aktiv-eiendomsmegling
DSC01929

Stor innholdsrik del av tomannsbolig (ikke ferdigstilt) - fantastisk sjøutsikt - Garasje

 • 3 990 000
 • BRA 284 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 990 000
 • OMKOSTNINGER101 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 091 092
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 019
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 180 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT448 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  101 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 091 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
U. etg.: Hall, bad, vaskerom, wc, soverom, garderobe, teknisk rom og bod.
1 etg.: Stue/kjøkken, bad og soverom
2 etg./loft: Loftstue, bad, soverom og bod.
Garasje
Boligen er ikke ferdigstilt, se nærmere beskrivelse under standard og utarbeidet tilstandsrapport.
DSC01919

Daleveien 309B, Rogaland

 • Boligen er del av tomannsbolig, som er under oppføring. Den er stort sett ferdigstilt utvendig, men har stedvis noe gjenstående arbeid. Innvendig er gjenstående arbeid noe mer omfattende, eks. montering av kjøkken, trapp, legging av flere gulv, samt teknisk anlegg knyttet til rørlegger, ventilasjon og elektriker må ferdigstilles m.m. Boligen selges slik den fremstår med besiktigelsen og det anbefales før bud inngis at det medtas en bygningskyndig for gjennomgang, da særskilt knyttet til leveranse fra VVS og elektro. Eiendommen er fremdeles en byggeplass, og det må påregnes ytterligere sikring, eks. mot trappeåpning innvendig og ved terrasse som har stedvis lav rekkverkshøyde. Avvik knyttet til sikkerhet må utbedres snarlig. Øvrige forhold kan utbedres i sammenheng med ferdigstillelse av arbeider, og før boligen tas i bruk.

  Baderom i u.etg., 1 etg. og loft har alle fliser på gulv og vegger. Badene er ikke ferdigstilt, og det mangler blant annet sanitærutstyr og innredninger.

  Vaskerom har fliser på gulv, og malte veggflater. Rommet er ikke ferdigstilt, og det mangler blant annet sanitærutstyr og innredninger.

  Wc rom i u.etg. har innebygget sisterne, men mangler toalett og øvrig sanitærutstyr.

  Boligen har rør i rør system, tilkoblet rørsentral. Synlige avløpsledning i plast. Anlegget er ikke ferdigstilt, og ny eier må påregne å ferdigstille anlegget.

  Det er lagt opp til balansert ventilasjon av boligen. Aggregat er ikke montert, og ny eier må påregne å ferdigstille anlegget. Det må også påregnes separat avtrekk fra garasje, og rom tilknyttet garasjen.

  El-anlegget er ikke ferdigstilt, og det må påregnes for ny eier å ferdigstille arbeidene. Det anbefales gjennomgang av el-anlegg med
  elektriker. Boligen har fremdeles byggestrøm.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Nedløp fra tak ved terrasse er ledet i lukket rørledning (i påstøp/isolasjonssjikt over dekke) til utsiden av grunnmur ved garasje. Avsluttet over terreng, og tilkobling til avløpssystem må påregnes.
  - Beslag i overgang yttervegg/terrasse har fall innover (under stuevindu). Dette gir større risiko for at vann ledes til baksiden av beslag, eks. ved skjøter. Det anbefales å feste beslag, slik at det oppnår fall utover.
  - Det er groe i takrenner, og rengjøring må påregnes.
  Tiltak
  - Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.

  Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger
  Vurdering av avvik:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Det er ikke montert rekkverk.
  - Det må påregnes å ferdigstille gjenstående arbeider på dekke og rekkverk. Rekkverkshøyde er pr. i dag stedvis lavere enn gjeldende krav, da det ikke er ferdigstilt med glass. Midlertidig sikring må påregnes
  Tiltak
  Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Utvendig > Andre utvendige forhold
  Vurdering av avvik:
  Boligen er ikke ferdigstilt, og det er fremdeles en byggeplass. Tilstandsgrad gis med grunnlag i manglende sikkerhet ved byggeplass som har midlertidig stans i arbeider.
  Tiltak
  Andre tiltak: Sikring mot trappeåpning (innvendig), og ved terrasse må påregnes.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Vurdering av avvik (gjelder bad u.etg., 1 etg. og loft):
  - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
  - Ramme med tilkoblinger for vegghengt toalett er montert. Flens rundt spylerør og trykknapp er imidlertid ikke montert riktig, og innramming er ferdig fliset etter feilmontering. Flens skal legges innerst, og tildekkes med membran/mansjett, da før flisene monteres. Høyst sannsynlig kan dette utbedres ved lokal reparasjon, da ved å fjerne gjeldende fliser, slik at flens og membran kan monteres på ny i overgangen. Tilstandsgrad gis med grunnlag i feilmontering, og behov for tiltak.
  - Det avdekkes smøremembran ut på rørkoblinger i vegg. Dersom det er benyttet mansjett med fleksibel del, skal ikke den påføres membran. Rengjøring av rørkoblinger, samt nærmere kontroll anbefales før ferdigstillelse.
  - Slukrist er montert noe skjevt i forhold til fliser (kosmetisk) (gjelder kun bad på loft).
  Tiltak
  Innhent dokumentasjon, om mulig.


  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler håndtak på et vindu i andre etasje (skal i følge eier ligge i boligen), samt det er skade på håndtak til vindu i soverom u.etg.
  - Stort vindu i stue, høyre side sett fra terrasse mot bolig, har løst beslag mot vindusramme (kan trolig klikkes på plass).
  Tiltak
  Manglende håndtak anbefales montert, og evt. reparasjon av skadet håndtak (kosmetisk forhold).

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad (1 etg.)
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er avvik til anbefalt fall på gulv i dusjnisje. I indre del er det tilnærmet flatt, og uten fall mot sluk. Det ble imidlertid ikke foretatt funksjonstest, da vann ikke er tilkoblet.
  Tiltak:
  Det må foretas utbedring av fallforhold.


  Forhold som har fått TG2, men som ikke krever umiddelbare tiltak:

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  Det gjenstår stedvis noe mindre avslutninger, slik som hjørnebord ved terrasse. Ellers ingen avvik av betydning avdekket.
  Tiltak:
  Stedvis mindre tiltak knyttet til avslutninger må påregnes

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  Stedvis mindre riss på veggflater.
  Tiltak:
  Utbedres ved malerarbeid (sparkling/maling).

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Vurdering av avvik:
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det er tegn til fukt under hulldekke i garasjedel, da like ved opplegg mot grunnmur. Mulig fuktinntrenging, og det anbefales å holde jevnlig kontroll.
  - Det må fuges/tettes med brannfugemasse i overgang grunnmur hulldekke, i overgang mot nabo. Det er i dag skummet med vanlig skum i
  overgangen. Det forutsettes å være del av gjenstående arbeid, hvor skum skal renskjæres, og påføres fugemasse/branntetting i overgangen.
  Tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.
  Høydeforskjell er målt på del av gulv i loftstue. Avretting av gulv anbefales før det legges belegning.

  Innvendig > Radon
  I henhold til kart ved NGU, ligger boligen i område registrert med høy aktsomhetsgrad.
  Vurdering av avvik:
  Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.
  Tiltak:
  Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad (Underetasje)
  Vurdering av avvik:
  Avslutning på tettesjikt i døråpning er skjult bak list, og til dels bak fugemasse i nedre del. Før ferdigstillelse anbefales det at fugemasse mellom karm og vegg i nedre del fjernes, slik at overgang på membran kan kontrolleres i overgang til dør.
  Tiltak:
  Generell ferdigstillelse må påregnes.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad (U. etg., 1 og 2 etg.)
  Vurdering av avvik:
  - Toalettramme er imidlertid montert slik at sisterne ikke kan skiftes, uten inngrep på vegg i badet (kravet er at det skal være "lett utskiftbart", eks. via et
  tilstøtende rom).
  Tiltak:
  Tilstandsgrad gis med grunnlag i feilmontering i henhold til veiledning. Kostnad for en evt. utbedring, vurderes til ikke å stå i forhold til avviket. Badet vurderes da til å fungere med gjeldende avvik

  Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Tiltak:
  Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
  Tiltak
  Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad (loft)
  Vurdering av avvik:
  - Det er skade i en veggflis, like til høyre etter inngang til bad (kosmetisk).
  Tiltak:
  Skaden er kosmetisk, og av begrenset betydning.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  Det bemerkes at inntak/utkast er montert nær terreng, som ikke er anbefalt løsning (bør være min. 1 m fra bakkenivå). Det må særskilt påregnes at inntak/avkast vinterstid holdes fritt for snø.
  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Tomteforhold > Drenering
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist andre avvik:
  Noe gjenstående arbeid foreligger, som montering av topplist på grunnmursplast til ferdig terreng.
  Tiltak:
  Montere topplist til grunnmursplast, over terreng.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Vurdering av avvik:
  Det er en sprekk på indre vange til grunnmur i garasje, som i følge eier oppstod kort tid etter bygging. Bakenforliggende årsak er ikke kjent, men
  kan være noe svak armering under/vegg vindu i denne delen. Ved befaring ble det ikke avdekket sprekk på ytre vange i samme område.
  Tiltak:
  Det antas at sprekken har "satt seg", og kan da utbedres ved å pusse i skadet område. Skulle det oppstå ytterligere bevegelse i sprekken, må nærmere undersøkelser foretas. Skaden kan utbedres på sikt, og er derfor ikke kostnadsberegnet.
 • Fin beliggenhet med flott vestvendt utsikt over Gandsfjorden og flotte turområder så som Dalsnuten m.m i umiddelbar nærhet.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Boligen er oppført med bindingsverk av tre, over kjerneisolert grunnmur. Takkonstruksjon er bygget som valmet tak. Yttertak er belagt med glaserte takpanner. Takrenner og nedløp er i metall.

  Vinduer har isolerglass i trerammer, malt utførelse og med beslag utvendig. Det er soldempende glass på flere vinduer (mot sør). Boligen har pr. i dag byggedør. Skyvedør i tre fra stue til terrasse. Garasjen har leddport fra Gapo, med elektrisk portåpner.

  Hulldekke med påstøp i del av bolig som grenser til terrasse. I følge eier er det lagt membran over hele dekke, som er avsluttet til beslag ved ytre dekkekant. Det er isolert over tekking, med påstøp over. Terrassegulv med tilfarere på topp. I hoveddel er det vanlig bjelkelag.

  Boligen er oppført uten pipe/ildsted.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse, se vedlagte tilstandsrapport avholdt 17.01.2022 av takstmann Rein Atle Ravndal.
 • U.etg: 162 kvm Bra (inkl. garasje)
  1.etg: 82 kvm Bra
  2.etg./loft: 40 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  P-rom: U.etg.: Hall, bad, vaskerom, wc og soverom.
  P-rom: 1 etg.: Stue/kjøkken, bad og soverom.
  P-rom: 2 etg./loft: Loftstue, bad og soverom.
  (Oppgitte p-rom er ikke ferdig overflatebehandlet, men er på tross av dette beskrevet som p-rom)
 • Det er planlagt oppvarming av bolig ved bruk av vannbåren varme tilknyttet varmepumpe, men anlegget er ikke ferdigstilt. Det gjenstår å legge varme i flere gulv samt anskaffelse og montering av tilhørende teknisk anlegg (rørsentral, varmepumpe m.m). Se forøvrig utarbeidet tilstandsrapport.
 • Felles eiet tomt. Tomtens grunnareal totalt: 858 kvm hvorav seksjon 2 disponerer ca 376 kvm (inkl. bygningskropp) + felles vei ca 72 kvm.
  Tomten er ikke opparbeidet og betydelig arbeid gjenstår før ferdigstilling. Kjøper må bla. i opparbeidelse av tomten ta hensyn til at det ned mot Daleveien er innregulert frisiktlinje for naboeiendom i nord og at tiltak på tomten i form av støttemur mot Daleveien er søknadspliktig tilak etter plan- og bygningsloven.
 • Stor garasje i u.etg. med garasjeport.
 • Adkomst fra offentlig vei via privat vei (gnr. 1 bnr. 102). EIendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp via felles private ledninger med andre eiendommer. Sandnes Kommune har opplyst om at de ikke har mottatt ferdigmelding av utført vann og avløpsarbeid. Naboeiendom (gnr. 1 / bnr. 102) som adkomst og rørgate for VA går over har varslet Sandnes Kommunen om manglende tinglysing av veirett, manglende tinglysing av rørgate og tilbakesetting av grensemarkører. Iflg. Sandnes Kommune er dette av privatrettslig karakter og kommune er ikke part i sak. Iflg. Sandnes Kommune vil ikke ferdigattest for bygget kunne utstedes før forhold knyttet mot vann og avløp er avklart, jf. plan og bygningsloven kapittel 27. Kjøper overtar ansvar og risiko for nødvendige avtaler som må på plass herunder kostnader forbundet med dette.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie bestående av to seksjoner. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Megler har ikke lyktes i å innhente nevnte dokumenter. Grunnet sameiets størrelse (kun to seksjoner) antas det at regnskap, budsjett og årsberetning ikke foreligger.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 15 758
  Boligen står fortsatt med bygningsstatus igangsettelsestillatelse hos Sandnes Kommune. Sandnes kommune opplyser om at faktura for kommunale gebyr sendes ikke før tidligst midlertidig brukstillatelse. Sandnes Kommune har foretatt en beregning av de kommunale gebyrene for 2021, bruksareal benyttet som grunnlag for vann- og avløpsgebyrene =237 m2, beregnet med det minste sett med avfallsbeholdere. Da er årlige kommunale gebyr = kr 15 758,25,- inkl mva.
 • Kjøper må påregne løpende kostnader til kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, evnt. tv/internett samt eventuell velforeningskontigent.
 • Boligen er ikke ferdigstilt.
  - Det foreligger rammetillatelse av 21.09.2015 for tiltaket etter dispensasjonssøknad
  - Det foreligger igangsettingstillatelse av 13.09.2017. Det gjøres oppmerksom på at igangsettingstillatelsens blant annet har følgende forutsetning: Er arbeidet ikke satt i gang innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. (jf. plan- og bygningsloven § 21-9). Hvorvidt tillatelsen fortsatt er gyldig er for megler ukjent.
  - 02.09.2021 Kommunen har sendt ut varsel om tilsyn i anledning varsel fra nabo om at det blant annet er utført tiltak som går over eiendomsgrensen, ikke er i tråd med tillatelsen, samt at det er utført utfylling på naboeiendom.
  - 21.09.2021 Kommunen har sendt ut tilsynsrapport etter tilsyn hvor avvik er påpekt og må rettes. Dette gjelder plassering av bygg som ikke samsvarer med tillatelsen og at søknadspliktige forhold er utført uten at det er søkt om endring (balkong).
  - 20.10.2021 Kommunen har sendt ut forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven. Følgende forhold bemerkes som ulovlig utført: Plassering av boligen, utførelse av terrasse/balkong og trapp ned fra terrase/balkong. I brevet bemerkes også fra kommunen at rørgate over eiendom gnr. 1 bnr. 102 følges opp i separat sak av Vann- og avløpsavdeling i kommunen og at de ikke kan se at utvidet bruk av avkjørsel er dokumentert ivaretatt.
  - 13.12.2021 Kommunen utsteder pålegg om retting og bruk av tvangsmulkt etter plan og bygningsloven §32-3 og tvangsmulkt §32-5. Pålegg om retting i form av å tilbakeføre bygget til opprinnelig tillatelse eller å søke om endring innen 07.03.2022. Følgende forhold beskrives i brevet som ulovlige: Bygget er plassert 1,7 meter nærmere nabogrense, Terrasse/balkong er oppført annerledes enn tillatelse og trapp ned fra terrasse/balkong er ulovlig. De ulovlige forholdene kan rettes opp gjennom enten å tilbakeføre til opprinnelig tillatelse eller det kan søkes om å få tiltakene godkjent. Kommunen gjør oppmerksom på at de ikke har tatt stilling til utfallet av en eventuell søknad/søknad om dispensasjon. De opplyser samtidig om mulighet for møte eller forhåndskoferanse i sakens anledning.

  Vedlagt salgsoppgave følger utdrag av ovennevnte saksdokumenter som interessenter bes gjøre seg kjent med. Fullstendige saksdokumenter kan hentes ned fra Sandnes Kommunes portal for innsyn i byggesaker på følgende adresse: opengov.360online.com/Cases/sandnes/Case/Details/15147304?documentID=17629609.

  09.02.2022 ble medhjelper varslet av ansvarlig søker om at han fratrer som ansvarlig søker for prosjektet og at alle dokumenter ang. "opphør av ansvarsrett for SØK og arkitekturprosjektering" er levert Sandnes Kommune. Medhjelper har forespurt saksbehandler i Sandnes Kommune hvilke konsekvenser dette har for tvangssalgskjøper og har fått følgende svar: "For byggesøknaden så betyr det at det må kobles inn en ny ansvarlig søker i saken. Som følgelig må sette seg inn i saken, hva som har skjedd, hvem som gjort hva, hva som er igjen av arbeider etc. Når en skifter ansvarlig søker eller ansvarlige foretak i en sak så er det avhengig av hvor samarbeidsvillige foretakene som går ut av saken er. Hvis de leverer over dokumentasjon og historikk kan det bli forholdsvis greit, men vesentlig vanskelige hvis det mangler dokumentasjon. Hvis det blir en vanskelig prosess så vil det naturlig nokk ta lengre tid og følgelig mer penger å få forholdet riktig/lovlig." Interessenter oppfordres til å kontakte Sandnes Kommune for nødvendige avklaring rundt rollene som tiltakshaver, ansvarlig søker og ansvarsretter i forbindelse med ferdigtilling av prosjektet med bla. søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest som boligen er avhengig av for å kunne tas i bruk.

  Kjøper gjøres også oppmerksom på støttemur ned mot Daleveien som må påregnes at må prosjekteres, omsøkes og utføres for egen regning før eventuelle tillatelser til innflytting blir gitt fra kommunen. Medhjelper ble 02.02.2022 varslet av nabo (eier av seksjon 1) at de har kontraktsfestet at deres selger (som er saksøkt i dette tvangssalget) skal bekoste seksjon 1 sin andel av muren. Hvorvidt seksjon 1 sin selger vil kunne gjennomføre sine kontraktsforpliktelser er ukjent og tvangssalgskjøper må ta høyde for at muren må bekostes for egen regning i sin helhet.

  Kjøper påtar seg all risiko for ferdigstilling av boligprosjektet i sin helhet, herunder eventuelle pålegg relatert til dette og alle kostnader forbundet med dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut når denne er ferdigstilt.
 • Krever ervervet av eiendommen konsesjon bærer kjøper risikoen for at konsesjon blir gitt. Budgiver kan ikke gjøre budet betinget av at han får konsesjon. Jfr. opplysninger gitt av namsmyndighetene er høyeste pris som vil bli godkjent kr
  Eiendommen er konsesjonsfri.
 • For odelseiendommer bærer kjøperen risikoen for odelsløsning
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
  Vedlagte tegninger er ikke i målestokk og kan også avvike fra valgte løsninger. Det er mindre avvik i rominndeling på mottatte teginger fra kommunen i forhold til faktisk bygget bolig.
 • Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen og overtas av kjøper:

  -1939/4343-3/43 Bestemmelse om gjerde
  23.08.1939
  Overført fra: 1108-1/27
  Gjelder denne registerenheten med flere

  -2004/5301-1/43 Erklæring/avtale
  18.05.2004
  rettighetshaver:Knr:1108 Gnr:1 Bnr:128
  Bestemmelse om adkomstrett
  Overført fra: 1108-1/27
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område som i gjeldende kommuneplan for Sandnes er avsatt til bolig og som videre er belagt med hensynssone "ras og skredfare". Videre omfattes eiendommen av reguleringsplan nr. 78114 (Reguleringsplan for Daleveien på strekning, Aspervika - Nedre Gramstad)
  og plan nr. 2011108 (Detaljregulering for gang-sykkelvei Fv. 317, Gramstad - Dale). Sistenevnte plan omhandler areal på eiendommen som er regulert til støttemur med frisiktsone ned mot Daleveien. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med planen og hvilke konsekvenser denne har for fremtidig eier.
 • Gnr. 1 Bnr. 27 Snr. 2 i Sandnes kommune
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3.
 • Bjørn Sigurd Woster
  Jane Voll
Eirik Johnsen

Megler

Eirik Johnsen

95 44 59 04

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev