp bakken, og følg svillesti innover til du får skilt på din venstre side merket Vintertjønna. Passer over bru og ta til høyre. Etter et par hundre meter får du hytta på din venstre side. Se etter tilsalgsskilt fra Boli.
 • Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med koblaglass. Det er ikke innlagt strøm og vann.

  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til tilstandsrapport utført av Norconsult AS.
 • Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 56 kvm

  1.Etasje: BRA: Ca.56kvm, P-Rom: Ca.54kvm, S-Rom: Ca.2kvm

  Areal i kjellerrom og hems er ikke måleverdig iht. retningslinjer satt i NS 3940.

  Deler av areal på utebod og grillhus er ikke måleverdig iht. retningslinjer satt i NS 3940.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming med strøm og vedfyring.
  Strøm via aggregat og solcellepanel
 • Punktfestet tomt.

  Grunneier: Steinkjer kommuneskoger.

  Festeavgift: Kr 1.300,- pr.år

  Regulering av festeavgift: Festeavgift reguleres ihht. konsumprisindeks.

  Festeavgiften kan på nytt reguleres 1/10-2023
 • Felles avgiftsbelagt p-plass i Litjfjordhalla.
 • Eiendommen er ikke tilknyttet vei, vann og avløp
 • Formuesverdi kr 167 654 per 2020
 • Kommunale avgifter utgjør Kr. 1 871 pr. år Kommunale avgifter inkluderer renovasjonsavgift og eiendomsskatt.
 • Eiendomsskatt og renovasjon,
  festeavgift, drift og vedlikehold
  bygningsmasse.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Vel avgift: Det vites ikke om pliktig medlemskap i hytteeierforening.

  Det er mye løsøre oppi hytta. Selger vil ta med seg personlige eiendeler. Resterende kan avtales mellom kjøper og selger.

  Søppel kan ikke bli kjørt ned før scootertransport tillater det.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  På eiendommen er det tinglyst:
  - Festekontrakt.
 • Ingen innsendte planer. Gjeldende
  plan: Rerguleringsplan Vintertjønna.
  Eiendommen ligger innenfor
  båndleggingssone H740_1 Nedbørsfelt.
 • Gnr. 156 Bnr. 3 Fnr. 7 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Boligen er energimerket og har fått
  energimerke Oransje G.
  Energiattesten kan fås ved
  henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Kommunale opplysninger (Kr.6 010)
  Visninger (Kr.2 500)
  Markedspakke (Kr.14 900)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk
  (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok
  (Kr.250)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Meglerprovisjon (Kr. 14 900)
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Harald Hiller
  Trude Hiller
Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev