aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lykkjvegen 52!

Storås Lykkjveien 52

Storås - Innholdsrik enebolig med stor tomt. Fin beliggenhet i et rolig område ved sentrum.

 • 1 750 000
 • BRA 178 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 750 000
 • OMKOSTNINGER59 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 809 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 142 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 433 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 1 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  59 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 809 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré, wc, stue, kjøkken, bad, 3 soverom og 3 boder.
Kjeller: Gang, wc, kontor, soverom og 4 boder.

Garasje.

Lykkjveien 52, Trøndelag

 • Forhold som har fått TG3:
  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Forhold som har fått TG2:
  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller
  sprukne
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
  åpne/lukke.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
  dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
  forvente.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist andre avvik:
  Pipevanger er ikke synlige.
  Vedovn er ikke godkjent.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist andre avvik:
  På grunn av alder på drenering utvendig er det større
  risiko for fukt i skjulte konstruksjoner.
  Det ble ikke målt fukt ved befaring.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn
  dagens forskriftskrav.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
  e.l.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Det er påvist andre avvik:
  Det er ikke luftespalte ved dør.
  Det er ikke montert avtrekk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Det er påvist andre avvik:
  Det er ikke luftespalte ved dør.
  Det er ikke montert avtrekk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
  brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå
  ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist andre avvik:
  TG 2 på grunn av aldringslitasje.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
  er overskredet.
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side
  Innsiden av grunnmuren har misfarging.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Dette gjelder pipebeslag og luftelyre
 • Eiendommen ligger sentralt plassert i Storås sentrum.

  Storås er et tettsted i tidligere Meldal kommune. Her er det butikk, bensinstasjon, barnehage, bussforbindelser m.m. Storås ligger ved elva Orkla, og har fine naturområder. Fra eiendommen tar det ca. 30 min. å kjøre til Orkanger og ca. 10 min. til Meldal. Kort kjøretur opp til bl.a. Hostovatnet med dets fine områder.

  Medal ligger midt i Orkdalsføret og grenser i nord mot tidligere Orkdal, i øst mot Melhus og Midtre Gauldal, i sør mot Rennebu og i vest mot Rindal. Totalt bor det ca. 4000 innbyggere i tidligere Meldal kommunen. Høyeste fjell er Resfjellet med sine 1162 moh. Det er fire tettsteder i tidligere Meldal kommune: Meldal, Løkken Verk, Storås og Å. Løkken Verk er det største tettstedet. Det er felles skole i Meldal.

  Fra 01.01.20 ble Meldal, Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord slått sammen til storkommunen Orkland, med ca. 18 000 innbyggere.
 • Se kart.
 • Se tilstandsrapport.
 • Bruksareal (BRA) kjeller: 83 m².
  Bruksareal (BRA) 1. etasje: 95 m².
  Bruksareal (BRA) totalt: 178 m².

  Primærareal kjeller: 56 m².
  Primærareal 1. etasje: 86 m².
  Primærareal totalt: 142 m².

  Sekundærareal kjeller: 27 m².
  Sekundærareal 1. etasje: 9 m².
  Sekundærareal totalt: 36 m².

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

  "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entré, wc, stue, kjøkken, bad og 3 soverom.
  Kjeller: Gang, wc, kontor og soverom.

  Tegninger mottatt av kommunen viser at boligen er omsøkt uten kjeller, og boligen er derfor kun registrert med én etasje. Kjøper overtar ev. ansvar, risiko og kostnader knyttet til forholdet.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarmingen er basert på elektrisitet og vedfyring. Det er installert luft-til-luft varmepumpe i boligen.
 • Det gjøres oppmerksom på at garasje står på hovedbruket 559/1 sin grunn, og avtaleforholdet er ikke formalisert. Kjøper overtar ev. ansvar, risiko og kostnader knyttet til forholdet.
 • I garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.
 • Privat stikkvei fra offentlig vei.

  Privat vann fra Storås Vassverk.

  Offentlig avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 508 636 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 831 088 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør p.t. ca. kr 8193,- pr. år. Orkland kommune fakturerer over fire terminer i året.

  Videre betales det renovasjonsavgift til ReMidt, p.t. kr 3016,- pr. år, fordelt over fire terminer.

  Det gjøres oppmerksom på at avgifter kan variere avhengig av bruk.
 • Det betales p.t. kr 3200,- pr. år for vann fra Storås Vassverk.
 • Det er utstedt innflyttingsattest, datert 16.05.1967.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut, men det er kun én bruksenhet i boligen.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1992/1161-1/64 Jordskifte
  GRENSEGANG. PÅBEGYNT 6. JUNI 1989. AVSLUTTET 10. DESEMBER 1990.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til bolig- og forretningsformål. Kopi av planer med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 559 Bnr. 42 i Orkland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Megler gjør særlig oppmerksom på at eiendommen selges gjennom oppnevnt verge. Verge har ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingshonorar kr 14 900,-, markedsføringspakke kr 13 900,-, visninger kr 1990,-, samt dekning for alle dokumenterte utlegg. Dersom handel ikke kommer i stand, er det avtalt at oppdragsgiver skal betale alle dokumenterte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Petter Juul
Vegar T. Sommerschild

Megler

Vegar T. Sommerschild

47 24 79 47

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev