aktiv-eiendomsmegling
Grindheimsvegen 134 - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Sunnhordland

Stor og lekker einebustad frå 2014 med utleigedel i naturskjønne omgivnadar. Stor tomt og gode solforhold |

 • 4 100 000
 • BRA 272 m²
 • 7 soverom
 • PRISANTYDNING4 100 000
 • OMKOSTNINGER118 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 218 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 920
 • SOVEROM7
 • AREALP-rom 255 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 256 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  102 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 100 000,-))
  --------------------------------------------------------
  118 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 218 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Grindheimsvegen 134 er ein stor og innhaldsrik einebustad med eigen utleigedel.
Eigedommen vart påbyd i 2014 med ein ny del på 153 m², og dagens eigarar har leigd ut den gamle delen av bustaden.

Einebustad
1.etg.: Entré, stove kjøken, bad og bod/Tekniskrom
2.etg.: Gang, 4 soverom, bad og vaskerom

Utleiedel:
1.etg.: Entré, stove og kjøken
Loft: Gang med trapp, bad og tre soverom
Kjellar: Kjellarrom

I tillegg er det stor uteplass, hage, og terrasseplatting med inngangsparti på hovudhuset.

Bustaden held ein klassisk og lekker stil som held stilen til eigedommen gjennomført.

Verdt å merke seg
- Stor og innhaldsrik einebustad med to deler
- Uthus
- Flotte uteplassar
- 7 soverom
- God standard på ny del
- Innflyttingsklart

Velkomen inn!

Inngangspartiet til einebustaden er staseleg med doble dørar og flott varanda i front.
Ved inngangspartiet er det plass til fleire sittegrupper.

Det er ein romsleg entré med plass til å henge frå seg.
Det er også eit inngangsparti i andre enden av bustaden med inngangsdør i begge ender av gangen.
Det er og ein stor skyvedørsgardeobe med god lagringsplass og fliser på golvet.


Kjøkenet
- Hjarta i bustaden -

Lekkert og tradisjonelt Sigdals kjøken i hjarta av huset. Kjøkenet har ein U-fasong med god skap- og benkeplass.
Det er integrerte kvitevarer, nedfelt vask og profilerte frontar. Det er smart glasplate langs heile kjøkenbenken.
Kjøkenet har lekre detaljer.
Det er god plass til etestove på kjøkenet. Det er også ekstra benkeplass.

Av utstyr kan det nemnast:
Brei induksjonsplatetopp
2 Steikeomner
Oppvaskmaskin

Det er frittståande kjøkeskap

Stova
Stor og romsleg stove med god plass til tv- og sofakrok.
Det er store vindauger i stova som gir godt med naturleg lys.

Det er og eit praktisk rom under trappa med god lagringsplass.
Rommet fungerer også som teknisk rom med vartvannsbereder og sentralstøvsuger

Bad 1.etasje
Romsleg bad med lyse overflater.
Badet er utstyrt med vask i baderomsmøbel, toalett og dusjkabinett.


2.etasje:
Andre etasje består av gang, bad, vaskerom og 4 soverom.

Det er 4 soverom i andre etasje.

Hovudsoverommet er det største soverommet, og her er det god plass til dobbeltseng, garderobeløysing, nattbord mm.

Soveromma har alle plass til seng, nattbord, garderobe.

Bad 2.etasje
Romsleg bad med lyse overflater.
Badet er utstyrt med vask i baderomsmøbel, toalett, badekar og dusjkabinett.
Det er også inngang til vaskerommet som ligg innfor badet.
Vaskerommet er flott tillaga med arbeidsbenk, samt plass til vaskemaskin og tørketrommel.

Utleigedelen
Huset er originalt frå ca. 1920. Det er papir frå tomta datert 1876, men ikkje info om byggeår. Alderen på bygget er stipulert av takstmann.

Huset har sjarm og det er ein del skeivheiter i golv etc, som er naturleg i eit så gammalt hus. Når den nye delen vart bygd er det gjort byggtekniske tiltak for å dele einingane med bl.a plast mellom konstruksjonane.

Taket på huset vart skifta samtidig som hovudhuset vart bygd.

Velkomen inn!
Entré med trapp til loftet. Det er og inngang inn vidare i huset.

Mellomgang og vaskerom er uttyrt med opplegg for vaskemaskin.

Kjøkenet i utleigedel er eit nyare IKEA-kjøken med slette kvite frontar.
Det er fritttståande kvitevarer.

Stova er romsleg og det er plass til både etestove og sofakrok.
Det er og ein peis i stova.

Loftet

Det er 3 soverom på loftet, i tillegg til oppbevaringsplass og bod.
Badet er eldre og er utstyrt med dusjkabinett, toalett og servant frå ikea.

Kjellaren i utleigedelen har god lagringsplass, men lav takhøyde.

Uthuset er også brukt til oppbevaring.
Det er lagt strøm frå til lys, stikk og utelamper.

Uteområdet
Eigedommen har fleire kjekke uteområder. Det er stor amarikansk-inspirert inngangparti med flotte søyler, dobbeldør og brei trapp. Her er det plass til sittegrupper i begge ender.

Det er og terrasseplatting mellom uthuset og inngangspartiet.
Her er det også praktisk tillaga med rampe om ein har barnevogn eller rullestol.

I tillegg er det hage på både framsida og baksida av huset.
Eigedommen er under frådeling.

Uthuset ligg kjekt til med god oppbevaringsplass. Det er også tillaga med parkering ved uthuset.
Romsleg entré

Grindheimsvegen 134, Vestland

 • Hovudhuset
  Golv:
  3-stavs eikeparkett på samtlige gulv.
  Veggar:
  Mdf-paneler.
  Tak:
  Malte takplater 60/120.

  Bad 1.etasje
  Golv: Fliser
  Vegg: Baderomspanel
  Utstyrt med:Baderomsmøbel med vask, vegghengt wc og dusjkabinett.
  Varmekablar i golvet

  Bad loftet
  Golv: Fliser
  Vegg: Baderomspanel
  Utstyrt med: Baderomsmøbel med vask, vegghengt wc, badekar og dusjkabinett.

  Vaskerom
  Golv: Fliser
  Veggar: Mdf-panel
  Utstyrt med: Innreiing med arbeidsbenk. Plass for vaskemaskin og tørketrommel.

  Utleigedelen:
  Eldre utførelse på bad.
  Golv: Belegg
  Veggar: Eldre belegg
  Utstyrt med:
  Wc, skap med vask og dusjkabinett.

  Golv:
  Belegg og malte bordgolv.
  Veggar:
  Malte platevegger og malt plank.
  Tak:
  Slette malte tak, dels med synlige bjelkar.

  Eigedommen er gjennomgått av ein bygningskyndig og det er utarbeida ein tilstandsrapport av Knut Grahl-Madsen. Denne er vedlagt salsoppgåva.
  Følgjande er gitt tilstandsgrad 2 i tlilstandsrapporten.
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Normal slitasjegrad men med bakgrunn i alder må en påregne utskiftinger
  Tiltak: Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. På sikt må samtlige vinduer skiftes.

  Innvendig > Overflater: Noe slitasje.
  Tiltak: Det må påregnes fornying.

  Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

  Tomteforhold > Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er fukt i kjelleren.
  Tiltak: Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Slik kjeller nyttes idag er det ikke behov for tiltak.

  Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Utvendig puss løsnet langs et hjørne.
  Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Flikke hjørnet.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Krav til fall er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Det er vanslelig å utbedre fall.
  Tiltak: Det må foretaes lokal utbedring. Det anbefales å heve terskel ved dør til gang med 20 mm.

  Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Krav til fall er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Det er beskrevet tiltak for tilliggende bad. Tilsvarende utbedring er nødvendig her.
  Tiltak: Det må foretaes lokal utbedring. Heve terskel.

  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

  Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
  mm fra sotluke.
  Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det må foretas lokal utbedring. Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Innvendig > Rom Under Terreng: Kjellervegger har utførelse i stein, ingen nyere fuktsikring.
  Tiltak: Det må påregnes tiltak ved standardheving av kjelleren.

  Tomteforhold > Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak: åviste skader må utbedres. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Følgjande er gitt tilstandsgrad 3 i tlilstandsrapporten.
  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Lokal utbedring bør utføres. Påviste skader må utbedres. De påviste skader må utbedres.

  Utvendig > Veggkonstruksjon: Kledningen er værslitt. Det er lagt mørtel opp på nederste bord. Ingen lufting.
  Tiltak: En må påregne utskiftin av kledning.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
  standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er planhetsavvik.
  En må påregne noe råteskader på rammer utsatte vegger.
  Tiltak: Påviste skader må utbedres. Råteskadet treverk må skiftes.

  Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Eldre utførelse. Det må påregnes fornying.
  Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja
  Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja
 • Eigedommen ligg flott il i naturskjønne omgivnadar med gode solforhold.

  Nærmaste barneskule er moster skule, ca. 2,7 km frå bustaden.

  Det er fleire barnehagar i området.

  Nærmaste daglegvarebutikk er Kiwi Mosterhamn, ca. 5 min med bil.

  Det er ca. 19 km inn til Bremnes, sentrum på Bømlo. I tillegg er det ca. 16 km til Heiane på Stord. Plasseringa gir lett tilkomst til begge kommunane.

  Svortland som er kommunesenteret på Bømlo kan by på eit rikt utval av butikkar servicetilbod og tenester. Me nevner blandt anna eit variert tilbod av kafear, frisør, tannlege, klesbutikkar for både dame, herre og born. Interiør og møblar, sportsbutikk og flott nytt senter; Bømlo Storsenter.
 • Veletablert bustadområde beståande av einebustader og tommansbustader.
 • Køyr mot Moster og følg vegen. Det er merka med skilt mot Grindheimsvegen, ta avkøyrsel til høgre.
  Bustaden ligg på venstre side.

  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.
 • Sjå vedlagt tilstandsrapport avholdt 12.05.2020 iht. NS3940 av Knut Grahl-Madsen for teknisk skildring av eigedomen.
 • Einebustad, ny
  1.etg: P-rom 81 m² / BRA 81 m²
  2.etg: P-rom 72 m² / BRA 72 m²
  Totalt: P-rom 153 m²/ BRA 153 m²

  Einebustad, gammel
  1.etg: P-rom 55 m² / BRA 55 m²
  Loft: P-rom 47 m² / BRA 47 m²
  Totalt: P-rom 102 m²/ BRA 102 m²

  Uthus: Bra 17 m²

  Totalt heile bustaden: P-rom 255 m²/ BRA 272 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Einebustad
  1.etg.: Entré, stove, kjøken og bad
  2.etg.: Gang, 4 soverom, bad og vaskerom

  Utleigedel
  1.etg.: Entré, stove og kjøken
  Loft: Gang med trapp, bad og tre soveorm
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  Kvitevarer på kjøken. Vatn- og isfunksjonen på kjøleskapet virker ikkje.
 • Hovuddelen:
  Peisomn i stova
  Varmekablar i hall, stove, kjøkken, begge bad og vaskerom.
  Varmepumpe


  Utleigedelen:
  Varmepumpe
  Peisomn i stove
 • Tomta er nyleg frådelt frå hovudbruket.
  Tomtegrensene er markert på kartet
 • Grusa parkeringsplass på eigedommen
 • Eigedomen er tilknytta offentleg vatn .
  Eigedommen er tilknytt privat avløp.
  Eigedommen er tilknytta offentleg veg (fylkesveg) via privat stikkveg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 354 906 per 31.12.18
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 277 662 per 31.12.18
 • Kr. 11 862,50 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 4.313,-
  Årsavgift avlaup kr. 715,-
  Årsavgift renovasjon kr. 2.860,-
  Feiing, brannsyn kr. 498,50
  Eigedomsskatt kr. 3.476,-
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 11.863,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter kr. Felleskostnader kr.
 • Det er utstedt ferdigattest på eigedomen, datert 06.03.2015 ifm. tilbygg, einebustad

  For bygningar ført opp før bygningslova frå 1965 ligg det ikkje føre ovanemnde attest.
  Huset er todelt, ein ny del og ein gammal del. Den nye delen vart bygd som eit tilbygg i 2013.
  Tilbygget gar godkjente byggeteikningar frå
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Dagens eigar har leigd ut den eine delen av bustaden.
 • Eigedommen er bebygd, tomta er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikkje meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Kjøpar er klar over at konsesjonsfritaket er betinga av at man ikkje foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes ovanfor plan- og bygningsmyndigheiten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfritak.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Eiendommens betegnelse
  Gnr. 14 Bnr. 293 i Bømlo kommune


  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Det er tinglyst ei rekkje servituttar på eigedomen. Desse er i hovudsak knytt til det eldre hovudbruket. Samtlege servituttar er tilgjengeleg hos meklarforetaket
 • Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommunedelplan er bustader.
 • Gnr. 14 Bnr. 293 i Bømlo kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
  Moglegheit for snarleg overtakelse.
 • Seljar har teikna boligselgerforsikring som dekker seljar sitt ansvar etter avhendingsloven avgrensa opp til MNOK 10. I den forbindelse har seljer fylt ut eigenerklæringsskjema som kjøper bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt samla verdi på 90.000,-
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Glenn Ekeberg
  Kristine Ekeberg
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev