aktiv-eiendomsmegling
Det er totalt 28 sjøbuer i Teinevikjo, kun igjen 1 igjen er for sal.jpg

STORD Hamnegata 72

1 sjøbu på 26 m² på kaikanten i Leirvik, Teinevikjo | 27 selt | Tørr du vente?

 • kr 790 000
 • BRA 26 m²
 • Prisantydningkr 790 000
 • Omkostningerkr 3 962
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 793 962
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 019
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt3 855 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentere 2 flotte sjøbuer på kaikanten i Leirvik sentrum. Sjøbu - kaistove - treningsrom - oppbevaring - hobbyverkstad - ein stad for fiske- og båtutstyr? Moglegheitene er mange! Sjøbuene er i betong, med vindauge og dør ut mot strandpromenaden framfor Teinevikjo. I Teinevikjo er du så tett på sjøen og det maritime miljøet i Leirvik hamn som det går an å koma. Sjøbodene ligg flott til langs kaikanten. Det er lys og stikkontakt i kvar sjøbu og utvendig krane for kvar 5. sjøbu. 28 Sjøboder og berre 1 igjen Sjøbua er 26 m². For komplett oversikt over pris, areal og kva sjøbu som er ledig last ned prospekt eller vel "Se komplett salgsoppgave" Ta kontakt for å avtale visning!
 • Tomt
  3855m²

  Beskrivelse av tomt
  Fellestomt med sameige i Teinevikjo.

  Beliggenhet
  I Teinevikjo er du så tett på sjøen og det maritime miljøet i Leirvik hamn som det går an å koma. Sjøbodene ligg flott til langs kaikanten, og har dører i front. Fellesareal ute Felleområdet er flott tillaga med betongdekke, og parti med royalimprignert trevikre. Det er tillaga med mellom anna gangbru. Fellesområdet er for både sjøbuene og leilegheitane. Det er og enkel beplantning i blomsterkasser.

  Adkomst
  Tilkomst til eigedommen frå Hamnegata.

  Innhold
  Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentere 2 flotte sjøbuer på kaikanten i Leirvik sentrum. Sjøbuene er i betong, med vindauge og dør ut mot strandpromenaden framfor Teinevikjo. I Teinevikjo er du så tett på sjøen og det maritime miljøet i Leirvik hamn som det går an å koma. 28 Sjøboder og 2 ledige Sjøbuene er frå 20 m² til 32 m². Pris frå 780.000,- til 790.000,- Flotte sjøboder på kaikanten i Leirvik sentrum. Her er det høve til å kjøpa eiga sjøbod på kaiplan. Båtplasser kjøpes direkte hos båtlaget. Det er lys og stikkontakt i kvar sjøbu. Det er utvendig krane for kvar 5. sjøbu. Det er og eit fellestoalett for sameige til høgre for innkøyrselen til garasjeanlegget til leilegheitane. 28 Sjøboder og 2 ledige Sjøbu 53 Areal: 26,2 m² 790.000 + omk

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er ikkje parkeringsplass med sjøbuene.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  Polisenummer: 87289451

  Diverse
  Forbehold: Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer av uteomhusarealer, plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen i salgsoppgaven som er retningsgivende. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Det tas videre forbehold om uforutsette pålegg fra myndighetene. Offentlege forbehold: Kjøpar aksepterer at det kan påhefte servituttar/erklæringar på eigedommen som blir satt krav om av offentleg myndigheit, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4614/39/102/53: 13.01.1942 - Dokumentnr: 86 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:1
  Rettighetshaver: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:7
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.01.1942 - Dokumentnr: 89 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.11.2004 - Dokumentnr: 11680 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettshavar: BKK STORD AS
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.06.2018 - Dokumentnr: 847318 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Sunnhordland AS
  Org.nr: 919 290 226
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.2019 - Dokumentnr: 260773 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Stord Kommune
  Org.nr: 939 866 914
  Bestemmelse om opparbeiding og videreføring av strandpromenade
  Bestemmelse om gang- og sykkelvei
  Med flere bestemmlser
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.2019 - Dokumentnr: 260773 - Erklæring/avtale Bestemmelse om flytting av flytebrygge
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  06.03.2019 - Dokumentnr: 276241 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 53
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 25/4742
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4614/39/102/55: 13.01.1942 - Dokumentnr: 86 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:1
  Rettighetshaver: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:7
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.01.1942 - Dokumentnr: 89 - Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.11.2004 - Dokumentnr: 11680 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettshavar: BKK STORD AS
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.06.2018 - Dokumentnr: 847318 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Sunnhordland AS
  Org.nr: 919 290 226
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.2019 - Dokumentnr: 260773 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Stord Kommune
  Org.nr: 939 866 914
  Bestemmelse om opparbeiding og videreføring av strandpromenade
  Bestemmelse om gang- og sykkelvei
  Med flere bestemmlser
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.03.2019 - Dokumentnr: 260773 - Erklæring/avtale Bestemmelse om flytting av flytebrygge
  Overført fra: Knr:4614 Gnr:39 Bnr:102
  Gjelder denne registerenheten med flere
  06.03.2019 - Dokumentnr: 276241 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 55
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 25/4742


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det er utstedt ferdigattest for heile Teinevikjo med nybygg 3 bustadblokker med garasje, boder og sjøbu i underetasjen(kainivå), infrastruktur (veg, gangveg, parkering og strandpromenade).

  Vei, vann og avløp
  Eigedommen er tilknytta offentleg vatn og avlaup. Eigedommen er tilknytta felles veg, via kommunal veg. Det står i utkastet til vedtektene at det vil vera eit veglag med møte ein gong i året. Fellesvegen er felles for andre seksjonar og eigedommar. Kostnaden til fellesvegen er inkludert i felleskostnadane.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beløp
  3962

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev