aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til naustet på Hybelsneset, Kårevik - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Velkomen til naustet på Hybelsneset, Kårevik - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

STORD Hybelsneset naust

Kjekt naust i idylliske omgivnadar med båtplass i utriggar framfor naustet | Innlagt straum

 • kr 990 000
 • BRA 44 m²
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2002
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt31 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkomen til naustet på Hybelsneset! Naustet ligg som nr. 3 frå stranda, og heng saman med nabonaustet. Kaien i framkant av nausta er felles og organisert som realsameige for alle 7 nausta. Naustet har ei grunnflate på ca. 27 m² med dobble dører i front, og låsbar dør i bakkant. Det er eit uisolert naust med god plass til båt , båtutstyr, fiskeutstyr, rekreasjon mm. Naustet går over to plan. Arealet på naustloftet er oppgitt til 17 m², då ikkje alt er målbart pga. skråtaket. Dei fire nausta på midten har rett til ei side av utriggaren i framkant til naustet sitt. Verdt å merke seg - Dobble dører i front - Fast båtplass - Idyllisk plassering - Båtkrane og vatnpost på felles kai - Gangveg frå offentleg parkeringsplass på Hybelsneset.
Det er innlagt straum i naustet. Det er trapp opp til hemsen i bakkant av naustet

Hybelsneset naust, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Naustet
  Bruksareal
  1. etasje: 27 kvm Naust
  2. etasje: 17 kvm Naustloft
  Sekundærrom
  1. etasje: 27 kvm Naust
  2. etasje: 17 kvm Naustloft  Tomt
  31m²

  Beskrivelse av tomt
  I tillegg til tomtestørrelse på 31 mkvm har man andel i fellesarealet som er totalt 514 kvm. Det er totalt 7 naust. Det er eit realsameige for alle nausta, der ein eig kaien i fellesskap. Fellestomta gnr. 44, bnr. 467: 514 m²

  Beliggenhet
  Naustet ligg iddylisk til med kort avstand frå offentlig parkeringsplass i Hybelneset. Området er idyllisk, og det er eit flott friareal med strand og grasplen. Samt leikeområde nærmare parkeringsplassen.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, småhus og naust.

  Byggemåte
  Naustet vart bygd i 2002. Det er kledd med vilmarkspanel av gran på yttervegg og innsatt med tjærebeis. Det er betongdekke i 1.etasje. Dei dobble dørene i front er i lerk. I tillegg er det vindauge på kvar side av naustet. Felles skillevegg mellom nausta. Bygningen er fundamentert med lav ringmur av betong oppført på usiolert armert betongplate utstøpt på oppfylte steinmasser.

  Innhold
  Velkomen til naustet på Hybelsneset! Naustet ligg som nr. 3 frå stranda, og heng saman med nabonaustet. Kaien i framkant av nausta er felles og organisert som realsameige for alle 7 nausta. Naustet har ei grunnflate på ca. 27 m² med dobble dører i front, og låsbar dør i bakkant. Det er eit uisolert naust med god plass til båt , båtutstyr, fiskeutstyr, rekreasjon mm. Naustet går over to plan. Arealet på naustloftet er oppgitt til 17 m², då ikkje alt er målbart pga. skråtaket. Dei fire nausta på midten har rett til ei side av utriggaren i framkant til naustet sitt. Kaien i framkant av nausta er felles og organisert som realsameige for alle 7 nausta. Tomta med kaien gjeld for alle 7 nausta og har eit areal på 514 m². Det er felles vatnpunkt på kaien i bakkant av nausta, samt båtkrane. Krane til å heise opp mindre båtar med Verdt å merke seg - Dobble dører i front - Fast båtplass - Idyllisk plassering - Båtkrane og vatnpost på felles kai - Gangveg frå offentleg parkeringsplass på Hybelsneset. Stranda til høgre er i kommuneplanen avsett til park/leik og ei offentleg strand. Sjå neste bilete for oversikt over parkering, gangveg og plassering av naustet Naustet er merka med rød a. Kartet er for å vise kor parkering og gangveg ned til naustet er. Tomta 44/441 er eigd av Stord kommune, og området merka med 44/8 "Park/Leik" har ein tinglyst gangrett over.

  Standard
  Naustet vart bygd i 2002. Det er kledd med vilmarkspanel av gran på yttervegg og innsatt med tjærebeis. Det er eit uisolert naust.

  Innbo og løsøre
  Etter avtale.

  Parkering
  Offentlig parkeringsplass på Hybelneset. Gangveg fram til naustet frå parkeringsplass

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i frå matrikkelrapporten til kommunen og eldre rapport frå takstmann.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Usiolert naust

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Det er ikkje innlagt vatn og avløp. Det er kun eigedomskatt.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt er unntatt mva.

  Formuesverdi primær
  70006

  Formuesverdi primær år
  2021

  Velforening
  Realsameige på felles kai med alle 7 nausteigarane.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Naustet: Gnr. 44, bnr. 472 i Stord kommune. Andel i realsameie: 903198-1/49 OPPRETTELSE AV REALSAMEIE DENNE MATRIKKELENHETEN HAR ANDEL I: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 467 IDEELL: 1/7 -- Følgende rettigheter følger eiendommen i andre eiendommer: --- 21.04.2004 - Dokumentnr: 3840 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4614 Gnr:44 Bnr:8 - Følgjande står i opprinneleg skøyte: 1. Til gnr. 44, bnr. 472 tilhøyrer eigedomsrett til 1/7 ideell part av fellesareal gnr. 44, bnr. 467, og bruksrett til utriggar ei side. 2. Til gnr. 44, bnr. 472 tilhøyrer rett til gangveg over parsell gnr. 44, bnr. 8 til Hybelsneset Friområde. jfr. vedtak i forvaltningsstyret 12.02.04 sak 8/04. 21.04.2004 - Dokumentnr: 3847 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4614 Gnr:44 Bnr:467 Føresegn om båt-/bryggjeplass - Følgjande står tinglyst: "På fellesarealet gnr. 44, bnr. 467 har eigar av kvar parsell rett til interne gangvegar, og rett til gangveg over parsell gnr. 44, bnr. 8 til Hybelsneset friområde. jfr. vedtak i forvaltningsstyret 12/2-04 sak 8/04. Kaien er felles og eigar av parsellane gnr. 44, bnr. 470, 471, 472 og 473 har rett til ei side av utriggar til plassering av båt. Parsellane gnr. 44, bnr. 468, 469 og 474 har kvar sin utriggar. ----------------------------------------------------------- Gnr. 44, bnr. 467 i Stord kommune (kaien). Heftelser i eiendomsrett: 2004/3847-2/49 21.04.2004 BESTEMMELSE OM VEG RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 468 RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 469 RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 470 RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 471 RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 472 RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 473 RETTIGHETSHAVER: KNR: 4614 GNR: 44 BNR: 474 Føresegn om båt-/bryggjeplass - Følgjande står tinglyst: "På fellesarealet gnr. 44, bnr. 467 har eigar av kvar parsell rett til interne gangvegar, og rett til gangveg over parsell gnr. 44, bnr. 8 til Hybelsneset friområde. jfr. vedtak i forvaltningsstyret 12/2-04 sak 8/04. Kaien er felles og eigar av parsellane gnr. 44, bnr. 470, 471, 472 og 473 har rett til ei side av utriggar til plassering av båt. Parsellane gnr. 44, bnr. 468, 469 og 474 har kvar sin utriggar.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Mellombels bruksløyve for naust nr 5 og 6 på eigedom 44/8, datert 04.10.2002 NAustet er ikkje innteikna med trapp i teikningane, men i mellombels bruksløyve er trappa kommentert. Det er teikna inn hos naboen.

  Vei, vann og avløp
  Merknad frå kommune: Er ikkje veg fram til naust. Det er ikkje innlagt vatn eller avløp i naustet. Det er felles utvendig vannkrane.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til naust/brygge iht. Reguleringsplan for Haugen II Gnr. 44, bnr. 8 i Stord kommune, R-044-000 vedteken 14.06.1990 Det er tinglyst gangveg over gnr. 44, bnr. 8. Arealet merka med Friområde og grønt på reguleringskartet (Gnr. 44, bnr. 441) er eigd av Stord kommune. Her er det tilrettelagt med parkering og friområde.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 990,- oppgjørshonorar kr 7 500,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 22 422,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev