aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skriverheia 9!

Stor bolig med utleiemulighet, sentrumsnært beliggende og med flott utsikt! God plass til parkering på egen tomt.

 • 3 690 000
 • BRA 327 m²
 • PRISANTYDNING3 690 000
 • OMKOSTNINGER108 422
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 798 422
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 958
 • AREALP-rom 296 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT590 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  108 422,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 798 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Loft: Gang og 2 soverom.
3. etasje: Entré, hall, stue/spisestue, kjøkken, bad, wc rom med gulvmontert klosett og soverom.
2. etasje: Entré, hall, trapperom, stue/spisestue, kjøkken, bad, 2 boder og 2 sovereom.
1. etasje: Entré, hall, gang, stue, kjøkken, kontor, bod og soverom.
Kjeller: 2 boder.

Skriverheia 9, Vestfold og telemark

 • Bolig over totalt 5 plan beliggende på Skriverheia nær Kragerø sentrum i Kragerø kommune. Boligen antas oppført 1958 med en normal god standard på oppføringstidspunktet. Bygningen er fullt beboelig på befaringstidspunktet, men mange av bygningsdelene må anses å ha oppbrukt sin levetid. Objektet må derfor ansés som renoveringsobjekt.

  UTVENDIG
  Malte trevinduer med to lags glass. Malte vinduer av tré med innsatt isolérglass. Vinduer av pvc med innsatt isolérglass. Hovedytterdør av teak, 2 stk. Malt hovedytterdør av tré, 1 stk. Terrassedør av tre med innsatt glass, 1 stk. Terrassedør av pvc med innsatt glass, 1 stk. Terrasse av betong, yttertak over stue og soverom i 2 etasje. Trapper av betong med gjerde av stål.

  INNVENDIG
  Etasjeskille av trebjelkelag. Etasjeskille av betongdekke. Tiltak vedrørende radon. Pipe av murstein med tilkoplet ildsteder i tre etasjer. Rom/bod under terreng, kjeller under første etasje. Noe fuktighet i grunn er påregnelige, ingen skade er registrert. Trapper mellom etasjene av enkel utførelse. Det er kun trapp fra 3 etasje til loft som er i bruk, øvrige trapper er ikke i bruk. Malte glatte dører.

  VÅTROM
  1. etasje > Bad: Baderom ca. 25 år gammelt. Våtromsbelegg på gulv, våtromstapet på vegg. Rommet er innredet med badekar og vask med skap og speil. Rommet må anses som utdatert men fungerer for formålet.
  2. etasje > Bad: Våtrom med gulvbelegg på gulv, våtromsplater på vegg, malte panel i himling. Mekanisk vifte med utkast til vegg. Vifta slår seg på ved høy luftfuktighet.
  3. etasje > Bad: Baderom ca. 25 år gammelt. Våtromsbelegg på gulv, våtromstapet på vegg. Rommet er innredet med badekar og vask med skap/speil og opplegg for vaskemaskin. Rommet må anses som utdatert men fungerer for formålet.
  3. etasje > WC: Wc rom med gulvmontert klosett. Overflate på gulv av vinyl.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  - Vannledninger av kobber. Vannrør av plast. Avløpsrør av støpejern. Avløpsrør av plast. Stoppekran er plassert ved varmtvannsbereder i 2 etasje. Røranlegget er utbedret i flere epoker, totalt sett må røranlegget ansés å være utdatert med noen unntak, rør rundt bad i 2 etasje er nytt i forbindelse med utbedring av bad i 2021. Det bør foretas oppgraderinger og utskiftinger av det vesentligste av røranlegget.
  - Naturlig ventilasjon, avtrekk på bad og kjøkken. Tilluft via ventiler i vinduer.
  -Varmtvannsberedere: 2 stk beredere er plassert i bod i annen etasje, liten bereder plassert på vegg i første etasje. En av berederne i annen etasje er fra 2014. En bereder av gammel dato som må påregnes utskiftet. Bereder i første etasje er av gammel dato og må påregnes utskiftet. Brannvarsling, brannslukking og brannsikkerhet.

  TOMTEFORHOLD
  Drenering av overvann/takvann til grunn. Det eksisterer ingen fuktsikring av vegg mot grunn, da det ikke var vanlig for oppføringstidspuktet. Tomten drenerer overvann godt. Rom mot grunn er rom med lav risiko for fuktskade, boder o.l. et bad i første etasje ligger mot vegg mot grunn. Avløpsrør av plast og støpejern tilknyttet offentlig avløp via privat stikkledning. Vannrør av kobber, mulig annet metall. Noen av rørene er av nyere dato, men man må anta at det meste er fra byggeår.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG
  - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid. Det bør vurderes snøfangere på nedre del av taket for å hindre nedfall av snø ved inngang og på terrasse.
  - Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Slitasje over normalt på inngangsdører. Tiltak: Dører må justeres. Dørene trenger justeringer og overflatebehandling.
  - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra alder på dagens tekking.
  - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. o Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det bør ikke lages rom for varig opphold direkte mot vegger mot grunn. Det er gunstig om dette arealet består av boder e.l.
  - Utvendige vann- og avløpsledninger: Bygningsdelen må anses å ha utlevd sin tid. Tiltak: Tiltak må forventes.

  INNVENDIG
  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i område med moderat til liten fare for høye radonverdier i henhold til NGU's radonkart. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Det bør utføres radonmåling.
  - Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevange er dekket med bokhylle i annen etasje. Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.
  - Trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Det anbefales å montere håndløper på trapp.
  - Dører: Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Tiltak: Enkelte dører må justeres.
  - 2. ETASJE > BAD > Ventilasjon: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Mangler spalte i/under dør. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Deler av røranlegget er såpass gammelt at det må påregnes utbedringer og/elle utskiftinger. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det mangler ventiler i noen rom Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres. Det bør være flere ventiler i yttervegger.
  - Varmtvannsberedere: 2 stk beredere er plassert i bod i annen etasje, liten bereder plassert på vegg i første etasje. En av berederne i annen etasje er fra 2014. En bereder av gammel dato som må påregnes utskiftet. Bereder i første etasje er av gammel dato og må påregnes utskiftet. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks
  eller innen kort tid):

  UTVENDIG
  - Veggkonstruksjon: Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. gavl mot vest bør skiftes ut.
  - Vinduer: Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Tiltak: Vinduene eller glassruter må skiftes ut.
  - Trapper: Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Nedre del av trapp til bod har ikke rekkverk. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav. Det anbefales rekkverk på hele trappa.

  INNVENDIG
  - 3. ETASJE > BAD: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - 1. ETASJE > BAD: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  - 3 ETASJE > WC: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Branntekniske forhold: Brannslokkingsutstyr eller apparat er eldre enn 10 år. Apparat er utdatert og må resertifiseres.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Kragerø Takst AS ved Kevin Nielsen, datert 21.03.2022.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Skriverheia 9 ligger i et veletablert og barnevennlig boligområde, med nærhet til stadion, skoler og barnehager. Fra eiendommen er det gåavstand til det sjarmerende bylivet i Kragerø, med små nisjebutikker, restauranter og kaféer. Nærmeste dagligvareforretning er Spar Kirkebukta.

  Det er fine bademuligheter ved Sjøbadet og Gunnarsholmen i byen. Sistnevnte er et populært friområde, med fin badestrand og saltvannsbasseng. I nærheten av eiendommen er det fine turområder og utsiktspunkter, blant annet Studsdalen, Skriverheia og Steinmann. Fra stadion går det en sti til Steinmann, som kanskje er Kragerøs mest kjente utsiktspunkt. Herfra er det en flott utsikt over byen og skjærgården.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
 • Bolig over totalt 5 plan, antatt oppført i 1958. Bygningen er oppført med bæresystem av betong og konstruksjon av betong mot grunn med etasjeskiller av bjelkelag av tré. Bygningens 3 etasje med loft og takkonstruksjon er av konstruksjon av tré. Takrenner, nedløp og beslag av plastbelagt stål. Veggkonstruksjon av bindingsverk av tré med stående bordkledning. Kaldt loft med begrenset inspeksjonsmulighet.
 • Loft: 30 m² Bra / 30 m² P-rom
  3. etasje: 82 m² Bra / 82 m² P-rom
  2. etasje: 118 m² Bra / 115 m² P-rom
  1. etasje: 83 m² Bra / 69 m² P-rom
  Kjeller: 14 m² Bra / 0 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Loft: To soverom og gang.
  3. etasje: Stue, bad, kjøkken, soverom, entré, hall og wc rom med gulvmontert klosett.
  2. etasje: Gang, hall, bad, kjøkken, stue, to sovereom og trapperom.
  1. etasje: Stue, bad, entré, kjøkken, hall og soverom.

  Arealangivelser er hentet fra tilstandsrapport avholdt 21.03.2022 av Kevin Nielsen. Arealberegningene er utført iht. NS 3940. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
  kommunen for den aktuelle bruken. Se eventuelle anmerkninger under punktet "ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vedfyring.

  Det har vært tilsyn fra brannvesenet 04.09.2020. Følgende avvik ble registrert:
  - "Ubrennbar plate under feieluke" - gjelder feieluke loftet. Denne må støpes igjen, evt. må det legges ubrennbar plate under feieluka.
  - "Innekledd skorstein" - gjelder hovedplan, deler av brannmur/pipeløp er dekket med tapet.

  Kragerø energi - Tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.
  Rapport fra tilsyn utført 18.03.2021
  - Følgende feil/mangler må utarbeides snarest og senest innen 17.07.2021

  1. etasje
  Påviste feil må rettes av installatør:
  Bolig 1. Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9 Den elektriske installasjonen er gammel og må oppgraderes. Den elektriske installasjonen i gang og soverom er fra huset var nytt ca. 1955. Oppgradering gjelder først og fremst installasjon hvor det er montert Ku-Lo kabel (kabel med ledende kappe). Dette er en kabel som skal utfases pga. brann og berøringsfare. Denne kabelen er montert i mange av rommene i boligen og må derfor byttes ut. Det er generelt behovet for oppgradering av hele den elektriske installasjonen, også sikringsskap/inntak.

  Kjeller
  Påviste feil må rettes av installatør:
  Leilighet 1. Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9 Den elektriske installasjonen er gammel og må oppgraderes (mye av installasjonen er fra leiligheten var ny ca. 1960!). Det gjelder først og fremst installasjon hvor det er montert Ku-Lo kabel (kabel med ledende kappe). Dette er en kabel som skal utfases pga. brann og berøringsfare. Denne kabelen er montert i mange av rommene i leiligheten og må derfor byttes ut. Behovet for oppgradering av den elektriske installasjonen er stor.
  Kommentar: Det er oppgradert bad i leiligheten.

  Kjeller etg:
  Påviste feil må rettes av installatør:
  Stue-soverom: Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16 Gjelder deler av installasjonen i stue som er langt opp provisorisk med lampettledning og forsynt via plugg/stikk. Deler av installasjonen i stue er løsnet. Installasjonen i stue må ryddes opp i av elektriker. Tilførsel av strøm til soverom (lengst inn) går via bevegelig ledning (skjøteledning) fastmonterte stikkontakter må monteres.
  Leilighet 2: Anlegget var mangelfullt vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet. Jf. FEL § 9 Den elektriske installasjonen i leiligheten har stort behov for oppgradering, både pga. alder men også pga. slitasje. Hele den elektriske installasjonen må derfor ha en gjennomgang av installatør. Alle kabler av type Ku-Lo må byttes ut.
  Bad 3: På grunn av bygningsmessige arbeider var installasjonen løsnet / ikke forskriftsmessig festet. Jf. FEL § 9 Lampe over speil på bad er fjernet! Det er som erstatning brukt lampett som lyskilde. Stråleovn v/badekar bør fjernes! Den elektriske installasjonen på badet er svært dårlig stand og må oppgraderes.
  Kommentar: Det er montert ny innmat i sikringsskap.
 • Eiet tomt. Tomten er ikke oppmålt, men beskrevet i tinglyst målebrev fra 1957. Arealet er beregnet til 590 m². Tomten er av brattlendt skrånende fjellterreng. Det er adkomst via vestsiden.
 • Parkering på egen tomt.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 850 069 per 31.12.20.
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 060 249 per 31.12.20.
 • Kommunale avgifter utgjør kr 24 324 pr år 2021.
  Disse omfatter renovasjon, feieavgift, vann- og kloakkavgifter, og eiendomsskatt.
 • Utover det som er nevnt under "offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Boligen er fullverdiforsikret via IF med avtalenummer 8716082. Årssum ekskl. innbo utgjør kr 13 405,-/2022.

  Boligen har tidligere vært brukt som 3 enheter, hver med egen strømmåler. Senere år er det kun leiligheten i 2. etasje som har vært bebodd på heltid. Leietager betaler for egen strøm. Forbruket i denne enheten var for 2021, 9800 kWh. For de to andre enhetene har årlig strømforbruk for 2021 utgjort 4600 kWh for 1. etasje, og 6800 kWh for hovedboligen. I 1. etasje står kloakkpumpe, strømforbruket her er i hovedsak strøm til varmekabler knyttet til denne.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger "Melding om bygg som er tatt i bruk" datert 06.03.1959. Dokumentet angir at bygget er over 2 etasjer og totalt 191 kvm i "brutto golvflate". I samme dokument står det at bygget inneholder 2 3-roms leiligheter. Hva gjelder tegningene foreligger to sett, ett fra 1956 og ett fra 1973. Ingen av tegningene stemmer. Tegningene fra 1956 viser boligen med ett plan mindre enn bygget har. Tegningene fra 1973 viser fasadetegninger like som tegningene fra 1956, mens snitt-tegningene viser et bygg med antall plan som stemmer. Bruken av bygget har vært den samme siden byggeår, og at det antas å være uten konsekvenser at tegningene ikke stemmer.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen har boplikt. Kjøper trenger ikke søke konsesjon, men må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til helårsbolig. Dvs. at minimum en person skal benytte eiendommen til sin primære bolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Boligen har kloakkpumpe som står i 1. etasje. Det er varmekabler knyttet til denne som er i bruk om vinteren, disse styres fra leiligheten i 2. etasje.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

  BORETT
  Dok. nr: 610119 - 17.08.2010
  Dokumentet er sendt for sletting.

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr: 201 - 21.02.1958
  Målebrev over tomten fra 1957. Arealet er beregnet til 590 m². Dokumentet ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Idrettsplassen/Maistanga, fra 1955. Reguleringsformål for eiendommen er bolig (vist som "planlagt hus" på reguleringskart fra 1955). Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Kragerø (2018-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse (nåværende). Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.

  Iht reguleringsbestemmelser fra 1955 skal områdets karakter i størst mulig utstrekning søkes bevart. Innhegning og anlegg av murer må godkjennes av bygningsrådet. Det tillates oppført hus med høyde t.o.m. to etasjer, fortrinnsvis i tre. Husene må gis god arkitektonisk utforming slik at de går godt inn i terrenget. Den del av grunnmuren som rager minst over terrenget må ikke være over 70 cm høy.

  Husene plasseres som vist på planen, dersom ikke terrengets struktur vanskeliggjør det. Avstand til nabogrense må minst være 4 meter, og avstand mellom husene minst 8 meter. Grunnflaten av bebyggelsen på tomten må ikke være større enn 1/6 av tomtens areal.

  Farge må avpasses i samsvar med nabobebyggelsen og nærmeste omgivelser. Huset skal males i en hovedfarge, ikke forskjellig farge i første og andre etasje. Fargen skal godkjennes av bygningsrådet. Når særskilte forhold taler for det, kan bygnignsrådet meddele dispensasjon fra reglene innen bygningslovens ramme.

  Reguleringskart og bestemmelser ligger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Gnr. 38 Bnr. 50 i Kragerø kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen er klar for overtagelse ca 3 uker etter at bindende avtale er inngått. Selger tar med seg ønsket innbo. Det vil i utgangspunktet ikke bli foretatt nedvask/rydding. Leiligheten er utleid, og leietager har rett til å leie ut 2022. Dog er det sannsynlig at leiligheten vil bli fraflyttet innen utgangen av august i år.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr 3800,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 13 900, som omfatter bl.a. annonse i Kragerø Blad, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 50 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg og vederlag med totalt kr 15 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bente Dalane
  Kai Dalane
Ronny Jørstad

Megler

Ronny Jørstad

41 32 08 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev