aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Steinsjåvegen 96 A og B!

Steinsjåvegen 96A og B er en eiendom med to boenheter (ene utleid) som kan gi utleiemulighet. Panoramautsikt over Mjøsa!

 • 2 450 000
 • BRA 138 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 450 000
 • OMKOSTNINGER77 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 527 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 948
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 121 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 254 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  77 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 527 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL STEINSJÅVEGEN 96A og B
En eiendom med to eneboliger og flott mjøsutsikt.

Boligene inneholder:

Hovedhuset (96B)
1.etg. Kjøkken, ganger, bad, soverom, trapperom og to stuer, samt bod og vinterhage
2.etg. Soverom trapperom/gang og stue
Kjeller. Vaskerom, trapperom (kjellerlem), samt kjellerrom og verksted

96A (tidligere garasje):
1.etg. Gang, stue/kjøkken, bad, vaskerom, entré og to soverom

Den ene boligen er utleid til kr. 8500,- pr. mnd. med internett.
Fasade av begge boenheter.

Steinsjåvegen 96A og B, Innlandet

 • ENEBOLIG 96A

  KJØKKEN:
  Glatte fronter Laminat Kjøleskap og Komfyr.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Byggeforskrifter fra før 1997 og ingen dokumentasjon.
  Linoleumsbelegg på gulv. Baderomsplater på vegg. Innredning med servant. Badekar og -wc.
  Mekanisk avtrekksvifte.

  Byggeforskrifter fra før 1997 og ingen dokumentasjon. Tilkoblingskran vaskemaskin.
  Avløpsrøret ble midlertidig fjernet av eier, men det opplyses at det enkelt kan tilbakeføres.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Gulv: Linoleum. Laminat. Parkett.
  Vegger: Panel. Malte plater. Baderomsplater.
  Himling: Malte plater.

  DIVERSE UTSTYR:
  Sikringsskap med automatsikringer plassert i vaskerom. Hovedsakelig åpent anlegg.
  Stoppekran vanntilførsel plassert på bad.
  Ca 120 liters varmtvannstank fra 1996.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Eiendommen består av 2 boliger. 96A er et nyere bygg, omgjort fra tidligere garasje. Boligen har gjennomgående normalt god standard, men
  vanninnsig i deler av yttervegg har medført vann og råteskader i deler av vegg og gulvkonstruksjonen. Loft har ikke undertak, dette anbefales etablert.
  96B har generelt vedlikeholdsbehov for å oppnå dagens standard.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
  Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Fuktskader på takbjelker. Takkonstruksjon mangler undertak.
  Fuktskader skyldes trolig kondensering grunnet manglende undertak og varmetap fra boligen under.
  Eier opplyser i egenerklæringsskjemaet om kjent vannskade i tak etter vanninnsig, som nå er en forsikringssak (dette er ikke lenger forsikringssak da det er blitt gjort utbetaling og sak avsluttet. Det vil derfor ikke bli utbedret noe ang dette til overtakelse. Gjør derfor oppmerksom på feil ang dette på s. 10 i tilstandsrapport.).
  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
  Fukt og råteskade i yttervegg mot bakre gavel, yttervegg mot soverom og stue, og yttervegg ved
  vaskerom. Skyldes vanngjennomtrengning fra grunnen rundt boligen.
  Ingen lufting under kledning.

  Utvendig > Vinduer:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Spalte mellom vindu og vindusbeslag utvendig. Spalte mellom yttervegg og vindu på loft. Noe råte/mugg i vinduskarm soverom.
  Et sprukket vindu. Vindu på begge soverom er plassert høyere opp på veggen enn forskriften tillater. (156 cm og 134 cm.)
  Vindu i innerste soverom har fastkarm og kan ikke åpnes. Ingen av vinduer er godkjent for rømning pga nevnte forhold.

  Innvendig > Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Overflater har sterk slitasjegrad. Fukt og råteskadet gulv i vaskerom.
  Skadet gulv i et soverom. Skader på gulv på kjøkken der kjøleskap har stått.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik. Det er konstatert fukt/råteskader. Det er fukt/råteskade i gulv på vaskerom og et soverom etter vanninntrengning. Det er fuktutslag i gulv. Det er også fuktutslag i gulv ved yttervegg på stue og hovedsoverom.

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det er ikke montert rekkverk.

  Våtrom > Generell > Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Fall dør-sluk ikke ok. Generell > Vaskerom:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
  Rom mangler sluk. Flatt gulv. Ingen tilluft.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Det er påvist unormale luktforhold rundt avløpsanlegg.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Eier opplyser at hun fjernet avløpsmuligheten til vaskemaskin fordi det luktet. Avløpsrør er foreløpig ikke tilkoblet på vaskerom. Uviss løsning.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Mulig avvik på kursfortegnelse på kurs 5.
  Kostnadsestimat på elkontroll. Videre økonomisk konsekvens avhenger av eventuelle feil eller mangler.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Manglende røykvarslere

  Tomteforhold > Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Fuktutslag i yttervegg mot grunn og gulv tyder på svekkelse i drenering.

  Tomteforhold > Terrengforhold:
  Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Terreng faller inn mot bygning.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Dører:
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Spalte over dør mot utvendig kledning.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken. Det er ikke sluk i rommet.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Taknedløp fra takrenne mangler stedvis.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Noen slitasjemerker, svelling m.v. i innredning.

  Tekniske installasjoner > Varmesentral:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Grunnmuren har sprekkdannelser.

  Tomteforhold > Septiktank:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Felles septik med 96B

  Standard
  ENEBOLIG 96B

  KJØKKEN:
  Plassbygget kjøkken med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Kjøleskap Oppvaskmaskin og Komfyr.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Byggeforskrifter fra før 1997 og ingen dokumentasjon.
  Linoleumsbelegg gulv, wc, baderomsinnredning med servant, speil, opplegg vaskemaskin ved dør til stue, sluk i dusjsonen, baderomsplater på vegg. Røropplegg i vegg bak bad. Hulltaking derfor ikke foretatt.

  Byggeforskrifter fra før 1997 og ingen dokumentasjon. Grovkjeller med støpte gulv og vegger. Sluk i gulv. Opplegg vaskemaskin

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Gulv: Linoleum. Laminat. Støpt betong. Parkett.
  Vegger: Panel. Malt tapet. Malt mur. Malte plater. Baderomsplater. Keramiske fliser.
  Himling: Malte plater. Panel.

  DIVERSE UTSTYR:
  Ca 200 liters varmtvannstank fra ukjent alder.
  Opplegg til jacuzzi i kjeller og stue bak bad.
  Utestamp plassert på terrasse. Uvisst avløpssystem.
  Sikringsskap med skrusikringer. Åpent anlegg. Strømmåler felles med nabohuset 96A. Strømmåler er i nabohuset.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Eiendommen består av 2 boliger. 96A er et nyere bygg, omgjort fra tidligere garasje. Boligen har gjennomgående normalt god standard, men
  vanninnsig i deler av yttervegg har medført vann og råteskader i deler av vegg og gulvkonstruksjonen. Loft har ikke undertak, dette anbefales etablert.
  96B har generelt vedlikeholdsbehov for å oppnå dagens standard.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Utvendig > Vinduer:
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

  Utvendig > Utvendige trapper:
  Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det er ikke montert rekkverk.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Store skjevheter i gulv tilbygg, mye tyder på setningsskader. Området ute er snødekt ved befaring,
  det er liten avstand mellom stubbloft og terreng, krypkjeller er derfor vanskelig å undersøke.
  Målt retningsavvik i etasjeskille gulv gang tilbygg: 3 cm over hele rommet og 2 cm på 2 m. Avvik 1 cm på 2 m i stue og loftstue.

  Innvendig > Rom Under Terreng:
  Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er påvist andre avvik: Trapp er ombygget og har høyt trinn uten rekkverk ved topp av trapp.
  Ingen rekkverk ved repos.
  Trinn heller nedover.
  Ingen trapper har rekkverk.

  Våtrom > Generell > Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik
  med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
  Baderomsplater med skruehull/punktering i dusjsonen. Fall mot dør. Fukstsøk ga utslag på fukt i gulv.
  Fall mot dør. Ingen tilluft under dør. Åpent gulv ved dør til stue. Ingen ventilering. Linoleum har utlevd levetid.

  Våtrom > Generell > Vaskerom :
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Det er svært mye ledninger og kabler på kryss og tvers i boligen, mye ledninger både inne og ute, noen er avklipt.
  Eier opplyser at mange av ledningene er kabler til høyttaleranlegg. Anbefaler en kontroll av anlegget.
  Kostnadsestimat avhenger av resultatet på kontroll og eventuelle funn eller mangler.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Manglende røykvarslere

  Tomteforhold > Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Fuktutslag ved fuktsøk på yttervegg i kjeller. Fuktskadet vegg i kjeller.

  Tomteforhold > Terrengforhold:
  Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Terreng faller inn mot bygning.
  Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område.
  Eiendommen ligger i flomutsatt område.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Innvendig > Overflater:
  Det er påvist fuktskader på overflater.
  Det er avvik:
  Enkelte himlingsplater i noen rom har skader.
  Merker i himling i loftstue etter bor.
  Fuktskader på panel i kjeller.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er påvist andre avvik:
  Det har irret ved vannrør.

  Tomteforhold > Byggegrunn:
  Det er avvik:
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i
  form av sprekker i grunnmur.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking:
  Taktekkingen er snødekt og utelukkende vurdert utifra alder, mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på selve taktekkingen.
  Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Noe skjevhet i taktekking der den er synlig.

  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Nedløp går ned i bakken ved grunnmur. Eier opplyser i egenerklæringsskjema om dårlig feste av takrenne til undertak fremside.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Loft og kneloft inspisert innvendig fra loftsstue.
  Blindloft kunne ikke inspiseres.

  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  Stedvis sprekker i grunnmur. Deler av grunnmur var snødekt ved befaring.

  Utvendig > Dører:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er avvik:
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Skjevhet i konstruksjon i tilbygg har ført til skjevhet i ytterdør.

  Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger:
  Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Terrasseplatting; Enkelte spiler er knekt på terrasseplatting. Noe fukti trekonstruksjoner i rekkverk.
  Terrasse 2. etasje var snødekt.
  Terrasse foran stue var snødekt.
  Eier opplyser og skjevheterog svikt i gulv på terrasser i egenerklæringsskjema.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
  Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det foreligger bruksforbud på peisovn pga kjøkkeninnredning plassert inntil brannmur i kjøkken. Feieluke er åpen i kjeller ved befaring og har mye sot. Eier opplyser at feieluke er ødelagt. Denne anbefales renset og reparert/lukket.

  Innvendig > Krypkjeller:
  Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.

  Innvendig > Innvendige dører:
  Det er avvik:
  Enkelte dører med slitasje.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
  Det er påvist at overflater har noe skader. Kjøkkeninnredning mot brannmur må fjernes om peisovn i stua skal benyttes. Noen overflateslitasjer på innredning.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Ingen påvisning på stoppekran.
  Vannforsyning til nabohuset 96A går via 96B.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Røropplegg lagt opp i stue bak bad har avløpsrør gjennom vegg og inn i dusjsone i dusj på bad. Dette er ikke en fagmessig utført løsning. Eier opplyser i egenerklæringsskjemaet at avløpsrør frøs i 2020.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
  Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
  Lite lufting i boligen. Dette gjelder kjeller, bad, loft.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
 • Eiendom beliggende i et boligområde i høyden i Steinsjåvegen med spredt boligbebyggelse i Gjøvik, ca 4 km fra sentrum.
  Flott utsyn utover Mjøsa.

  I Gjøvik finner man alt av fasiliteter, her kan nevnes diverse butikker i gågate, kjøpesenteret CC med utallige tilbud, rolige kaféer og smakfulle restauranter, bank og postkontor. I tillegg finner man bakeri, vinmonopol, frisør og treningssenter.

  Ønsker man en rolig kveld på byen kan Gjøvik by på en koselig film på kino eller en kveld på bowling. For den mer sosiale finnes bra med uteliv og utesteder i helgene.

  For den aktivitetslystne finnes mange friluftsmuligheter, her kan nevnes Fastland friluftsbad, Hovde ski og alpinanlegg med heis, tennisbane, Gjøvik klatrepark, Gjøvik og Vind stadion med ballbaner, Fjellhallen og Røverdalen svømmeanlegg.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Bygningsnr. 155699329 Enebolig - 1 boenhet - Bra 154 m2.
  Bygningsnr. 155699337 Enebolig - 1 boenhet - Bra 88 m2
  Bygningsnr. 155699337-1 Ombygging
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Enebolig 96A (1996)
  Stål/aluminiumsplater og fra bakkenivå. Nedløp, takrenner og beslag i metall
  Saltak i trekonstruksjoner. Trekonstruksjon av ukjent utførelse.
  Utvendig kledning og grunnmur/ ringmur i lettklinkerbetong.
  Malte trevinduer med 2-lags glass.
  Malt hovedytterdør.
  Terrasseplatting i trekonstruksjoner fundamentert på bakken.
  Etasjeskille i trekonstruksjoner.
  Grunnmur/ringmur i lettklinkerblokker. Fundamnet mot grunn er ukjent.

  Enebolig 96B (1948)
  Boligen er tilbygget men eier har ikke opplysninger om årstallet. Tilbygget inngang, soverom, bod, bad og stue.

  Taktekking: stål/aluminiumsplater og inspisert fra bakkenivå.
  Nedløp og beslag i metall
  Saltakkonstruksjon med blindloft
  Malte trevinduer med 2-lags glass, varierende alder, bl a 1998, 1978
  Malt hovedytterdør, Ytterdører i tre, og Malte balkongdører i tre.
  Ytterdører i varierende alder. Enkelte ytterdører med katteluker.
  Terrasse i 2.etasje oppført i trekonstruksjoner. Tregulv. Rekkverk i tre.
  Terrasse utenfor stue i 1. etasje oppført i trekonstruksjoner. Tregulv.
  Rekkverk i tre.
  Terrasseplatting med paviljongved inngangsparti oppført i trekonstruksjoner. Tregulv. Rekkverk i tre.
  Tretrapp til inngangsparti fra terreng. Tretrapp fra terrasse til terreng.
  Tretrapp fra terrasse til terreng.
  Trapp under kjellerlem til kjeller.
  Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
  Boligen har malt tretrapp. Murtrapp til kjeller.
  Støpt grunnmur og støpt gulv.
  Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og stående bordkledning.

  Paviljong:
  Enkel bygningsbeskrivelse:
  Yttervegger i trekonstruksjoner, uisolert.
  Skråtak i trekonstruksjoner.
  Tredør. Vinduer.

  Iht. tilstandsrapport datert 03.02.2022 av Lene Kristine E. Aas
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  P-rom på 138 m2 gjelder hovedhuset (96B)
  1.etg. Kjøkken, ganger, bad, soverom, trapperom og to stuer
  2.etg. Soverom trapperom/gang og stue
  Kjeller. Vaskerom, trapperom (kjellerlem)

  P-rom på 91 m2 gjelder, 96A:
  1.etg. Gang, stue/kjøkken, bad, vaskerom, entré og to soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Oppvaskmaskin medfølger ikke i salget.
  Hvitevarer i utleiedel følger ikke med i salget.
  Garderobeskap i utleiedel seksjon A følger ikke med.
  Lysthus på baksiden følger med eiendommen ved salg.
 • Enebolig 96A:
  Ingen ildsted i boligen, men varmepumpe er installert.
  Elektriske panelovner.

  Enebolig 96B:
  Peisovn og varmepumpe plassert i stue.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Piper og ildsteder:
  Siste dato for tilsyn: 28.01.2022.
  Siste dato for feiing: 04.05.2021.

  Registrerte avvik:
  Sotluke defekt. Bør skiftes.
  Innekledd skorstein. Skap mot pipa i kjøkkenet og panel i 2.etg. må fjernes.

  Registrerte anmerkninger fra feiervesen/ kommunen:
  Hus skal selges med slokkeutstyr og nødvendig antall røykvarslere.
 • Eiet tomt. Flat og og skrånende, opparbeidet med beplantning, terrasser, paviljong. Gårdsplass med flere biloppstillingsplasser.
  2 bolighus på samme eiendom, har samme g/br nr.

  Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen. Usikre eiendomsgrenser.
  Målebrev på eiendommen foreligger ikke.

  Eiendommen ble etablert 05.10.1945. Skylddeling.
  Brukernavn: Bjørkeli
 • Parkering på egen tomt.
 • Vei:
  Eiendommen er tilknyttet privat veg, og kjøper må beregne kostnader til brøyting og vedlikehold av veg.

  Vann:
  Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

  Avløp:
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløpsnett.
  Privat avløp til septiktank med slamavskiller og spredegrøft.

  Det er registrert et infiltrasjonsanlegg med slamavskiller som er felles med Steinsjåvegen 96 b for denne eiendommen i kommunens arkiver. Infiltrasjonsgrøfter er felles med Steinsjåvegen 94.
  Det antas at anlegget er fra før 1980.
  Det betyr at avløpsanlegget har en lavere rensegrad enn dagens rensekrav på nye anlegg.
  Dette er noe man kan forvente ut i fra anleggets alder.
  Det er eiers ansvar at anlegget er riktig dimensjonert og at det fungerer tilfredstillende. Kjøper oppfordres til å kontrollere anlegget.

  I forbindelse med kommunens vedtatte Hovedplaner for avløp og vannmiljø 2008-2020, vil alle eiendommer med eldre private avløpsanlegg (eldre enn 30 år) få pålegg om å utbedre anlegget til å tilfredstille dagens rensekrav eller tilknytte seg kommunalt v/a-nett hvis dette er etablert/blir etablert i nærområdet. Tidspunkt for dette er pt ikke avklart.

  Anlegget tømmes på rodekjøring en gang pr år, sist gang den 16.11.2021.
  På eiendommer tilknyttet offentlig avløp og som er bebygd før ca. 1975 kan det være septiktank.
  Septiktanken er en del av det private stikkledningsanlegget og ansvret for drift og vedlikehold, inkludert tømming, påhviler hjemmelshaver.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.

  Formuesverdi er forsøkt innhetet, men har ikke latt seg fremskaffe.
 • Ca. kr. 24 598 pr. år.

  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca. beløp, og dekker vann, renovasjon, geiegebyr, slamtømming og eiendomsskatt.

  Opplyste kommunale avgifter gjelder totalt for begge enheter.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger ikke.

  Ferdigattest er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

  Det foreligger:
  TILLATELSE TIL BRUKSENDRING AV VERKSTED TIL BOLIG på STEINSJÅVEGEN 96, 54/9, GJØVIK.
  Bruksendring i 96A fra bod til vaskerom og oppholdsrom i bakre del er ikke omsøkt i kommunen. Dette vil evenetuelt bli kjøprs ansvar.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger foreligger ikke.

  Byggetegninger 96B foreligger ikke.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Dok.nr 6198 tinglyst 05.09.1972 Bestemmelse om veg.
  Eieren av Solstad har rett til vei frem til offentlig vei over denne eiendommen.

  Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Gjeldende arealplan med bestemmelser:
  Kommunedelplan arealdel (KP) 3407 KP2020- 2032 - Kommuneplanens arealdel 2020- 2032 med vedtaksdato 29.10.2020.

  Formål:
  Bebyggelse og anlegg,
  Nåværende boligbebyggelse
  Faresone: Flomfare

  Bestemmelser kan sees hos megler, evt. ta kontakt med kommunen for info.
 • Gnr. 54 Bnr. 9 i Gjøvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Påpekte punkter i selgers egenerklæring:
  Pkt. 1: Dårlig fall på bad mot sluk. lekkasjei dusjsone.
  Pkt. 2 og 4: Vet ikke da det er dødsbo.
  Pkt. 5: Noe fuktig i kjeller på hovedhus seksjon B. Også noe vanninntrenging i vaskerom og bod på utleidel seksjon A.
  Pkt. 6: Fyringsforbud på grunn av innkledd brannmur seksjon B Hovedhus. Pipe ikke aktuelt på utleidel.
  Pkt. 7: Noe skjeve gulv i gang og to soverom hovedhus. Også sprekkdannelser under varmepumpe
  Pkt. 8: Noe råteskader på grunn av vanninntrengning på utleidel. Også antydning til sopp ved avløp i kjeller hovedhus.
  Pkt. 11: Verannda har blitt gjort om til vinterstue. Bygget veranda på tak av vinterstue i tilegg. Også satt opp plattinger med lysthus og badestamp. Ukjent tilstand på badestamp.
  Pkt. 12/ 12.1 og 13: Vet ikke da det er dødsbo.
  Pkt. 15: Det har blitt utført en del snekkerarbeid av ufaglært, men Vet ikke da det er dødsbo.
  Pkt. 17: Vi tror det har blitt utført dreneringsarbeid på utleiedel ufaglørt. Ellers Vet ikke da det er dødsbo.
  Pkt. 19: Tidligere garasje/verksted er blitt bygget om til utleiedel ca 1996. Denne er godkjent av Gjøvik Kommune
  Pkt. 19.1: Godkjent av Gjøvik Kommune.
  Pkt. 21 og 22: Vet ikke da det er dødsbo.

  Tilleggskommentar fra selger på egenerklæringen:
  Vi tar forbehold om at det kan være en del saker vi ikke vet om da dette er et dødsbo og at vi ikke har bodd i boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 60 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13 900-, oppgjørshonorar kr 6 900,- og visninger kr 3 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 60 000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatter grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info/byggesak, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr 2 500 pr time begrenset oppad til kr 60 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Heidi Trogstad
  Ragna Trogstad
  Svein Erik Trogstad
Kenneth Stensrud

Megler

Kenneth Stensrud

90 22 80 70

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev