aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kallhaugvegen i Fosheim Sæter Hyttegrend!

Røn Kallhaugvegen

Store, solrike hyttetomter beliggende i Fosheim Sæter Hyttegrend, ca. 890 moh. Pris fra kr. 590.000,-.

 • 590 000
 • PRISANTYDNING590 000
 • OMKOSTNINGER30 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER620 392
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 699 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-))
  --------------------------------------------------------
  30 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  620 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Kallhaugvegen, Innlandet

 • Disse fine hyttetomtene ligger i idylliske omgivelser i "Fosheim Sæter Hyttegrend" på Vaset. Her er det åpent og solrikt med utsikt utover dalen, mot Øystre Slidre, Strandefjorden, Aurdalsåsen, Synet og Gomobu.

  Området er stille og fredelig, omgitt av fint og variert turterreng. Her er det gode turmuligheter uansett årstid. Fra hyttetomtene er det ca. 4 km til Joker Vasetsenteret, hyggelige spisesteder m.m.
  Vasetområdet er et utmerket utgangspunkt for fjellturer, og et eldorado for alle sykkelinteresserte. Med store fjellområder beliggende i Statsalmenningen, er det også muligheter for både stangfiske og småviltjakt. Båt og kano kan leies på Vaset.

  På "stølsvidda", fjellplatået mellom Valdres, Hallingdal og Hemsedal, er det flotte turmuligheter på stølsveger og stier. Her kan en besøke støler som fortsatt er i aktiv drift, smake tradisjonsrik stølskost og delta i dyrestell. Ved fjellvannet Rennsenn finner en en av Valdres fineste badestrender. Vannet ligger ca. 1.000 m.o.h, og er med sin flotte, langgrunne sandstrand et meget populært sted. Et besøk her kan gjerne kombineres med en tur opp på Nøseknippa (1.234 m.o.h) eller Grønsennknippa, (1.368 m.o.h), som begge gir fantastisk utsikt utover området og inn i Jotunheimen.

  På og rundt Vaset finner en milevis med velpreparerte skiløyper. De fleste av løypene er også preparert for skøyting, så her kan både små og store, mosjonister og aktive velge løyper som passer. Mulighetene er mange, f.eks. rundt Vasetvannet, på Veståsen eller kanskje Bjødnhøvdrunden. Gå gjerne inn på www.skisporet.no for oversikt og informasjon om løypene.

  For den som ønsker alpint er Vaset Skiheiser et hyggelig sted. Senteret har to heiser og et eget 100 m barnetrekk. Snøkanoner, belysning og kafe. Skisenteret passer godt for nybegynnere og middels gode alpinister, så hele kan hele familien kan ha en trivelig dag i bakken. Om noen ønsker en dag med større utfordringer kan en følge Panoramavegen og fortsette videre til Lykkja og Hemsedal, ca. 1 times kjøring fra Vaset.

  Etter aktive dager i naturen kan en gjerne besøke tradisjonsrike Gomobu Fjellstue, hvor en kan nyte gode måltider i hyggelige omgivelser, eller til Sekskanten Kro og Pub, hvor mange samles til hyggelige kveldsstunder.

  Vasetsenteret er en innbydende Jokerbutikk med et imponerende utvalg av dagligvarer, mange lokale kvalitetsprodukt, jernvare mm. Butikken er åpen syv dager i uka, året rundt, og har et meget godt servicetilbud. Nær Vasetsenteret ligger også Intersportforretning med godt vareutvalg.
 • Ubebygd hyttetomt.

  Utnyttelsesgrad:
  Hyttetomtene ligger innunder punkt H1 i Reguleringsføresegner for "Nystølen - Fosheim Sæter", innunder følgende utdrag: Byggeområder:
  Generelt:
  1. Bygninger skal oppførast i tradisjonell stil og med saltak.

  H1 - Fritidshus
  6. Maksikal tillate utnytting:
  TU = 15%

  7. Bygningane skal vere i 1. etg. eventuelt med underetasje avhengig av terrenget.

  8. Det må føreliggje godkjent bebyggelsesplan før byggjing eller frådeling av tomter kan tillatast.

  Kommunen gjør oppmerksom på følgende: gjeldende plan sier at TU er 15% per tomt på H1 ) i bestemmelsenes punkt 6, men det er krav om bebyggelsesplan før bygging kan iverksettes jfr. bestemmelsenes punkt 8. Det er ikkje vedtatt noen bebyggelsesplan for H1, og bebyggelsesplan som begrep er borte frå plan- og bygningsloven. Dette betyr etter kommunens skjønn at før det kan bygges her, så må det gis en dispensasjonstillatelse, som eneste mulighet per i dag.

  MEN: I ny arealdel til kommuneplanen, så oppheves gjeldende reguleringsplan for område H1, og planen erstattes av kommuneplanens arealdel med bestemmelser som blir gitt her.

  Planen har vært på 1. gangs høring og ettersyn, og skal ut på 2. gangs høring og ettersyn i løpet av kort tid.

  Kommunen sannsynliggjør at ny arealdel vil bli vedtatt i løpet av året, og anbefaler å avvente denne før de søker om å bygge på tomten.

  Kopi av plan med kart og reguleringsføresegner følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika, derfra E16 til Fagernes.

  Fortsett videre på E16 mot Bergen/Lærdal og ta av til Vaset etter ca. 9 km.

  Følg Panoramavegen ca. 6,7 km og ta til høyre mot Fosheim Sæter Hyttegrend. Fortsett ca. 700 m og hold til høyre ved postkassestativ. Følg Kallhaugvegen videre oppover ca. 600 meter.
 • Eiet tomt.
 • Gnr. 70 bnr. 40: ca. 3 302 m².
  Gnr. 70 bnr. 54: ca. 2 699 m².

  Arealene er hentet fra kommunes matrikkelkart.

  Naturtomter beliggende i hellende terreng.
 • Kjøper har rett til å nytte som sin adkomstveg samme veg som tomt 21 (70/50) mot å betale sin anpart av kostnader med å holde vegen fra gårdsveg åpen hele året for bil, jf. dagbok nr. 2668, tinglyst 28.07.1970 og dagbok nr. 2664, tinglyst 28.07.1970.

  Kjøper må etablere egen vannforsyning og avløp på egen tomt.

  Ifølge selger skal det fremføres kommunalt vann og avløp i området. Kjøper plikter å koble seg til dette anlegget.
 • Formuesverdi vil bli beregnet.
 • Kommunale avgifter vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Avgifter pr. 2021:

  Hytterenovasjon: kr. 1.390,-.
  Feie- og tilsynsavgift: kr. 308,-.
  Eiendomsskatt vil tilkomme.

  I tillegg vil det påløpe kostnader til vann og avløp.
 • Det vil også tilkomme kostnader for:

  -Vei og brøyting.
  - Skiløyper.
  - Evt. velforening.
  - Forsikring og strøm.
 • Det gjelder 0-konsesjonsgrense i Vestre Slidre kommune. Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Vedr. strøm:

  Valdres Energi opplyser:

  "Vi viser til henvendelse vedr. mulighet for strøm gnr. 70, bnr. 40 og 54.

  Valdres Energiverk AS foretar ingen fyllestgjørende prosjektering av strømforsyning før det foreligger en konkret bestilling. Følgene prisantydning er å betrakte som en skisse av hva det kan koste å framføre strøm til eiendommen, inkl. materiell, arbeid og gravkostnader.

  Anlegget er plassert i et område hvor det er et eldre lavspentnett som det ikke er kapasitet i. Derfor må det graves kabel fra en nettstasjon som er cirka 350 meter unna tomtene.
  Prisantydning for framføring av strøm vil bli ca. kr 250.000,-

  Prisantydningen er gitt med forbehold om nødvendige tillatelser, endringer i retningslinjer, lover, forskrifter og endringer av anleggsløsning/kostnader innen anleggsstart. "


  Noen av bildene kan være illustrasjonsfoto/fra nærområdet


  Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 2664, tinglyst 28.07.1970 Bestemmelse om veg og vannrett
  - Dagbok nr. 2666, tinglyst 28.07.1970 Bestemmelse om veg og vannrett

  Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 2666, tinglyst 28.07.1970 Bestemmelse om veg og vannrett
  - Dagbok nr. 2668, tinglyst 28.07.1970 Bestemmelse om veg og vannrett
 • Hyttetomtene ligger innunder reguleringsplan: Fosheim Sæter - Nystøl, vedtatt 26.02.1991, plan nr. 504.
  Bolig/Fritidsbebyggelse.

  Kommentar fra Vestre Slidre kommune til gnr. 70 bnr. 40 og bnr. 54: "Tomta ligger i et "restareal" på område H1 i denne planen som fortsatt er gyldig ettersom hele området er unntatt rettsvirkning for kommunedelplan for Vaset. De øvrige områdene innenfor denne planen har fått nyere bebyggelsesplaner/ny reguleringsplan."
  Det er igangsatt planlegging/laget planforslag som berører eiendommene.

  Kommentar fra Vestre Slidre kommune: "Det er satt i gang arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Planen har vært på 1. gangs høring og ettersyn, og skal ut på 2. gangs høring og ettersyn i løpet av kort tid. Det er foreslått at Fosheim Sæter - Nystøl vil bli avløst av ny kommuneplan. Tomtene blir lagt ut som eksisterende byggeområde uten krav om reguleringsplan. Se vedlagt kart."
 • Gnr. 70 Bnr. 40 og Gnr. 70 Bnr. 54 i Vestre Slidre kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 9.900,- oppgjør og tinglysing kr. 5.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 11.900,- samt provisjon kr. 35.000,-. Dette dekkes av selger.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ann Karine Rustad
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev