aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Saltengveien 21!

Storforshei Saltengveien 21

Idyllisk eiendom med våningshus, fjøs & eldre fjøs i landlige omgivelser - Eldorado for den friluftsinteresserte!

 • 1 700 000
 • BRA 113 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 700 000
 • OMKOSTNINGER58 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 758 642
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 964
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 113 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT37 279 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  58 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 758 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedetasje: Gang, Trappegang, Bad/wc, Kjøkken, Stue.
Loftsetasje: Gang, Loftstue, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3.
Kjeller

Øvrig:
Fjøs
Eldre fjøs

Saltengveien 21, Nordland

 • Velkommen til Saltengveien 21 - Sjarmerende eiendom med våningshus, fjøs og eldre fjøs. Idyllisk beliggenhet i landlige omgivelser - Her bor du med naturen som nærmeste nabo, og har fantastiske rekreasjonsmuligheter like utenfor ytterdøra! Områdene rundt fremstår som et eldorado for den friluftsinteresserte med gode muligheter for jakt og fikse i nærliggende utmark og fiskevann.
  Grønnfjelldalen er kjent for å ha et godt lokalmiljø og her finer du Montessori barneskole, gårds- og natur barnehage i tillegg til kulturgård.

  OPPGRADERINGER AV NYERE DATO:
  -Nytt taktekke og enkelte vinduer ble byttet. 2004
  -Montert jordspyd, lagt inn strøm til bad og gang. Arbeider
  utført av Botn elektro AS. 2014
  -Innredet loftstuen og byttet vindu. 2014
  -Utbedringer og tilleggsarbeider på røranlegget i kjeller, bad
  og kjøkken. Arbeider utført av Rørco AS. 2014
  -Nytt dusjkabinett montert av Rørco AS. 2016
  -Ny vannledning fra brønn til huset. 2021

  Oppsummering av avvik med TG2 og TG3

  TG 3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
  Pipebeslaget har bungler og er ufagmessig utført.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
  Det er ikke oppbretter på beslag under vindu mot vindussmyg, slik at vann kan renne inn bak kledningen.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Det er sell i utbygget. Det har påført at karm og dørblad har vrid seg slik at det er åpning mellom dørblad og terskel.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Det mangler stedvis lister og tapet i boligen.
  Skade på vinylbelegget i gangen.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i trebjelkelag.
  Målt avvik i loftsetasjen (loftstue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 23 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 25 mm.
  Målt avvik i 1. etasjen (gang):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 10 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 31 mm.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/wc
  Det er påvist utette rørgjennomføringer i våtsone.
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i
  våtsonen under servanten. Ved en eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne uhindret nedover i konstruksjonen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/wc
  Rommet har ingen ventilasjon
  Kostnadsestimat : Under 10 000
  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side
  Boligen har ikke røykvarslere og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000


  TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
  Pipa har en mindre skade.
  Ildfast stein har sprekker.
  Vedovnen i loftsetasjen: Underlagsplaten er for kort til . Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/wc
  Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
  Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
  Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Gå til side
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-skap plassert i loftstuen ved inngangen til soverommene.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Septiktank
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.


  TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig > Taktekking
  Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Takplatene er ufagmessig kuttet ved kilrennen på begge sider.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Kledningen er værslitt.
  Spor etter mus på kaldloftet, kjelleretasjen og på kjøkkenet. Usikkerhet om hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Undertaket er misfarget.
  Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  Det ble observert muselort ved befaring.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.
  Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112)

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er påvist dårlig innfesting av rekkverk.
  Trapp har skjevheter i inntrinn.
  Inntrinn har glatte overflater.
  Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112)
  Det er montert stige ned til kjelleretasjen.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/wc
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Det mangler fugemasse mellom våtromsplater og bunnlist.
  Våtromsplatene er montert for nærme gulvet.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
  Det er påvist muselort i kjøkkeninnredningen ved oppvaskmaskin.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
  Hovedvannledning er ikke tilstrekkelig festet i kjelleretasjen.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Innsiden av grunnmuren har misfarging.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  Udrag fra selgers egenerklæringsskjema:

  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
  - Firmanavn Røros og Botn
  - Redegjør for hva som er gjort og når Badet er nybygd i 2014

  Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - Ja
  - Hvis ja, beskrivelse Av rørlegger
  Er arbeidet byggemeldt?
  - Nei
  - Kommentar Var bygd fra tidligere, revet ned og bygd opp i to etg
  Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
  - Ja - Hvis ja, beskrivelse Fukt i kjeller, sprekk i mur

  Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja
  - Hvis ja, beskrivelse Kjellermur
  Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
  - Ja
  - Hvis ja, beskrivelse Har funnet muselort
  Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
  - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
  - Redegjør for hva som er gjort og når Skiftet tak på hele huset samtidig som utbygg

  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  - Ja, kun av faglært
  - Firmanavn Botn
  - Redegjør for hva som er gjort og når Etter pålegg fra Helgeland kraft. I tillegg utført strø til bad og loftstue

  Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
  - Ja
  - Hvis ja, beskrivelse Fra Botn i 2014
  Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
  - Ja
  - Hvis Ja, når, hva og av hvem Helgeland kraft høsten 2013

  Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
  drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
  - Ja
  - Hvis Ja, når, hva og av hvem? Nybygg/påbygg
  Er det foretatt radonmåling?
  - Nei
  - Kommentar Vet ikke, se takst

  Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja
  - Hvis ja, beskrivelse Loftstue
  Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
  - Ja
  - Hvis ja, beskrivelse Se takst, ingen pålegg men opplysninger

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i landlige omgivelser ved Saltengveien. Fra boligen er det omlag 7,7 km til Kallvatnet som er ett etablert hytteområde.
  Gode muligheter for jakt og fikse i nærliggende utmark og fiskevann. Nærmeste dagligvarebutikk og bensinstasjon ligger på Storforsheia ca. 20,9 km. Sentralt på Storforshei finns barne- og ungdomskole, barnehage, frisør og tannlege. ACR-motorsportbane ligger om lag 5 minutter unna Storforsheia med bil. Bomfjellet samt andre nærliggende fjell og topper populære destinasjoner for blant annet toppturentusiaster.
 • Bebyggelsen består av en frittstående enebolig trolig fra 1965, bygd over 2 plan. Til boligen hører det med en fjøs og en eldrefjøs.
  Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/villa og landbrukseiendommer
 • Se vedlagt kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.
  Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte lakkerte stålplater

  Byggeår: 1964. Byggeåret er trolig 1964, opplyser eier.

  Standard: Boligen holder generelt lav standard.
  Vedlikehold: Større oppgraderinger/vedlikehold må påregnes

  UTVENDIG
  Taktekking
  Taket er tekket med profilerte stålplater. Besiktet fra bakkenivå.
  Taktekket fra 2003/2004.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
  Takplatene er ufagmessig kuttet ved kilrennen på begge sider.
  Tiltak
  Det må foretas lokal utbedring.
  Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser av utførelsen av kilrennen.

  Nedløp og beslag
  Renner og nedløp av lakkert metall. Pipen er tekket med heldekkende beslag.

  Vurdering av avvik:
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
  Pipebeslaget har bungler og er ufagmessig utført.
  Tiltak
  Stigetrinn for feier må monteres.
  Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav.
  Lokal utbedring bør påregnes.
  Snøfangere og stiger. Bygningsrådet kan bestemme at det på tak skal være snøfangere og stiger av ikke brennbart materiale for brannvesenet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Veggkonstruksjon
  Yttervegger av bindingsverk av tre, isolert med ca. 10 cm isolasjon.
  Ytterveggene er utvendig tekket med stående kledning. Det bemerkes at takstmannen ikke har gjort fysiske inngrep i konstruksjonen og at antatt isolasjonstykkelse, kvalitet eller tilstand derfor ikke kan dokumenteres.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Kledningen er værslitt.
  Spor etter mus på kaldloftet, kjelleretasjen og på kjøkkenet. Usikkerhet om hvilke eventuelle skader disse kan ha gjort i yttervegger og andre lukkede konstruksjoner.
  Tiltak
  Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  Det bør påregnes en del vedlikehold.
  Musebånd/lusing må etableres.

  Takkonstruksjon/Loft
  Saltak takkonstruksjon av tre.
  Undertak av rupanel.
  Loftskillet er isolert med ca. 15 cm isolasjon.
  Adkomst til kaldloftet via luke i himling i loftstue og soverom i loftsetasjen.
  Det ble kun besiktet fra luken til kaldloftet ved befaring, grunnet manglende tilfredsstillende adkomst, og ingen fuktmåling ble utført.

  Vurdering av avvik:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Undertaket er misfarget.
  Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  Det ble observert muselort ved befaring.
  Tiltak
  Lufting/ventilering bør forbedres.
  Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  Det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser for å få kartlagt det eventuelle skadeomfanget skadedyr kan ha påført.

  Vinduer
  Malte vinduer av tre med 2- og 3-lags isolerglass fra 1993, 2003, 2005 og 2014.
  Vinduer med kobletglass fra byggår og 1980

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
  Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
  Det er ikke oppbretter på beslag under vindu mot vindussmyg, slik at vann kan renne inn bak kledningen.
  Tiltak
  Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene.
  Vinduer må justeres.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
  Beslag må skiftes ut.
  Sålbenk- og vannbrettbeslag monteres ofte som det eneste tettesjiktet mot underlaget. Det medfører at beslagene bør ha oppbrett i begge ender mot vindussmyg, og i bakkant mot vinduets bunnkarm. (Ref.
  Sintef byggforsk detaljblad 520.415)
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Dører
  Hovedinngangsdør: Takoverbygget teak isolert dør med 2-lags isolerglassfelt.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Det er sell i utbygget. Det har påført at karm og dørblad har vrid seg slik at det er åpning mellom dørblad og terskel.
  Tiltak
  Dører må justeres.
  Vedlikehold og justering bør påregnes.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendige trapper
  Trapp av galvanisert metall til repos. Stående rekkverk og gelender.
  Rekkverket har en høyde på ca. 81,5 cm.
  Inntrinn av galvanisert strekkmetall.
  Vurdering av avvik:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.
  Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112)
  Tiltak
  Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  Bygningsdelen virker å fungere med dette avviket. For å lukke avviket må det monteres håndløper på veggen opp trappen.

  INNVENDIG
  Overflater
  Gulv er tekket med vinylbelegg og laminat.
  Vegger er tekket med tapet, trepanel, malt trepanel og malte plater.
  Himlinger er tekket med malte himlingsplater og malt trepanel.
  Vurdering av avvik:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.

  Det mangler stedvis lister og tapet i boligen.
  Skade på vinylbelegget i gangen.
  Tiltak
  Overflater må utbedres eller skiftes.
  Vedlikehold/utbedring må påregnes.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Etasjeskille av trebjelkelag og støpt betonggulv mot grunn.

  Vurdering av avvik:
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i trebjelkelag.
  Målt avvik i loftsetasjen (loftstue):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 23 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 25 mm.
  Målt avvik i 1. etasjen (gang):
  Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 10 mm.
  Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 31 mm.
  Tiltak
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  Kostnadsestimatet vil variere med tanke på hvilken løsning som benyttes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted
  Boligen har ett innvendig pipeløp av teglstein som strekker seg fra kjelleretasje og over tak. Pipeløpet har fire fastmonterte ildsteder, lukket vedovn i stuen, kjøkkenet i 1. etasjen, soverom i loftsetasjen og en i kjelleretasjen. Ildstedene var ikke i bruk ved befaring.
  Sotluke montert i kjelleretasje.
  Takstmannen har ikke mottatt informasjon om siste feiing og tilsyn, ta kontakt med feievesenet for ytterligere informasjon.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
  Pipa har en mindre skade.
  Ildfast stein har sprekker.
  Vedovnen i loftsetasjen: Underlagsplaten er for kort til . Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget.
  Tiltak
  Pipa må pusses/behandles.
  Ildfast stein bør skiftes ut/repareres.
  Underlagsplaten må byttes for å tilfredstille kravene.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Rom Under Terreng
  Betong/mur på gulv og vegg, stedvis kledd med trepanel. Hulltaking er ikke fortatt da det er påvist avvik

  Vurdering av avvik:
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
  Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Tiltak
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.
  Det må foretas tiltak for å redusere/begrense fuktgjennomtrenging inn i kjeller.
  Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.
  Bedre ventilering av kjelleren bør etableres.
  Kostnadsestimatet vil variere med tanke på hvilken løsning som benyttes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendige trapper
  Malt tretrapp som strekker seg fra 1. etasjen til loftsetasjen.
  Malt inntrinn tekket i tre.
  Høyde på rekkverk: Ca. 86,5 cm.
  Åpninger i rekkverk: Ca. 18,7 cm.
  Lysåpning i trappeløpet (høyde): Ca. 156,5 cm.
  Lysåpning i trappeløpet (Bredde): Ca. 76,5 cm.

  Vurdering av avvik:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Det er påvist dårlig innfesting av rekkverk.
  Trapp har skjevheter i inntrinn.
  Inntrinn har glatte overflater.
  Trapper og ramper skal ha håndløper på begge sider (ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 536.112)
  Det er montert stige ned til kjelleretasjen.

  Tiltak
  Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
  Innfestingen av rekkverket bør undersøkes nærmere og foreta nødvendige tiltak.
  Overflaten på gangtrinnene bør være fast og jevn, og TEK17 krever at den skal være sklisikker. Preakseptert ytelse er at overflaten på inntrinnene ikke skal være så glatt at det er fare for fall ved forutsatt bruk, verken ved tørre eller våte trinn. (Ref. Sintef byggforsk informasjonsblad 324.301)
  Det bør monteres antiskli list for å lukke avviket.
  Bygningsdelen virker å fungere med dette avviket. For å lukke avviket må det monteres håndløper på veggen opp trappen.
  Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også rekkverk på mellomrepos og returrekkverk på repos.

  Innvendige dører
  Innvendig har boligen finèrdører.
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak
  Enkelte dører må justeres.
  Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  VÅTROM - BAD/WC
  Generell
  Det foreligger ikke dokumentasjon på løsninger eller utførelse av våtrommet.

  Overflater vegger og himling
  Vegger er tekket med våtromsplater.
  Himling er tekket med malte himlingsplater.

  Vurdering av avvik:
  Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  Det mangler fugemasse mellom våtromsplater og bunnlist.
  Våtromsplatene er montert for nærme gulvet.
  Andre tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må platene byttes ut. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak på en bolig som dette. Dersom badet en gang skal renoveres, påse at våtromsplater blir montert etter leverandørs leggeanvisning

  Overflater Gulv
  Gulv er tekket med vinylbelegg.
  Det ble fuktmålt ved befaring, og ingen forhøyede fuktverdier ble registrert.
  Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk, og høyde på tettesjikt ved dørterskel er for lav.
  Vurdering av avvik:
  Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
  Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
  Tiltak
  Det må foretas utbedring av avviket.
  Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk. Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges med riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med tilfredsstillende fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt
  Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist utette rørgjennomføringer i våtsone.
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i våtsonen under servanten. Ved en eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne uhindret nedover i konstruksjonen.
  Tiltak
  Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner.
  Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet.
  Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Tiltak for å unngå skader i konstruksjoner rundt våtrom er å etablere vanntette sjikt, og sørge for tett utførelse rundt rørgjennomføringer.
  Vanntette sjikt kan være ulike membranprodukter og overflatematerialer med dokumentert tettefunksjon.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Sanitærutstyr og innredning
  Badet har innredning med heldekkende servant og ett-greps blandebatteri, enkelt speil over servant, dusjkabinett, gulvmontert toalett og opplegg for vaskemaskin.

  Ventilasjon
  Det er ingen ventilering.
  Vurdering av avvik:
  Rommet har ingen ventilasjon
  Tiltak
  Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Fukt i tilliggende konstruksjoner
  Hulltaking ble utført mot dusjsone i tilliggende rom (stuen).
  Det ble ikke registrert forhøyede fuktverdier. Generelt bør ikke fuktigheten i trevirket ligge høyere enn 17%.

  KJØKKEN
  Overflater og innredning
  Kjøkkeninnredning av laminerte skrog med laminerte slette fronter, laminert benkeplate med nedfelt oppvaskkum i stål med ett-greps blandebatteri. Belysning under overskap.
  Kjøkkenet er utstyrt med frittstående hvitevare som oppvaskmaskin.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
  Det er påvist muselort i kjøkkeninnredningen ved oppvaskmaskin.
  Tiltak
  Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
  Avtrekk
  Naturlig avtrekk fra kjøkken.
  Vurdering av avvik:
  Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak
  Mekanisk avtrekk bør etableres.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledninger
  Vannledninger av kobber.
  Hovedstoppekran plassert i kjelleretasjen.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
  Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
  Hovedvannledning er ikke tilstrekkelig festet i kjelleretasjen.
  Tiltak
  Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget.
  Vannrør må isoleres i kalde rom.
  Hovedvannledning må festes tilstrekkelig.

  Avløpsrør
  Avløpsrør av plast og soil.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak
  Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon
  Boligen har naturlig ventilasjon via ventiler i yttervegger, ventiler i vindu og ventiler i eget lufterør i pipen.

  Varmtvannstank
  Varmtvannstank på ca. 198 liter av merket Oso fra 2010 plassert i kjelleretasjen.
  Vurdering av avvik:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Andre tiltak: Varmtvannsberedere må iht. NEK:400 monteres med fast el-tilkobling.

  Elektrisk anlegg
  El-skap plassert i loftstuen ved inngangen til soverommene.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei

  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  2014
  El-installasjonen er i hovedsak fra byggeår. Oppdatertjevnlig ved behov.

  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja
  Alle elektriske arbeider som er utført i nåværende eiers eiertid, er utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet.
  Samsvarserklæringer foreligger.

  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja
  Anlegget ble sist kontrollert: 20.06.2013.
  Kontrollresultat: Det ble avdekket feil i anlegget som i ettertid er bekreftet utbedret av elektroinstallatør. Forfall neste kontroll: 2043.

  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
  Nei

  6. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei

  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
  Nei

  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei

  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
  Nei

  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette,
  Nei

  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
  Nei

  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Det bør utføres en utvidet el-kontroll. Forventet levetid for elektriske anlegg er 25-30 år, utskiftinger avdeler av el-anlegget kan være nødvendig.
  Kostnadsestimatet settes for utførelse av el-kontroll, ved eventuelle utbedringer/utskiftninger kan kostnadene bli høyere.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Branntekniske forhold
  Boligen har røykvarslere og brannslukningsutstyr iht.
  forskriftskrav.

  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei

  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  Nei

  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei

  4. Er det skader på røykvarslere?
  Nei

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn
  Byggegrunn av ukjente masser.
  Det bemerkes at grunnforholdene ikke er vurdert på tilstandsnivå da det ikke er mulighet for kontroll av byggegrunn og stabilitet i masser uten vesentlige inngrep.

  Drenering
  Naturlig drenering.
  Normal forventet levetid på drenering er fra 20 til 60 år.
  Vurdering av avvik:
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
  Tiltak
  Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Grunnmur og fundamenter
  Grunnmurer/kjelleryttervegger av betong.

  Vurdering av avvik:
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Innsiden av grunnmuren har misfarging.
  Tiltak
  Påviste skader må utbedres.
  Lokal utbedring må utføres.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.

  Terrengforhold
  Generell info:
  Terreng rundt byggverk må planeres med fall utover. Fallet må være minimum 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra vegglivet. Der terrenget gjør dette vanskelig, kan alternative tiltak være fall langs veggen og bort fra byggverket, avskjæringsgrøfter og lignende.

  Utvendige vann- og avløpsledninger
  Boligen har innlagt vann via privat brønn.
  Boligen har septiktank med overløp til grøft.
  Vurdering av avvik:
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  Innhent dokumentasjon, om mulig.
  Vannkvalitet må dokumenteres
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank
  Septiktank av støpt betong.
  Septiktanken og området rundt septiktanken ble ikke besiktet grunnet mye vegetasjon.
  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Fjøs
  Byggeår 1971 Iføgle tidligere verditakst.

  Standard
  Fjøset holder generelt lav standard, større oppgraderinger/vedlikehold må påregnes
  Vedlikehold
  Fjøset har en del etterslep på vedlikhold og det må påregnes en del oppgraderinger av dettebygget.

  Beskrivelse
  Enkel beskrivelse:
  Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer av betong.
  Yttervegger av reisverk av tre, utvendig tekket med stående kledning.
  Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med stålplater.
  Fjøset har en del etterslep på vedlikhold og det må påregnes en del oppgraderinger av dette
  bygget.
  Bygget er ikke tilstandsvurdert.

  Eldre fjøs
  Byggeåret er ukjent.

  Standard
  Fjøset holder generelt lav standard, større oppgraderinger/vedlikehold må påregnes.
  Vedlikehold
  Fjøset har en del etterslep på vedlikhold og det må påregnes en del oppgraderinger av dettebygget

  Beskrivelse
  Enkel beskrivelse:
  Reisverk av tre utvendig tekket med stående kledning.
  Salttakkonstruksjon av tre utvendig tekket med ståltakplater.
  Fjøset har en del etterslep på vedlikhold og det må påregnes en del oppgraderinger av dette bygget.
  Bygget er ikke tilstandsvurdert.
 • Hovedetasje: 59 kvm Bra. 59 kvm p-rom.
  Loftsetasje: 54 kvm Bra. 54 kvm p-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hovedetasje: Gang, Trappegang, Bad/wc, Kjøkken, Stue.
  Loftsetasje: Gang, Loftstue, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3.

  Det bemerkes at deler av gulvarealet i loftsetasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over.
  Det bemerkes at gulvarealet i kjelleretasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over.

  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne boligen.

  Fjøs
  1.Etasje: 149 kvm Bra. 149 kvm s-rom.
  2.Etasje: 135 kvm Bra. 135 kvm s-rom.

  Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.
  Det var ikke tilfredsstillende tilkomst til den tilbygde delen i 2. etasjen, oppmålingen ble utført fra utsiden av bygget, deretter ble ca. veggtykkelse trukket i fra.

  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av rominndelingen i denne fjøsen.

  Eldre fjøs
  1.Etasje: 17 kvm Bra. 17 kvm s-rom.
  2.Etasje: 26 kvm Bra. 26 kvm s-rom.

  Det bemerkes at deler av gulvarealet i 1. og 2. etasjen ikke er måleverdig grunnet lav takhøyde/skråhimling, dette iht. "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014". Nevnte areal er følgelig ikke medregnet i arealoppstillingen over.

  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.
 • Opparbeidet landlig tomt med plen og åker. Gruset innkjørsel og gårdsplass.
  Eiet tomt som har ett areal på ca. 37,279m²
 • Parkering på egen tomt.
 • Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei.
  Eiendommen har privat vanntilførsel.
  Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktank.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 71 849 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Ifølge Rana kommune er det ingen kommunale gebyrer registrert på eiendommen for år 2021.

  Fritidsrenovasjon kommer på kr 919,- pr år.I tillegg kommer utgift for tømming av septik.
 • Kommunale avgifter, inn/utvendig forsikring, strøm m.m.
 • Skriftlig henvendelse er sendt kommunen. I følge Rana kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i deres arkiver.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Bolig
  • Det foreligger ikke tegninger
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i
  Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere
  lovligheten av rominndelingen i denne boligen.
  Fjøs
  • Det foreligger ikke tegninger
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i
  Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere
  lovligheten av rominndelingen i denne fjøsen.
  Eldre fjøs
  • Det foreligger ikke tegninger
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i
  Rana kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere
  lovligheten av dette bygget.

  Det er ikke mottatt godkjente og byggemeldte tegninger fra Rana Kommune som viser planløsningen av boligen. Det kan ikke garanteres at bruksrett/godkjent plantegning er gitt av Rana kommune. Det er kjøpers eget ansvar og risiko og besørge dette fremskaffet. Megler bruker takstmannens benevnelser av de ulike rom i salgsoppgaven, noe som anngir dagens bruk av nåværende eier, men dagens bruk er dog ikke nødvendigvis søkt/godkjent.

  Selger har ikke foretatt energimerking av boligen. Interessenter gjøres oppmerksom på at resultatet av en fremtidig energimerking vil kunne bli G.

  Nåværende eier har tegnet en skriftlig avtale om utleie av jord på eiendommen. Denne er dog ikke tinglyst og det vil være opp til ny eier å eventuelt tegne en ny avtale for utleie av jord.
  Dersom eiendommen selges til noen som trenger konsesjon er det alltid konsesjonsmyndighet (kommunen) som setter vilkår om boplikt eller ikke.
  Det er alltid driveplikt på alt dyrket areal uavhengig av størrelse
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  HEFTELSER
  1971/3521-1/72 Erklæring/avtale
  25.08.1971 Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn

  RETTIGHETER PÅ ANDRE EIENDOMMER
  1957/3200-2/72 Bestemmelse om beiterett
  11.12.1957 rettighetshaver:Knr:1833 Gnr:58 Bnr:8
 • Eiendommen ligger i ett område avsatt til LNFR-formål (areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv).

  Kommuneplan
  Kommuneplanens arealdel for Rana (KA2016). Ikrafttredelsesdato 28.06.2016.
  Takstmannen er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å
  opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.
 • Gnr. 58 Bnr. 8 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og bolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag på 3% av salgssum, tilrettelegging kr 6 500,- samt dekning av utlegg for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.

  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Rita Solheim
  Tommy Graven
Marianne Mora Eskildsen

Megler

Marianne Mora Eskildsen

93 22 39 49

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev