aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hauglandsvegen 25, presentert av Aktiv Laguneparken v/Fredrik Tøsdal.

STOREBØ Hauglandsvegen 25

Nyoppusset enebolig med 3-roms utleiedel (ikke godkjent). Dobbel garasje. Landlig med god standard. Fantastisk utsikt!

 • kr 6 290 000
 • BRA 275 m²
 • 7 soverom
 • Prisantydningkr 6 290 000
 • Omkostningerkr 178 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 468 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom7
 • ArealP-rom 234 m²
 • Tomt2 025 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  157 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 290 000))

  174 292 (Omkostninger totalt)

  6 464 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Hauglandsvegen 25! Dette er en meget flott enebolig som har blitt rehabilitert og pusset opp i 2022. Boligen ligger fritt og usjenert til med gode solforhold. Fra boligen har man nydelig utsikt. Bilen parkeres i dobbel garasje, og har man gjester er det ellers plass til ytterligere parkering på eiendommens tomt. I boligens underetasje er det en 3-roms utleieleilighet (ikke godkjent). Til Storebø er det ikke lange veien, og heller ikke til fergekaien på Hufthamar. Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!

Hauglandsvegen 25, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 73 kvm
  1. etasje: 104 kvm
  2. etasje: 59 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 73 kvm Stue med kjøkken, 2 soverom, Entré/gang, Bad
  1. etasje: 104 kvm Stue med kjøkken, Soverom, Entré/trapperom, Bad, Vaskerom
  2. etasje: 57 kvm 4 soverom , Trapperom , Bad
  Sekundærrom
  2. etasje: 2 kvm 2 kott

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 39 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 39 kvm Garasje  Tomt
  2025m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med plen og bukser, det gjenstår en del opparbeidelse av tomten. Overbygd inngangsparti. Treplatting ved inngang.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en sentral beliggenhet på Austevoll. Det er kort vei til servicetilbud og fasiliteter med en kort kjøretur til Storebø. Her finner man skole, lege og butikker. Buss, idrettsplass, skole og barnehage i området. Utsikt mot nærområdet. Kort gangavstand til fine bade- og fiskemuligheter. Til Hufthamar fergekai tar det ca. 10 minutter med bil.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i et etablert boligområde med samme type bebyggelse. Eneboliger i området. Enebolig over to plan samt innredet loft. Utleiedel underetasje. Frittstående garasje.

  Byggemåte
  Boligen er oppført i 1960 men, rehabilitert i 2022. Det meste i bygget er oppgradert. Det gjenstår noen eldre bygningskonstruksjoner. Taktekking: Yttertaket er tekket med båndtekking. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp av metal til bakke. Påregnelig med smålekkasjer i skjøter. Veggkonstruksjon: Trekonstruksjoner med liggende malt trekledning. Dobbel falset 6» trepanel. Lufting og musebånd i kledningen. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjoner er taksperr med sutakbord. I all hovedsak vurderes takkonstruksjonen å være i normal stand. Besiktet fra loft. Vinduer: Boligens vinduer består av 3-lags glass i trekarmer. Dører: Malt ytterdør med glassfelt til boligen. Ytterdør av tre og glass til leilighet i underetasje.

  Innhold
  AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Hauglandsvegen 25! Dette er en meget flott enebolig som har blitt rehabilitert og pusset opp i 2022. Boligen ligger fritt og usjenert til med gode solforhold. Fra boligen har man nydelig utsikt. Bilen parkeres i dobbel garasje, og har man gjester er det ellers plass til ytterligere parkering på eiendommens tomt. I boligens underetasje er det en 3-roms utleieleilighet (ikke godkjent). Til Storebø er det ikke lange veien, og heller ikke til fergekaien på Hufthamar. Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2. Utvendig > Nedløp og beslag: Det er avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Det er lav eller ingen høyde på terskel til vaskerom. Mot døråpning må det være oppkanten på minst 15 mm over det ferdige gulvet. Tiltak: Det må foretas utbedring av avviket. Våtrommet fungerer med dette avviket. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er avvik: Grunnmur er noe malingsslitt og har noe små sår og skader. Tiltak: Lokal utbedring av avvik. Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Tomteforhold > Terrengforhold: Det er avvik: Det er stedvis at terreng faller mot grunnmur. Tiltak: Stedvis terreng justeringer bør utføres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasjen og på biloppstillingsplass. Garasjen er oppført utenfor eiendomsgrense, og på nabotomt. Det foreligger tinglyst rettighet for oppføring og bruk av garasje. Konferer megler.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Alt1: Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på .... Bg/m3. Alt2: Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  157 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 290 000))

  174 292 (Omkostninger totalt)

  6 464 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Gulvvarme i hele underetasje, 1.etasje, samt bad på loft.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  6160

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Tøyming avløpsanlegg (per år): 813,- Renovasjon/tøyming avfallsdunkar (per år): Bio 140 l : 538,- Papir 140 l: 263,- Restavfall 140 l: 713,- Grunngebyr: 1225,- Sum for minste renovasjonsdunker: 2739,- I tillegg kommer kostnader knyttet til renovasjon og avløp. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info formuesverdi
  Det er ikke mulig å innhente formuesverdi på eiendommen. Konferer megler.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4625/40/20: 15.01.1974 - Dokumentnr: 328 - Rettighet Rettighetshaver: Huftarøy Vassverk
  Løpenr: 1905852
  LEIEAVTALE
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.01.1974 - Dokumentnr: 328 - Erklæring/avtale Dokument angånde avståelse av fri grunn til vannledning
  for HUFTERØY VASVERK.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.04.1960 - Dokumentnr: 201552 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4625 Gnr:40 Bnr:5
  11.05.2011 - Dokumentnr: 360259 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4625 Gnr:40 Bnr:157
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1620001 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1244 Gnr:40 Bnr:20
  28.02.2022 - Dokumentnr: 227927 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:26
  Vederlag: NOK 0
  Omsetningstype: Annet
  30.04.1960 - Dokumentnr: 1552 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:5
  Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:240
  Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:241
  Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:242
  Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:243
  Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:244
  Rettighet hefter i: Knr:4625 Gnr:40 Bnr:245
  BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS.
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest for oppføring av tilbygg, påbygg, terrasse og riving og oppføring av ny pipe på budstadhus. Ferdigattest datert 24.03.2023. Konferer megler.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Felles privatvei fra offentlig. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Privat avløpsanlegg med slamavskiller til innflitrasjonsanlegg. Ikke tilknyttet offentlig anlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er uregulert. I kommuneplanen er eiendommen avsatt til utbyggingsformål. PlanID: 20130012 Plannavn: Austevoll kommune. Arealdel til kommuneplanen 2011-2021 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 18.06.2013 I område avsett til utbyggingsformål, vert det stilt krav om godkjent reguleringsplan før byggjeløyve for arbeid og tiltak som nemnd i § 20-1 i plan- og bygningslova kan gjevast. I byggjeområde avsett til bustadføremål kan det tillatast inntil 4 einingar utan plankrav. Dette unntaket gjeld ikkje i 100-metersbeltet langs sjø. Fortetting i eksisterande naustområde kan skje utan reguleringsplan med intill 2 naust som. PlanID: 999 Delareal: 2 026 m2 Arealbruk: Boligbebyggelse, framtidig Konferer megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  157 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 290 000))

  174 292 (Omkostninger totalt)

  6 464 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  178892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt vederlag kr 70 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 900, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 10 049,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev