aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Hystadvegen 58A - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling Sunnhordland

Stord Hystadvegen 58A

Stor og lekker horisontaldelt del av tomannsbustad | 4 soverom, 2 bad og 2 stover | 2 etasjer

 • 4 200 000
 • BRA 146 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 200 000
 • OMKOSTNINGER121 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 321 142
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 016
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 138 m²
 • FELLESKOST./MND167
 • TOMT944 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • ENERGIMERKINGB
 • 4 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  121 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 321 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hystadvegen 58A er ein horisontaldelt tomannsbustad som går over to etasjer. Bustaden inneheld:

1.etg.: Gang, bad, soverom, stove og kjøken
Loft: stove, tre soverom og bad

Verdt å merke seg:
- God planløysing
- Nydeleg utsikt
- Gode solforhold
- 4 soverom og 2 bad
- Kjekk plassering
- Innflyttingsklart
- Nyare standard

Velkomen inn!

Stor og lys entré med god plass til å henge frå seg yttertøy og sko.
Det er varmekabler i golvet.
Det er plass til garderobeskap på venstre sida for inngangsdøra og ei praktisk bod under trappa med oppbevaringsplass.

Stova
Stor og lys stove med store vindauge i front som både gir storslått utsikt og godt med lysinnslepp.
Det er god plass til sittegruppe og etestove i stova.
Stova er måla i ein behageleg og moderne farge.

Det er ei delvis open stove- og kjøkenløysing med naturleg inndeling av romma. Det er utgang til ein balkong i front av bustaden frå kjøkenet.


Kjøkenet er eit kvitt profilert kjøken med laminat benkeplate og nedfelt vask i stål. Det er god skap- og benkeplass, samt kjøkkenøy med plass til sitteplass. Overdskåpa er takhøge.
Kjøkenet har integrert oppvaskmaskin, komfyr, kjøl/frys og platetopp.
Det er spottar i taket.

Hovudsoverommet
Hovudsoverommet ligg i 1.etasje. Det er god plass til dobbeltseng, nattbord og garderobeskap.


Bad i 1.etasje
Badet i 1.etasje er heilflisa med varmekablar i golvet. Det er innreia med vegghengt toalett, bua dusjdører i glass, opplegg for vaskemaskin, servant med skapinnreiing og spegel

Loftsstova
Bustaden har ei lys og romsleg loftstove med vindauge i front. Det er god plass til ein ekstra tv- og sofakrok.

Badet i loftsetasjen
Badet i loftsetasjen er heilflisa med varmekablar i golvet. Det er innreia med vegghengt toalett, bua dusjdører i glass, servant med skapinnreiing, opplegg for badekar og spegel.

3 soverom
Det er totalt 4 soverom i bustaden, 3 av desse er i loftsetasjen. Soveromma er av god storleik og det er plass til seng, garderobeløysing, nattbord mm på kvart av romma.


Uteområdet
Leilegheita har ein terrasse i front, ein ved inngangspartiet og moglegheit for uteplass i bakkant av bustaden.
Sjå vedlagte teikningar på forslag til uteområdet.

Det er og ei sportsbod i underetasjen.

Hystadvegen 58A, Vestland

 • Innvendige overflater:
  1. etasje:
  Fliser i gang. Parkett i øvrige rom.
  Malte slette vegg og himlingsflater med listefri overgang vegg-himling.

  Loft:
  Parkett på alle golvflater.
  Malte slette vegg og himlingsflater med listefrie overgangar i himling.

  Bad 1.
  Golv: Fliser
  Vegg: Fliser
  Tak: Malt slett himling
  Utstyrt med: Vegghengt toalett, bua dusjdører i glas, opplegg for vaskemaskin, servant med skapinnreiing og spegel

  Golv: Fliser
  Vegg: Fliser
  Tak: Malt slett himling
  Utstyrt med: Vegghengt toalett, bua dusjdører i glas, servant med skapinnreiing, opplegg for badekar og spegel

  10. VVS
  Punktet "10.1 WC og innvendig vann- og avløpsrør" har fått TG2 med følgende kommentar: Tg2 settes da det mangler inspeksjonsmulighet og/eller spalte på innebygde sisterner.
  Seljar har opplyst at dette blir utbetra før overtakelse.
 • Bustaden ligg flott til på Hystad med storslått utsikt og gode solforhold.

  Nærmaste busstopp er ca. 0,1 km frå bustaden.

  Det er kort veg til Leirvik ca. 9 min frå bustaden. Servicetilbodet på Leirvik er stort, og det kan mellom anna nemnast Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget, Borggata og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak! Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.
 • Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.
 • Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.
 • Sjå vedlagt eierskifterapport avholdt 28.04.2022 iht. NS3940 av Thomas Angel Langli for teknisk skildring av eigedomen.
 • 1.etg: P-rom 77 m² / BRA 77m²
  2.etg: P-rom 61 m² / BRA 61 m²
  Totalt: P-rom 138 m²/ BRA 146 m²

  Følgande rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Gang, bad, soverom, stove og kjøken
  Loft: stove, tre soverom og bad

  I tillegg er det utvendig bod på 8 m²

  Areala er henta frå vedlagt eierskifterapport utført av Thomas Angel Langli. Meklar har ikkje kontrollmålt bustaden.

  Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma.
 • Sjå punktet om standard samt løsøre- og tilbehørslista utarbeida av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Eventuelle gardinstenger/oppheng, kvitevarer utanom kjøken samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikkje med i handelen. Dersom kvitevarer og/eller anna teknisk utstyr medfølger, vert det ikkje gitt garantiar knytt til tilstand, funksjonalitet og levetid på desse

  Kun kvitevarer som er spesifikt angitt i salsoppgåva, følger med. Dette gjelder uavhengig av om kvitevaren(e) eventuelt kan reknast som integrerte.
  Følgjande følger med i handelen:
  - Kvitevarer på kjøkken
 • Varmekablar på begge bad og i gang
  Elles elektrisk
 • Fellestomt på 944 m².
 • Parkering på felles parkeringsplass
 • Eigedomen er tilknytt offentleg vatn og avlaup.

  Eigedommen er tilknytt fylkesveg via privat veg.
 • Sameiget sjølv
 • Eigarseksjonen høyrer til bustadsameige. Det er ikkje oppretta sameige i Brønnøysund (Det er ikkje krav).
  Sameige har berre felles forsikring ilag.

  Me oppfordrar alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensreglar, rekneskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meklarføretaket. Det vert gjort merksam på at felleskostnader og fellesgjeld kan variera over tid som følgje av beslutningar foretatt i sameigets styre og/eller generalforsamling.
 • Det er ikkje krav til styregodkjenning.
 • Det er ikkje fastsatt i vedtekter eller husordensregler.

  Normal praksis er at dyr er tillatt så lenge det ikkje er til sjenanse for sameigarane.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • 167 pr. mnd. Felles forsikring.
  Fellesforsikringa utgjer kr. 2.000,- i året, og betales inn ein gang i året.
  Kostnaden pr. mnd er 167,-
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 19 526,64 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Årsavgift vatn kr. 6.593,76
  Årsavgift avlaup kr. 5.826,24
  Årsavgift renovasjon kr. 3.337,68
  Eigedomsskatt kr. 3768,96
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 21.526,64,- pr. år. Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik:
  Kommunale avgifter kr. 19.526,64
  Felleskostnader kr. 2.000,-
 • Det er utstedt ferdigattest på eigedomen, datert 02.02.2017 ifm. nybygg 2 samankjeda eienebustader m. kjellarhusvære i Hystadvegen 58A-D.
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe ein bustadseksjon dersom kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eigar av fleire enn to bustadseksjoner i eigarseksjonssameiet. Begrensninga gjelder ikkje kjøp av fritidsbustader. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1946/473-2/49 21.03.1946 BESTEMMELSE OM GJERDE
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Overført fra: KNR: 4614 GNR: 26 BNR: 142

  1952/2088-2/49 30.07.1952 BESTEMMELSE OM GJERDE
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Overført fra: KNR: 4614 GNR: 26 BNR: 142
  - Gjerdeplikt ifm. frådeling av hovudeigedommen

  1994/7820-3/49 26.08.1994 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
  RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 26 BNR: 674
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
  Overført fra: KNR: 4614 GNR: 26 BNR: 142
  - Bestemmelser ifm. hovdtomta før frådeling
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til frittliggande småhusbebyggelse iht. Plan-ID R-022-000

  Det er videre inndelt slik:
  Delareal 41 m
  Formål Felles avkjørsel

  Delareal 20 m
  Formål Kjørevei

  Det er ein reguleringsendring i 1980 som har gitt følgjande slikdring av reguleringen:
  Delareal 67 m
  Formål Frittliggende småhusbebyggelse

  Delareal 6 m
  Formål Felles avkjørsel

  Delareal 20 m
  Formål Kjørevei
 • Gnr. 26 Bnr. 142 Snr. 1 i Stord kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljer har likevel utarbeidet ein eigenerklæring som kjøpar bør gjera seg kjend med før bodgiving.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Øvre bjelland as
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev