aktiv-eiendomsmegling

STJØRDAL Viksjøvegen

Flott fritidstomt meg garasje og mulighet for tilkobling til vann og avløp. Sjøutsikt og gode solforhold

 • kr 790 000
 • Prisantydningkr 790 000
 • Omkostningerkr 39 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 829 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt424 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   38 890,- (Omkostninger totalt)   828 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger pent til i øvre sjiktet av hyttefeltet, med gode solforhold og pen sjøutsikt. Garasje på 31 kvm. er oppsatt på tomten. Området er regulert til fritidsboliger. Dette er en sjelden mulighet til å få bygge sitt egen hytte i dette populære hyttefeltet. Ca. 500 meter ned til strandkanten med gode muligheter for både bading og fiske. Det er flere gode turmuligheter i området og kun 10 minutters kjøretur til Stjørdal sentrum med alle sine servicefunksjoner.

Viksjøvegen, Trøndelag

 • Tomt
  424m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendomstomt som er fradelt fra selgers fritidseiendom. På eiendommen er det oppført en garasje.

  Beliggenhet
  Tomten ligger pent til i øvre sjiktet av hyttefeltet, med gode solforhold og pen sjøutsikt. Garasje på 31 kvm. er oppsatt på tomten. Området er regulert til fritidsboliger. Dette er en sjelden mulighet til å få bygge sitt egen hytte i dette populære hyttefeltet. Ca. 500 meter ned til strandkanten med gode muligheter for både bading og fiske. Det er flere gode turmuligheter i området og kun 10 minutters kjøretur til Stjørdal sentrum med alle sine servicefunksjoner.

  Adkomst
  Ved kjøring fra Kvislabakken skole, følg Vikanveien i retning Vikanlandet i 2,8 km. sving deretter av til høyre inn Viksjøvegen og følg veien ca 500 meter opp i hyttefeltet og tomten kommer på venstre side. Det er satt opp Aktiv-skilt på tomten.

  Bebyggelse
  Området består av fritidseiendommer

  Prisantydning inkl. omkostninger
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   38 890,- (Omkostninger totalt)   828 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info vannavgift
  Tilkoblingskostnader for vann og avløp samt årlige kostnader for vann og avløp påløper etter ferdigstillelse av hytta.

  Velforening
  Avgift til hytteforening: Kr. 3 050,- pr. år for helårsbrukere. Avgiften dekker vedlikehold av adkomstveger og privat kloakknett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Rettigheter på 5035-80/11, 5035-80/134, 5035-80/136 Rettigheter i eiendomsrett 1976/8286-1/67 Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5035 Gnr:80 Bnr:81 Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere Rettigheter på 5035-80/11, 5035-80/134, 5035-80/136 Rettigheter i eiendomsrett 1993/8695-1/67 Bestemmelse om veg Rettighetshaver:Knr:5035 Gnr:80 Bnr:45 Rettighetshaver:Knr:5035 Gnr:80 Bnr:46 Rettighetshaver:Knr:5035 Gnr:80 Bnr:81 Gjelder denne registerenheten med flere

  Vei, vann og avløp
  Offentlig veg frem til Viksjøvegen som er privat adkomstveg i hyttefeltet. Vegnettet i hyttefeltet driftes av Viksjøen Vel. Helårsveg. Andelsinnskudd vei: Kr. 15 000,-. Vann fra privat grunnborret brønn sammen med èn nabo. Helårsvann. Viksjøen Vel drifter området private kloakknett som er tilknyttet offentlig kloakk ved foten av hyttefeltet. Andelsinnskudd områdets private kloakknett: Kr. 15 000,-. Tilkoblingskostnader offentlig avløp: kr. 190,- pr m2 bra., minimum kr. 11 141,-. Vedlagt i salgsoppgaven medfølger kart over ledningsnettet i området.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i Viksjøen hyttefelt, reguleringsområde 5035 1-008 Eiendommen er regulert til fritidsformål. Reguleringsplan med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   38 890,- (Omkostninger totalt)   828 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  39292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Lars Valstad

Megler

Lars Valstad

95 73 78 70

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev