aktiv-eiendomsmegling
Bygge egen hytte? Stor tomt like ved golfbanen med enkel adkomst.

Rena Hyttetomt på Sorknes

Stor hyttetomt - Gangsti til golfbanen rett ved eiendommen - Ingen byggeklausul - Kort vei til alpinanlegg/skiløyper

 • 250 000
 • PRISANTYDNING250 000
 • OMKOSTNINGER22 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER272 392
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 270 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  22 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  272 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Hyttetomt på Sorknes, Innlandet

 • Hyttetomten ligger fint til i et hytteområde på Hovdmoen, rett ved Sorknes golfbane i Åmot kommune. Hytteområdet ligger tett inntil populære Sorknes golfklubb som er kåret som en av landets fremste golfanlegg i anerkjente Michelin Golf Guide. Golfanlegget har både 18-hulls bane, driving range og en 6-hulls korthullsbane (åpen for alle). Området har mange friluftsområder og har rikelig med muligheter for aktiviteter gjennom hele året. Her kan du nyte skogens ro, fiske i Renaelva, eller ta turen opp til alpinanlegget i Birkenåsen eller benytte flotte skiløyper inn til Hedmarksvidda.

  Birkenåsen alpinanlegg ligger like ved og her det et familievennlig alpinanlegg med 2 heiser og 5 nedfarter. I skianlegget er det også skiutleie og kafeteria. Hvis man ønsker større alpinanlegg er det en liten times kjøretur til Trysilfjellet, som har Norges største alpinanlegg. Åmot er også kjent for sine fine jaktområder for både små- og storviltjakt. Dette er et ypperlig område for både deg som ønsker et rolig hytteliv eller for deg som vil ta for deg av alle friluftsaktiviteten området kan by på gjennom hele året.

  Hovdmoen ligger kun ca. 6 km fra Rena sentrum hvor du finner butikker, dagligvareforretninger og flere servicetilbud.
 • Hyttetomt
 • 1720 jfr. offentlige registre.
  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Tomten er tilnærmet flat. Tomten består i dag av naturtomt med stebundet vegetasjon, samt med furu- og grantrær. Hogst av tomten må påregnes av kjøper.
 • Tomten er ikke tilknyttet vann- og avløp. Iht. opplysninger fra Åmot kommune er det mulighet for tilkobling på kommunalt vann/avløpsnett.
  Tilkoblingsavgift for vann er ca. kr. 22 500,- inkl. mva og for avløp ca. kr. 22 500,- inkl. mva. Utgifter for tilkobling etc. påfaller kjøper.
 • Ikke fastsatt.
  Ved første gangs verdsetting skal formuesverdi av fritidseiendom (ikke sekundærboliger) fastsettes til maksimalt 30% av markedsverdi, eventuelt til 30% av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. Formuesverdien på fritidseiendommer som ligger vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen, skal settes ned når skattyter krever det.
 • Iht. Åmot kommune er ingen gebyrer registrert.
  Avgifter som vil påløpe er eiendomsskatt, renovasjonsavgift, feie/tilsynsgebyr, samt vann- og avløpsgebyr.
 • Utover de kommunale avgiftene vil det påløpe faste løpende kostnader for bla. elektrisitet, ved, forsikringer, TV/internett etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra hvilke abonnement og avtale man har.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hovdmoen, fra 2003. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsboliger, turistbedrift, bolig/fritid, forretning/turistsenter, trafikkområder, golfbane, friluftsområde, bevaring, gangveg, samt fellesbestemmelser. Se vedlagte reguleringsplan for Hovdmoen som viser utnyttelsesgrad, takhøyde etc.

  Det er område for veg ned til golfbanen på en side av tomten. Se vedlagte reguleringskart.
  Eiendommen omfattes av kommune- og kommunedelplan for Åmot kommune 2016-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse.

  Tomtene ligger i et fareområde for flom. I tillegg ligger en skytebane nord for golfbanen.
 • Gnr. 26 Bnr. 155 i Åmot kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver bør likevel angi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring, da selger er et selskap som har kjøp og salg av eiendom som del av sin virksomhet.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som Boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.400,- /kr 2.700,-/kr 2.600,- i kostnadsgodtgjørelse ved tegning av Boligkjøperforsikring, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1.000,- ved tegning av Boligkjøperforsikring Pluss.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis.

  Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en fastt provisjon på kr 25.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 5.900,-), markedspakke (kr 5.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Wahrbo DA Wahr Hansen
Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev