aktiv-eiendomsmegling

NÆROSET Åsmarkvegen 1032

Stor bolig bestående av 3 boenheter. Behov for oppgraderinger.

 • kr 1 950 000
 • BRA 348 m²
 • Prisantydningkr 1 950 000
 • Omkostningerkr 64 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 014 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 938
 • Soverom -
 • ArealP-rom 234 m²
 • Tomt1 356 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 64 892,- (Omkostninger totalt) 2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Stor og innholdsrik bolig beliggende i Åsmarka. Boligen har opprinnelig bestått av butikklokaler og er i senere tid omgjort til 3 leiligheter som frem til i dag har vært utleid. Boligen har et stort potensiale, men det må påregnes oppussing og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard.

Åsmarkvegen 1032, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 227 kvm
  2. etasje: 30 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 221 kvm 1.etg Del 1: Vindfang, stue, kjøkken, vaske-/toalettrom og soverom. 1.etg Del 2: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad/toalettrom og fire soverom. 1.etg del 3: Felles entré, felles gang/trapperom, felles toalettrom, gang, stue, kjøkken, bad/toalettrom og sov
  2. etasje: 13 kvm Loftetasje: Gang/trapperom og soverom.  Tomt
  1356m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med plen, naturtomt og noe beplantning. Innkjøringen og gårdsplassen er gruset. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1 491,2 m² og et oppgitt areal på 1 356 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i Åsmarka i Ringsaker Kommune, ikke lang fra sentrum i Næroset. Her er det flott natur rett utenfor døren. Kjeldbakken familiebarnehage ligger ca. 2,6 km unna og nærmeste barneskole er Fagernes skole ca. 3 km fra eiendommen. Du finner dagligvarebutikk i Næroset som ligger ca. 2,7 km unna eiendommen. Ungdomsskole finner du både på Brøttum og i Moelv. Åsmarka er et flott område for den aktive familien. Her ligger alt til rette for fine naturopplevelser sommer som vinter. Det er skiløyper kun rett i nærheten av eiendommen, og mange mil med oppmerkede turstier. Det er også kort veg til Sjusjøen som er et av Norges fineste skidestinasjoner, og i tillegg er det mange fine turmuligheter på fjellet; både til fots og på sykkel. Sjusjøen skisenter ligger ca. 15 km unna boligen, og her finner du nedfarter for store og små, i tillegg til flotte skiløyper med milelangt løypenett. Det er også relativt kort avstand ned til Næra med flotte fiske- og bademuligheter. Det er kort vei til Sjusjøen som er et av Norges fineste langrenns destinasjoner, med flere hundre mil med nypreparerte skiløyper om vinteren, og turstier og sykkelstier om sommeren. Det er også alpinanlegg med flere nedfarter, så her finner du noe som passer for hele familien. Fra eiendommen er det ca. 10,5 km ned til Moelv sentrum, der du finner du et godt utvalg av butikker, buss- og togforbindelser og de servicetilbud man trenger i hverdagen. Til Lillehammer er det ca. 28,5 km og til Brumunddal ca. 18 km.

  Byggemåte
  Byggegrunn av antatt jord- og morenemasser. Byggegropen er antatt steinsatt og/eller oppkultet. Eventuell drenering er fra byggeåret. Ikke synlig tettesjikt over terrenget. Generelt bløtt og fuktig klima i rom under terreng. Grunnmur av støpt og uarmert sparesteinsmur fra 1938. Ringmur av støpt betong fra 1990. Eiendommen ligger i et svakt skrånende/flatt terreng. Naturgitt med interne fallforhold på tomten. Utvendige avløpsrør av plast/PVC. Tilknyttet tett septiktank, samt gråvannskum med overløp til sprede grøfter. Utvendige vannledninger av plast/PEL. Tilknyttet privat vannforsyning. Det er montert renseanlegg i kjelleren for vannforsyningen. Tett septiktank i glassfiber. Gråvannskum i glassfiber. Antatt utvendig oljetank med ukjent alder og ukjent størrelse. Utvendig er det synlig påfyllings- og lufterør Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Tomteforhold. Byggegrunn. et er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendige veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Takkonstruksjon utvendig loft: Konstruksjonene har skjevheter. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Undertaket er misfarget. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Symptomer på skadedyr gjelder observasjoner av muselort. Utvendige vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs.at kald trekk kan oppstå. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Råteskader i nedre del av dører/karmer/terskler for dørene i kjelleren, samt enkelte dører med forekomster av mugg. Kjøkken: Overflater og innredning. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Avtrekk kjøkken: Det er manglende mekaniske avtrekk fra kokesone i kjøkken. Kjøkken har ventilator med omluft. Skade/smeltemerke i fremkant av avtrekket. Overflater og innredning på kjøkken. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist fuktskjolder i overflater. Overflater og konstruksjon på felles toalettrom. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett. Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er påvist unormale luktforhold rundt avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Ventilasjon: Det er påvist kondensdannelser rundt kanaler/gjennomføringer. Varmesentral: Der har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Deksel på innsendelsen er skadet/ødelagt. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tomteforhold: Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert løs puss på muroverflater. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Utvendige vann og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tomteforhold. Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Tomteforhold. Oljetank. Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig taktekking. Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Takvinkelen er for liten til denne typen tekking. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Manglende lufting er observert i pulttak konstruksjonen (se bilde). Råteskader i noen vindskier, isbord o.l. Utvendig nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Utvendig balkonger, terrasser og rom under balkonger. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Deler av treverket er også råteskadet. Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er også påvist værslitte overflater. Utvendig kjellerlem med råteskader. Innvendige overflater. Overflater har sterk slitasjegrad. Det er påvist skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendig. Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Forhøyede fuktverdier, samt noen forekomster av sopp og råte. Dette er synlig i kjelleren. Innvendige pipe og ildsted: Peisovnen har sprekker. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Ødelagt ildsted gjelder ildstedet som er plassert i kjelleren. Innvendig: Rom Under Terreng. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Innvendig. Krypkjeller. Det er ingen ventilering av krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Konstruksjonen er en risikokonstruksjon. Det er ingen tilgang til kryprommet. Se også forhold som er kommentert under punktet «rom under terreng». Innvendige trapper. Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt utifra alder. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp. Det er ikke montert rekkverk. Vaske-/toalettrom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad/toalettrom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad/toalettrom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Overflater og innredning. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Overflater og innredning. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Tekniske installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Det er irr på rør. Det er skade på armatur/blandebatteri. Elektrisk anlegg. Tomteforhold: Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tomteforhold: Terrengforhold. Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt.1. Kjenner du til om det er /har vært feil tilknyttet våtrommene , f.eks. sprekker, lekkasjer, råte, lukt eller soppskader? - Badene er av eldre dato og bør pusses opp. Pkt. 5. Kjenner du til om det er /har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjeller? - Fuktutslag i kjeller. Pkt.17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? - Vet ingenting om denne. Pkt.18. Selges eiendommen som utleiedel, leilighet eller hybel e.l? - Boligen består av 3 leiligheter. Pkt.18.1. Er ovenfornevnte godkjent for utleie hos bygningsmyndighetene? - Ja. Så vidt oss bekjent. Pkt.22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om ( f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Ja. Gammelt bygg med diverse oppussingsbehov. Tilleggskommentar: Brønnvannet avgir til tider vond lukt. Misfarging har også forekommet. Vannprøver er tatt og er like under kategorien drikkevann. Prøvene er tatt av Asbjørn Nordsveen.

  Innhold
  Boligens innhold: 1.etg. Del 1: Vindfang, stue, kjøkken, vaske-/toalettrom, soverom og bod. 1.etg. Del 2: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad/toalettrom og fire soverom. 1.etg Del 3: Felles entré, felles gang/trapperom, felles toalettrom, gang, stue, kjøkken, bad/toalettrom, soverom og bod. Loftetasje Del 4: Gang/trapperom, soverom og uisolert bod. Kjeller: Trapperom og seks boder.

  Standard
  Stor og innholdsrik bolig beliggende i Åsmarka. Boligen har opprinnelig bestått av butikklokaler og er i senere tid omgjort til 3 leiligheter som frem til i dag har vært utleid. Boligen har et stort potensiale, men det må påregnes oppussing og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard.

  Innbo og løsøre
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tilbygg og moderniseringer. 1985. Boligen ble tilbygget. 1990. Boligen ble gjort om til leiligheter.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2016. Ved tilsyn, ble det anmerket at de ikke fikk tilgang til leilighet i 1.etg. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 64 892,- (Omkostninger totalt) 2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Elektrisitet: - Luft-til-luft varmepumpe - Elektriske panelovner og stråleovner, Vedfyring: - To stk. peisovner

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  21520

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 21.520,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Renovasjon fra: 3.596.25,- .(80 L). Abonnementsgebyr vann: Kr 1.953,77,-. Vann per m3 forbruk: Kr 31,42,-. Abonnementsgebyr avløp: Kr 1.872,88,-. Kloakk per m3 forbruk: Kr 50,38,-. Feiing bolig hvert fjerde år: Kr 145,93,-. Tilsyn fyringsanlegg bolig: Kr 285,-. Eiendomsskatt: kr 7.837,-. (2021 sats) Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  740447

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  2665610

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 10110, tinglyst den 24.10.1985. Gjelder bestemmelse om bebyggelse. - Dagboknr. 3568, tinglyst den 12.09.1962. Gjelder bestemmelse om vannledning. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Det er innhentet byggetegninger fra Ringsaker kommune. De eneste byggetegningene i kommunens arkiv er fra 1985 fra den tid det var butikklokaler. Det er ikke mottatt byggetegninger etter omgjøringen fra butikklokaler. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. I tilstandsrapporten utført av Morten Silkebækken 15.05.2022, kan det se ut som bygget består av 4 boenheter. Kommunen bekrefter at boligen har 3 godkjente boenheter. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Det er privat vannforsyning på eiendommen med renseanlegg installert. Eiendommen har privat avløp med septiktank samt gråvannskum med antatt overløp til grøft. Det ble for en tid tilbake tatt vannprøver. Resultatet fra vannprøvene viser at vannet ikke er godkjent som drikkevann. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan sprede grøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune 2014-2025, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNFR areal for spredt bolig- fritids eller næringsbebyggelse og Landbruk,- natur- og frilufts formål samt reindrift. (LNFR) Eiendommen ligger i hensynsone H290_gjeldende andre støysoner.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 3 bruksenheter.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 64 892,- (Omkostninger totalt) 2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  64892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring, da selger er et selskap som har kjøp og salg av eiendom som del av sin virksomhet.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,5 % av salgssummen, ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.400,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev