aktiv-eiendomsmegling
Stor hyttetomt nær Sorknes Golfbane.
Stor hyttetomt nær Sorknes Golfbane.

RENA Hyttetomt på Sorknes

Stor hyttetomt - Gangsti til golfbanen rett ved eiendommen - Ingen byggeklausul - Kort vei til alpinanlegg/skiløyper

 • kr 250 000
 • Prisantydningkr 250 000
 • Omkostningerkr 23 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 273 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 720 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 23 292,- (Omkostninger totalt) 273 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hyttetomten ligger fint til i et hytteområde på Hovdmoen, rett ved Sorknes golfbane i Åmot kommune. Hytteområdet ligger tett inntil populære Sorknes golfklubb som er kåret som en av landets fremste golfanlegg i anerkjente Michelin Golf Guide. Golfanlegget har både 18-hulls bane, driving range og en 6-hulls korthullsbane (åpen for alle). Området har mange friluftsområder og har rikelig med muligheter for aktiviteter gjennom hele året. Her kan du nyte skogens ro, fiske i Renaelva, eller ta turen opp til alpinanlegget i Birkenåsen eller benytte flotte skiløyper inn til Hedmarksvidda. Birkenåsen alpinanlegg ligger like ved og her det et familievennlig alpinanlegg med 2 heiser og 5 nedfarter.
Langrennsløyper

Hyttetomt på Sorknes, Innlandet

 • Tomt
  1720m²

  Beskrivelse av tomt
  1720 jfr. offentlige registre. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Tomten er tilnærmet flat. Tomten består i dag av naturtomt med stebundet vegetasjon, samt med furu- og grantrær. Hogst av tomten må påregnes av kjøper.

  Beliggenhet
  Hyttetomten ligger fint til i et hytteområde på Hovdmoen, rett ved Sorknes golfbane i Åmot kommune. Hytteområdet ligger tett inntil populære Sorknes golfklubb som er kåret som en av landets fremste golfanlegg i anerkjente Michelin Golf Guide. Golfanlegget har både 18-hulls bane, driving range og en 6-hulls korthullsbane (åpen for alle). Området har mange friluftsområder og har rikelig med muligheter for aktiviteter gjennom hele året. Her kan du nyte skogens ro, fiske i Renaelva, eller ta turen opp til alpinanlegget i Birkenåsen eller benytte flotte skiløyper inn til Hedmarksvidda. Birkenåsen alpinanlegg ligger like ved og her det et familievennlig alpinanlegg med 2 heiser og 5 nedfarter. I skianlegget er det også skiutleie og kafeteria. Hvis man ønsker større alpinanlegg er det en liten times kjøretur til Trysilfjellet, som har Norges største alpinanlegg. Åmot er også kjent for sine fine jaktområder for både små- og storviltjakt. Dette er et ypperlig område for både deg som ønsker et rolig hytteliv eller for deg som vil ta for deg av alle friluftsaktiviteten området kan by på gjennom hele året. Hovdmoen ligger kun ca. 6 km fra Rena sentrum hvor du finner butikker, dagligvareforretninger og flere servicetilbud.

  Bebyggelse
  Fritidsbebyggelse og golfanlegg

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 23 292,- (Omkostninger totalt) 273 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Iht. Åmot kommune er ingen gebyrer registrert. Avgifter som vil påløpe er eiendomsskatt, renovasjonsavgift, feie/tilsynsgebyr, samt vann- og avløpsgebyr. Opplysninger fra 2020

  Andre utgifter
  Utover de kommunale avgiftene vil det påløpe faste løpende kostnader for bla. elektrisitet, ved, forsikringer, TV/internett etc. Utgiftene på dette vil variere ut fra hvilke abonnement og avtale man har.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3422/26/155: 14.09.2005 - Dokumentnr: 6276 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3422 Gnr:26 Bnr:149 01.01.2020 - Dokumentnr: 719117 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0429 Gnr:26 Bnr:155

  Vei, vann og avløp
  Tomten er ikke tilknyttet vann- og avløp. Iht. opplysninger fra Åmot kommune er det mulighet for tilkobling på kommunalt vann/avløpsnett. Tilkoblingsavgift for vann er ca. kr. 22 500,- inkl. mva og for avløp ca. kr. 22 500,- inkl. mva. Utgifter for tilkobling etc. påfaller kjøper. Opplysninger fra 2020

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hovdmoen, fra 2003. Reguleringsformål for eiendommen er fritidsboliger, turistbedrift, bolig/fritid, forretning/turistsenter, trafikkområder, golfbane, friluftsområde, bevaring, gangveg, samt fellesbestemmelser. Se vedlagte reguleringsplan for Hovdmoen som viser utnyttelsesgrad, takhøyde etc. Det er område for veg ned til golfbanen på en side av tomten. Se vedlagte reguleringskart. Eiendommen omfattes av kommune- og kommunedelplan for Åmot kommune 2016-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse. Tomtene ligger i et fareområde for flom. I tillegg ligger en skytebane nord for golfbanen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 250 000,-)) 23 292,- (Omkostninger totalt) 273 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  23292

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fastt provisjon på kr 25.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 5.900,-), markedspakke (kr 5.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Inger Anne Stene

Megler

Inger Anne Stene

92 40 81 40

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev