aktiv-eiendomsmegling
Det er god plass til flere sittegrupper i stuen
Det er god plass til flere sittegrupper i stuen

STOREBØ Kvernhusvegen 20

Meget attraktiv villa/generasjonsbolig, svømmebasseng og dobbelgarasje på stor tomt.

 • kr 7 990 000
 • BRA 354 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 7 990 000
 • Omkostningerkr 216 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 8 206 792
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår2003
 • Soverom6
 • ArealP-rom 315 m²
 • Tomt174 247 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 7 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  199 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 990 000))

  216 792 (Omkostninger totalt)

  8 206 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen går over 3 plan og 1.etasje inneholder stue med kjøkkendel, soverom, trapperom, gang, bad og vaskerom
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Kvernhusvegen 20! Dette er en innholdsrik enebolig med hybeldel. Tomten er pent opparbeidet med blant annet flere solrike uteplasser og svømmebasseng. Det er meget gode parkeringsmuligheter med parkering i garasje eller på tomt. Boligen går over 3 plan og inneholder følgende rom: U.et: Hoveddel: Entré/trapperom, soverom/kjellerstue,bad U.et - Hybel: Entrè, bad, stue/kjøkken, soverom, omkledningsrom/gang 1.et: Stue med kjøkkendel, Soverom, Trapperom, Gang, Bad, Vaskerom Loft: 3 soverom, bad, garderobe, trapperom Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!
Fra eiendommen er det kun 2 minutters kjøring til servicetilbud på Storebø

Kvernhusvegen 20, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 127 kvm
  1. etasje: 137 kvm
  2. etasje: 54 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 127 kvm Entré/trapperom, 2 soverom, Kontor, Bad, Entré, Stue med kjøkkendel, Bad 2, Gang/omkledningsrom
  1. etasje: 137 kvm Stue med kjøkkendel, Soverom, Trapperom, Gang, Bad, Vaskerom
  2. etasje: 51 kvm 3 soverom, Trapperom, Bad
  Sekundærrom
  2. etasje: 3 kvm Garderobe

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 36 kvm  Tomt
  174247m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med plen, bed og busker. Uteplasser med fliser og tredekke. Uthus og svømmebasseng på tomten. Eier opplyser at lysstolper i hagen er frakoblet. Selger har tidligere fått tillatelse til å fradele boligen fra hovedbruket. Selger har nå søkt om å få denne tillatelsen fornyet. Det nye tomtearealet vil være ca. 2170 m². I forbindelse med avtale om kjøp av eiendommen gnr. 43 bnr. 21, mellom selger og ny kjøper inngås følgende avtale tilleggsavtale: Selger, (heretter omtalt som "rettighetshaver) har rett til å etablere, ha liggende, vedlikeholde, rehabilitere, gjenoppbygge, samt benytte "løe" med bygningsnummer 175446206, på gnr. 43 bnr. 21 i Austevoll kommune. Rettighetshaver har videre rett til tilkomst frem til "løen", samt til eksklusiv bruksrett til arealet rundt løen i en periode på 10 år fra tinglysing av denne avtale. Arealet er merket med avart strek og rød pil, og er skravert rosa på kartet vedlagt i salgsoppgaven. Ved utløpet av denne perioden har rettighetshaver en evigvarende bruksrett til det samme arealet. Rettighetshaver har videre eksklusiv bruksrett til utmarksarealene på eiendommen i en periode på 10 år fra denne avtalen er tinglyst. Med utmarksområdene menes alt areal som ikke vises på vedlagt kart, altså alle øvrige teiger på eiendommen. Ved utløpet av denne perioden har rettighetshaver evigvarende bruksrett til utmarksarealene. Rettighetshaver har videre rett til beite, torvuttak og skoguttak på disse arealene. Rettighetshaver har i tillegg rett til å bli eier av "løen" og arealene rundt (vist på kart) og utmarksarealene (vist på kart). For utmarksarealene gjelder dette både deler av arealene og utmarksarealet samlet. Retten til å bli eier aktualiseres ved godkjent fradeling. Ved godkjent fradeling skal det (de) fradelte areal(ene) overføres vederlagsfritt til rettighetshaver. Den til enhver tid gjeldende grunneier av gnr. 43 bnr. 21 plikter å medvirke til overføringen, blant annet ved å signere på skjøte og andre relevante dokumenter. Som en konsekvens av punktet over har rettighetshaver rett til å søke fradelt løe og arealet rundt løen, slik det er vist i kartutsnittet på side 2. I tillegg har rettighetshaver rett til å søke fradelt utmarksarksarealet på eiendommen. Eier av gnr. 43 bnr. 21 plikter å medvirke til søknader om fradelinger ved å blant annet signere på nødvendige dokumenter. Rettigheten til å søke fradeling faller ikke bort ved et eller flere evt. avslag på søknad om fradeling etter plan- og bygningsloven, jordloven eller andre grunnlag. Kostnader i forbindelse med søknad om deling og evt. etterfølgende overføring av eiendomsrett, skal dekkes av rettighetshaver. Dersom det aldri oppnås fradelingstillatelse slik at arealene ikke kan overføres til rettighetshaver, skal det ikke skje et økonomisk oppgjør mellom grunneier og rettighetshaver. Eiendomsretten blir hos grunneier og rettighetshaver vil fortsette å utøve sin evigvarende bruksrett. Evt. inntekter som knytter seg til arealene, f.eks. leieinntekter for bruk av arealet, tilfaller rettighetshaver. Det skal tinglyses en erklæring på gnr. 43 bnr. 21, som sikrer selger rettigheter. Tinglysingsloven stenger for å tinglyse eksklusiv bruksrett for et areal i mer enn 10 år. Selv om det ikke er mulig å tinglyse den eksklusive bruksretten permanent, er partene enige om at den eksklusive bruksretten er evigvarende. Konferer megler.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en sentral beliggenhet på Austevoll. Det er kort vei til servicetilbud og fasiliteter med en kjøretur på ca. 2 minutter til Storebø. Her får finner man skole, lege og butikker. Buss, idrettsplass, skole og barnehage i området. Utsikt mot nærområdet. Kort gangavstand til fine bade- og fiskemuligeheter. Til Hufthamar fergekai tar det ca. 10 minutter med bil.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommen ligger i området med spredt bebyggelse i landlige omgivelser. Eneboliger i området. Enebolig på 3 plan. Hybel i underetasje. Man kan og bruke det som generasjonsdel. Svømmebasseng på tomten. Tilbygg / modernisering: 2006 Tilbygg - Tilbygget mot nordvest med generasjonsbolig. 2016 Modernisering - Vaskerom i hoveddel er oppgradert. 2019 Modernisering - Oppgradert bad, stue og kjøkken i underetasje. 2019 Modernisering - Oppgradert stue/kjøkken/gang/trapp i hovedetasje.

  Byggemåte
  Taktekking: Yttertaket er tekket med betongtakstein. På befaringsdagen ble det ikke påvist sprekk eller ødelagt takstein på yttertak. Yttertak besiktet fra bakkenivå. Nedløp og beslag: Nedløp og beslag. Takrenner og nedløp av plast til bakke og rør i bakke. Vindskier og regnbord av tre. Påregnelig med smålekkasjer i skjøter. Ut over dette ble det ikke observert lekkasje eller brekkasje på takrenner eller nedløp på befaringsdagen. Veggkonstruksjon: Trekonstruksjoner med liggende malt trekledning. Enkelt falset 6» trepanel. Lufting og musebånd i kledningen. Det ble ikke registret råte eller skader på kledningen under befaringen. Takkonstruksjon/Loft: Saltak. Takkonstruksjoner er gjenbygget. Takkonstruksjoner er taksperr med sutakplater besiktet fra knevegger. I all hovedsak vurderes takkonstruksjonen å være i normal stand. Det ble ikke registrert unormale skjevheter eller svikt i konstruksjoner. Takkonstruksjoner på tilbygd del er med tresperr og sutakplater, med understøtte. I all hovedsak vurderes takkonstruksjonen å være i normal stand. Det ble ikke registrert unormale skjevheter eller svikt i konstruksjoner. Eier opplyser at det tidligere har vært observert mus på loftet. Vinduer: Boligens vinduer består av 2-lags og 3-lags glass i trekarmer. Veluxvindu i skråtak. Registrert årstall for vinduer er 2006 og 2019. Vinduer er funksjonelle alder tatt i betraktning. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukkemekanismer. Vurdering basert på alder og observasjoner. Dører: Malt ytterdør med glassfelt til boligen. Malt ytterdør med glassfelt til utleiedel. Altandør av tre med 3-lags glassfelt fra gang til terrasse. Registrert årstall er 2019. Skyvedør av tre med 3-lags glassfelt fra stue til terrasse. Registrert årstall er 2016. Dobbelfløyet altandør av tre med 3-lags glass til altan fra stue. Registrert årstall er 2016. Skyvedør i tre med 3-lags glassfelt fra stue i utleiedel til utearealer. Dørene er funksjonelle. Andre utvendige forhold: Det står er uthus ved terrassen over garasjen. Oppført i trekonstruksjoner. Pulttak tekket med takpapp. Garasjen er tilbygget boligen. Oppført i betongkonstruksjoner. Betongdekke. Leddport med elektrisk portåpner.

  Innhold
  AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Kvernhusvegen 20! Dette er en innholdsrik enebolig med hybeldel. Tomten er pent opparbeidet med blant annet flere solrike uteplasser og svømmebasseng. Det er meget gode parkeringsmuligheter med parkering i garasje eller på tomt. Boligen går over 3 plan og inneholder følgende rom: U.et: Hoveddel: Entré/trapperom, soverom/kjellerstue,bad U.et - Hybel/generasjonsdel: Entrè, bad, stue/kjøkken, soverom, omkledningsrom/gang 1.et: Stue med kjøkkendel, Soverom, Trapperom, Gang, Bad, Vaskerom Loft: 3 soverom, bad, garderobe, trapperom Oppgraderinger utført de siste årene: - 2006 Tilbygg - Tilbygget mot nordvest med generasjonsbolig. - 2016 Modernisering - Vaskerom i hoveddel er oppgradert. - 2019 Modernisering - Oppgradert bad, stue og kjøkken i underetasje. - 2019 Modernisering - Oppgradert stue/kjøkken/gang/trapp i hovedetasje.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 - Avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking: Det er avvik: Tekking har noe mose på yttertak. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Utvendig > Nedløp og beslag: Det er avvik: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendig > Utvendige trapper: Det er avvik: Det er ikke rekkverk i trappen for å hindre fallskader. Tiltak: Montering av håndlister eller annet for å forhindre fallskader. Innvendig > Overflater: Det er avvik: På laminat i garderobe på loft er det noe fuktskade på gulv. Litt sprekk på vegg i enkelte rom. Tiltak: Lokal utbedring av avvik. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted: Det er avvik: Pipe over tak er noe malingsslitt. Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar litt i karm. Tiltak: Enkelte dører må justeres. Våtrom > Overflater Gulv > Underetasje Bad: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Underetasje Bad: Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er ikke dokumentasjon på membran om er brukt på gulvet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Innhent dokumentasjon om mulig. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 2: Det er avvik: Det er ikke dokumentasjon på membran om er brukt på gulvet. Tiltak: Innhent dokumentasjon om mulig. Våtrom > Ventilasjon > Bad 2: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Overflater Gulv > 1.etasje Bad: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tiltak: Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > 1.etasje Bad: Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er ikke dokumentasjon på membran om er brukt på gulvet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Innhent dokumentasjon om mulig. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom: Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Våtrom > Overflater Gulv > Loft Bad: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er små skader/avskalling på noen fliser. Tiltak: Det må foretas utbedring av fallforhold. Våtrommet fungerer med dette avviket Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Loft Bad: Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er ikke dokumentasjon på membran om er brukt på gulvet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Innhent dokumentasjon om mulig. Våtrom > Ventilasjon > Loft Bad: Rommet har kun naturlig avtrekk. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Kjøkken > Avtrekk > Underetasje > Stue med kjøkkendel: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser. Det er opplyst av eier om at det ikke er stakeluke på avløpsanlegget. Dette bør etableres. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Påviste skader må utbedres. Lokal utbedring må utføres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Oppgraderinger utført de siste årene: - 2006 Tilbygg - Tilbygget mot nordvest med generasjonsbolig. - 2016 Modernisering - Vaskerom i hoveddel er oppgradert. - 2019 Modernisering - Oppgradert bad, stue og kjøkken i underetasje. - 2019 Modernisering - Oppgradert stue/kjøkken/gang/trapp i hovedetasje.

  Parkering
  Parkering i integrert garasje og på asfaltert biloppstillingsplasser på tomten

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  7 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  199 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 990 000))

  216 792 (Omkostninger totalt)

  8 206 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Luft-til-luft varmepumpe i trapp mellom 1. etasje og loft. Vannbåren varmeanlegg innkasset på vaskerom. Gulvvarme i hele underetasje og 1. etasje samt badet på loft.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15149

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Vann, brannsyn/feiing, renovasjon

  Formuesverdi primær
  1611797

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  6124827

  Formuesverdi sekundær år
  2022

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4625/43/21: 29.09.1836 - Dokumentnr: 990062 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere
  22.05.1837 - Dokumentnr: 900038 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere
  21.02.1893 - Dokumentnr: 900133 - Utskifting Gjelder utmark
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om beiterett
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.06.1925 - Dokumentnr: 900429 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:4625 Gnr:43 Bnr:50
  Gjelder utmark
  24.11.1938 - Dokumentnr: 5088 - Utskifting Gjelder utmark
  BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS.
  Gjelder torvmyrer.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.08.1953 - Dokumentnr: 6528 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4625 Gnr:43 Bnr:117
  03.03.1954 - Dokumentnr: 1667 - Jordskifte Gjelder utmark
  Gjelder holmer og skjær.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.11.1954 - Dokumentnr: 9725 - Utskifting gjelder overutskifning
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.01.1958 - Dokumentnr: 904576 - Elektriske kraftlinjer BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V..
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.07.1969 - Dokumentnr: 203908 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:4625 Gnr:43 Bnr:247
  29.01.1973 - Dokumentnr: 763 - Erklæring/avtale Gjelder vassledning for Hufterøy Vassverk m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.04.1980 - Dokumentnr: 3867 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:4625 Gnr:43 Bnr:417
  07.05.1980 - Dokumentnr: 4176 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4625 Gnr:43 Bnr:417
  07.05.1980 - Dokumentnr: 4178 - Rettigheter iflg. skjøte BESTEMMELSE OM NAUSTPLASS.
  27.06.1985 - Dokumentnr: 8438 - Jordskifte OPPLØSNING AV SAMEIE
  Gjelder utmark
  Gjelder utmark
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.07.2017 - Dokumentnr: 796825 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4625 Gnr:43 Bnr:957
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Dokumentnr: 904196 - Opprettelse av matrikkelenheten 02.06.1925 - Dokumentnr: 900069 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4625 Gnr:43 Bnr:50
  26.08.1953 - Dokumentnr: 6528 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4625 Gnr:43 Bnr:117
  02.07.1969 - Dokumentnr: 203908 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4625 Gnr:43 Bnr:247
  07.05.1980 - Dokumentnr: 4176 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4625 Gnr:43 Bnr:419
  04.01.2007 - Dokumentnr: 105751 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:4625 Gnr:43 Bnr:741
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1766206 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1244 Gnr:43 Bnr:21


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest, datert 03.okt.2008. Ferdigattest gjelder våningshus. Det foreligger også ferdigattest for oppføring av tilbygg til bolig, datert 17.03.2023. Svømmebassenget på tomten er ikke søkt om hos kommune. Konferer megler.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Felles privatvei fra offentlig. Veirett på veien Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Avløp: Avløpsledninger til privat minirenseanlegg på tomten med slamavskiller. Offentlig tømming av slamavskiller

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse ihht. reguleringsplan. PlanID: 20130006 Plannavn: Detaljreguleringsplan for gnr. 43, bnr. 755 m. fl., Austre Storebøvågen Plantype: Detaljregulering Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 15.12.2016 Delareal: 125 m² Formål: Fritidsbebyggelse I kommuneplanen ligger eiendommen i et område avsatt til blant annet LNRF. PlanID: 999 Delareal 234 909 m Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende Delareal 3 270 m Arealbruk Friluftsområde, Nåværende Delareal 102 266 m KPHensynsonenavn H380_1 KPFare Sone for militær virksomhet Delareal 108 m Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, Nåværende Delareal 125 m KPHensynsonenavn H810_8 KP Gjennomføring Krav om felles planlegging Delareal 64 m Arealbruk Andre typer bebyggelse og anlegg, Framtidig Områdenavn Delareal 55 m Arealbruk Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone, Nåværende OmrådenavnMFU Delareal 270 m KPHensynsonenavn H110_1 KPSikring Nedslagsfelt drikkevann Delareal 1 359 m KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø KPHensynsonenavn H570_1 Delareal 306 m KPHensynsonenavn H220_36 KPStøy Gul sone iht. T-1442 Kommuneplanens arealdel: PlanID: 20130012 Plannavn: Austevoll kommune. Arealdel til kommuneplanen 2011-2021 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 18.06.2013 Bestemmelser: I område avsett til utbyggingsformål, vert det stilt krav om godkjend reguleringsplan før byggjeløyve for arbeid og tiltak som nemnd i § 20-1 i plan- og bygningslova kan gjevast. I byggjeområde avsett til bustadføremål kan det tillatast inntil 4 einingar utan plankrav. Dette unntaket gjeld ikkje i 100-metersbeltet langs sjø. Fortetting i eksisterande naustområde kan skje utan reguleringsplan med intill 2 naust som. Planopplysninger er vedlagt i prospekt. Konferer megler.

  Adgang til utleie
  Boligen er omsøkt hos kommunen som generasjonsbolig og er registrert som èn boenhet. Boligareal som er godkjent for varig opphold kan leies ut. Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at resten av eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  7 990 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  199 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 990 000))

  216 792 (Omkostninger totalt)

  8 206 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  216792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt vederlag kr 70 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 6500,- og visninger kr 2 900, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 5559,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev