aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Borggata 32 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmeling Sunnhordland

Stor, lys og flott toppleilegheit med god plassering | Parkeringsplass | 2 soverom | Usjenert uteplass |

 • 3 450 000
 • BRA 116 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING3 450 000
 • OMKOSTNINGER98 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 548 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 997
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 116 m²
 • FELLESKOST./MND1 358
 • TOMT593 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  86 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 450 000,-))
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  98 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 548 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til Borggata 32, ein lekker og lys toppleilegheit på Leirvik.

Gang, stove, kjøken, bad/vaskerom, 2 soverom

I tillegg er det ei stor utvendig bod på ca. 10 kvm, fast biloppsillingsplass i carport og eksklusiv bruksrett til uteplass.

VERDT Å MERKE SEG
•Topp- og endeleilegheit

•Flott utsikt

•Eksklusiv bruksrett til uteområde

•Stor og romsleg

•Sentral beliggenhet

•Kort veg til alle servicetilbod

•Fast parkeringsplass i carportEntré:
Det er ein stor og lys entré med stor skyvedørsgarderobe til oppbevaring av sko og kle.

Stova
Leilegheita har ei stor og lys stove.
Stova er av god storleik, med god plass til sitjegruppe og etestove
Det er store vindauge i front, samt takvindauge på skråtaket

Kjøkenet
Kjøkenet er eit tradisjonelt eikekjøken med profilerte frontar. Det er utstyrt med kombiskap, oppvaskmaskin og komfyr.
Det er eit stort kjøken med god plass til kjøkenbord.

Hovudsoverommet er eit stort soverom med god plass til dobbeltseng, garderobeskap og nattbord.
Frå hovudsoverommet så er det utgangsdør til uteplassen.

Badet har fliser og varmekabler på golvet.
Badet er utstyrt med servant i møbel, stor dusjnisje, toalett og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel


Leilegheita har eksklusiv bruksrett til uteområdet her. Det er god plass til sittegrupper og solstol
Uteplassen. Her er det ei bod som tilhøyrar leilegheita på ca. 10 m² og bod for snr. 1 og 2.
Det er fellesområde ved inngangspartiet for alle leilegheitane i etasjen
01 Velkomen til visning

Borggata 32, Vestland

 • Innvendige overflater:
  Golv: Parkett
  Vegg: Malte strier
  Tak: Plater

  Badet
  Golv: Golvfliser med varmekabler
  Vegg: Baderomsplater
  Tak: Plater
  Utstyrt med: Toalett, dusjnisje med skyvedør, baderomsinnreiing med vask, vaskemaskin og tørketrommel.
  Det er i tillegg ein ekstra varmtvannsbereder om ein har behov for dette.

  Seljar har eigd leilegheita sidan 1997.
  Dei siste oppgraderingane som vart gjort var:
  Male alle overflater og dører innvendig i 2018

  Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport. Denne er vedlagt salsoppgåva. Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 og 3 i tlilstandsrapporten:

  Forhold som har fått TG2:

  Takvindu på bad
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Karm er fuktutsatt med tegn til sopp og avflassing på innvendig karm.
  Det er og løs pakning på takvindu.

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  Forhold må utbedres for å lukke avvik.

  Utvendig dører
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Ytterdører til soverom har skader på utvendig dørblad og fukt i terskel.
  Som følge av fukt i terskel så har dette lokalt skadet parkett mot
  terskel. Innfestingen av ytterdør er trolig utført feil, noe som tillater
  fuktoppsug fra betongdekke.
  Inngangsdør til bod er slitt på utvendig panel.

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Tekniske installasjoner - Vannledninger
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes
  til sluk eller annen kompenserende løsning

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på
  eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system

  Tekniske installasjoner - Varmtvannstank
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
  annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system
  e.l. ved varmtvannstank

  Innvendig etasjeskille / gulv mot grunn
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  Det ble målt ca. 20 mm høydeforskjell i etasjeskille på hele rommet i
  gang til soverom\bad.
  Det var ca. 10 mm høydeforskjell i stue.

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Forhold som har fått TG3:

  Gulv - soverom
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Overflater har endel slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er synlig skader på parkett på lokalt område rundt ytterdør til
  soverom. Skader skyldes
  utettheter\fuktoppsug under ytterdør

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  Overflater må utbedres eller skiftes.

  Våtrom 3. ETG - Bad / Vaskerom
  Takstmannen har gitt følgjande vurdering av avvik:
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk
  etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert
  tilstandsanalyse, etter standardens krav.

  Takstmannen foreslår følgjande tiltak:
  Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at
  alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres  Det framgår av tilstandsrapport og egenerklæringsskjema frå seljar at det er fukt ved dør til terrasse.
  Takstmannen skriv:
  Ytterdører til soverom har skader på utvendig dørblad og fukt i terskel. Som følge av fukt i
  terskel så har dette lokalt skadet parkett mot terskel. Innfestingen av ytterdør er trolig utført
  feil, noe som tillater fuktoppsug fra betongdekke. Forhold settes isolert til TG3.
 • Leilegheita ligg flott til i Borggata med skjerma uteplass på baksida av bygget.

  Her har ein gangavstand til alle servicetilboda med mellom anna Borggata og alle dei frittliggande butikkane, restaurantar og kaféar, Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet og TRIO-bygget. Her er noko for ein kvar smak! Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.
 • Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.
 • Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.
 • Sjå vedlagt tilstandsrapport avholdt 31.08.2021 iht. NS3940 av Øystein Mæland for teknisk skildring av eigedomen.
 • 3.etg: P-rom 116 m² / BRA 116 m²

  Følgande rom inngår i primærareal:
  Gang, stove, kjøken, bad/vaskerom, 2 soverom

  I tillegg er det ei utvendig bod på ca. 10 m²

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Kvitevarer på kjøkken

  Det er innlagt fiber.
 • Varmekablar på badet
  Elles elektriske omner
 • Fellestomt
 • Det er eksklusiv biloppstillingsplass på nabotomta i carport.
  Dette er ein rettighet som er tinglyst på skøyte.
 • Eigedommen er tilknytta offentleg veg, med privat avkøyrsel.

  Eigedomen er tilknytta offentleg vatn og avlaup.
 • Forretningsfører: Anne Marie Grov
 • 2.etasjen i bygget vart ombygd i 2021 og fekk nytt mellombels bruksløyve i den forbindelse.
  Det vart samstundes oppretta nytt sameige i forbindelse med ombyggingen.

  Sameiget består av 12 seksjoner. 10 bustadseksjoner og 2 næringsseksjoner

  Sameiebrøk: 15/115
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjenning kan ikkje nektes uten saklig grunn.
 • Det er ikkje fastsett i vedtekene.
  Normal praksis er at ein søker styret om dette.
 • Gjensidige
  Polisenummer: 78128102
 • Formuesverdi som primærbolig kr 635 946 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 289 405 per 31.12.19
 • 1 358,33 pr. mnd. Felles utvendig forsikring og avsetting til felles vedlikehald


  Frå 01.01.2022 vil felleskostnadane auke til kr. 1.358,33
 • Ikkje aktuelt
 • Ikkje aktuelt
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 20 226 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 6.593,76
  Årsavgift avlaup kr. 5.826,4
  Årsavgift renovasjon kr. 2.556,24
  Eigedomsskatt kr.5.249,04
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 36.526,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter kr. 20.226,- Felleskostnader kr.16.300,-
 • Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen.

  Det er ein mindre endring på planteikning mellom gang og bod utifrå teikningane frå kommunen.
 • Det føreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørje denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe ein bustadseksjon dersom kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eigar av fleire enn to bustadseksjoner i eigarseksjonssameiet. Begrensninga gjelder ikkje kjøp av fritidsbustader. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Fylgjande er tinglyst på eigedommen:


  1997/8105-2/49 Erklæring/avtale
  15.09.1997
  Panterett til sameiget for kr 10.000,-for trygd for
  fellesutgifter
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - I seksjonseringen frå 1997 står det at sameige har panterett for 10.000,- for sameierenes forpliktelser. Samt at sameigeren er bunden av vedtektene som gjelder for sameige  1997/8718-4/49 Bestemmelse om veg
  06.10.1997
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:6
  - Snr. 4 har eksklusiv bruksrett til uteareal tilhøyrande seksjon nr. 6, men snr. 1, 2 og 6 har til tilkomst over utearealet

  Rettigheter på 4614-27/25

  Rettigheter i eiendomsrett
  1899/900117-1/49 Bestemmelse om vannrett
  29.08.1899
  Overført fra: 4614-27/56
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:4
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:5
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:6
  Overført fra: 4614-27/56
  -Gammel bestemmelse tilhøyrande hovudbruket frå 1899


  Rettigheter på 4614-27/55
  Rettigheter i eiendomsrett
  1997/8718-2/49 Best om garasje/parkering
  06.10.1997
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:4
  - Følgjande står tinglyst på skøyte ifm. kjøp: Med i handelen følgjer eksklusiv biloppstillingsplass på gnr. 27, bnr. 55 som vist på vedlagte kart.

  Rettigheter på 4614-27/56/0/6
  Rettigheter i eiendomsrett
  1997/8718-3/49 Bruksrett
  06.10.1997
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:4
  - Følgjande står tinglyst på skøyte ifm. kjøp: Eksklusiv bruksrett til uteareal tilhøyrande seksjon nr. 6 som vist på vedlagte kart.
  Seksjon nr. 6, 1 og 2 har likevel tilkomst over utearealet fram til lokala på seksjon 6.


  Rettigheter på 4614-27/56/0/6
  Rettigheter i eiendomsrett

  1997/8720-1/49 Bestemmelse om veg
  06.10.1997
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:27 Bnr:56 Snr:4
  Med flere bestemmelser
  - Snr. 4 har eksklusiv bruksrett til uteareal tilhøyrande seksjon nr. 6, men snr. 1, 2 og 6 har til tilkomst over utearealet
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til sentrumsføremål iht. Plan-ID R-065-000 "Øvre Borggata "
 • Gnr. 27 Bnr. 56 Snr. 4 i Stord kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
  Moglegheit for snarleg overtakelse.
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud/kjøpsbekreftelsar skal leverrest skriftlig til megler. Benytt Trygg Budgivning for å registrera ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt provisjon på 1,2% av salssum for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,- og visningar inkludert. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 42.500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 23.685,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Gunn Bjelland
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger