aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkomen til Kjøtteinsvegen 10 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Stor og innhaldsrik einebustad på Lerivik med storslått utsikt og gode solforhold | Barnevennleg område | Visning 12.05

 • BRA 223 m²
 • 5 soverom
 • OMKOSTNINGER107 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 107 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 188 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT978 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  91 250,- (Dokumentavgift)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  107 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 107 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Velkomen til Kjøtteinsvegen 10 - ein stor og innhaldsrik einebustad på Leirvik med flott utsikt gode solforhold og stor hage.
Eigedommen består av einebustad og garasje

Innhald:
1.etg.: Entré, gang, stove, kjøken, TV-stove, 3 soverom
U.etg.: Kjellarstove, gang, toalett, to soverom, vaskekjellar, boder og hobbyrom

Det er halvetasjer i 1.etasje med entré, gang, 2 soverom og bad på eit plan og resten på eit litt høgare plan.

Verdt å merke seg
Flott utsikt
Gode solforhold
Kort veg til skule, barnehage og Leirvik
Populært område

Velkomen inn!
Det er ein stor enté med garderobe langs heile eine sida med god plass til å henge frå seg yttertøy og sko.

Gangen er bindeledda til alle romma i bustaden. Det er halvetasjer i 1.etasje med entré, gang, 2 soverom og bad på eit plan og resten på eit litt høgare plan.

Stova
Stor og lys stove med god plass til sitjegrupper og etestove.
Det er store vindauge i front som gir flott utsikt utover sjø og fjell.
Det er og skråtak som gir ein ekstra god romfølelse.

Tv-stova
I andre enden av stova så ligg tv-stova. Det er ei delvis open løysing. Det er eigen peis i tv-stova. Det er høgt under taket og god plass til sitjegruppe og god stol her.

Kjøkkenet
Klassisk eikekjøken med profilerte frontar og laminat benkeplate med nedfelt vask.
Det er god skap- og benkeplass, samt plass til kjøkenbord.
Det er frittståande kvitevarer

Badet
Stort bad med to deler. I den første delen så er det toalett og servant med møbel og skap. I den neste delen så er det badekar, dusjkabinett og servant i møbel.

Soverom i hovudetasjen:
Hovudsoverommet er av god storleik med plassbygde garderobeskap og plass til dobbeltseng, nattbord og kommode.

Soverom 2 ligg vegg-i-vegg med hovudsoverommet. Opprinneleg var det to mindre soverom, men det blei slått saman til eit stort.

Soverom 3 ligg inn forbi tv-stova. Det er i dag nytta som kontor, men også her er det god plass til seng og garderobe.

Kjellaretasjen
Kjellaretasjen består av kjellarstove, gang, toalett, to soverom, vaskekjellar, boder og hobbyrom.
Soveromma har ikkje vært i bruk dei siste åra, men var med på originalteikningane.

Huset er blitt bygd på 3 ganger, og i den forbindelse vart det og gravd ut ny grovkjellar. Der er takhøgda låg.

Uteområdet:
Stor tomt med steinlagt innkøyrsel, asfaltert ned til garasje og grasplen i front.
Tomta er flott opparbeida.
Det er stor terrasseplatting over garasjen med god plass til sitjegruppe, solstol og grill.
Ein har og stor hage i front av huset.
Gangen er bindeledda til alle romma i bustaden

Kjøtteinsvegen 10, Vestland

 • Innvendige overflater:
  Parkett i stove, TV-stove, kjøken og gang. Laminat på soverom. Golvbelegg i entré og trappeavsats.
  Veggflater er tapetserte, kledd med plater og malt.
  Himlinger med malte plater, trepanel og plater som ligner på trebord.

  Kjellaren:
  Laminat i kjellarstove. Golvbelegg i øvrige rom. Noe synlig betonggolv.
  Trepanel og tapet på vegger.
  Trepanel i alle himlingar.

  Badet
  Golv: Fliser
  Vegg: Våtromstapet i første del av badet, fliser og panel i delen innerst.
  Utstyrt med: 2 skapinnreiing med vask, golvståande toalett, innflisa badekar og dusjkabinett.


  Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport. Denne er vedlagt salsoppgåva.
  Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tilstandsrapporten.

  1. Grunn og fundamenter
  På punkt "1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet" har takstmannen skrive: Tg2 settes grunnet sprekker i mur og mangel på topplist på utvendig fuktsikring.

  2. Yttervegger
  På punkt "2.1 Yttervegger " har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet lite lufting, manglende sikring for mus og stedvise råtne kledningsbord.
  Utskiftninger og vedlikehold må påberegnes.
  3. Vinduer og ytterdører
  På punkt "3.1 Vinduer og ytterdører " har takstmannen skrive: Tg2 settes grunnet alder og slitasje på eldre vindu og dører.
  Utskiftinger må påberegnes som en del av periodisk vedlikehold.

  4. Tak
  På punkt "Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak" har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet alder på konstruksjonen.
  På punkt "4.2 Undertak, lekter og ytterkledning (taktekkingen)" har takstmannen skrive: Tg2 settes grunnet alder på tekking og undertak.
  Betongtakstein har en forventet levetid på 10 - 40 år.
  6. Balkonger, verandaer og lignende
  På punkt "6.1 Balkonger, verandaer og lignende" har takstmannen skrive: Tg2 settes da overflatene har behov for periodisk vedlikehold.
  7. Våtrom
  På punkt "7.1.1 Overflate vegger og himling" har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet alder og slitasje på overflater.

  8. Kjøken
  På punkt 8.1 "Kjøkken" har takstmannen skrive: Tg2 settes grunnet alder på kjøkkeninnredning og stedvis knirk i gulv.
  9 Rom under terreng
  På punktet 9.1.1 "Veggenes og himlingens overflater" har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet slitasje på overflater

  På punktet 9.1.2 "Gulvets overflate" har takstmannen skrive: Tg2 settes grunnet alder og noe ujevnheter i overflatene.

  På punktet 9.1.3 "Fuktmåling og ventilasjon" har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet alder på konstruksjonen

  10. VVS
  På punkt 10.1 "WC og innvendig vann- og avløpsrør" har takstmannen skrive: Tg2 settes grunnet alder på vann og avløpsrør.
  Anbefaler utskiftinger på sikt.

  På punkt "10.2 Varmtvannsbereder" har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet alder på bereder.
  Forventet levetid på varmtvannsberedere er ca. 20 år

  11. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
  På punkt "11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring" har takstmannen skrive: TG2 settes grunnet alder.
  Anbefaler å skifte ut innmat til automatsikringer jordfeilbrytere og overspenningsvern.
  Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i tilstandsrapporten.
  På punktet 7.1.2"Overflate gulv" har takstmannen skrive: TG3 settes da det må støpes nytt gulv med fall til sluk.
  Badekar må ikke brukes før el tilkobling er lokalisert og kontrollert

  På punktet 7.1.3 Membran, tettsjiktet og sluk" har takstmannen skrive: TG3 settes grunnet mangel på membran under fliser.
 • Eigedommen ligg flott til på Leirvik med gode solforhold og flott utsikt.

  Det er ca. 800m til Leirvik skule, 800 m til Stord ungdomsskule og 600 m til Stord vidaregåande skule. Det er eit bredt utval av tur- og fritidstilbod rundt eigedommen.

  Det er ca. 2 min å gå til Leirvik, kor ein har eit stort servicetilbod. Det kan mellom anna nemnast Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget, Borggata og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak! Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.
 • Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.
 • Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.
 • Sjå vedlagt eierskifterapport avholdt 08.04.2022 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.
 • 1.etg: P-rom 140 m² / BRA 140 m²
  U.etg: P-rom 48 m² / BRA 64 m²
  Totalt: P-rom 188 m²/ BRA 204 m²

  Garasjen: BRA 19 m²

  Totalt: P-rom 188 m²/ BRA 223 m²

  Følgande rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Entré, gang, stove, kjøken, tv-stove, 3 soverom
  U.etg.: Kjellarstove, gang, toalett og to soverom

  Areala er henta frå vedlagt eierskifterapport utført av Thomas Angel Langli. Meklar har ikkje kontrollmålt bustaden.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Kvitevarer på kjøkken følger med

  Taklampane i stova og lampettane følgjer ikkje
 • Peis i stove. Peis i tv-stove og peis i kjellarstove.
  Varmepumpe i stove.
  Varmekablar på bad
 • Stor tomt med steinlagt innkøyrsel, asfaltert ned til garasje og grasplen i front.
  Tomta er flott opparbeida.

  Tomtestorleiken er 978 m²
 • Garasje og plass til biler i steinlagt innkøyrsel.
 • Eigedomen er tilknytt offentleg vatn og avlaup.

  Eigedommen er tilknytt offentleg kommunalveg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 831 359 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 992 892 per 31.12.20
 • Kr. 20 217,24 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 6.593,76
  Årsavgift avlaup kr. 5.826,24
  Årsavgift renovasjon kr. 2.856,36
  Eigedomsskatt kr. 4.2754,96
  Årsavgift feiing kr. 664,92
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 20.217,24,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter
 • Det er utstedt ferdigattest på eigedomen, datert 1.10.1976 ifm. bustad

  eigedommen er bygd på to ganger etter byggeår.

  1975: Utbygging av stove, samt eit nytt soverom. Dette rommet er i dag opna opp til eit stort soverom istadenfor to små.
  1983: påbygd soverom og tv-stove i bakkant.

  Underetasjen var i utgangspunktet teikna med "hobbyrom" som i dag er kjellarstova og "diverse" som i dag er to soverom.
  Romma var derfor teikna som opphaldsrom og ikkje bod, og blir då rekna som soverom.
  Kjellaretasjen er blitt ombygd til og å ha eit vaskerom og bod, samt grovkjellar under nytt tilbygg og flytta vaskerommet fram slik at innteikna vaskerom er blitt verkstad.
 • Det føreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørje denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1963/2419-4/49 19.07.1963 BESTEMMELSE OM GJERDE
  - Parsellen har gjerdeplikt

  1998/9988-1/49 16.12.1998 JORDSKIFTE
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  - Jordskifte på vegretten forbi eigedommen.

  1999/4609-1/49 09.06.1999 BESTEMMELSE OM GJERDE
  Med flere bestemmelser
  - Avtalt om at dersom det settes opp gjerde/port/grind el i sørlig hjørne så skal det ikkje være nærere grensa enn 0,5 m mot nabogrensa gnr. 39, bnr. 18.

  Samtlege servituttar er tilgjengeleg hos meklarforetaket
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til bustad iht. Plan-ID Gnr./bnr. 39/147 mfl., Hamnegata.
  965 m² av tomta er avsett til Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.
  68 m² av tomta er avsett til friskt
  7 m² av tomta ligg som veg iht. reguleringsplanen "Gnr/bnr 39/32 m. fl., Sjoarbakken".
 • Gnr. 39 Bnr. 344 i Stord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt provisjon på 1,1 % av salssum for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,-, oppgjørshonorar kr. 5.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 42.500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 23.871,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Harald Haukanes
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev